HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.
  • Új Pp.
  • új Be.
  • Közig
  • Munkaviszony
  • társasházi
  • mjs 13

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

Az új büntetőeljárási törvény – hat tételben

Helyszín: Hotel Hungaria City Center, 1074 Budapest, Rákóczi út 90.

Időpont: 2017.10.03. - 09 óra 00 perc

nap

óra

perc

mp.

Konferencia: 29 900 Ft Konferencia és az új Be. magyarázat kézikönyv: 42 900 Ft
  • Bankkártyás kedvezmény: 5%
  • HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%
  • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2017-08-16

Újabb folyóirattal bővült a Jogkódex Szakcikk Adatbázisa

A most csatlakozó folyóirat a Jogtudományi Közlöny, amelynek egyelőre a 2014 és 2016 közötti lapszámai érhetőek el online.

2017-06-13

Az Országgyűlés június 13-án elfogadta az új Be.-t

A kódex 2018. július 1-jén lép hatályba. Kiadónk konferenciával és könyvekkel segíti a felkészülést az új büntetőeljárási törvényre.

2017-03-29

Frissül a Jogkódex kezelőfelülete

Napokon belül új arculattal – például új színekkel és "flat icon"-okkal – jelentkezik az asztali Jogkódex, mely alapvetően a mobil eszközökön használt dizájnra fog hasonlítani.

Tallózó Teljes lista

2017-07-25

Láncos Petra Lea: A jogi szaknyelvi lektorálás funkciói és kihívásai az ÁKR. példáján

Magyar Jogi Nyelv, 2017/1., 28-33. o.

2016 decemberében vállaltam el az Igazságügyi Minisztérium megbízását, hogy lektoráljam az általános közigazgatási rendtartásról szóló, 2016. évi CL. törvény (Ákr.) angol nyelvű fordítását.

2017-07-25

Török Tamás: A vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelőssége

Gazdaság és Jog, 2017/6., 3-9. o.

A tanulmány„A vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelőssége” tárgykörében felállított joggyakorlat-elemző csoport Összefoglaló véleményének legfontosabb megállapításait ismerteti.

2017-07-03

Egyetemi autonómia - akadémiai szabadság - jogállamiság

Közjogi Szemle, 2017/2., 1-30. o.

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2017. április 10-én rendhagyó összehasonlító jogtörténeti órát tartottak: a kar nyolc oktatója beszélt a hallgatóságnak az akadémiai szabadságról, mert felelősséget éreztek azért,...


„Menni vagy maradni? – A házastársi lakáshasználat rendezésének gyakorlati problémái a Ptk. tükrében” volt a címe Körös András (ny. kúriai tanácselnök) előadásának, melyet május 11-én a Mindennapi Családjog konferencián adott elő. A konferencia immár hatodik alkalommal került megrendezésre, szervezői és házigazdái hagyományosan a Családi Jog folyóirat szerkesztői.


Jogi hírek Teljes lista

2017-08-17

Az Alkotmánybíróság döntése a devizahiteles-perekre is hatással lehet

Számos bíró függetlenségével kapcsolatban támadhatnak kételyek az Alkotmánybíróság közelmúltban született határozata alapján. A testület a Balassagyarmati Törvényszék egyik kártérítési ügyben hozott ítéletét semmisítette meg, alaptörvény-ellenesség miatt. Éles kritikával illette a testület az ügyben eljáró bírót, aki lényegében az „alkalmazandó és hatályos” jogszabályok helyett a bírói gyakorlat alapján döntött a kártérítési ügyben, ráadásul meg sem indokolta, hogy miért mellőzte az irányadó törvényi rendelkezéseket. Bár az említett kártérítési perben született – immár megsemmisített – ítélet tárgya nem egy devizahiteles szerződés volt, az Alkotmánybíróság határozata komoly hatással lehet a hitelszerződések érvénytelensége iránt indult perekre. A Magyar Nemzet értesülései szerint számos devizahiteles ügyben jártas ügyvéd az Alkotmánybírósághoz fog fordulni, mert állításuk szerint kísértetiesen hasonlóan zajlik a bíráskodás a devizahitelek miatt indult perekben. Vagyis inkább a bírói gyakorlat, mintsem a jogszabályok alapján döntenek a bírók a bajba került adósok hitelszerződéseiről.
Bővebben

2017-08-17

Bíróság: Tisztességtelenül nagy pótdíjat követelt a BKK egy bliccelőtől

Egy bíróság kimondta, hogy a sima jegyár 92-szeresét kitevő pótdíj már tisztességtelennek minősül. Az utast 2015 őszén bírságolták meg a BKK ellenőrei. A közlekedési cég egy évvel később fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezett, de az ügyvédi iroda szerint a követelés alapjául meghatározott általános szerződési feltétel tisztességtelen. Az eljáró Budapesti II. és III. kerületi Bíróság a BKK pótdíját összehasonlította a parkolási pótdíjjal (ami 15 napon belüli befizetés esetén jellemzően az egy órai várakozási díj 12-14-szerese, 15 nap után pedig a 40-szerese, ráadásul nem kamatozik), és arra jutottak, hogy a BKK pótdíja már 30 napon belül 45-szörös, azon túl pedig 92-szeres fizetési kötelezettséget jelent. Ez a bíróság szerint nyilvánvalóan sérti a polgári törvénykönyv meghatározott pontját, mivel pedig ez a szerződési feltétel tisztességtelensége miatt érvénytelen, a bíróság elutasította a BKK követelését.
Bővebben

2017-08-17

Cégtemetők visszaszorítása - Hamarosan be kell jelenteni a székhelyszolgáltatás igénybevételét!

Új bejelentési kötelezettségre kell odafigyelniük a magyarországi vállalkozásoknak: amennyiben székhelyszolgáltatást vesznek igénybe, azt legkésőbb 2017. szeptember 29-éig jelezniük kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. A cégbejegyzésre kötelezett adózók ezt a 17T201T, míg az egyéni vállalkozók a 17T101E számú nyomtatványon tehetik meg. Az őszi határidő azokra az esetekre vonatkozik, amikor a szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés még tavaly kelt és azóta nem következett be változás az adatokban, amennyiben a szerződés idei, vagy az adatok változtak, a bejelentést 15 napon belül meg kell tenni.
Bővebben

2017-08-17

Ügyészcserét kért a lúgos támadás áldozata

A „lúgos orvos” áldozataként ismert Renner Erika levélben fordult a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség vezetőjéhez annak érdekében, hogy a vádat a megismételt másodfokú eljárásban ne az az ügyész képviselje, aki a Fővárosi Ítélőtábla előtt korábban eljárt az ügyben. Megkerestük a levél címzettjét, Ihász Sándor főügyészt, aki közölte, az ügyész kizárására tett indítványt elutasították, e választ már postára adták. Renner Erika egyébként lapunknak azt mondta, levelét nem kizárási indítványnak szánta, csak egy kérést fogalmazott meg. Ihász erre úgy reagált, az ügyészség eljárásrendje nem ismer olyat, hogy „csak egy kérés”. – A beadványokat a tartalmuk szerint vagyunk kötelesek elbírálni – szögezte le a főügyészség vezetője, hozzáfűzve, a szóban forgó levél a tartalma alapján egy kizárási indítvány.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.