• A GDPR magyarázata
 • ptk.
 • Új Pp.
 • Új Be.
 • Emberi jogi
 • Közig
 • Munkajog
 • A bizalmi vagyonkezelés
 • tarsasagi

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

GDPR-képzés

Kétnapos (április 2-3.) szeminárium, nagyvállalati implementációs tapasztalattal rendelkező szakértőkkel

Helyszín: Hotel Benczúr, 1068 Budapest, Benczúr u. 35.

Időpont: 2019.04.02. - 09 óra 30 perc

nap

óra

perc

mp.

Részvételi díj a kétnapos szemináriumra: 127 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2019-02-18

Minden, amit tudni akartál a Jogkódexről (de nem merted megkérdezni)!

Kollégáink március 8-án a Budapesti Ügyvédi Kamara nagytermében tartanak prezentációt a szoftver funkcióiról és tartalmi elemeiről.

2019-02-11

Könyvbemutató az Akadémián

Az Emberi jogi enciklopédiát február 22-én Paczolay Péter, Szalayné Sándor Erzsébet és Bárd Károly mutatják be.

2019-02-06

Tartalmi bővülés a Jogkódex céginformációs szolgáltatásában

2019-től két új gazdálkodói típus is elérhető a Bisnode Cégkódexben: az egyéni vállalkozók és a nonprofit szervezetek.

Tallózó Teljes lista

2019-01-30

Burai-Kovács János: A Kereskedelmi Állandó Választottbíróság szervezete és ügyrendje, az első lépések a Választottbíróság versenyképességének fokozása érdekében

Gazdaság és Jog, 2019/1., 1-3. o.

A megváltozott gazdasági- és jogszabályi környezet, és az ezt is tükröző ügyszám csökkenés a választottbíróságoknál, szükségessé tette azt, hogy a törvényhozó új törvényt alkosson a választottbíráskodásról...

2019-01-15

Völcsey Balázs: A házassági vagyonjogi szerződés és a fedezetelvonó szerződés kapcsolata

Családi Jog, 2018/4., 23-28. o.

A házassági vagyonjog egyik legnehezebb, egyben legérdekesebb kérdése arra keresi a választ, hogy a házastársak által kötött szerződések esetén miként védhetőek...

2019-01-04

Ambrus István: Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéséről

Közjogi Szemle, 2018/4., 1-7. o.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) módosításáról szóló 2018. évi XLIV. törvény 6. § (1) bekezdése...


Bánáti János büntetőügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke a HVG-ORAC Kiadó „Az új büntetőeljárási törvény – hat tételben” konferenciáján 2017. október 13-án tartott előadást „Változó védői feladatok a büntetőeljárásban” címmel. Az előadás itt látható részlete az egyezségről és annak várható gyakorlati nehézségeiről szól.


Jogi hírek Teljes lista

2019-02-18

Gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt hozott versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata

Tájékoztató a Kfv.VI.37.060/2018. számú jelentős ügyről ügyben hozott határozatról. Az alperesi hatóság határozata I. pontjában megállapította, hogy a felperesek és más gazdasági társaságok átfogó versenykorlátozó célú piacfelosztó megállapodás részesei voltak azzal a céllal, hogy tartózkodnak az egymás földrajzi területeire történő célzott belépéstől, a II. pontban pedig azt, hogy ugyanők versenykorlátozó célú összehangolt magatartást tanúsítottak, amikor a megyei – nyomtatott vagy elektronikus – kiadványaikban nem közös vagy bizományosi értékesítés keretében történő hirdetések áraival, az azokra ható körülményekkel kapcsolatos, üzletileg érzékeny információkat osztottak meg egymással.
Bővebben

2019-02-18

Öregségi nyugdíj megállapítása iránti ügyben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a 2018. december 3. napján tárgyaláson elbírált, Mfv.III.10.094/2018. számú ügyben. Az alperes határozatával a felperes részére 2016. július 8-tól havi 89.700 forint öregségi nyugdíjat állapított meg.
Bővebben

2019-02-18

A Kúria határozatában megállapította üzleti titok megsértése miatt indított perben a közbenső ítélettel kapcsolatos követelményeket

Tájékoztató a Kúria Pfv.V.21.834/2018/4. számú egyedi ügyben hozott határozatáról. A felperesi gazdasági társaság műszaki-gazdasági-szervezési ismeretei (know-how) mint üzleti titka megsértése miatt indított pert, amelyben a bíróság jogerős ítéletével a keresetet elutasította.
Bővebben

2019-02-18

Elektronikus kapcsolattartás a NAV-val: mire lehet számítani 2019-től?

Mostanra valószínűleg már mindenki számára ismert: 2019. január 1-jétől csak a cégkapun keresztül kommunikálhatnak az arra kötelezettek az adóhatósággal. A jogszabályi és technikai háttér folyamatos kiépítés és fejlesztés alatt áll, ezért a gyakorlati alkalmazással kapcsolatban egyelőre még több a kérdés, mint a válasz. Cikksorozatunkban körbejárjuk az adóeljárás szemszögéből a cégkapu-rendszert és ezzel kapcsolatban a képviseleti és kézbesítési szabályokat.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.