1037 Budapest, Montevideo u. 14.
+36 1 340-2304 / +36 1 340-2305
H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-15:00
  • Új Pp.
  • Mt
  • mjs 13
  • Adatvédelmi jog
  • mjs 14
  • új btk. és kapcsolódó jogforrások

Kiadói hírek Teljes lista

2017-01-20

Készül a közigazgatási eljárásjog új jogszabályainak kommentárja

Az Általános közigazgatási rendttartást (Ákr.) már kihirdetették, a Közigazgatási perrendtartás (Kp.) pedig hamarosan ismét a parlament elé kerül.

2016-12-19

Az új Pp.-hez nagykommentárt és 437 iratmintát (iratmintatárat) kínálunk

A Pp. előkészítésében részt vett szakértők – közöttük Németh János, a Kodifikációs Főbizottság elnöke és Varga István, a Főbizottság tudományos titkára – által jegyzett kommentárt kiadónk jövőre jelenteti meg.

2016-10-26

November 30-án kerül megrendezésre a Hitelbiztosítékok című kötetünk könyvbemutatója

Megjelent az Új magánjog sorozat 13. kötete. November 30-án pedig Sárközy Tamás, Menyhárd Attila, Landgraf Erik és Györfi-Tóth Péter mutatják be az új könyvet.

Szakcikkek Teljes lista

2017-01-17

Új Ptk. a bírósági határozatokban II.

A 2017. januári Kúria Döntések két családjogi határozatát, valamint a Fővárosi Ítélőtáblának az Ítélőtáblai Határozatokban megjelent, a szerződések semmisségével kapcsolatos egy határozatát tesszük közzé.

2017-01-04

Fleck Zoltán: Szakmai és politikai érvek a közigazgatási bíráskodás kapcsán

Közjogi Szemle, 2016/4., 16-19. o.

A közigazgatási bíráskodás külön szervezeti keretek közé szervezése megfelelő előkészítés után jótékony hatással is lehet a jogrendszer működésére – jogállamokban. Ez a megszorító feltétel indoklást igényel.

2017-01-04

Vörös Imre: A történeti alkotmány az Alkotmánybíróság gyakorlatában*

Közjogi Szemle, 2016/4., 44-57. o.

Magyarországnak 1949-ig történeti alkotmánya volt, ezt követően formálisan, 1989-től pedig tartalmilag is áttértünk a kontinentális hagyományokban kialakult kartális alkotmányra.


Pál Lajos ügyvéd, az új Mt. kodifikációját előkészítő szakmai bizottság korábbi tagja az aktuális munkajogi kérdéseket tárgyaló 2016. október 4-i szemináriumon beszélt – többek között – az előkészítő és befejező munkával kapcsolatos értelmezési nehézségekről és gyakorlati bizonytalanságokról.


Jogi hírek Teljes lista

2017-01-20

Lefizetik a magyar rabokat, hogy ne pereljenek Strasbourgban

Összegyűjtötte a Magyar Helsinki Bizottság, milyen eredményeket ért el ügyfelei és a magyar jogállam védelme, az emberi jogok érvényesülése érdekében az elmúlt esztendőben. Beszédes, hogy a rendőri intézkedéssel és bántalmazással, valamint fogvatartotti jogokkal kapcsolatos ügyekben 832 ügyfélnek adtak jogi tanácsot. 2800 menekülőnek nyújtottak ingyenes jogi segítséget menedékjogi eljárásban. Ügyfeleik mások mellett kínzás áldozatai, kísérő nélküli kiskorúak, egyedülálló nők és a világ legborzalmasabb háborúi elől menekülők.
Bővebben

2017-01-19

Gigantikus bírságot kapott a Telekom a GVH-tól!

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jogsértőnek ítélte a Magyar Telekom Nyrt. (Telekom) összehasonlító reklámjait, mert azokban a társaság nem tárgyilagosan hasonlította össze saját és versenytársai 4G mobilinternet-hálózatainak nagyságát. A „legnagyobb 4G hálózat” szlogenű kampányokkal elkövetett jogsértésért 600 millió forint bírságot szabott ki a GVH a Telekomra. A GVH a Telekom hat kampányát vizsgálta, amelyek 2014-15 során futottak, és a fő üzenetük a telkó cég 4G hálózatának mérete volt. A Telekom azt üzente reklámjaival a fogyasztóknak, hogy a Telekom 4G hálózata nagyobb, mint másik két versenytársáé, a Telenoré és a Vodafone-é. Ezen üzenet hangsúlyosan jelent meg a vizsgált kampányokban, többek között „A Telekom bekapcsolta Magyarország legnagyobb 4G mobilhálózatát!” állítás közzétételével.
Bővebben

2017-01-19

Remény a pereskedő devizahiteleseknek

Vizsgálják, hogy sértik-e az uniós jogot a devizahiteles-törvények. Több ezer egykori devizahiteles számára csillanhat fel a remény azzal, hogy az Európai Unió Bírósága (EUB) a Fővárosi Törvényszéknek egy konkrét ügyben feltett kérésére vizsgálni kezdte, uniós jogba ütközik-e az elszámoltatási, illetve a forintosítási törvény néhány paragrafusa. Az uniós vizsgálat hírére a Fővárosi Ítélőtábla fel is függesztette a kérdéses pert az EUB előzetes döntéshozatali eljárásának befejeztéig.
Bővebben

2017-01-19

A strasbourgi bíróság a kritikák kereszttüzében - Az igazságügy miniszter véleménye az EJEB működéséről

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) működéséről írja le véleményét Trócsányi László igazságügyi miniszter a Figyelő legújabb számában. A miniszter szerint sok olyan jogtudós van, aki a strasbourgi bíróság döntéseit egyfajta Bibliának, iránytűnek tekinti, de a nemzeti alkotmánybíróságok, bíróságok, valamint jogvédő szervezetek is előszeretettel hivatkoznak a strasbourgi bíróság döntéseire. Napjainkban jelentős európai országok politikusai és jogászai nyilatkoznak kritikai éllel. Az EJEB működését már nemcsak dicséret, hanem erős fenntartások is kísérik. Szerintük a bíróság már nem a minimum standard szabályok meghatározására törekszik, hanem - hatáskörén túlterjeszkedve - az emberi jogok olyan mértékű uniformizálására vállalkozik, amely nem veszi figyelembe a szubszidiaritást, az országok különböző történelmét és kulturális gyökereit, noha az ET tagjai között jelentős eltérések vannak.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.