1037 Budapest, Montevideo u. 14.
+36 1 340-2304 / +36 1 340-2305
H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-15:00
  • Mt
  • mjs 13
  • Adatvédelmi jog
  • mjs 14
  • új btk. és kapcsolódó jogforrások

Kiadói hírek Teljes lista

2016-10-24

2017-től kiadónk jelenteti meg a Jogtudományi Közlönyt

A Magyar Tudományos Akadémia és a HVG-ORAC Kiadó ma írták alá a kiadói szerződést. A patinás folyóirat már előfizethető oldalunkon.

2016-10-17

A 120 éves Igazságügyi Palotáról szól a Bibliotheca Curiae sorozat legújabb kötete

A könyvbemutatóról beszámolt a Hegyvidék Televízió, és az esemény alkalmából nyilatkozott a kötet szerzője, Bódiné Beliznai Kinga is.

2016-08-09

A kiadó augusztusban aktualizálja a Polgári jog című kommentárját

A kommentárunk legutolsó frissítése óta több alkalommal is módosult a Ptk. Utoljára a 2016. június 13. napján elfogadott 2016. évi LXXVII. törvény hajtott végre jelentős változásokat.

Szakcikkek Teljes lista

2016-10-12

Nagy Gábor Bálint: A tárgyalótermi kötelező hang- és képrögzítés szükségességének vizsgálata

Eljárásjogi Szemle, 2016/3., 5-12. o.

Az utóbbi években egyre nagyobb figyelem irányul arra, hogy a magyar igazságszolgáltatás rendszere miként tudja hasznosítani az informatika, az infokommunikációs technológia vívmányait.

2016-09-28

Jakab András: Fenntarthatóság az európai alkotmányjogban

Közjogi Szemle, 2016/3., 1-17. o.

A fenntarthatóság a jogállamhoz, az emberi jogokhoz, a szuverenitáshoz vagy a demokráciához képest viszonylag új alkotmányjogi kulcsfogalom.

2016-09-15

Sólyom László: Az Alaptörvény díszkiadása¹

Magyar Jog, 2016/9., 493-503. o.

"Az új rendszer egy év alatt megalkotta Magyarország Alaptörvényét, az új alkotmányt, melynek az alkotmányok rendes szimbolikus funkcióján túlmenő jelképes szerepet szánt."


Pál Lajos ügyvéd, az új Mt. kodifikációját előkészítő szakmai bizottság korábbi tagja az aktuális munkajogi kérdéseket tárgyaló 2016. október 4-i szemináriumon beszélt – többek között – az előkészítő és befejező munkával kapcsolatos értelmezési nehézségekről és gyakorlati bizonytalanságokról.


Jogi hírek Teljes lista

2016-10-25

Tézisek az új ügyvédi törvény előkészítéséhez

Az új ügyvédi törvény kodifikációjának előkészítése során a minél szélesebb körű társadalmi, szakmai egyeztetés érdekében az Igazságügyi Minisztérium a honlapján közzéteszi és vitára bocsátja a tervezett új szabályozás egyes jelentősebb sarokpontjait, téziseit, amelyek mentén a hatályos szabályok megújítását kívánja végrehajtani.
Bővebben

2016-10-25

Hetedszerre módosul Magyarország Alaptörvénye

Az Alaptörvény megalkotása óta eltelt időszakban az alkotmányozó hatalom hat alkalommal fogadott el alaptörvény-módosítást. A módosítások a megújított alkotmányos struktúra további megszilárdítását célozták, egyúttal jelentős hatással voltak a jogrendszer gyakorlati működésére. Az október eleji népszavazást követően a miniszterelnök újabb módosító javaslatot terjesztett a parlament elé. Hogyan illeszkedik a módosítások sorába a javaslat?
Bővebben

2016-10-25

Szombattól egyszerűbb és gyorsabb lesz a bankváltás

Október 29-től egyszerűbb és gyorsabb lesz a bankváltás, hatályba lép ugyanis az a kormányrendelet, amely rögzíti a fizetésiszámla-váltás feltételeit és határidőit. Az új szabályozást azon Magyarországon nyitott vagy vezetett fizetési számlák közötti váltásra kell alkalmazni, amelyeket azonos pénznemben vezetnek, és legalább a készpénz befizetését és kifizetését, valamint az átutalások teljesítését és jóváírását lehetővé teszik. Számlaváltáskor a korábbi és az új szolgáltató kizárólag a tényleges ráfordításaival arányos, ésszerű díjat állapíthat meg, a korábbi számlavezető az adatszolgáltatásért nem számíthat fel díjat vagy költséget.
Bővebben

2016-10-25

24 hazai korrupciós ügyet jelzett már az OLAF

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2012 óta összesen 24 ajánlást tett a Legfőbb Ügyészségnek, ezek a hivatal közigazgatási vizsgálatai alapján felvetik a bűncselekmény gyanúját – közölte Fazekas Géza szóvivő az MTI-vel annak kapcsán, hogy a Fővárosi Főügyészség hétfőn vádat emelt az egyik ilyen ügyben. Azt is elmondta, hogy az OLAF ajánlásai között volt olyan, amelyben már folyamatban volt a nyomozás, és olyan ügy is, ahol az ajánlás nyomán rendeltek el nyomozást. A büntetőügyek csalás, költségvetési csalás, illetve hűtlen kezelés gyanúja miatt indultak.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.