HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.
  • Új Pp.
  • Új Be.
  • Közig
  • Munkajog
  • Munkaviszony
  • társasházi
  • mjs 13

Kiadói hírek Teljes lista

2017-10-20

Tájékoztatás az új Pp.-vel kapcsolatos kiadványaink megjelenési időpontjáról

Az Országgyűlés 2017 októberére elfogadta az új Pp. hatálybalépésével szükségszerűvé vált valamennyi egyéb, kapcsolódó törvényt is, így kiadónk hamarosan megjelenteti kiadványait.

2017-10-11

Új folyóiratunk: Munkajog

Novemberben jelentkezik először a Munkajog című folyóiratunk, mely a munkaügyi szakma mértékadó lapja kíván lenni. Honlapunkon már előfizethető.

2017-08-16

Újabb folyóirattal bővült a Jogkódex Szakcikk Adatbázisa

A most csatlakozó folyóirat a Jogtudományi Közlöny, amelynek egyelőre a 2014 és 2016 közötti lapszámai érhetőek el online.

Tallózó Teljes lista

2017-10-19

Vékás Lajos: Eörsi Gyula: a professzor és a jogtudós 1922–1992

Jogtudományi Közlöny, 2017/10., 421-430. o.

Tudományos tevékenységéből kiemelendő a tulajdonjogról, a polgári jogi felelősségről, valamint az összehasonlító polgári jogról írott munkája.

2017-10-10

Sólyom Péter: A parlamenti mentelmi jog és az emberi jogok*

Közjogi Szemle, 2017/3., 1-9. o.

A parlamenti jogok és az emberi jogok igazolási feszültségeinek mély gyökerei vannak. A politikai filozófiában a népszuverenitás elve és az emberi jogok szembeállíthatósága kapcsán vitatják meg ezeket a kérdéseket.

2017-09-08

Pogácsás Anett: Garancia vagy akadály? A szerzői jogról való lemondás tilalmának helye egy rugalmas szerzői jogi rendszerben

Infokommunikáció és Jog, 2017/1. (68.), 38-45. o.

A védelem formalitásmentes keletkezése a szerzői jog egyik legalapvetőbb garanciális szabálya, amely a Berni Uniós Egyezmény (BUE)[1] berlini, 1908-ban végrehajtott felülvizsgálata során vált a nemzetközi szerzői jog meghatározó részévé.


„Menni vagy maradni? – A házastársi lakáshasználat rendezésének gyakorlati problémái a Ptk. tükrében” volt a címe Körös András (ny. kúriai tanácselnök) előadásának, melyet május 11-én a Mindennapi Családjog konferencián adott elő. A konferencia immár hatodik alkalommal került megrendezésre, szervezői és házigazdái hagyományosan a Családi Jog folyóirat szerkesztői.


Jogi hírek Teljes lista

2017-10-20

Visszakövetelt ajándék - Egy kötelem „felébresztése”

Az ajándék - a juttatás ingyenessége miatt - három esetben a szerződés teljesítése után a megajándékozottól visszakövetelhető. Ezzel a kontraktus utolsó létszakasza - az abból fakadó kötelmekkel együtt - "újranyílik". De mikor kerülhet sor az ajándék visszakövetelésére? A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:236. § értelmében „A szerződés teljesítését az ajándékozó megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés megkötése után saját körülményeiben, vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle nem várható el.” Az ajándékozási szándék és ekként a szerződéskötési akarat kialakulását megalapozó szubjektív tényezők miatt a Ptk. lehetővé teszi, hogy az ajándék átadása, illetve a tulajdonjog átszállása előtt az ajándékozó a szerződés teljesítését relatív széles körben megtagadja. A törvényhez fűzött kommentár szerint (Polgári jog I-IV. - Kommentár a gyakorlat számára, szerkesztő: Petrik Ferenc, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2016.) az ajándékozó élethelyzetének változása egyaránt jelentheti vagyonának csökkenését vagy jövedelemének elvesztését, de egészségkárosodását is; a megajándékozotthoz fűződő viszonyában bekövetkezett változás pedig családi vagy baráti kapcsolatuk megromlásában, bizalomvesztésben, vagy bárminemű sérelem elszenvedésében is állhat; mindegyik esetben feltéve, hogy a változás lényeges legyen, tehát olyan súlyú, amely miatt – a közfelfogás szerint – a szerződés teljesítése már nem várható el.
Bővebben

2017-10-20

Bűnelkövetővé válhat ön is bármikor - hihetetlenül kell vigyázni

A mindennapok komoly veszélyforrást jelentő területe a közlekedés. Nem telik el úgy nap, hogy a híradásoknak ne lenne témája egy-egy közlekedési baleset vagy haláleset. E jelenség indokolta a Fővárosi Törvényszék tájékoztatóját a közlekedési bűncselekmények bírói gyakorlatáról. Ha gyalogos vagy utas közlekedési magatartása miatt sérül vagy hal meg valaki, akkor a gyalogos vagy utas nem közlekedési bűncselekmény miatt, hanem a bekövetkezett eredménytől függően testi sértés vagy emberölés miatt vonható felelősségre. A közlekedési bűncselekmények elkövetési helyszínei is nagyon változatosak: e körben vasút, légtér, folyó és tó, illetve közút egyaránt szóba jöhet. Lényeges szempont, hogy a közúti közlekedés szabályait mindig kiterjesztően kell értelmezni: közút például a közforgalom elől el nem zárt magánút is. A közlekedési szabályok megszegésével okozott sérüléses balesetek még akkor is közúti balesetnek számítanak, ha nem a szó hétköznapi értelmében vett közúton történtek: ha valaki szántóterületen vagy elzárt területen okoz sérülést, akkor annak körülményeit is a közlekedési szabályok szerint kell vizsgálni.
Bővebben

2017-10-20

Pórul járhat a határokon, ha adótartozása van

Meglepő gyakorlattal lép fel újabban az adóhivatal. Mind a Liszt Ferenc Repülőtéren, mind Röszkénél volt olyan eset, amikor egy véletlenszerűen kiválasztott határátlépő csak adótartozásai kifizetése után folytathatta útját, illetve tarthatta meg a nála levő ingóságokat. Mivel az adótartozás akár másnap végrehajtható, jogszerű, ugyanakkor eddig szokatlan és igencsak esetleges ez a gyakorlat. Ahogyan az sem tűnik kellően szabályozottnak, hogy az utasnál levő ingóságokról hogyan tudja a NAV munkatársa eldönteni, hogy az lefoglalható-e, vagy szükséges-e az alapvető életviteléhez.
Bővebben

2017-10-20

Itt az iskolai szigorítás a veronai buszbaleset után

Megjelent a miniszteri rendelet az iskolai buszos kirándulások új szabályairól. Balog Zoltán – a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – január elsejétől a közlekedésbiztonság növelése érdekében úgy döntött, hogy külföldre autóbuszos iskolai kirándulás csak úgy szervezhető, ha a tanulókat, gyermekeket szállító busz nemzetközi forgalomban 23 és 4 óra között nem közlekedik.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.