1037 Budapest, Montevideo u. 14.
+36 1 340-2304 / +36 1 340-2305
H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-15:00
  • Új Pp.
  • Közig
  • Mt
  • mjs 13
  • társasházi

Kiadói hírek Teljes lista

2017-02-01

Sikeres volt a Weiss Emilia Emlékpályázat

A 35. évüket még be nem töltött jogászok körében Pál Szilvia bírósági titkár (Debreceni Ítélőtábla), az egyetemi hallgatók körében pedig Bata Dorottya joghallgató (ELTE ÁJK) lett az első helyezett.

2017-01-20

Készül a közigazgatási eljárásjog új jogszabályainak kommentárja

Az Általános közigazgatási rendttartást (Ákr.) már kihirdetették, a Közigazgatási perrendtartás (Kp.) pedig hamarosan ismét a parlament elé kerül.

2016-12-19

Az új Pp.-hez nagykommentárt és 437 iratmintát (iratmintatárat) kínálunk

A Pp. előkészítésében részt vett szakértők – közöttük Németh János, a Kodifikációs Főbizottság elnöke és Varga István, a Főbizottság tudományos titkára – által jegyzett kommentárt kiadónk jövőre jelenteti meg.

Szakcikkek Teljes lista

2017-02-27

Kemenes István: A kontraktuális kártérítés egyes kérdései

Magyar Jog, 2017/1., 1-10. o.

A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma célul tűzte, hogy a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv jogalkalmazása során a kontraktuális kártérítés témakörében felmerülő joggyakorlati kérdéseket...

2017-01-23

Sasvári Róbert: A 2016. február 23-án benyújtott országos népszavazási kezdeményezések vizsgálata – jogalkalmazói szempontból

Eljárásjogi Szemle, 2016/4., 16-21. o.

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény 2015. március 15. napján lépett hatályba.

2017-01-23

Prohászka Szilvia: A hitelbiztosítéki nyilvántartás

Eljárásjogi Szemle, 2016/4., 38-41. o.

2014. március 15-ét megelőzően kétféle zálogjogi nyilvántartásról beszélhettünk. Az ingó zálogjogi nyilvántartásról, valamint az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgot terhelő zálogjogi nyilvántartásról.


Pál Lajos ügyvéd, az új Mt. kodifikációját előkészítő szakmai bizottság korábbi tagja az aktuális munkajogi kérdéseket tárgyaló 2016. október 4-i szemináriumon beszélt – többek között – az előkészítő és befejező munkával kapcsolatos értelmezési nehézségekről és gyakorlati bizonytalanságokról.


Jogi hírek Teljes lista

2017-02-27

Egyszerűbb lesz a fővárosi civilek élete

A civil szervezetek működésére és nyilvántartására vonatkozó törvények március 1-jén hatályba lépő módosításai a civilekkel kapcsolatos eljárások gyorsítását és egyszerűsítését célozzák – közölte Madarasi Anna, a Fővárosi Törvényszék szóvivője az MTI-vel. A rendelkezés szerint sportegyesületek is kérhetik egyszerűsített elektronikus eljárásban, mintaokirat használatával a bejegyzésüket. Ha a bíróság az egyszerűsített eljárásban a kérelem benyújtásától számított 15 napos határidőn és az azt követő 30 napon belül sem tesz semmilyen intézkedést, akkor a 45 nap leteltét követő munkanapon automatikusan, a törvény erejénél fogva megtörténik a civil szervezet nyilvántartásba vétele a kérelemben szereplő adatokkal. Az eljárások gyorsítását szolgálja az az előírás is, amely szerint az általános, nem mintaokirattal, hanem egyedi létesítő okirattal alakuló szervezet bejegyzésére irányuló eljárásban csak egyszer írhat elő hiánypótlást a bíróság, és ekkor a kérelem valamennyi hiányosságát meg kell jelölnie.
Bővebben

2017-02-27

Kevesebben pereskednek

Az előző évben 4,3 százalékkal kevesebb – összesen 1,412 millió – ügy érkezett a bíróságokra, mint 2015-ben. A peresügy-érkezés ezzel ellentétben 2,9 százalékkal nőtt – közli az Országos Bírósági Hivatal a tavalyi ügyforgalomról készült kimutatásában. A folyamatban maradt ügyek száma kilenc százalékkal, 351 ezerről 320 ezerre csökkent. A részletes statisztika szerint a törvényszékekre 1,383 millió, az ítélőtáblákra csaknem húszezer, a Kúriára pedig majdnem kilencezer ügy érkezett tavaly. Az adatokból kiderül, hogy 2016-ban is messze a Fővárosi Törvényszék (FT) volt a legleterheltebb, több mint félmillió ügy jutott erre a bíróságra első fokon, valamivel több is, mint az azt megelőző évben. A statisztika szerint az FT 417 ezer ügyet fejezett be tavaly, s 2016 év végén még 106 ezer eljárás maradt itt folyamatban.
Bővebben

2017-02-27

Az e-perek hatása

Az érkezett ügyek 40,57 %-a elektronikus kapcsolattartás útján indult a 2016. július 1. és 2016. december 31. napja közötti időszakban. Elektronikusan indult a csőd- és felszámolási eljárások 41,35%-a, a járásbírósági szinten indult civilisztikai perek 38%-a, a törvényszéken indult elsőfokú civilisztikai perek 67,86%-a.
Bővebben

2017-02-27

Újraindulhat a bíróságon a moszkvai ingatlanügy

Újraindulhat a bíróságon a moszkvai magyar kereskedelmi kirendeltség eladásának ügye a Fővárosi Ítélőtáblán március 17-én, miután a vádhatóság indítványozta az elsőfokú ítélet megsemmisítését és a megismételt tárgyalást – írja a Magyar Idők. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szerint a Budapest Környéki Törvényszék rosszul értékelte a bizonyítékokat és nem tárta fel teljesen a sokmilliárdos kárt okozó adásvétel körülményeit, amikor felmentette a hűtlen kezeléssel vádolt Székely Árpád volt moszkvai nagykövetet és bűnpártolással vádolt társait, olvasható a lap szombati számában.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.