• Emberi jogi
  • Új Pp.
  • Új Be.
  • GDPR
  • Közig
  • Munkajog
  • A bizalmi vagyonkezelés
  • tarsasagi

Kiadói hírek Teljes lista

2018-07-11

Megújul az Alkotmánybírósági Szemle

A 2010-ben indult Alkotmánybírósági Szemle most kívül-belül megújul. A nyomtatott folyóirat kizárólag alkotmányjogi írásokat fog tartalmazni, a döntvénytárat pedig ezentúl e-mailben küldjük meg előfizetőinknek.

2018-05-28

Hetedik alkalommal tartottuk meg a Mindennapi családjog konferenciánkat

Ha május vége, akkor a Családi Jog folyóiratunk konferenciája a Benczúr Hotelben! Az itt közzétett fotók az esemény délelőtti részén készültek.

2018-04-16

Átfogó frissítésen esik át a Ptk.-kommentárunk

Szerzőink és szerkesztőink hozzáláttak a Polgári jog (a 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja) című kommentárunk aktualizálásához.

Tallózó Teljes lista

2018-07-09

Szajbély Katalin: Vallási jelképek viselése a munkahelyeken az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága gyakorlatában

Közjogi Szemle, 2018/2., 1-8. o.

A munkahelyek a közösségi együttélés egyik legfontosabb színterét alkotják, a foglalkoztatási helyzet pedig egy közösség felnőtt tagjainak gazdasági-társadalmi integrációja szempontjából kulcsfontosságú.

2018-06-25

Tőkey Balázs: A kárveszély és a szerződési jog – különös tekintettel az egyes szerződéstípusokra vonatkozó kárveszély-átszállási szabályokra

Magyar Jog, 2018/5., 257-265. o.

A magánjogi szabályozással kapcsolatban az egyik alapvető elvárás: világos legyen, hogy az egyes kockázatokat a felek közül ki viseli, és hogy a kockázatok elosztása a felek között méltányos és észszerű legyen.

2018-06-15

Verebics János: A szállítási szerződésről – egykor és most

Gazdaság és Jog, 2018/5., 16-21. o.

A magyar polgári jog a szocialista korszakhoz köthető egyik legemblematikusabb jogintézményétől vett búcsút, amikor az új Ptk. "kivezette" a szállítási szerződést a kódexből.


Bánáti János büntetőügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke a HVG-ORAC Kiadó „Az új büntetőeljárási törvény – hat tételben” konferenciáján 2017. október 13-án tartott előadást „Változó védői feladatok a büntetőeljárásban” címmel. Az előadás itt látható részlete az egyezségről és annak várható gyakorlati nehézségeiről szól.


Jogi hírek Teljes lista

2018-07-20

A gazdaság jövője az okosszerződések?

Egyre többet lehet hallani a Bitcoin-ról, és a Bitcoin-hoz hasonló kriptovalutákról, valamint a kriptovaluták alapjául szolgáló technológiáról, a blokkláncról. Egyre hangosabbak azok a felvetések is, hogy blokklánc technológia és a blokklánc technológia használatával létrejött úgynevezett „okos szerződések” a gazdasági élet vagy a közigazgatás számos területén nagyon jól használhatók lehetnek. De pontosan mire is?
Bővebben

2018-07-20

Hazánk menekültügyi jogszabályai nem felelnek meg az uniós jognak - A Bizottság keresetet indít Magyarország ellen az Európai Bíróságon

A Bizottság ma úgy határozott, hogy keresetet indít Magyarország ellen az Európai Unió Bíróságán (EUB) amiatt, hogy menekültügyi és visszatérési jogszabályai nem felelnek meg az uniós jognak. A Bizottság felszólító levelet küldött Magyarországnak a menedékjog iránti és a tartózkodási kérelmekhez segítséget nyújtó tevékenységeket bűncselekménynek nyilvánító és a menedékjog kérelmezésének jogát tovább szűkítő új magyar jogszabályokra vonatkozóan.
Bővebben

2018-07-20

Magyarország kilép az ENSZ globális migrációs tárgyalásából

Szijjártó Péter a szerdai kormányülést követően jelentette be a kabinet álláspontját az ENSZ globális migrációs csomagjával kapcsolatban. „Ez a csomag ellentétes a józan ésszel és Magyarország érdekeivel” – mondta a miniszter, hozzátéve, ez a tervezet ösztönzi a migrációt, és emberi jogként tekint rá, ami Magyarország számára elfogadhatatlan, szerintük a migráció rossz és káros.
Bővebben

2018-07-20

Adókötelezettség felesbérleti szerződésből származó jövedelemnél

Az aratás megkezdésével teljesedésbe mennek a korábban megkötött felesbérleti szerződések is, ezek keretében a megtermelt terményt a bérlő átadja a tulajdonosnak. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 38. § (1) bekezdése tartalmazza azon jogcímeket, melyeken a föld tulajdonosa, illetve a haszonélvező a föld használatát, hasznosítását természetes személy, valamint jogi személy javára átengedheti. Ilyen földhasználati jogcím lehet a felesbérlet is.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.