1037 Budapest, Montevideo u. 14.
+36 1 340-2304 / +36 1 340-2305
H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-15:00
  • Mt. szeminárium + Könyv
  • mjs 13
  • Adatvédelmi jog
  • mjs 14
  • új btk. és kapcsolódó jogforrások

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

Aktuális munkajogi kérdések és megoldások

Középpontban a bírói gyakorlat legújabb fejleményei és a június 7-i Mt.-módosítás
Helyszín:
Hotel Hungaria City Center, 1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Időpont:
2016.10.04. - 09 óra 00 perc

nap

óra

perc

mp.

Szeminárium részvételi díj: 22 000 Ft Szeminárium + Mt. magyarázata könyv: 29 000 Ft
  • Bankkártyás kedvezmény: 5%
  • HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Kiadói hírek Teljes lista

2016-08-09

A kiadó augusztusban aktualizálja a Polgári jog című kommentárját

A kommentárunk legutolsó frissítése óta több alkalommal is módosult a Ptk. Utoljára a 2016. június 13. napján elfogadott 2016. évi LXXVII. törvény hajtott végre jelentős változásokat.

2016-07-01

Minden budapesti ügyvéd alanyi jogon (ingyen) használhatja a Jogkódexet!

A Budapesti Ügyvédi Kamara 2018. december 31-ig köteleződött el az immár három éve tartó JogTudor program folytatása mellett.

2016-05-30

Telt ház volt az idei „Mindennapi családjogon”

Immár ötödik alkalommal tartottuk meg a Családi Jog folyóirat konferenciáját. Közzéteszünk néhány fényképet a május 26-i eseményről.

Szakcikkek Teljes lista

2016-09-28

Jakab András: Fenntarthatóság az európai alkotmányjogban

Közjogi Szemle, 2016/3., 1-17. o.

A fenntarthatóság a jogállamhoz, az emberi jogokhoz, a szuverenitáshoz vagy a demokráciához képest viszonylag új alkotmányjogi kulcsfogalom.

2016-09-15

Sólyom László: Az Alaptörvény díszkiadása¹

Magyar Jog, 2016/9., 493-503. o.

"Az új rendszer egy év alatt megalkotta Magyarország Alaptörvényét, az új alkotmányt, melynek az alkotmányok rendes szimbolikus funkcióján túlmenő jelképes szerepet szánt."

2016-09-12

Csőke Andrea: Zálogjog és engedményezés a felszámolási eljárásban – esetek a Kúria döntéseiből

Céghírnök, 2016/8., 7-11. o.

Két rendkívül érdekes, és feltételezhetően következményeiben jelentős határozatot hozott a közelmúltban a Kúria.


Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna kúriai bíró a Családi Jog folyóirat nagy sikerrel lezajlott 2016. május 26-i éves konferenciáján beszélt a jövedelmi helyzet tartási perekben történő bizonyításának nehézségeiről, kitérve a tartásdíj összegét meghatározó egyik alapvető tényezőre, a gyermek szükségleteire is.


Jogi hírek Teljes lista

2016-09-30

Jogszabálysértő a kormány külhoniaknak küldött levele

A kormány nevében a külhoni magyaroknak küldött kampánylevelek sértik a választás esélyegyenlőségre, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveit - állapította meg csütörtöki határozatában a Kúria. A bíróság egyúttal a népszavazást szervező kormányt eltiltotta a további jogszabálysértéstől. A Kúria csütörtöki döntésével megváltoztatta a Nemzeti Választási Bizottság pénteki határozatát. Az NVB többsége úgy döntött, nem jogsértő, hogy a kormány a választópolgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartása alapján levélben kereste meg a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat. A Kúria az internetes oldalán közzétett végzésében azt írta: a polgárok személyiadat- és lakcímnyilvántartásáról szóló 1992-es törvény szerint bárki kérheti a polgárok adatait, de csak akkor, ha igazolja a felhasználás célját és jogalapját, ugyanakkor a megengedett célok között a politikai kampány nem szerepel. Az adatok célokhoz kötött felhasználásának elve tehát kizárja a politikai kampányt folytatókat a közvetlen adatigénylésből.
Bővebben

2016-09-30

Kié a bankszámla a házastárs halála után?

Halála esetén a tulajdonos bankbetétjét is zárolják, ám ha ez egy közös számla, a hagyatéki tárgyalás végéig is pénz nélkül maradhatnak a hozzátartozók. De kivonható- e bankszámla a hagyatéki eljárás alól? Már számlanyitáskor tehetünk egy úgynevezett haláleseti rendelkezést, amelyben megnevethetünk egy kedvezményezettet, aki, ha megfelelő módon igazolja személyazonosságát, illetve a halálesetet, a számlatulajdonos halála után hozzájuthat a pénzhez, azaz ez az összeg nem kerül be a hagyatékba, így nem is kell hónapokat várni rá. Ha mindkét házastárs tulajdonos, akkor is célszerű rendelkezni erről, vannak ugyanis olyan pénzintézetek, amelyek a társtulajdonosi intézményt egyszerűen nem ismerik el, máshol csak az összeg feléhez, megint máshol semmihez nem engednek hozzáférni a hagyatéki eljárás végéig. A közjegyzőre haragudni biztosan nem kell, ezek a biztonsági intézkedések ugyanis sokszor éles családi vitákat, a többi örökös rovására elkövetett súlyos visszaéléseket, bűncselekményeket akadályozhatnak meg – mondja Parti Tamás, a Budapesti Közjegyzői Kamara elnöke. A vagyonjogi szabályok szerint ugyanis, ha egy hagyatéki eljárásban egy vagyontárgy közösen tulajdonolt, azt a házastársak „atomonként”, azaz osztatlanul tulajdonolják, egy közös néven vezetett számla esetében így a bank számára sem egyértelmű, hogy a számlát fele-fele arányban kell megosztani.
Bővebben

2016-09-30

Törvénysértő állapotok a gyermekotthonokban

Pillanatok alatt ismerte meg szinte az egész ország Horváth Leont, aki 18 évesen precedensértékű pert nyert a gyámhivatallal szemben. A fiatal úgy érezte, indokolatlanul helyezték másfél évre speciális gyermekotthonba, ezért perre ment. „A jogszabályokkal nincs probléma, az a gond, hogy a kormány nem tartja be a törvényeket” – válaszolta Horváth Leon arra a kérdésünkre, hogy mely pontokon szorul sürgős változtatásra a hazai gyermekvédelem. Jogszabályba ütköző cselekedetet tanúsít a kormány azzal is, hogy a speciális gyermekotthonokban élőket nem különítik el tünetcsoport szerint.
Bővebben

2016-09-30

A közjegyzői hivatás gyakorlásának állampolgársági feltételhez kötése - Az Európai Unió Bíróságának ügyrendjéből

Az uniós jog értelmében a tagállamok saját állampolgáraiknak tarthatják fenn azon tevékenységek gyakorlását, amelyek – akár csak időlegesen is – részt vesznek a közhatalom gyakorlásában.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.