• Új Pp.
  • Új Be.
  • GDPR
  • Közig
  • Munkajog
  • Munkaviszony
  • társasházi
  • mjs 13

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

MINDENNAPI CSALÁDJOG – Meddig mehetünk el?

A Családi Jog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek

Helyszín: Hotel Benczúr, 1068 Budapest, Benczúr u. 35.

Időpont: 2018.05.24. - 08 óra 45 perc

nap

óra

perc

mp.

Konferencia + Családi Jog előfizetés: 21 100 Ft Konferencia Családi Jog-előfizetőknek: 9 500 Ft
  • Bankkártyás kedvezmény: 5%
  • Diákkedvezmény: 15%
  • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2018-01-18

Új Pp. iratminták elektronikusan is

Az új Pp. iratmintatára című könyvünk már elektronikusan is elérhető. Szinte elképzelhetetlen olyan eljárási cselekmény, amihez a jogászok nem találnak az iratmintatárban segítséget!

2017-11-23

A közjegyzők is Jogkódexet használnak

A MOKK választmányának döntése alapján 2018. január 1-jétől az ország valamennyi közjegyzői irodájában elérhető lesz a Jogkódex.

2017-10-20

Tájékoztatás az új Pp.-vel kapcsolatos kiadványaink megjelenési időpontjáról

Az Országgyűlés 2017 októberére elfogadta az új Pp. hatálybalépésével szükségszerűvé vált valamennyi egyéb, kapcsolódó törvényt is, így kiadónk hamarosan megjelenteti kiadványait.

Tallózó Teljes lista

2018-02-20

Schubauer Petra: Az elfeledtetéshez való jog az új Adatvédelmi rendelet tükrében

Infokommunikáció és Jog, 2017/2., 87-89. o.

2016 tavaszán az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács megállapodásra jutott az Adatvédelmi rendelet szabályait illetően, amely 2018. május 25. napjától alkalmazandó,

2018-02-06

Grad-Gyenge Anikó: Szerzői jog és házassági vagyonjog

Családi Jog, 2017/4., 1-7. o.

Az alkotó által kötött házasság viszont nem csak az alkotó tevékenységét, a kreativitást tudja érdemben befolyásolni, de a házassági vagyonközösség keletkezése, fennállása és megszűnése, illetve a házasságban élő szerző halála,

2018-02-01

Kovács Helga: A bírósági meghagyás kibocsáthatósága jogszabályba ütköző kereseti kérelem esetén

Eljárásjogi Szemle, 2017/4., 3-7. o.

Kevesen vitatkoznának azzal a megállapítással, hogy egy kódexnek törvényhozástani szempontból nagy erénye, ha szabályozása alkalmassá teszi, hogy hosszabb időbeli távlatokban működőképes legyen.


„Menni vagy maradni? – A házastársi lakáshasználat rendezésének gyakorlati problémái a Ptk. tükrében” volt a címe Körös András (ny. kúriai tanácselnök) előadásának, melyet május 11-én a Mindennapi Családjog konferencián adott elő. A konferencia immár hatodik alkalommal került megrendezésre, szervezői és házigazdái hagyományosan a Családi Jog folyóirat szerkesztői.


Jogi hírek Teljes lista

2018-03-23

Az új Be. rejtett titkai – A kulcsszó: gyorsítás

A július 1-jén hatályba lépő új büntetőeljárási törvény számos titkos újdonságot rejt magában. Cikksorozatunkat a születés körülményeivel, és a 897 paragrafusból és 23 részből álló jogszabály első nyolc részének legérdekesebb rendelkezéseivel és összefüggéseivel indítjuk. Az Országgyűlés 2017. június 13-án fogadta el az új büntetőeljárásról szóló törvényt (Be.), amely 2018. július 1-jén lép hatályba. Az egyedülálló hosszúságú, 897 szakaszból álló 2017. évi XC. törvény mintegy fél évtized alatt került tető alá.
Bővebben

2018-03-23

Munkaviszonnyá minősített katás jogviszony – adók és bírságok

Ha a NAV úgy ítéli meg, hogy a katás megbízási vagy vállalkozási jogviszonyunk burkolt munkaviszony, tekintélyes adó- és bírságfizetési kötelezettséget állapít meg. Ebben az esetben ugyanis a munkaviszony minden adóját és járulékát és a bírságokat is meg kell fizetni.
Bővebben

2018-03-23

Fontos változások az illetéktörvényben

A régi adózás rendjéről szóló törvényből (Art.) és több más törvényből is kikerültek az illetékre vonatkozó szabályok és egységesen az illetéktörvénybe kerültek áthelyezésre. A régi Art. számos helyen tartalmazott az illetékkiszabással kapcsolatban külön eljárási szabályokat, ezeket már az illetéktörvényben kell keresni.
Bővebben

2018-03-23

Szabadságtól fosztották meg, mégsem kap kártérítést az államtól

Az új munka törvénykönyve (Mt.) 2014. december 31-éig az uniós szabályokkal ellentétesen tartalmazta, hogy a naptári évenként harminc napot meghaladó keresőképtelenség nem jogosít szabadságra. Emiatt – bár sérült a munkavállaló magánélethez való joga –, nem jogosult kártérítésre a magyar államtól, mivel ahhoz hiányzott a jogszabályi feltétel – mondta ki egy magánszemély ügyében nemrégiben meghozott ítéletében a Kúria.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.