• Új Pp.
  • Új Be.
  • Közig
  • Munkajog
  • Munkaviszony
  • társasházi
  • mjs 13

Kiadói hírek Teljes lista

2017-11-23

A közjegyzők is Jogkódexet használnak

A MOKK választmányának döntése alapján 2018. január 1-jétől az ország valamennyi közjegyzői irodájában elérhető lesz a Jogkódex.

2017-10-20

Tájékoztatás az új Pp.-vel kapcsolatos kiadványaink megjelenési időpontjáról

Az Országgyűlés 2017 októberére elfogadta az új Pp. hatálybalépésével szükségszerűvé vált valamennyi egyéb, kapcsolódó törvényt is, így kiadónk hamarosan megjelenteti kiadványait.

2017-10-11

Új folyóiratunk: Munkajog

Novemberben jelentkezik először a Munkajog című folyóiratunk, mely a munkaügyi szakma mértékadó lapja kíván lenni. Honlapunkon már előfizethető.

Tallózó Teljes lista

2017-11-10

Szalai Ákos: Társult perek: nyitott kérdések és joggazdaságtani elemzés

Eljárásjogi Szemle, 2017/3., 22-31. o.

A kollektív keresetek általában két cél szolgálnak. Egyrészt egyszerűsítik az egyébként párhuzamosan futó hasonló peres ügyek lezárását, másrészt segítik az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést,...

2017-10-19

Vékás Lajos: Eörsi Gyula: a professzor és a jogtudós 1922–1992

Jogtudományi Közlöny, 2017/10., 421-430. o.

Tudományos tevékenységéből kiemelendő a tulajdonjogról, a polgári jogi felelősségről, valamint az összehasonlító polgári jogról írott munkája.

2017-10-10

Sólyom Péter: A parlamenti mentelmi jog és az emberi jogok*

Közjogi Szemle, 2017/3., 1-9. o.

A parlamenti jogok és az emberi jogok igazolási feszültségeinek mély gyökerei vannak. A politikai filozófiában a népszuverenitás elve és az emberi jogok szembeállíthatósága kapcsán vitatják meg ezeket a kérdéseket.


„Menni vagy maradni? – A házastársi lakáshasználat rendezésének gyakorlati problémái a Ptk. tükrében” volt a címe Körös András (ny. kúriai tanácselnök) előadásának, melyet május 11-én a Mindennapi Családjog konferencián adott elő. A konferencia immár hatodik alkalommal került megrendezésre, szervezői és házigazdái hagyományosan a Családi Jog folyóirat szerkesztői.


Jogi hírek Teljes lista

2017-11-23

A megbilincselt terhelt képmása önmagában nem sérti az ártatlanság vélelmét - Alkotmánybírósági döntés a sajtószabadság védelmében

A büntetőeljárások során a hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk az érintett ártatlanság vélelméhez fűződő jogát, ez azonban nem érintheti a sajtó szabadságát. Nem alaptörvény-ellenes, ha a sajtóban közölt tudósításhoz olyan képi illusztrációt csatolnak, amelyen az érintett a jogerős ítélet meghozatala előtt vezetőszáron és bilincsben látható.
Bővebben

2017-11-23

Kihirdettek két új adóeljárási törvényt

A Magyar Közlöny 192. számában kihirdettek az adózás rendjéről szóló törvény helyébe lépő három új törvényből kettőt. Az adózás rendjéről szóló törvényt 2018. január 1-jétől az alábbi három új törvény váltja fel: az adóigazgatási rendtartásról, az adózás rendjéről és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény.
Bővebben

2017-11-23

Év végéig ki kell adni az idei szabadságokat! - Amit a szabadságok kiadásáról-kivételéről tudni érdemes

Kevesebb mint másfél hónappal a naptári év vége előtt egyre több cég kénytelen azzal szembesülni, hogy kisebb-nagyobb fennakadásokkal is jár majd, ha a Munka törvénykönyvének (Mt.) megfelelve minden munkavállalójának kiadja az idei évben esedékes szabadságát. A Trenkwalder arra figyelmeztet, hogy a szabadság idei kiadásának elmaradása főszabály szerint akkor is jogszabálysértésnek minősülhet, ha az adott időszakban a munkavállaló sem akart szabadságra menni.
Bővebben

2017-11-23

Négy év börtön egy kecskeméti számlagyárosnak

A Szegedi Ítélőtábla által másodfokon elítélt férfi fiktív cégek felhasználásával számlagyárat hozott létre és így mintegy 756 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. A táblabíróság adócsalás bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a férfit. A szabadságvesztés kiszabása mellett az ítélőtábla öt évre eltiltotta a vádlottat a gazdasági társaság vezető tisztségviselője foglalkozástól és mintegy 60 millió forintra vagyonelkobzást rendelt el vele szemben.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.