• A GDPR magyarázata
  • ptk.
  • Új Pp.
  • Új Be.
  • Emberi jogi
  • Közig
  • Munkajog
  • A bizalmi vagyonkezelés
  • tarsasagi

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a 2018 decemberétől megvásárolt termékek személyes átvételére már csak Kiadónkban lesz lehetőség.
A korábban könyvesbolti (pesti) átvétellel megrendelt termékek 2019. január 31-ig vehetők át a Dialóg Könyvesboltban (1053 Budapest, Károlyi u. 17.).

Kiadói hírek Teljes lista

2018-12-18

Terjeszkedik a JogTudor program

Január 1-től az ügyvédi kar tizenöt megyében és Budapesten használja munkájához a Jogkódex szoftverünket.

2018-11-21

Könyvbemutató a Magyar Ügyvédi Kamarában

2018. december 10-én Darák Péter, Bitskey Botond és Koltay András beszélgetnek Török Bernát „Szabadon szólni, demokráciában” című könyvéről.

2018-11-09

Munkajog folyóiratunk bemutatkozott a Zukunft Personal Hungary kiállításon

A HR-szakma legnépszerűbb szakkiállításán saját standja volt a folyóiratnak, és Lőrincz György szerkesztőbizottsági tag tartott előadást.

Tallózó Teljes lista

2019-01-15

Völcsey Balázs: A házassági vagyonjogi szerződés és a fedezetelvonó szerződés kapcsolata

Családi Jog, 2018/4., 23-28. o.

A házassági vagyonjog egyik legnehezebb, egyben legérdekesebb kérdése arra keresi a választ, hogy a házastársak által kötött szerződések esetén miként védhetőek...

2019-01-04

Ambrus István: Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéséről

Közjogi Szemle, 2018/4., 1-7. o.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) módosításáról szóló 2018. évi XLIV. törvény 6. § (1) bekezdése...

2018-12-13

Aleku Mónika: A Pp. jogalkalmazói tapasztalatai – egy speciális perbeli résztvevő szemszögéből

Eljárásjogi Szemle, 2018/3., 1-8. o.

A 2018. január 1-jén hatályba lépett polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) a korábban hatályban volt polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: rPp.)...


Bánáti János büntetőügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke a HVG-ORAC Kiadó „Az új büntetőeljárási törvény – hat tételben” konferenciáján 2017. október 13-án tartott előadást „Változó védői feladatok a büntetőeljárásban” címmel. Az előadás itt látható részlete az egyezségről és annak várható gyakorlati nehézségeiről szól.


Jogi hírek Teljes lista

2019-01-18

Mire jó a tartozáselismerő nyilatkozat?

Szerződés alapján vagy szerződés nélkül fennálló tartozások esetén gyakran előfordul, hogy a kötelezett tartozáselismerő nyilatkozatot tesz. A tartozás elismerése nem hoz létre új kötelezettséget, mégis jelentős hatással lehet az érintett felek jogi kapcsolatára. Milyen formában tehető tartozáselismerő nyilatkozat, és milyen hatása van?
Bővebben

2019-01-18

Amit tudni kell a munkáltatói igazolásokról

Az adóhatóság minden magánszemély számára elkészíti az adóbevallási tervezetet, akire vonatkozóan 2018-ban érkezett munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatás. A munkáltató és a kifizető részére az adózás rendjéről szóló törvény, az adóigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendelet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvény számos olyan kötelezettséget ír elő, amelyet a magánszemélyek éves jövedelem- és adóelszámolásával összefüggésben kell teljesítenie.
Bővebben

2019-01-18

A letartóztatás gyakorlatáról és az EJEB kapcsolódó esetjogáról - Tapasztalatcsere és ingyenes képzés ügyvédeknek!

A letartóztatás friss gyakorlatáról szóló tapasztalatcserét, és az Emberi Jogok Európai Bíróságának kapcsolódó esetjogáról szóló ingyenes képzést tart Nyíregyházán a Magyar Helsinki Bizottság a Nyíregyházi Ügyvédi Kamarával együttműködésben 2019. január 30-án.
Bővebben

2019-01-18

Fizethet-e magyar bank líbiai bank részére garanciadíjat? - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

A líbiai helyzetre tekintettel meghozott uniós korlátozó intézkedések akadályát képezik annak, hogy egy magyar bank az ezen intézkedések hatálya alá tartozó líbiai bank részére garanciadíjakat fizessen ki - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.