• Új Pp.
 • Új Be.
 • Közig
 • Munkajog
 • Munkaviszony
 • társasházi
 • mjs 13

Legközelebbi szemináriumok


HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – Aktuális munkajogi kérdések és megoldások

HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – Aktuális munkajogi kérdések és megoldások

A Munkajog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek

Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.)

Időpont: 2018.03.21. - 09 óra 00 perc

Konferencia + Munkajog előfizetés: 20 000 Ft Konferencia Munkajog-előfizetőknek:
4 000 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

MINDENNAPI CSALÁDJOG – Meddig mehetünk el?

MINDENNAPI CSALÁDJOG – Meddig mehetünk el?

A Családi Jog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek

Helyszín: Hotel Benczúr,
1068 Budapest, Benczúr u. 35.

Időpont: 2018.05.24. - 08 óra 45 perc

Konferencia +
Családi Jog előfizetés: 21 100 Ft
Konferencia
Családi Jog-előfizetőknek:
9 500 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2018-01-18

Új Pp. iratminták elektronikusan is

Az új Pp. iratmintatára című könyvünk már elektronikusan is elérhető. Szinte elképzelhetetlen olyan eljárási cselekmény, amihez a jogászok nem találnak az iratmintatárban segítséget!

2017-11-23

A közjegyzők is Jogkódexet használnak

A MOKK választmányának döntése alapján 2018. január 1-jétől az ország valamennyi közjegyzői irodájában elérhető lesz a Jogkódex.

2017-10-20

Tájékoztatás az új Pp.-vel kapcsolatos kiadványaink megjelenési időpontjáról

Az Országgyűlés 2017 októberére elfogadta az új Pp. hatálybalépésével szükségszerűvé vált valamennyi egyéb, kapcsolódó törvényt is, így kiadónk hamarosan megjelenteti kiadványait.

Tallózó Teljes lista

2018-02-20

Schubauer Petra: Az elfeledtetéshez való jog az új Adatvédelmi rendelet tükrében

Infokommunikáció és Jog, 2017/2., 87-89. o.

2016 tavaszán az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács megállapodásra jutott az Adatvédelmi rendelet szabályait illetően, amely 2018. május 25. napjától alkalmazandó,

2018-02-06

Grad-Gyenge Anikó: Szerzői jog és házassági vagyonjog

Családi Jog, 2017/4., 1-7. o.

Az alkotó által kötött házasság viszont nem csak az alkotó tevékenységét, a kreativitást tudja érdemben befolyásolni, de a házassági vagyonközösség keletkezése, fennállása és megszűnése, illetve a házasságban élő szerző halála,

2018-02-01

Kovács Helga: A bírósági meghagyás kibocsáthatósága jogszabályba ütköző kereseti kérelem esetén

Eljárásjogi Szemle, 2017/4., 3-7. o.

Kevesen vitatkoznának azzal a megállapítással, hogy egy kódexnek törvényhozástani szempontból nagy erénye, ha szabályozása alkalmassá teszi, hogy hosszabb időbeli távlatokban működőképes legyen.


„Menni vagy maradni? – A házastársi lakáshasználat rendezésének gyakorlati problémái a Ptk. tükrében” volt a címe Körös András (ny. kúriai tanácselnök) előadásának, melyet május 11-én a Mindennapi Családjog konferencián adott elő. A konferencia immár hatodik alkalommal került megrendezésre, szervezői és házigazdái hagyományosan a Családi Jog folyóirat szerkesztői.


Jogi hírek Teljes lista

2018-02-23

Mi számít személyes adatnak a GDPR-ben?

Egymás után ontják az adatkezeléshez, vállalkozói tanácsadáshoz, vagy épp könyveléshez, jogi területhez köthető cégek a 2018 május 25-én hatályba lépő GDPR-ral kapcsolatos közleményeiket, melyek visszatérő központi eleme a maximált 6,2 milliárd forintos bírságplafon. Ezúttal a nemzetközi adótanácsadó és könyvvizsgáló Crowe FST tett közzé közleményt, melyben az egységes európai adatvédelmi rendelet (GDPR) által különösen védendő kategóriába sorolt, természetes személyekhez kapcsolódó személyes adatokról ír.
Bővebben

2018-02-23

Változik a magyar jogosítványszerzés menete

A tervek szerint a jövőben egyel kevesebb papír kell ahhoz, hogy levizsgázzunk autóvezetésből. Az elmúlt hónapokban több olyan hír is napvilágot látott, amely szerint a kormány változtatna a magyar jogosítványszerzés szabályain. Tavaly szeptemberben még csak miniszteri ígéret volt arról, hogy ingyenes lesz a KRESZ-vizsga, novemberben pedig hivatalosan is bejelentették, hogy mikortól. Most egy újabb változás előtt állunk.
Bővebben

2018-02-23

„Gig economy”, avagy alkalmi munka online felületeken - Munkajogi kérdések a Uber, az Airbnb, és a Deliveroo vonatkozásában

A digitalizáltság, mint napjainkban a versenyképességet egyik leginkább befolyásoló tényező a munka világát is alapvetően átrendezte. A „gig economy”, avagy „hakni gazdaság”, a munkaerőpiac egyik új jelensége, aminek lényege, hogy egy online platformon vagy applikáción keresztül rövid távú, alkalmi munkákra jelentkezhetnek magánszemélyek.
Bővebben

2018-02-23

150 millió forintos áfacsalást leplezett le a NAV

Vegyi áruk illegális kereskedelmével csalt el több mint százmillió forint áfát egy cégcsoport. A NAV munkatársai három embert állítottak elő.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.