Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a 2018 decemberétől megvásárolt termékek személyes átvételére már csak Kiadónkban lesz lehetőség.
A korábban könyvesbolti (pesti) átvétellel megrendelt termékek 2019. január 31-ig vehetők át a Dialóg Könyvesboltban (1053 Budapest, Károlyi u. 17.).

Ki veheti igénybe a Jogkódexet a JogTudor program keretében?

A HVG-ORAC Kiadó a Budapesti Ügyvédi Kamara JogTudor programja keretében minden aktív kamarai nyilvántartott (ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, külföldi jogi tanácsadó, ügyvédjelölt, európai közösségi jogász és a kamarai személyzet) számára, alanyi jogon, ingyenesen teszi hozzáférhetővé a Jogkódex szolgáltatását.

A Budapesti Ügyvédi Kamara 2018. december 31-ig köteleződött el az immár három éve tartó JogTudor program folytatása mellett.

Az eddigiektől eltérően már nem kettő, hanem csak egy szolgáltatóval folytatódik az ügyvédi kar munkájának segítése, így a JogTudor program keretében csak a HVG-ORAC Jogkódexe lesz elérhető, azt viszont minden kamarai nyilvántartott - tevékenységének folytatása alatt - a tagdíj fejében alanyi jogon (ingyen) kapja. A Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségének 2016. június 13-i ülésén hozott döntése értelmében kiadónk 2016. július 1-jétől két és fél éven keresztül kizárólagos jelleggel több mint 7 600 felhasználónak (ügyvédnek, alkalmazott ügyvédnek, külföldi jogi tanácsadónak, ügyvédjelöltnek, európai közösségi jogásznak és a Kamara személyzetének) szolgáltatja online jogi adatbázis termékét. Ez a döntés komoly elismerés kiadónk munkatársai számára, akik azt is tudják, hogy egyúttal hatalmas felelősséget is jelent!

Akik eddig is a HVG-ORAC Jogkódex jogi adatbázisát használták, nekik teendőjük nincsen, automatikusan meghosszabbítottuk a hozzáférésüket 2018. december 31-ig.

Akik eddig az Opten Optijus termékét használták a JogTudor keretében, nekik kiadónk 2016. június 29-én elküldte felhasználónevüket és jelszavukat, valamint azt, hogy milyen szolgáltatásokat és hogyan fognak tudni elérni.

Újdonság még, hogy a JogTudor program résztvevői 50% kedvezménnyel vásárolhatják meg kézikönyveinket, valamint 25% kedvezménnyel fizethetnek elő szaklapjainkra és jelentkezhetnek szemináriumainkra! Ezeket a kedvezményeket ügyfeleink kizárólag a honlapunkon történő vásárlásaik során tudják igénybe venni, és csak úgy, ha oldalunkra a JogTudor programban kiosztott Jogkódex felhasználói nevükkel és jelszavukkal jelentkeznek be.

A JogTudor program résztvevői további kedvezményeket vehetnek majd igénybe a HVG Kiadó Zrt. és az Anglofon Studio bizonyos termékeire. A kedvezmények igénybevételének technikai kivitelezése jelenleg folyamatban van, annak elkészültét követően további tájékoztatást fogunk adni.

Amennyiben felhasználóinknak bármilyen problémájuk adódna, az alábbi elérhetőségeken kérhetnek segítséget:
helpdesk@hvgorac.hu
+36 1 340-2304 / +36 1 340-2305

Hogyan juthatok hozzá a belépési adataimhoz?

Minden kamarai nyilvántartott számára a HVG-ORAC Kiadó küldi meg a belépési adatait, a BÜK-nél regisztrált e-mail címére!

Mit tegyek, ha nem kaptam meg a belépési adataimat?

Az alábbi formula kitöltésével: nevem, e-mail címem és kamarai azonosító számom megadása után, a HVG-ORAC Kiadó ügyfélszolgálata küldi meg számomra!

Hogyan léphetek be a Jogkódexbe?


Számítógépre telepíthető Jogkódex

A HVG-ORAC Kiadó elsődleges szolgáltatása a számítógépre telepíthető Jogkódex alkalmazás, amely a felhasználói igényeknek megfelelő számú számítógépre telepíthető és offline módban is elérhető! A Jogkódex telepítő csomagja, az adott számítógépen futó operációs rendszernek megfelelő ikonra kattintva tölthető le és (Windows operációs rendszer esetén a hvgorac.msi fájl futtatásával) telepíthető! A telepítés lépései ITT megtekinthetők!

WINDOWS OSX LINUX 32 BIT
LINUX 64 BIT


Jogkódex applikáció

A Jogkódex mobiltelefonra, illetve táblagépre telepíthető ingyenes applikáción keresztül is elérhető és futtatható

 • Windows Phone-on és
 • android 4.0 vagy afeletti,
 • iOS 6.0 vagy afeletti,
operációs rendszert alkalmazó készülékeken.

(Windows-os tabletre az asztali Jogkódex telepíthető és desktop üzemmódban futtatható.)Webböngészős Jogkódex

Szolgáltatásunk böngészőből is elérhető, a mobil.jogkodex.hu weboldalon keresztül.


Milyen tartalmakat érek el a Jogkódexen?

A Jogkódexen a JogTudor program keretében, tételszerűen megtalálhatóak a következők:
A joganyagok kereshetőek többek között kibocsátó és típus, jogterületek, valamint a közlönyök tartalomjegyzékei szerint. Összesen 26 különböző közlöny kerül feldolgozásra. Jogszabályi változásmutató is rendelkezésre áll. A törvényjavaslatok és az indokolások is elérhetőek.
 • Anonim bírósági határozatok (BHGY) – anonimizált teljes ítéletszövegek: bíróság, ügytárgy és bíró szerint kategorizálva
 • Kúriai Döntések / Bírósági Határozatok (BH) – 1989-től
 • Bírósági Határozatok Plusz – a döntvénytárban (BH) megjelenő határozatokhoz hasonlóan, olyan a Kúrián szerkesztett precedens értékű határozatok, amelyek kizárólag a Jogkódexen lettek publikálva!
 • Elvi Bírósági Döntések (EBD)
 • Ítélőtáblai Határozatok
 • BH Választottbírósági határozatok
 • BH Európai Bíróság Ítéletei
 • BH Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletei
 • Jogegységi határozatok, jogegységi tanács végzései, irányelvek, elvi döntések
 • Kollégiumi állásfoglalások, kollégiumi vélemények
 • AB döntések
 • AEÉ-ben megjelent bírósági határozatok 2004-2010
 • AVÉ-ben megjelent bírósági határozatok 2011-től
 • Gazdaság és Jogban megjelent választottbírósági döntések, Cégbírósági határozatok (válogatás)
A Jogkódexen is elérhető és kereshető, az EURLEX-en publikált, magyar nyelven megjelent uniós rendeletek, irányelvek és határozatok, valamint az EU bíróságok esetjoga.
A Szakcikk Adatbázisban tizenhét évfolyam tizennyolc folyóiratának jogi szakcikke között, valamint egy tanulmánykötetben (Tanulmányok a bírói joggyakorlatból) kutathat. A szakcikkek teljes szöveggel olvashatóak, és a jogszabályok szövegébe ágyazottan is kutathatóak. A lapok között megtalálhatóak a Kiadó valamennyi saját szakfolyóirata (Alkotmánybírósági Szemle, Kúriai Döntések - Fórum rovat, Büntetőjogi Kodifikáció, Büntetőjogi Szemle, Céghírnök Családi Jog, Eljárásjogi Szemle, Európai Jog, Gazdaság és Jog, Infokommunikáció és Jog, Közjogi Szemle, Magyar Jog, Polgári Jogi Kodifikáció), valamint az Állam- és Jogtudomány, a Közjegyzők Közlönye, a Iustum Aequum Salutare, a Debreceni Jogi Műhely és az Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae.
Naponta ingyenes jogi sajtófigyelés.
HVG Különszámok
HVG Különszám, Adó 2008-2015
HVG Különszám, Társadalombiztosítás 2008-2015
Kommentárok
Saldo kommentárok 2011-2012
Az új adójog magyarázata 2009-2010
Adó, Vám és Illeték (AVI) 1994-2016
A Lomnici Zoltán és Rakvács József szerkesztésében megjelenő folyóirat számai a Jogkódexen, a személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában nyújt segítséget.
Tematikus, jogterület szerinti és kronologikus felbontásban, a szerkesztők számba veszik a témában jogerőre emelkedett kúriai és megyei bírósági ítéleteket.
AEÉ, AVÉ bírósági gyakorlat
Adóhatósági eszközök
Adózói kérdések
Számviteli kérdések
Nemzetközi egyezmények
A megszokott, tematizált mintákon és nyomtatványokon túl, a Kiadó által nyomtatásban megjelentetett mintatárak – többek között a Szerződések tára, a Társasági és cégjogi iratmintatár – valamint a kézikönyvekhez csatolt iratminták automatikusan elérhetővé válnak az egyes Jogkódex profilokon.
A Jogkódexen elérhető kommentárok, a már jól ismert nyomtatásban megjelent kapcsos kommentárok (Ptk., Btk., Pp., Be., Mt., Kbt., Kjt., Inytv.) és kézikönyvek elektronikus változatai! Összesen 88 törvény kommentárja érhető el.
I. Fordítókulcsok
Ptk. , Btk. Fordítókulcs – Oda-Vissza
II. Új magánjog sorozat (2014-2015)
Gazdasági társaságok - Cégtörvény
A szerződések érvénytelensége
Öröklési jog - Anyagi jog
Öröklési jog - Hagyatéki eljárás
A bizalmi vagyonkezelés
Kártérítési jog
Felelősség a társasági jogban
Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem
III. Polgári jog
A Polgári jog című kapcsos könyv
A Polgári eljárásjog című kapcsos könyv
Az ingatlan-nyilvántartás című kapcsos könyv
A családjog kézikönyve című könyv
A végintézkedések című könyv
A fizetési meghagyásos eljárásról szóló könyv
A bírósági végrehajtásról szóló könyv
IV. Büntetőjog
Magyar Büntetőjog I-III. - Kommentár a gyakorlat számára (régi Btk.)
Magyar Büntetőjog I-III. - Kommentár a gyakorlat számára (új Btk.)
Büntetőeljárás jog I-III. - Kommentár a gyakorlat számára (régi Be.)
Büntetőeljárás jog I-II. - Kommentár a gyakorlat számára (új Be.)
Fogyasztóvédelem és büntetőjog
V. Gazdaság
A közbeszerzés joga. 5.,6.,7. átdolgozott kiadás, 2009-2016
A gazdasági társaságok átalakulása
Társasági törvény, cégtörvény 2006-2009
Cégjogi kalauz 2009
A végelszámolási eljárás
Társasági jogi perek
VI. Munkajog
A Magyar Munkajog I-III. - Kommentár a gyakorlat számára, 2012-2016
A Magyar Munkajog I-IV. - Kommentár a gyakorlat számára, 2008-2011
VII. Igazgatás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata
A helyi önkormányzatok
A közigazgatási eljárás szabályai I-II. - Kommentár a gyakorlat számára, 2017 (Ákr., Kp. szabályaival)
A közigazgatási eljárás szabályai I-II. - Kommentár a gyakorlat számára, 2016 (Ket. hatálya alatt)
A közigazgatási eljárás szabályai I-II. - Kommentár a gyakorlat számára, 2012 (Ket. hatálya alatt)
A megújult hagyatéki eljárás
Az egyéni vállalkozó és az egyéni cég új szabályai
Az illetékjogszabályok magyarázata és gyakorlata
A szabálysértési törvény magyarázata
A Jogkódexen elérhető, a Bisnode PartnerControl szolgáltatásának optimalizált változata. Lekérhető a cégkivonat, cégmásolat. Negatív és pozitív eseményfigyelés (egyszerre 50 cég figyeltethető e-mailes értesítéssel). Megjeleníthető a tulajdonosi háló és érdekeltségi kör. A fentieken túl, a beszámolók (mérleg, eredmény kimutatás) excelben vagy pdf-ben letölthetők.

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.