Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Négy év után újra megjelent a Ptk.-kommentár. Mi történt az elmúlt négy évben? Melyek az új és módosult jogszabályok? Hogyan alakult a bírói gyakorlat?


A feltüntetett ár az étel- és italfogyasztás költségeit is magában foglalja. Ezen természetbeni juttatás után fizetendő közterheket a HVG-ORAC Kiadó nem vállalja át. A részvételi díj a parkolás díját nem tartalmazza!

Lemondási határidő: a szemináriumot megelőző egy héttel. Ezen időponton túli lemondást nem áll módunkban elfogadni, és a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk.

Négy év után újra megjelent a Ptk.-kommentár. Mi történt az elmúlt négy évben? Melyek az új és módosult jogszabályok? Hogyan alakult a bírói gyakorlat?


9.00-9.30: Regisztráció 

9:30: MegnyitóA szeminárium moderátora:

Wellmann György,
a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője


9.30-10.30: Ptk. Második Könyv

 • Cselekvőképesség és a gondnokság alá helyezés egyes gyakorlati kérdései

  ELŐADÓ:

  Kőrös András,
  a Kúria családjogi tanácsának ny. elnöke

 • A sérelemdíj gyakorlata és problémái

  ELŐADÓ:

  Böszörményiné Kovács Katalin,
  kúriai tanácselnök

10:30-11:15: Ptk. Harmadik Könyv

 • A jogi személyekre vonatkozó szabályozás gyakorlata

  ELŐADÓ:

  Sárközy Tamás
  egyetemi tanár

11:15-12:00:  Ptk. Negyedik könyv

 • A szülői felügyelet és a gyermektartás egyes kérdései

  ELŐADÓ:

  Makai Katalin
  ny. kúriai tanácselnök

12:00-12:45: Ptk. Ötödik Könyv

 • A Ptk. dologi jogi könyvének bírói gyakorlata és aktuális kérdései

  ELŐADÓ:

  Pomeisl András
  kúriai főtanácsadó

12.45-13.30: Ebédszünet

13.30-14:15: Ptk. Hatodik könyv

 • A szerződésszegéssel okozott kár a Ptk.-ban (elméleti és gyakorlati kérdések)

  ELŐADÓ:

  Fuglinszky Ádám
  egyetemi tanár, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék

14:15-15:00: Ptk. Hetedik könyv

 • Az új Ptk. öröklési jogi könyvének bírói gyakorlata és aktuális kérdései

  ELŐADÓ:

  Orosz Árpád
  kollégiumvezető-helyettes, Kúria Polgári Kollégiuma

 • Kőrös András, a Kúria családjogi tanácsának ny. elnöke
 • Böszörményiné Kovács Katalin kúriai tanácselnök
 • Sárközy Tamás egyetemi tanár
 • Makai Katalin ny. kúriai tanácselnök
 • Pomeisl András kúriai főtanácsadó
 • Fuglinszky Ádám egyetemi tanár, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék
 • Orosz Árpád kollégiumvezető-helyettes, Kúria Polgári Kollégiuma

Helyszín


Jelentkezési lap

Jelentkezés esetén kérjük, töltse le a jelentkezési lapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Jelentkezési lap
letöltése (PDF)

Címkék: új Ptk.

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.