Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja áttekintette a munkáltatói felmondásokkal kapcsolatos bírói gyakorlatot. A vizsgálati jelentés több tekintetben megerősítette a korábbi Mt. alapján kialakult ítélkezést, de számos kérdésben új megközelítés, új elbírálás igényét fogalmazta meg. Olyan kérdésekre is kitér, hogy miként kell a felmondás világosságát megítélni, van-e lehetőség ún. negatív minőségi cserére stb. Ezen túlmenően érdeklődésre tarthat számot az a több eseti döntésben kifejtett elvi álláspont, ami a munkáltatói felmondások indokolását érinti. Folyamatosan alakul a munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatos joggyakorlat, s olyan kérdéseket érint, mint például a munkavállaló kárenyhítési kötelezettségével kapcsolatos bizonyítási teher bíróságok által is eltérő elbírálása.

A kártérítési felelősség egyfajta reneszánsza érzékelhető a munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményének új szabályozása kapcsán. Ennek részleteire, a sajátos számítási módokra is kitér Lőrincz György előadása.

A munka- és pihenőidőre vonatkozó törvényi rendelkezések gyakorlati alkalmazása mindig vet fel értelmezési kérdéseket. A törvény hatálybalépése óta jelentős gyakorlati tapasztalat halmozódott fel. Pál Lajos előadásában kitér többek között a kötetlen és rugalmas munkarend, a munkaidőkeret, az elszámolási időszak alkalmazásának problémáira.

Az új Mt. és az új Ptk. hatálybalépése jelentősen módosította a vezetők és vezető tisztségviselők jogállását. A hatálybalépés óta eltelt idő gyakorlati tanúságait elemezzük, így többek között, hogy mi a különbség a vezető társasági és munkajogi jogállása között, mit is jelent a tisztségviselő egyetemleges felelőssége.

Amennyiben kedvezményes könyves csomagunkat választja, A Munka Törvénykönyvének magyarázata c. kötet második kiadását CD melléklettel szemináriumunkon kapja kézhez!

A feltüntetett ár az étel- és italfogyasztás költségeit is magában foglalja. Ezen természetbeni juttatás után fizetendő közterheket a HVG-ORAC Kiadó nem vállalja át. A részvételi díj a parkolás díját nem tartalmazza!


9.00–10.00 Regisztráció, reggeli kávé


Délelőtti előadó: Pál Lajos

ügyvéd, az új Mt. kodifikációját előkészítő szakmai bizottság korábbi tagja, A Munka Törvénykönyvének magyarázata c. könyv társszerzője

Rendszeresen oktat, illetve tart előadásokat konferenciákon, különböző oktatási intézményekben Magyarországon és német nyelvterületen. Szerzője, szerzőtársa több munkajogi szakcikknek, szakkönyvnek, illetve kommentárnak.

10.00–11.15 Munka- és pihenőidő
A munka- és pihenőidőre vonatkozó törvényi rendelkezések gyakorlati alkalmazása mindig vet fel értelmezési kérdéseket. A törvény hatálybalépése óta jelentős gyakorlati tapasztalat halmozódott fel. Az előadásban kitérünk többek között a kötetlen és rugalmas munkarend, a munkaidőkeret, az elszámolási időszak alkalmazásának problémáira.


11.15–12.30 Vezetők jogállása
Az új Mt. és az új Ptk. hatálybalépése jelentősen módosította a vezetők és vezető tisztségviselők jogállását. A hatálybalépés óta eltelt idő gyakorlati tanulságait elemezzük, így többek között, hogy mi a különbség a vezető társasági és munkajogi jogállása között, mit is jelent a tisztségviselő egyetemleges felelőssége.


12.30–13.30 Meleg büféebéd


Délutáni előadó: Lőrincz György

ügyvéd, az új Mt. kodifikációját előkészítő szakmai bizottság korábbi tagja, A Munka Törvénykönyvének magyarázata c. könyv társszerzője

Ügyvédként elsősorban munkajogi tanácsadással, munkaügyi perek vitelével foglalkozik. A munkajog tárgykörében több kézikönyv, szakcikk szerzője, illetve társszerzője.

13.30–14.45 A munkaviszony megszüntetése
A Kúria joggyakorlat-elemző csoportja áttekintette a munkáltatói felmondásokkal kapcsolatos bírói gyakorlatot. Számos kérdésben új megközelítés, új elbírálás igényét fogalmazta meg. Olyan kérdésekre is kitért, hogy miként kell a felmondás világosságát megítélni vagy van-e lehetőség ún. negatív minőségi cserére. Folyamatosan fejlődik a munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatos joggyakorlat is.


14.45–16.00 Kártérítési felelősség
A kártérítési felelősség egyfajta reneszánsza érzékelhető a munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményének új szabályozása kapcsán. Ennek részleteire, a sajátos számítási módokra is kitér az előadás.

  • Lőrincz György
  • Pál Lajos

Helyszín


Jelentkezési lap

Jelentkezés esetén kérjük, töltse le a jelentkezési lapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Jelentkezési lap
letöltése (PDF)

Címkék: munkajog

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.