Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kommentár két kötetben ismerteti a Ptk. kötelmi jogi könyvét. A kötelmek közös szabályait (jognyilatkozat, képviselet, elévülés, egyezség, teljesítés stb.) követően a szerződések általános szabályai következnek az alapelvektől a szerződéskötés és értelmezés rendjén át az érvénytelenség szabályozásáig, majd a teljesítés és szerződésszegés megújult rendszere, valamint a szerződés megerősítésének, módosításának, megszűntetésének szabályai kerülnek sorra. Néhány újdonságot érdemes kiemelni: szerződéskötés versenyeztetési eljárásban és elektronikus úton, szerződésszegéssel okozott kár, termékszavatosság, az érvénytelenség jogkövetkezményei, a jog- és szerződésátruházás.

A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.

A kötet harmadik, 2018. évi kiadása feldolgozza a kötelmi jog általános részéhez, különösen a szerződések általános szabályaihoz kapcsolódó, meglehetősen terjedelmesnek mondható bírói gyakorlatot, valamint kitér a Kúria mellett működő Új Ptk. Tanácsadó Testület álláspontjára. A kommentár tárgyalja a hatálybalépést követően felmerült jogalkalmazási problémákat, így például a gondossági kötelmek és a szerződésszegés, vagy a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség kérdését. A kommentár nagyban támaszkodik a legfrissebb – magyar és nemzetközi – jogirodalomra, az EU-s jogforrásokra és más nemzetközi dokumentumokra is. Mindezekkel a jogalkalmazók számára korszerű és naprakész ismereteket nyújt.


Kiadvány
ISBN 978 963 258 418 8
Megjelenés éve 2018
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 531

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Kapcsolódó bejegyzések

  • Átfogó frissítésen esik át a Ptk.-kommentárunk

Címkék: új Ptk., szerződési jog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.