Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kommentár első kötete ismerteti a Ptk. célját, az alapelveket és az értelmező rendelkezéseket. Az emberre vonatkozóan a jogképesség és cselekvőképesség után a gondnokság alá helyezés megújult rendje, majd két új jogintézmény – a támogatott döntéshozatal és az előzetes jognyilatkozat – következik. A korábbi Ptk.-hoz képest jelentősen változott a személyiségi jogok szabályozása és szankciórendszere, e téren kiemelendő a sérelemdíj bevezetése. Az öröklési jog körében a végintézkedés, a törvényes öröklés és a kötelesrész új szabályain túl azok gyakorlati hatását is ismerteti a kötet. A Záró Rendelkezések kommentárja megkönnyíti a Ptk. fogalomrendszerében való eligazodást, továbbá lehetővé teszi az alkalmazandó jog helyes kiválasztását.

A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti tájékozódást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.

A kötet harmadik, 2018. évi kiadása feldolgozza a Ptk.-hoz kapcsolódó bírói gyakorlatot, amely a Második Könyv vonatkozásában meglehetősen terjedelmesnek mondható. A kommentár kitér a hatálybalépést követően felmerült jogalkalmazói problémákra, így például a sérelemdíj mint új jogintézmény körüli bizonytalanságokra és az arra adott válaszokra is. Az öröklési jog körében szól a kötelesrész és a bizalmi vagyonkezelés kapcsolatáról, a Ptk. Záró Rendelkezéseinek magyarázata feldolgozza a Ptké. hatálybalépését követő módosításait. A kommentár legújabb kiadása utal a személyiségi jog területén nemrégiben elfogadott, a Ptk.-hoz kapcsolódó legfrissebb jogszabályokra is, így megkönnyítve a magánjog anyajogának számító kódex és az egyéb jogforrásokban szereplő részletszabályok együttes alkalmazását.


Kiadvány
ISBN 978 963 258 396 9
Megjelenés éve 2018
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 400

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Kapcsolódó bejegyzések

  • Átfogó frissítésen esik át a Ptk.-kommentárunk

Címkék: új Ptk., öröklési jog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.