Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

A kapcsos kommentár ötödik kiadása elektronikusan 2018 októberének második felében jelenik meg. A 2018. évi kiadás az új és módosult jogszabályokra figyelemmel, a bírói gyakorlat feldolgozásával készült.

A Ptk. Első, Második, Ötödik, Hatodik, Hetedik, Nyolcadik Könyvei kommentárjának szerkesztője: Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője.

A Ptk. Harmadik Könyve kommentárjának szerkesztője: Sárközy Tamás, egyetemi tanár.

A Ptk. Negyedik Könyve kommentárjának szerkesztője: Kőrős András, a Kúria családjogi tanácsának ny. elnöke.

A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti tájékozódást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.

A kommentár ötödik (2018. évi) kiadása már tartalmazza a Ptk. hatálybalépését követően végrehajtott jogszabályváltozásokat (értve ez alatt a Ptk. módosításait is), a kódexhez kapcsolódó bírói gyakorlatot, illetve a Ptk. alkalmazásával összefüggésben felmerült jogalkalmazói problémák kifejtését. A kommentár kitér az új Ptk. Tanácsadó Testületének, illetve a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletének állásfoglalásaira, illetve ismerteti a problémásabb rendelkezésekkel kapcsolatosan fellelhető jogirodalmi álláspontokat.

2020. március közepétől elérhetővé vált a kommentár ötödik kiadásának első aktualizálása. A Kommentár ötödik kiadásának 2018. őszi megjelenése óta a Ptk. normaszövege kisebb módosításokon esett át. Így a 2019. évi LXVII. törvénnyel a jogalkotó módosította a jogi személyekre vonatkozó rendelkezések közül a 3:268. §-t és a 3:279. §-t, a zálogjogi szabályok körében az 5:99. §-t, az 5:100. § (7) bekezdését, az 5:140. § (1) és (3) bekezdését, valamint az 5:142. § (2) bekezdését, végül a Záró Rendelkezések körében a 8:6. § több pontját. A 2019. évi CIX. törvény a 6:105. §-t érintette. Ez az aktualizálás tartalmazza és értelmezi az említett új, illetve módosult szabályokat 2020. január 1-jei lezárás szerint. 

2020. július elejétől elérhető az ötödik kiadás második aktualizálása. A Kommentár 2020. márciusi frissítése óta a Ptk. normaszövege újabb változásokon esett át. Így a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosította a Ptk. 2:25. §-át, valamint a 2:26. § (1) bekezdését. Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény a kapcsolattartással összefüggő határozatok végrehajtásával kapcsolatos eljárás új alapokra helyezésének szükségszerű következményeként módosította a Ptk. 4:183. § (2) bekezdését, illetve a 4:185. §-át. 

Ez az aktualizálás tartalmazza és értelmezi az említett új, illetve módosult szabályokat; bemutatja a kapcsolattartással összefüggő új szabályok eddigi tapasztalatait 2020. május 31-i lezárás szerint. A frissítés egy apróbb korrekciót is tartalmaz a Ptk. 6:430. §-ával összefüggésben.
  • Polgári jog I-IV. - elektronikus kiadvány


Kapcsolódó bejegyzések

  • A kiadó augusztusban aktualizálja a Polgári jog című kommentárját

Kapcsolódó termékek

Címkék: új Ptk.

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.