Hírfolyam


2019-02-21

A családi vagyonok könnyebb kezelését tárgyalja a parlament

Az Országgyűlés szerdán kezdi tárgyalni a kormány vagyonkezelő alapítványok létrehozását lehetővé tevő törvényjavaslatát. A javaslat egy olyan új típusú alapítványi formát hozna létre, amely családi vagyonok professzionális kezelését, illetve közfeladatokat, például felsőoktatási célokat is szolgálhat. Eddig is lehetett családi alapítványokat létrehozni, csakhogy ezek nem végezhettek nyereségcélú, gazdasági tevékenységet. A kormány indoklása szerint a külföldi minták azt mutatják, hogy alapítványi formában generációkat átívelően is lehet magánvagyonokat kezelni.

2019-02-21

Megváltott szabadság - Megjelent a kormányzati igazgatásról szóló törvény végrehajtási rendelete

A múlt héten hatályba lépett a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet. A végrehajtási rendelet a törvény 289. §(2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás részletszabályait tartalmazza.

2019-02-21

A következményi kár elhelyezése a kártérítés rendszerében

Az új Ptk. több változást hozott a kártérítés szabályozása körében. Az egyik, és talán legjelentősebb változás a teljes kártérítés elvének áttörése az ún. előreláthatósági klauzula bevezetésével, melynek alkalmazás jelentős korlátok közzé szorítja az érvényesíthető következményi kár és az elmaradt jövedelem mértékét.

2019-02-20

Mostantól minden egyes ingatlannak pontos címe lesz

Az önkormányzatok jegyzői feladata és felelőssége komoly az ügyben. Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, az ország valamennyi címét lefedő nyilvántartással, ezért létrehozták a központi címregisztert - olvasható a Veszprémi Naplóban. A rendelkezésről, vagyis a címregiszterről és a címkezelésről a kormány rendelkezett, vagyis mostantól minden ingatlannak kell, hogy legyen pontos címe. A címképzésért felelős szerv az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője.

2019-02-20

Mit tehetünk, ha a szomszéd építkezése miatt csökken ingatlanunk értéke?

Időről időre előfordul, hogy egy újonnan felépített épület a lakókörnyezetben lakóknak valamilyen módon zavaró tényezőt, kellemetlenséget okoz. Ennek leggyakoribb példája, ha az újonnan felépült épület elfogja a kilátást a szomszéd épület elől. Ilyen esetben az építkezők az építkezés szabályos voltára szoktak hivatkozni, azonban ez nem mentesítheti őket minden felelősség alól.

2019-02-20

A kényszergyógykezelés, mint büntetőjogi szankció - Jogos a kérdés - Beszélgetés a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának vezetőjével

Bár a közvélemény általában "menekülő útként", a büntetés elkerüléseként értékeli, a kényszergyógykezelés valójában tényleges szankció - szögezte le Dr. Ujvári Ákos, a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának kollégiumvezetője. Mit is takar valójában ez az intézkedés? Milyen feltételek érvényesülése esetén rendelhető el? Mi az eljárás menete? Megéri-e szimulálni a kóros elmeállapotot? - Jogos a kérdés.

2019-02-20

Befektetésért állampolgárság - A „golden visa” szabályozása az Európai Unióban

"Golden visa", avagy befektetésen alapuló állampolgárság - Vajon miért olyan vonzó egy eltérő tagállambeli befektető számára, hogy a befektetéssel érintett uniós ország állampolgárává válhasson? És mik a befektetésen alapuló rendszerek kockázatai? Hogyan szabályozza az Európai Unió a befektetésen alapuló programokat?

2019-02-20

Ki számít társas vállalkozónak? Megoldás lépésről lépésre

Sokszor problémát okoz annak eldöntése, hogy a gazdasági társaság tagja társas vállalkozónak minősül-e vagy sem. Az alábbi cikkben bemutatjuk azt az öt kérdést, amelyet egymást követően fel kell tenni ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy létrejött-e a társas vállalkozói jogviszony a gazdasági társaságon belül.

2019-02-20

Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása tárgyában hozott döntés a Kúria

Tájékoztató az Mfv.III.10.096/2018/6. számú határozatról. Az alperes a felperessel lefolytatott, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 96/B. §-a szerinti adategyeztetési eljárás eredményeként 2016. július 27-én határozatot hozott, amelyben az 1973. július 16. és 2014. december 31. közötti időszakra 38 év 158 nap nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő, 32 év 350 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idő, ezen belül 29 év 333 nap kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő elismeréséről és hatósági nyilvántartásba való bejegyzéséről rendelkezett.

2019-02-20

Nem tipikus tényállású devizahiteles perben hozott határozatot a Kúria

Tájékoztatás a Gfv. VII-30212/18 számú ügyben 2019. február 19-én kihirdetett határozatról: A per alapjául szolgáló tényállás nem tipikus. Az előzményi perben 2014. előtt meghozott jogerős ítélet a per tárgyát képező deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelenségét állapította meg a felülvizsgálati eljárásban relevánsan azért, mert a kölcsön összege a szerződésben egy konkrét összegben meghatározásra nem került.

2019-02-19

Tüntetők bírságát engedte el a bíróság, jogszerűtlen volt a rendőrség

Tavaly március 15-i ügyekben hozott döntést a bíróság, ekkor a rendőrség anélkül bírságolt, hogy felszólította volna a demonstrálókat az úttest elhagyására.

2019-02-19

Sérül az újszülött legjobb érdeke ha, nem lehet édesanyja mellett! - Az ombudsman a helyes jogértelmezés és eljárásrend kialakítását sürgeti

A jogállamiság és a gyermek legjobb érdekének megfelelő eljárás elvét, illetve a családi élet tiszteletben tartásához való jogot sérti minden olyan kórházi gyakorlat, amely – a törvényi garanciákat figyelmen kívül hagyva – egészségügyi indok nélkül, külön kérés ellenére elválasztja az újszülöttet az édesanyjától a szülést követő kórházi ellátás során. Székely László ombudsman a szaktárcához fordult a helyes jogértelmezés és eljárásrend kialakításért.

2019-02-19

Követeléskezelés – Előzetes szakértői kérdések

Számos jogvita merül fel építészeti-műszaki területen, ahol az építési vállalkozó megfelelő teljesítése a nézeteltérés tárgya. Ha a konfliktus elmérgesedik, vagy nem sikerül megállapodni, úgy a felek jellemzően rövid időn belül peres eljárást kezdeményeznek, és a bíróságra bízzák a döntést. Ezen eljárások elhúzódásának egyik oka az, hogy sok esetben kizárólag igazságügyi szakértő bevonásával lehet megalapozott döntést hozni. A jogalkotó ezen perek elhúzódásának megakadályozása érdekében hozta létre 2013. július 1-jével a Teljesítésigazolási Szakértői Szervezetet.

2019-02-19

Meglepően hosszú kampányszünetet tart az Országgyűlés

Április elejétől május végéig, hét héten át nem fog ülésezni az Országgyűlés a honlapján közzétett terv szerint. Erre – a parlamenti választások éveit kivéve, amikor a leköszönő képviselők utolsó és az újak első ülése között mindig eltelik néhány hét – a rendszerváltozás óta még soha nem volt példa.

2019-02-19

A vagyonkezelő alapítványokról is tárgyalnak a képviselők a tavaszi évadnyitón

Az Országgyűlés hétfőn kezdte meg tavaszi ülésszakát. A kéthetes ülés első napján az igazságszolgáltatás tevékenységéről szóló beszámolókat fogadnak el, - több nemzetközi szerződés mellett - a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartójává váló Maecenas Universitatis Corvini létrehozásáról is általános vitát tartanak, Szerdán pedig a vagyonkezelő alapítványok létrehozásáról tárgyalhatnak.

2019-02-19

Tárgyalási regisztráció a Pfv.I.21619/2018-as számú „devizahiteles” ügyben

A Kúria nyilvános tárgyalást tart a Pfv.I.21619/2018-as számú perben. Az ügy tárgya: végrehajtással kapcsolatos ügy. A tárgyalás időpontja: 2019. február 27. 09:00 óra, helye: a Kúria 9-es tárgyaló (1055 Budapest, Markó utca 16.). A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 134.§ (2) bekezdése alapján, a terem befogadóképessége miatt a hallgatóság létszáma legfeljebb 60 fő, melyre figyelemmel a tárgyaláson hallgatóságként való részvétel regisztrációhoz kötött.

2019-02-19

Tilos lesz szörfözni a munkahelyi számítógépen

A GDPR, az uniós adatvédelmi rendelet miatt változik a munkahelyi számítógépek használatának szabályozása: egy friss törvényjavaslat alapján a munka törvénykönyve módosul majd, és tilos lesz a munkáltatótól a munkavégzésre adott számítógép magáncélú használata. Az Országgyűléshez nemrégiben benyújtott törvénymódosítás úgy szól, hogy "a magánélet ellenőrzésének kizárása helyett a hangsúly arra kerül, hogy a munkavállaló a rendelkezésére bocsátott számítástechnikai eszközt kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja, mivel az Alaptörvényből és a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényből is levezethető a munkáltató azon kötelezettsége, hogy a magánélet nem ellenőrizhető”.

2019-02-19

„Azon lehet lemérni egy ítélet helyességét, hogy annak milyen a társadalmi visszhangja” – beszélgetés Darák Péterrel

Darák Péter szerint az elmúlt években egy teljesen új szemléletű eljárásjogi koncepció született Magyarországon, mely hozzájárul a bírák tehermentesítéséhez. A Kúria elnöke azt is elmondta, hogy a digitalizáció számos tekintetben megkönnyíti az ítélkezést, de az emberi tényezőt sosem válthatják fel algoritmusok.

2019-02-19

Kiemelt kúriai döntések

A Kúria ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyben hozott határozatot. Tájékoztató a Kfv.VI.37.050/2018. számú jelentős ügyben hozott döntésről. Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességében bízó, ellenérték fejében tulajdonjogot szerző személy jogerősen bejegyzett tulajdonjoga – hozzájárulása hiányában – helyesbítés jogcímén közigazgatási eljárás eredményeként nem törölhető.

2019-02-18

Behajtási költségátalány: 1 napos késés is 40 euró?

A vállalkozások közötti kapcsolatok egyik problémás területe a fizetési fegyelem. Bizony sokan a két kezüket is összeteszik, ha olyan ügyfelekkel, partnerekkel dolgozhatnak együtt, akik nemcsak hogy kifizetik a számlákat, de mindezt még időben is teszik. A probléma nemcsak hazánkban, de az Európai Unióban is létezik. Ezért született meg az az uniós irányelv, ami a behajtási költségátalánnyal igyekezett orvosolni a helyzetet.

Tételek: 161 - 180 / 5700 (285 oldal)
  • GDPR
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.