Hírfolyam


2020-10-02

Kiemelt kúriai döntések

Személyiségi jogsértés megállapítása és sérelemdíjfizetés iránt indult perben hozott határozatot a Kúria. Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.20.553/2019. számú ügyben. Az I-II. rendű felperes szülők és a III-VI. rendű felperes kiskorú gyermekek személyhez fűződő joguk, ezen belül a családban éléshez való joguk, valamint az egyenlő bánásmód megsértése miatt indítottak keresetet a kormányhivatal alperessel szemben.

2020-10-01

Igazságszolgáltatás, sajtó, korrupció – itt sérül Brüsszel szerint a jogállamiság Magyarországon

Az Európai Bizottság első éves jogállamisági jelentésében a brüsszeli testület aggasztónak nevezte a magyar igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos átalakításokat, és külön kitértek arra, hogy a korrupciós ügyekben a magas beosztású hivatalnokok felelősségre vonása egyelőre elmaradt. A sajtószabadságot pedig több irányból fenyegetik kormányzati lépések.

2020-10-01

Az állami Eximbank jogerősen pert vesztett a Lánchíd Palota ügyében, 800 milliót fizet

2015 óta pereskedtek az ikonikus budapesti épületre 2014-ben kötött bérleti szerződés miatt, az Eximbank 2017 óta nem fizetett, így komoly késedelmi kamattal is tartozik. A bíróság az Eximbank minden kereseti követelését elutasította, megállapította, hogy a Lánchíd Palota bérletére kötött szerződés nem semmis és nem érvénytelen.

2020-10-01

8 dolog, amit nagyon fontos tudnia, ha szerződést/meghatalmazást ír

Tudta, hogy – kis túlzással – nemcsak a 10 millió futballszakértő országa vagyunk, hanem egy szerződést is szinte mindenki maga meg tud írni? Legalábbis ezt mutatja az a meghökkentő statisztika, miszerint kis hazánkban tízből nyolc szerződés házilag készül, azaz úgy kötik meg, hogy azt sosem látta szakember. Amiből aztán később megannyi probléma adódhat. Érdemes tehát tipikus hibákkal illusztrálva átfutni, mire figyeljünk, mielőtt egy szerződés, meghatalmazás végére kanyarítjuk a nevünket.

2020-10-01

A Büntető Törvénykönyv és a büntetőeljárási törvény 2019. évi módosításai

2019-ben a Büntető Törvénykönyvet kilenc törvény hét alkalommal, a büntetőeljárási törvényt pedig öt törvény öt esetben módosította. Megjegyzendő, hogy a hatálybalépéstől számítva 2019. év végéig a Btk. negyvenegy, a Be. pedig öt módosítást ért meg. Cikkünk a hivatkozott büntető jogszabályok 2019. évi módosításait veszi górcső alá.

2020-10-01

A bírósági épületekben tartózkodás járványügyi szabályai

Elnöki ajánlást adott ki a tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése és további terjedésének megakadályozása érdekében a bírósági épületekben tartózkodás járványügyi készültség idején irányadó szabályairól Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Az ajánlás mellékletét képező mintaszabályzat értelmében a bíróságok épületeibe az igazságszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben feladatot ellátó hivatásrendek képviselőin kívül, a bíróság által foganatosított eljárási cselekményre idézett vagy arról értesített személy, illetve meghatalmazottja vagy törvényes képviselője léphet be. A hallgatóságként megjelenni kívánó személy, a kérelmet vagy indítványt előterjesztő ügyfél, továbbá az iratbetekintési jogosultsággal rendelkező személy a bíróságok épületeibe kizárólag előzetes regisztrációt követően léphet be.

2020-10-01

Indíthat-e az állam megtérítési keresetet a hibázó bíró ellen? - A bírói hibáért való állami felelősség kérdése az Európai Bíróság asztalán

Az uniós jog nem zárja ki a bírói hibáért való állami felelősséggel és a rosszhiszeműség vagy súlyos gondatlanság esetén az állam által az érintett bíró ellen indított megtérítési keresettel kapcsolatos nemzeti rendelkezéseket, feltéve, hogy e rendelkezések kellő garanciákat biztosítanak - szögezi le indítványában Michal Bobek, az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka. A főtanácsnok kiemeli, hogy a nemzeti jogszabályok értelmében a bírói hibáért való állami felelősségnek az eljárási cselekmények tekintetében, valamint a jogerős bírósági határozatok tartalma vonatkozásában van helye, ideértve a jogszabályok értelmezését és a bizonyítékok értékelését is. Ugyanakkor bármilyen is legyen a felelősségi rendszer, a bírói függetlenség elve megköveteli, hogy a bírák – a károsult személyek részére kifizetett kártérítés állam általi közvetlen megtéríttetésére való lehetőségen keresztül fennálló – polgári jogi felelősségére vonatkozó szabályok biztosítsák, hogy a bírák védettek legyenek az olyan nyomással szemben, amely veszélyeztetheti határozathozataluk függetlenségét, és határozataikat befolyásolhatja. Az elé terjesztett releváns tényezők összességére tekintettel a nemzeti bíróságnak kell értékelnie, hogy a releváns nemzeti szabályok, valamint az alkalmazási gyakorlat megfelel-e ezeknek a feltételeknek.

2020-09-30

A Facebook kilépne az Európai Unióból - A Privacy Shield érvénytelenségének lehetséges következményei

A Facebook megszünteti Európa határain belüli működését, amennyiben nem születik kompromisszum az európai unió állampolgárainak az USA-ba történő adattovábbítására vonatkozóan - szögezte le a social média gigavállalat bírósági beadványában. De mik is az ügy előzményei? Milyen okok húzódnak a kilépési szándék mögött?

2020-09-30

Kalózok a biodiverzitás tengerén

A biodiverzitás – vagy más néven biológiai sokféleség – sérelme napjaink átfogó problémájává vált, nemzetközi egyezmények, uniós irányelvek, környezetvédelmi szervezetek is küzdenek a védelméért. Mikor találkozunk a hétköznapjainkban a biodiverzitás problémáival és mit teszünk, tehetünk ellene?

2020-09-30

Koronakrácia – népszuverenitás pandémia idején

Kik szavaznak levélben? A külhoniak? Nem. Mindenki! Személyesen nem is lehet? De, antidemokratikus módon is akár. Na és az USA? Biztosan megoldják! Igen, méghozzá 50 féle módon.

2020-09-30

Október 6-én hozhat ítéletet a lex CEU ügyében az Európai Bíróság

Az Európai Bíróság tájékoztatása szerint a Közép-Európai Egyetem ügyében október 6-án hoznak ítéletet. A főtanácsnoki indítvány szerint a magyar nemzeti felsőoktatási törvény 2017-es módosítása sérti az uniós jogot.

2020-09-30

A határozott idejű munkaviszony megszűntetése a koronavírusra tekintettel

Arató Balázs: Az Mt. 66. § (8) bekezdésének c) pontja a koronavírus tükrében (előzetes a Munkajog 2020. őszi lapszámából). Az Mt. 66. § (8) bekezdés c) pontjának („A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti […] ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik”) nincs még kiforrott, egységesnek tekinthető bírói gyakorlata. A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet és a járvánnyal kapcsolatos intézkedések időszerűvé tették a törvényhely alkalmazási körének vizsgálatát.

2020-09-29

25 bírósági fogalmazói álláshelyre írtak ki pályázatot! - Folyamatos fejlődési lehetőségek és továbbképzések fiatal jogászoknak

2020. II. félévében a fővárosban és 11 megyében, összesen 25 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat, folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel.

2020-09-29

Kell-e külön munkaszerződés időszakos délutáni műszakhoz?

Délelőttös munkavállalókkal kell-e külön szerződést kötni, ha bizonyos munkát csak délután tudnak elvégezni? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Hajdu-Dudás Mária ügyvéd válaszolt.

2020-09-29

Ingatlaneladás adókötelessé tétele

Egy cég, mely eddig nem tette adókötelessé az ingatlanértékesítést, áfásan szeretne eladni egy üzlethelyiséget. Év közben van-e lehetőség az adókötelessé tételre? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Bartha László adójogi szakjogász válaszolt.

2020-09-29

Így veszítheti el a nyugdíját - hajmeresztő történet

Hiába állt az állam alkalmazásában, nevezetesen a tűzoltóknál, mégis elveszett hatévnyi bérigazolása egy nyugdíj előtt álló tűzoldónak. Bár háromévnyi papírt ki tudott bányászni egy iratraktárból, végül is kevesebb nyugdíjat fog kapni.

2020-09-29

Legal Fest 2020 – Az ország legnagyobb jogász közösségi élménye idén online is!

Az elmúlt egy évben alapjaiban alakult át a világ – így a joghallgatók és jogászok élete is. A koronavírus felforgatta, majd újrarendezte az életünket. Van azonban valami, ami idén sem változik. Büszkén jelenthetjük be -, hogy a járványügyi korlátozásokkal összhangban – a Legal Fest november 16. és 20. között visszatér!

2020-09-29

A jogkövetési vizsgálat legfontosabb szabályai

2018. január 1-jei hatállyal került bevezetésre egy új ellenőrzési típus, a jogkövetési vizsgálat. Ennek részletszabályait a fenti hatállyal megjelent Air., azaz adóigazgatási rendtartásról szóló törvény ismerteti. Ebben a cikkben a jogkövetési vizsgálat legfontosabb szabályait vesszük sorra, különös tekintettel arra, hogy az adózók mit tehetnek, vagy mit nem tehetnek az eljárás során.

2020-09-29

Megmutatni az igazság feltételeit és ismérveit – Zsebkönyv jelent meg a Kúriáról

Információs kiskönyv mutatja be a Kúria feladatait, történetét és néhány jelentős döntését. A „Kúria – Zsebkönyv Magyarország legfőbb bírói fórumáról” címet viselő kiadvány 2020. szeptember 28-án jelent meg. A kötet 260 oldalon, közérthetően, fiatalos stílusban, színes képekkel, ábrákkal tarkítva, érdekességeket megvilágító szövegdobozok és online tartalmakra mutató QR kódok segítségével segíti eligazodni az olvasót.

2020-09-28

Strausz János – Született büntetőbíró

Strausz Jánost világéletében a büntetőjog és a bírói hivatás vonzotta. Sok híressé vált esete közt volt a gellérthegyi Fekete kéz galeri pere, a gyerekgyilkossággal vádolt Magda János ügye, a Pócspetri-ügy perújítása és a salgótarjáni sortűzper. Minden bírói munka alapja a pártatlanság - vallotta.

Tételek: 141 - 160 / 8394 (420 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.