Hírfolyam


2020-12-16

Jogsértő és tisztességtelen kikötések utazási szerződésekben - Teljes ügyészségi győzelem egy népszerű utazási irodával szemben

Az ügyészség egy, a fogyasztók körében népszerű utazási iroda általános szerződési feltételeit támadta eredményesen. A Fővárosi Főügyészség keresete alapján a Fővárosi Törvényszék részben már elsőfokon jogerőre emelkedett döntésével az általános szerződési feltételek támadott pontjainak túlnyomó többségét tisztességtelennek ítélte, egy kivétellel. Később azonban a Fővárosi Ítélőtábla ezen pont semmisségét is megállapította.

2020-12-16

Kemenes István: A jogállamiság kritériuma a bíróságok értékőrző szerepének társadalmi felismerése és elismerése

A Kúria Teljes Ülést tartott 2020. december 14-én. Az online tanácskozás keretében a több mint négy évtizedes bírói szolgálata, a jogegység megteremtése és a Kúria szakmai tevékenységének támogatása terén nyújtott kiemelkedő teljesítményére is figyelemmel a Kúria elnöke az Amicus Curiae emlékérmet adományozott dr. Kemenes Istvánnak. A Szegedi Ítélőtábla nyugalmazott kollégiumvezetőjét, címzetes Kúriai bírót az elismerés kapcsán kérdezte a Kúria Sajtótitkársága.

2020-12-16

Az EU szigorítja a digitális szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat

Az Európai Unió kedden a digitális szolgáltatásokra - egyebek közt a közösségi médiára, az online piacokra és az Európai Unióban működő egyéb online platformokra - kiterjedő jogszabály-szigorítási javaslatokat jelentett be, írta meg az MTI. A jogszabályreformok célja a fogyasztók és alapvető jogaik védelmének javítása az interneten, a méltányosabb és nyitottabb digitális piacok előmozdítása, valamint a kisebb platformok, a kis- és középvállalkozások és az induló vállalkozások támogatása.

2020-12-16

Brexit: Deal vagy no-deal – Ez itt a kérdés - Év végével lejár az átmenti időszak - Mi várható januártól?

Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én kilépett az Európai Unióból és év végével lejár az az átmenti időszak, amelyben még ugyanazok a vám- és adóügyi szabályok és eljárások alkalmazandók, mint az EU tagsága idején. Az azonban még most sem tisztázott, hogy pontosan mire számíthatnak 2021. január 1-jétől az Egyesült Királysággal üzleti kapcsolatban álló vállalatok, illetve az EU tagállamokban üzleti tevékenységet folytató brit vállalkozások.

2020-12-16

Varga Judit: Magyarország védi a házasság intézményét és a családot - A parlament elfogadta az alaptörvény kilencedik módosítását

Magyarország védi a házasság intézményét és a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját - közölte Varga Judit igazságügyminiszter a Facebook-oldalán kedden, miután a parlament elfogadta az alaptörvény kilencedik módosítását. Kedden az Alaptörvényben rögzítette az Országgyűlés a kormány kezdeményezésére, hogy az anya nő, az apa férfi. A törvényhozás 134 igen, 45 nem szavazattal és öt tartózkodás mellett fogadta el az alkotmány kilencedik módosítását.

2020-12-16

Megújul a hulladékgazdálkodási ágazat - Cél a körforgásos gazdaság - Elfogadta az Országgyűlés a törvénycsomagot

Magyarország újabb lépéssel került közelebb a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglalt célkitűzések eléréséhez, miután az Országgyűlés elfogadta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) törvénymódosítási javaslatát a hulladékgazdálkodás rendszerének megújítására - közölte az ITM kedden. Ezzel lehetővé válik a körforgásos gazdaságra való átállás megkezdése, az illegális hulladék lerakásának felszámolása és a lerakók szigorúbb büntetése, a visszaváltási rendszer kialakítása, valamint a hulladékgazdasági tevékenység racionalizálása.

2020-12-16

Változnak az országoslista-állítás szabályai - A parlament megszavazta a választási törvény módosítását

A parlament kedden változtatott az országgyűlési választási listaállítás szabályain. A megszavazott módosítás alapján országos lista állításához az eddigi 27 helyett 71 egyéni jelöltre lesz szükség - legalább 14 megyében és a fővárosban - már a következő parlamenti választáson. A választási törvények kormány által kezdeményezett, minősített többséget módosítását 134 igen szavazattal, 60 nem ellenében fogadta el a Ház.

2020-12-16

Kiemelt kúriai döntések

Veszélyhelyzet idején a generális tilalom kizárja, hogy a gyülekezési hatóság mérlegelje az egyedi ügy sajátos körülményeit. A Kúria K.II.40.446/2020/2.-es számú ítéletével elutasította a felperes gyülekezési ügyben előterjesztett keresetét. A Kúria az egyszerűsített perben hozott ítéletében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésére, a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet vonatkozó szabályaira, a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel nem látott indokot arra, hogy a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet gyülekezést tiltó, emiatt szankció kiszabására felhatalmazó rendelkezéseivel szemben az Alkotmánybíróságnál eljárást kezdeményezzen a 2011. évi CLI. törvény 25-a alapján.

2020-12-16

Kiemelt kúriai döntések

Meg kell jelölni azt a közzétett kúriai határozatot, amelytől a fél jogkérdésben való eltérést állít. A Kúria a jogegységi panasz eljárásban hozott határozatot – a jogegységi panaszt a Jpe.I.60.005/2020. számú ügyben visszautasította, mivel a fél abban nem a Kúria által közzétett határozattól való eltérésre hivatkozott, illetve a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmében még nem említett közzétett kúriai határozatokra alapította a kérelmét.

2020-12-15

Amit eddig kevesen tudtak: 10 újabb kérdés-válasz a lakásfelújítási támogatásról

2021. január 1-jétől 2022. december 31-éig akár 3 millió forintnyi állami támogatást is igénybe vehetünk lakásfelújításhoz, a beruházásról szóló számlák összegének 50 százaléka erejéig.

2020-12-15

Hallgatói jogokat sértő átsorolási eljárások - Ombudsmani állásfoglalás

Sértette a jogállamiság elvét és az érintett hallgatók tisztességes eljáráshoz való jogával összefüggő visszásságot okozott a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE), amikor az új tanulmányi követelmények alapulvételével történő átsorolásra vonatkozó belső intézményi szabályozása módosításakor figyelmen kívül hagyta az Nft. garanciális jelentőségű átmeneti rendelkezését – állapította meg az alapvető jogok biztosa.

2020-12-15

A jogalkotás és a jogalkalmazás érdekességei – A tények és a józan ész nyomában

A bírósági döntések támadása rendszerszintű. Az azokról szóló, népszerű kommunikáció sokszor nem jogi tényeken alapul, sőt a törvény valós tartalmával sem egyező. A tanulmány néhány jogeseten keresztül mutatja be a jogi háttér és a közvélemény tájékoztatását célzó közbeszéd közötti különbséget.

2020-12-15

Korlátja-e a becsületérzés a véleménynyilvánítás szabadságának? - Alkotmánybíróság bírói döntést semmisített meg

A közéleti kérdésben tett közlésre vonatkozik az Alaptörvény véleménynyilvánítás szabadságának védelme - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1003/2020. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Szegedi Törvényszék rágalmazás tárgyában hozott ítélete alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisítette. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó közösségi oldalán olyan ténymegállapításokat tett, amelyek a társasháza közös képviselője becsületének csorbítására voltak alkalmasak, ezért a közös képviselő az indítványozóval szemben feljelentést tett rágalmazás és becsületsértés miatt.

2020-12-15

Kiemelt kúriai döntések

Ha a munkavállaló rendes munkaidejében más munkatárs munkakörébe tartozó feladatokat is ellát az ellátott munkakörre vonatkozó magasabb alapbérre akkor válik jogosulttá. Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.X.10.127/2020. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: abban az esetben, ha a munkavállaló rendes munkaidejében más munkatárs munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, az ellátott munkakörre vonatkozó magasabb alapbérre akkor válik jogosulttá, ha ennek a feladatellátásnak az időtartama meghatározható, és saját munkakörétől elválasztható.

2020-12-15

Kiemelt kúriai döntések

Az igazságügyi szakértői vélemény szerint könnyített munkakörökben foglalkoztatható lenne a munkavállaló, együttesen értékelendő az orvosi, foglalkozási és szociális rehabilitációra vonatkozó komplex véleménnyel. Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.X.10.115/2020. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: az igazságügyi szakértői vélemény azon megállapítása, hogy a felperes bizonyos könnyített munkakörökben foglalkoztatható lenne, együttesen értékelendő az orvosi, foglalkozási és szociális rehabilitációra vonatkozó komplex véleménnyel.

2020-12-14

Dr. Stefancsik Márta: A helyi adó törvény alkalmazásában és az építményadó meghatározásakor csak akkor lehet figyelembe venni az építési jogszabályokat, amennyiben így rendelkezik a törvény

Kizárólag az építményadó tárgyának meghatározásakor alkalmazhatóak az építési szabályok, egyébként valamennyi rendelkezés csak a helyi adó törvény fogalomrendszerében használható, tehát kizárólag a helyi adó törvény szerinti fogalmakkal lehet döntést hozni adókötelezettségről - nyilatkozta Dr. Stefancsik Márta, a Kúria Közigazgatási Kollégiumának szóvivője az Inforádió Paragrafus című műsorának adott interjújában 2020. december 10-én.

2020-12-14

Darák Péter: „Az igazságszolgáltatás mindig maradjon olyan intézmény, amiben a polgárok bízhatnak”

„A jog képes arra, hogy a fennálló társadalmi és gazdasági változásokhoz megtalálja a kulcsot és alkalmazkodjon hozzájuk” – mondta a Kúria elnöke a Pesti Ügyvédnek adott interjújában. Dr. Darák Péter a Budapesti Ügyvédi Kamara folyóiratának 2020. decemberi számában kifejtette: „a sok évszázados problémamegoldási módozatok jól működnek a jog keretein belül, és a mesterséges intelligencia kapcsán is számos jó irányba mutató folyamat indult már el.”

2020-12-14

Az ártatlanság vélelme és a sajtó kapcsolata

Ahogyan azt Angyal Pál, a huszadik század első felének neves büntetőjogásza írta, a büntetőeljárás alatt érvényesülni törekvő igazságszolgáltatási érdek állandó ellentétben áll az egyéni jogok érintetlenségének érdekével, ugyanis maga az eljárás sikeres lefolytatása gyakorlatilag elképzelhetetlen az eljárásban részt vevők személyiségi jogainak korlátozása nélkül. A büntetőeljárás során alkotmányjogi garanciák, alapelvek ütköznek a processzuális követelményekkel, melyekre nézve megoldásként csak a kompromisszum lehetséges. Angyal az állam érdekeinek és az egyén alkotmányos jogaival való összeegyeztetéseként említi fő helyen, a praesumtio boni viri, vagyis az ártatlanság vélelmének elvét.

2020-12-14

A parlament elé kerül a választási törvény és a „börtönbiznisz”

Az Országgyűlés több mint negyven törvényjavaslatról szavazhat a héten. A képviselők kedden az alaptörvény kilencedik módosításáról, valamint a választási szabályok megváltoztatásáról is dönthetnek. A szerdai ülésen huszonegy indítványról határozhatnak. Egyebek mellett elfogadhatják a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések megszüntetését célzó módosításokat, valamint az új szőlészeti és borászati törvényt.

2020-12-12

Szellemi termék vagy vagyoni értékű jog?

Néha gyakorlott szakember számára is nehézséget jelent annak eldöntése, hogy egy számítógépes program megvásárlása vagyoni értékű jog vagy szellemi termék lesz-e. Majd meg kell határozni, hogy elszámolható-e terv szerinti értékcsökkenés, és ha igen, akkor azt hány évre kell elosztani.

Tételek: 141 - 160 / 8775 (439 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.