Hírfolyam


2019-07-24

Hogyan bizonyítsuk a ledolgozott éveket? - Módosultak a munkaügyi iratok megőrzésére vonatkozó szabályok

A nyugdíj megállapítás iránti kérelmek kapcsán többen szembesülnek azzal, hogy nincsen birtokukban a megfelelő jövedelemigazolás mindazon munkáltatóktól, akiknél életük során munkavállalóként tevékenykedtek. Hogyan igazolhatóak a ledolgozott éveket?- Módosultak a munkaügyi iratok megőrzésére vonatkozó szabályok.

2019-07-24

Fontos adóváltozásokat hirdettek ki

Két adómódosító csomag is megjelent a 2019/128. számú Magyar Közlönyben. Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló 2219. évi LXXII. törvény és az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról 2019. évi LXXIII. törvény egyaránt több tucat jogszabály módosítását tartalmazza.

2019-07-24

Megtagadható-e a jogsegélykérelemmel kapcsolatos adatszolgáltatás? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

Az Alkotmánybíróság elutasította a Kúria személyes adatok kezelése tárgyában hozott ítéletének megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Amennyiben adatszolgáltatás kérésének megtagadása nemzetközi szerződésen, végső soron az Amerikai Egyesült Államok hatóságának döntésén alapul, felülvizsgálatára a magyar bíróságok nem jogosultak - szögezi le az Alkotmánybíróság a Kúria ítélete elleni alkotmányjogi panaszt elutasító IV/179/2018. számú határozatában.

2019-07-23

A gyermek- és fiatalkori bűnözés okai

A tanulmány azon kérdéseket feszegeti és válaszolja meg, melyek elvezetnek ahhoz, hogy egy gyermek- vagy fiatalkorú miért fordul el a közösségtől és társadalomtól, viselkedése miért válik deviánssá, mi motiválja a bűncselekmény elkövetésére, majd végül miért válik bűnözővé. A szerző felvázolja, hol húzódik a büntethetőség alsó korhatára Magyarországon, milyen statisztikai mutatói vannak a gyermek - és fiatalkori bűnözésnek. A Bűnös vagy áldozat című fejezetben kitér a család szerepére és kiemelkedő súlyára a téma vonatkozásában. Kifejti továbbá az iskola másodlagos szocializációs szerepét, és az iskolai erőszak jelenségét, valamint azt, hogy milyen sajátos tulajdonságai vannak azoknak a fiataloknak, akik „letérnek a kijelölt ösvényről”.

2019-07-23

Csúfosan leszerepelt Magyarország a jogállamiságot értékelő listán

Nagyon rosszul szerepelt Magyarország a jogállamiság helyzetét értékelő listán – írta a Helsinki Bizottság. A világ országait vizsgáló World Justice Project felmérése szerint joguralom tekintetében az EU-t, az EFTA-országokat és Észak-Amerikát tekintve Magyarország a legutolsó helyre került. A világon pedig hazánk az 57. a vizsgált 126 ország közül a World Justice Project jogállamisági indexén.

2019-07-23

A TASZ „meghekkelné” az új köznevelési törvényt

Hiányos az új, köznevelést megreformáló jogszabály, ezt pedig akár ki is lehet használni – nagyjából így összegezhető az, amit a TASZ jogásza elmondott az ATV Start című műsorban. Asbóth Márton szerint továbbra is a fiatalok sorsáról döntő központi hatóság megléte veti fel az egyik legtöbb kérdést. A jogszabálynak ugyanakkor – tette hozzá – vannak hiányosságai. Példaként hozza fel, hogy nincs egyértelműen megfogalmazva, hogy milyen egyéni sajátosságok miatt lehet valakit felmenteni az iskolakötelezettség alól. Így pedig később ezt a hatóságnak és esetleg a bíróságnak kell tartalommal kitöltenie. A jogász szerint eközben a kérelmezőn is múlik, hogy milyen érvekkel próbálja meg kitágítani ezen fogalmak tartományát, és azt is elmondta, Alkotmánybírósághoz fordulnának a jövőben ebben az ügyben.

2019-07-23

Mostantól lehet csok ingatlanba is céget bejelenteni

Több százezer kisvállalkozót és egyéni vállalkozót érint az a friss változás, hogy július 11-től már a csok (családok otthonteremtési kedvezménye) támogatással vásárolt ingatlan is lehet vállalkozás székhelye. Eddig erre a csok felvételét követő 10 év belül nem volt lehetőség, vagyis ha a család így vásárolt meg egy ingatlant, akkor abba egy évtizedig nem lehetett vállalkozást bejelenteni. A csok úgynevezett de minimis, vagyis csekély összegű uniós támogatásnak számít, ezért van néhány ehhez kapcsolódó feltétel a vállalkozásokkal kapcsolatban.

2019-07-23

Nyilvános ülést tart a Kúria a dunai hajóbalesetet érintő büntetőügy kapcsán

Nyilvános ülésen tárgyalja a Kúria, hogy törvénysértő volt-e a Viking Sigyn kapitányának bűnügyi felügyelet alá helyezése (Bt. 750/2019. számú ügy). A Kúria a Legfőbb Ügyészség által benyújtott jogorvoslati indítványt bírálja el 2019. július 29-én, 9:00 órától a Kúrián (1055 Budapest, Markó utca 16.). A nyilvános ülésen határozathirdetés várható. A Legfőbb Ügyész a Kúriától annak megállapítását kérte, hogy a kerületi bíróság és a törvényszék törvénysértően fogadta el az óvadék megállapítására irányuló védői indítványt és rendelte el a terhelt bűnügyi felügyeletét az óvadék letétele esetére.

2019-07-23

Visszaigényelhetővé válhat a behajthatatlan követelések áfája

A közelmúltban nagy port kavart az Európai Bíróság behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos ítélete, illetve a magyar kormány ezen téma kapcsán benyújtott, és az Országgyűlés által a napokban elfogadott törvényjavaslata. Az új törvényi rendelkezés hatással lehet számos magyar vállalkozásra is, mégpedig pozitívan. A 2020. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozás behajthatatlannak tekinti a követelést, és lehetőséget nyújt a megfizetett áfa visszaigénylésére egyebek között az alábbi esetekben: ha a kötelezett végrehajtás alatt áll, és a végrehajtás során bizonyítást nyert, hogy nincs, vagy csak részben van fedezet a követelés kielégítésére; ha például a kötelezett felszámolása során a felszámoló írásbeli nyilatkozatában igazolást adott arról, hogy az adós nem rendelkezik megfelelő fedezettel. A törvénymódosítás tehát pozitívan érint majd minden vállalkozást, amelyre nem vonatkoznak a korlátozó rendelkezések, illetve fennáll olyan követelésük, amely megtérítésének esedékessége óta legalább egy év eltelt.

2019-07-22

Használt háztartási gép beszámításának bizonylatolása

Hogyan kell bizonylatolni az akció keretében új háztartási gépet vásárló vevő használt gépének beszámítását? – kérdezte az Adózóna olvasója. Juhász Tibor okleveles nemzetközi és ellenőrzési adószakértő válaszolt.

2019-07-22

Fuvarozói napidíj egyéni vállalkozónál?

Csak munkavállaló részére vagy egyéni vállalkozónak is adható a 3000 forintos gépkocsivezetői napidíjátalány? – kérdezte az Adózóna olvasója. Surányi Imréné okleveles közgazda válaszolt.

2019-07-22

Mit értünk ajánlat és ajánlati kötöttség alatt?

A szerződéskötési folyamatnak szinte minden szerződés esetén fontos eleme a szerződési ajánlat. E nyilatkozatok megtétele jogi kötelezettségekkel jár, és végül a felek közötti szerződéskötéshez vezethet.

2019-07-22

Távmunkás két munkakörben?

Meg lehet-e határozni két munkakört egy munkaszerződés keretein belül? Betölthet-e szezonálisan más munkakört is a távmunkás a munkáltatójánál? – kérdezte az Adózóna olvasója. Dr. Hajdu-Dudás Mária ügyvéd válaszolt.

2019-07-22

Jogsértő az alkalmazott okmányainak általános jellegű másolása - Mikor jogszerű a munkáltató okmánykezelési gyakorlata?

A munkáltatók csak kivételes esetekben másolhatják le jogszerűen az alkalmazottak személyes iratait – mutat rá a BDO Legal Jókay Ügyvédi Iroda. Kivételt kizárólag a kifejezett jogszabályi felhatalmazás, illetve speciális, egyedi célhoz kötöttség jelenthet.

2019-07-22

Osztalék kifizetése készpénzben cégnek

Van-e akadálya annak, hogy több millió forint összegű osztalékot készpénzben fizessen ki a cég gazdasági társaság tulajdonosa részére? – kérdezte az Adózóna olvasója. Antretter Erzsébet szenior menedzser, a Niveus Consulting Group szakértője válaszolt.

2019-07-22

Számlamegőrzési kötelezettség – általános szabályok

Az elektronikus adatszolgáltatás bevezetésével, valamint az elektronikus számlázás elterjedésével érdemes áttekinteni a számlák megőrzésével kapcsolatos kötelezettségeket. Jelen cikksorozatban mind a papíralapú, mind az elektronikus számlák megőrzésével kapcsolatos szabályok összefoglalására teszünk kísérletet.

2019-07-22

Kivételes esetek - amikor a munkaszerződés a munkáltatónak kedvez 1. rész

Általánosan ismert, hogy a Munka törvénykönyve rendelkezései jellemzően a munkavállalók érdekeit védik. Ezzel együtt vannak olyan helyzetek, ahol a munkáltató érdekében áll eltérni az Mt. rendelkezéseitől, adott esetben a munkavállaló hátrányára, és erre lehetőséget is biztosít a törvény. Lényeges azonban, hogy ilyen negatív irányú eltéréshez való hozzájárulásra a munkavállaló nem kötelezhető és nem is kényszeríthető. Dr. Tussay-Kovács Krisztina, az act legal - Bán és Karika Ügyvédi Társulás jogásza felsorolja azokat az eseteket, amikor a munkáltatónak kedvező eltéréshez jellemzően a munkavállalóval kötött megállapodás szükséges.

2019-07-22

Háztartási alkalmazott foglalkoztatása – be kell jelenteni

Egyre több család alkalmaz takarítót, bébiszittert, kertészt vagy egyéb háztartási segítőt. Ezt a fajta foglalkoztatást változatlanul a bejelentés hiánya jellemzi, miközben létezik legális formája is. A háztartási alkalmazott bejelentésének előnye, hogy a háztartási munka után nem keletkezik bejelentési, bevallási vagy adó- és járulékfizetési kötelezettség, míg mulasztás esetén magas összegű bírságot fizethetünk.

2019-07-22

Hátrányos megkülönböztetés a mindennapokban - A diszkrimináció fajtái és hazai szabályozása

Egy meleg pár ingatlant szeretett volna bérelni, azonban amint a tulajdonos megtudta, hogy homoszexuálisok, megtagadta tőlük a lakásának kiadását. Egy sztómás beteget egy fürdőből tessékeltek ki, a betegségének következménye – a sztómazsákja – miatt. A közelmúltban előforduló esetek iskolapéldái a hátrányos megkülönböztetésnek, az előbbi a szexuális irányultságú, utóbbi az egészségügyi alapú diszkriminációra példa.

2019-07-22

Nyomkövetés GPS-szel: mit rögzíthet és mit nem jogosan a munkáltató?

Számos kérdést vet fel az Európai Unió tavaly május 25-étől hatályos általános adatvédelmi rendelete (GDPR) a nyomkövetők alkalmazásával összefüggésben; cikkünkben sorra vesszük az ezzel kapcsolatos dilemmákat. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11/A paragrafusa alapján a munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető. Ennek keretében a munkáltató technikai eszközt is alkalmazhat (ilyen például a GPS), erről a munkavállalót – előzetesen – írásban tájékoztatni kell.

Tételek: 141 - 160 / 6469 (324 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.