Hírfolyam


2019-02-25

Áldozatvédelem a büntetőeljárásban - Törvényes eszközök és emberi gesztusok - Beszélgetés a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökével

"A bíró saját ügyeiben felelősséggel tartozik a gyermekkorú vagy éppen idős, fogyatékkal élő, esetleg más oknál fogva hátrányos helyzetű "sértettjeiért". Következésképpen minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel és lehetséges emberi gesztussal biztosítania kell, hogy a vele szemben álló, egyébként is segítségre szoruló ember ne sérüljön tovább a büntetőeljárás során. Ekkor nemcsak jó bírónak, hanem jó embernek is kell lennünk." - a bűncselekmények áldozatainak közelgő világnapja alkalmából beszélgettünk Joó Attilával, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökével.

2019-02-25

Beruházás és régészet – a múlt a jövő kapujában?

A nagyberuházásokkal kapcsolatos régészeti előírások 2015-ben változtak meg jelentősen annak érdekében, hogy a régészeti feladatellátás hatékonyabb és gyorsabb legyen nagyberuházások esetén. Bár a régész szakma nem volt maradéktalanul boldog az új szabályozással, a kormányzati indokolás szerint a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátás szabályai átláthatóbbá, egyértelműbbé váltak mind a beruházó, mind a feladatellátásban részt vevő intézmények számára. 2018 áprilisában a szabályok – különös tekintettel a megelőző feltárásra – ismét módosultak.

2019-02-25

A magyar államnak fontos perben hirdetnek márciusban ítéletet

Márciusban hozhat ítéletet a Fővárosi Törvényszék az Esterházy-kincsek tulajdonjogát tisztázó peres eljárásban, amelyet felperesként az osztrák Esterházy Magánalapítvány indított a magyar állammal szemben. A felperes érvelése szerint nem bizonyítható, hogy az államosítás hatálya kitért volna az Esterházy-kincsként emlegetett műtárgyegyüttesre, mert az nem szerepelt az államosítási törvény által megkövetelt leltárban, így a magyar állam tulajdonjoga nem megalapozott a gyűjteményre nézve.

2019-02-25

Duplán rosszul járnak: nem olyan könnyű KATÁ-sként hitelt felvenni

Bár a csapból is az folyik, hogy boldog-boldogtalan hitelt vesz fel ma Magyarországon, a katás vállalkozókra még mindig rájár a rúd, ha kölcsönt akarnak felvenni. Vajon ez lesz a helyzet a 10 milliós ingyenhitel esetében is? Bár a részletek egyelőre még nem ismertek, arról már lehet tudni, hogy a kölcsön felvételét várhatóan valamilyen hitelbírálat előzi meg, illetve szükséges lesz 3 év munkaviszony vagy felsőoktatási jogviszony igazolása. Arról egyelőre nincs hír, hogy lesz-e valamilyen eltérés az alkalmazotti és katás vállalkozói hitelbírálat között, ezért feltételezhetjük, hogy katás vállalkozás esetén is igazolni kell legalább 3 lezárt üzleti évet, de azt nem tudni, hogy milyen arányban számít majd a katás bevétel, amennyiben jövedelemvizsgálatra is sor kerül.

2019-02-25

Könyvelő iratmegőrzési kötelezettsége szerződésbontás után

Egy cég úgy dönt, felbontja a szerződést a könyvelőjével, akit arra kér, hogy miután átadta a könyvelési bizonylatokat, beszámolókat, minden egyéb iratot, ami a céggel kapcsolatos, törölje a könyvelőprogramból a céget és annak adatait. Megteheti a könyvelő, hogy törli a távozó cég adatait, vagy azok közül vannak, amelyeket köteles megőrizni?

2019-02-25

Megakadályoznák az újabb földmutyit

Az Alkotmánybírósághoz (Ab) fordultak a földforgalmi törvény decemberi módosítása miatt az ellenzéki pártok pénteken. Az Országgyűlés tavaly december 12-i ülésén fogadta el a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő törvénymódosításokat, amelynek értelmében az agrárkamara területi szervei foglalnak állást a földadásvételi szerződésekről, a kialkudott ár megítélésekor pedig figyelembe kell venni a föld jövedelemtermelő képességét is.

2019-02-25

Vidéken van, hogy elakad a tárgyalás, mert nincs kirendelhető védő – javaslatok az új Be. kirendelési rendszerének javítására

2018. július 1-jén, az új büntetőeljárási törvényhez kapcsolódóan átalakult a kirendelt védői rendszer is. A jogalkotó célja az új rendszer bevezetésével a védelemhez való jog hatékonyabb érvényesülésének biztosítása volt. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy – bár kétségtelenül jelentős előrelépés történt – a jelenlegi szabályozás, illetve gyakorlat nem tökéletes. A Magyar Helsinki Bizottság számos szakemberrel közösen (elsősorban a budapesti tapasztalatok alapján) megvizsgálta a védőkirendelés első hónapjainak gyakorlatát és javaslatokat tett a rendszer további fejlesztésére. A fővárosival szemben vidéken a legnagyobb problémát a védők alacsony száma jelenti, amely olykor a büntetőeljárások áthidalhatatlan elakadásához is vezet, hiszen olykor nincs kirendelhető védő.

2019-02-25

25 helyett 9 oldalas lesz az új keresetlevél nyomtatvány! - Márciusban hatályba léphet az új nyomtatványokról szóló rendelet

A Pp. hatálybalépése óta eltelt több mint egy év alatt a nyomtatványok használatával kapcsolatban számos olyan tapasztalat merült fel, amelyek egy teljesen új nyomtatványrendelet megalkotását tették indokolttá. Az új nyomtatványok lényegesen rövidebbé, egyszerűbbé, közérthetőbbé váltak. A személyi állapotot érintő perekre nézve két teljesen új keresetlevél nyomtatványt vezetnek be. Az űrlapok terjedelmességét okozó lábjegyzetek végjegyzetbe kerültek, és azokat a jövőben nem kell kinyomtatni sem. A hiánypótlási kötelezettség teljesítésére új, egyoldalas nyomtatványt alkottak, csakúgy, mint a bizonyítási indítványok előterjesztésére. Felhatalmazást ad a tervezet az intelligens nyomtatványok kifejlesztésére is.

2019-02-22

Miért jobb a papír az adott szónál?

Nem egyszer találkoztam már azzal a nézettel, hogy ha valamit le kell írni, az már régen rossz. “Mi papír nélkül is megbízunk egymásban.” – mondják. Egy valamit azonban biztosan nem vesznek figyelembe azok, akik úgy gondolják, hogy az írásbeli szerződések csupán felesleges cécót jelentenek és csak azt sugallják a másik félnek, hogy már az elején hiányzik a bizalom. Miért is jobb a papír, mint az adott szó?

2019-02-22

Négymillió földtulajdonost érintő jogszabályon dolgozik az agrártárca

Új jogszabályi javaslatcsomaggal kísérelné meg a kormány az úgynevezett osztatlan közös földtulajdonok megszüntetését. Az ugyanakkor egyelőre kérdéses, hogy a jogszabálycsomag már az első félévben az Országgyűlés elé kerülhet-e, vagy annak megtárgyalása az őszi ülésszakra tolódik-e át.

2019-02-22

Mikor jogszerűek az egymást követő határozott idejű munkaszerződések?

Határozott idejű munkaviszony esetén előfordulhat, hogy a munkáltatónak a munkaviszony letelte után is szüksége lenne a dolgozó munkájára. Ilyen esetben kézenfekvő a munkaszerződés meghosszabbítása vagy az újabb határozott időre való ismételt szerződéskötés. Az egymást követő határozott idejű munkaszerződések azonban nem minden esetben jogszerűek. Milyen feltételekkel jogszerű a határozott idejű munkaszerződések sorozata?

2019-02-22

Szociális hozzájárulási adó osztalék után 2019-ben

Az új szociális hozzájárulási adó törvény hatályba lépésével egyidejűleg az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos szabályozást hatályon kívül helyezték, ezért az osztalék után is más szabályok szerint kell adót fizetni.

2019-02-22

Ne vegye rossz néven – amit a cég forsriftos névadásáról tudni kell

Frissen létrehozott vállalkozások kapcsán kiemelten fontos szerepe van annak, hogy milyen nevet adunk vállalkozásunknak, miről fognak bennünket, illetőleg termékeinket, szolgáltatásainkat beazonosítani. Összefoglaljuk a cégnév választásának alapvető jogi szabályozását.

2019-02-22

Ingatlanok szerzési értékének különös esetei

Az ingatlanértékesítésből származó jövedelem megállapításakor a bevétel mellett jelentősége van az ingatlan szerzési értékének is.

2019-02-22

A vagyonértékelés szerepe és kihatása a büntetőjogban

A vagyon elleni bűncselekmények esetében kiemelten fontos, a büntetőeljárásban részt vevő valamennyi szereplő elemi érdeke a bűncselekménnyel okozott kár pontos meghatározása. Ennek a büntetés minősítésében és a büntetés kiszabásában nagy jelentősége van.

2019-02-22

Rossz szomszédság, török átok - A birtokvédelemről - Jogos a kérdés - Beszélgetés a Kaposvári Járásbíróság csoportvezető bírájával

Beárnyékol a szomszéd tujasora, bevilágít a hálószobába a mozgásérzékelő lámpa, vagy túl hangosak a kerítés túloldalán tartott állatok – akár ilyen esetek miatt is indíthatunk birtokvédelmi pert a bíróságon. Éles Róbert, a Kaposvári Járásbíróság csoportvezető bírája szerint növeli a perlekedési hajlandóságot, ha nagy értékű az ingatlan, az üdülőövezetekben így általában több birtokvédelmi per indul. - Jogos a kérdés

2019-02-21

A bírósági perekben egyre többet bukkannak fel emojik, és a bírók egyelőre nem tudnak mit kezdeni velük

Az elmúlt években meredeken emelkedett az olyan bírósági perek száma az Egyesült Államokban, ahol valamelyik fél emojikat és emotikonokat terjesztett be bizonyítékként. Feltételezések szerint hasonló trendek zajlottak a világ más országainak bíróságain is, de az Egyesült Államokban most kutatás is készült a jelenségről. Az emotikonok 2004 óta jelentek meg perekben, leggyakrabban szexuális visszaélésekről szóló ügyekben. Az elmúlt években viszont az emojik száma meghaladta az emotikonokét, és már a legkülönfélébb ügyekben felbukkantak, betörésektől gyilkosságokig.

2019-02-21

Magda Marinko marad rács mögött

A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája a végzésével nem engedélyezte Magda Marinko sorozatgyilkos feltételes szabadságra bocsátását, mert az elítélttel szemben kiszabott büntetés célja további szabadságelvonás nélkül nem érhető el.

2019-02-21

Györgyi Kálmán – Európai büntetőjogász

Györgyi Kálmán a 20. század egyik kiemelkedő jogtudósa, a büntetőjog avatott tanára és korszakos legfőbb ügyésze volt. Nemcsak a szakmai ethoszra tanította nemzedékek egész sorát, hanem személyiségével közvetítette is a jogászi jellem és erkölcs hiteles képét.

2019-02-21

Hivatalos személy-e a rendbontó országgyűlési képviselő? - A Legfőbb Ügyészség elutasította az ellenzéki képviselők panaszait

A Legfőbb Ügyészség elbírálta az MTVA székháznál történt események kapcsán elbírálta a hivatalos személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen tett feljelentések elutasítása miatt az országgyűlési képviselők jogi képviselői által bejelentett panaszokat. Megállapította, hogy azok alaptalanok, így valamennyit elutasította.

Tételek: 141 - 160 / 5700 (285 oldal)
  • GDPR
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.