Hírfolyam


2019-07-26

A járművezetéstől eltiltás

A tanulmány célja, hogy átfogó képet adjon a járművezetéstől eltiltás büntetés (szabálysértési jogban intézkedés) szabályozásának történetéről, a hatályos szabályozásról érintve a bírói gyakorlatot, valamint a szankció végrehajtásáról. A tanulmány egyben gondolatébresztés is a tekintetben, hogy a járművezetéstől eltiltás büntetés helyett bizonyos esetekben milyen alternatív, a megelőzést hatékonyabban szolgáló szankció lenne alkalmazható.

2019-07-26

Munkahelyi baleset – ami a foglalkoztatónak is fáj - Megváltozott a kormányhivatal gyakorlata - Amire figyelni érdemes!

A munkavállalót a kiküldetés során megcsípi egy kullancs. Rakodás közben meghúzódik a háta. Munkavégzés közben leég a napon. Az esetek közös jellemzője, hogy azok mindegyike munkahelyi balesetnek számít. Márpedig, ha a munkáltató ezekre nem figyel oda, komoly hátrány érheti. A Jalsovszky Ügyvédi Iroda összefoglalója.

2019-07-26

Üzleti utazásnak álcázott nyaralás: így adóznak az egyes juttatások

A nyár a pihenés, feltöltődés időszaka, de a munka ekkor sem áll meg. A munkavégzéssel összefüggő utazás adózási szempontból különös jelentőséggel bír, ugyanis üzleti utazás költségeit abban az esetben lehet adó megfizetése nélkül elszámolni, ha az utazás nem a magánszemély személyes vagy családi szükségleteinek kielégítését szolgálja.

2019-07-26

150 éve korszakalkotó törvény született a bírói hatalom gyakorlásáról - A 1869. évi IV. törvénycikk – Kisfilm

"A bírói függetlenség a bírák lelkiismeretén múlik. Olyan a bírói ítélet, amilyen a bíró." 150 évvel ezelőtt született a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk. A törvény tartalmában és formájában is korszakalkotó volt és másfél évszázad múltán is utat mutat a bírói függetlenség terén. A kiegyezés éveiben deklarált törvényről neves jogtudósok meséltek a Bíróságok Napja alkalmából.

2019-07-26

Mire kötelez az A1-es igazolás? Uniós bírósági döntések

Az Európai Unióban a személyek és a szolgáltatások szabad áramlása arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy munkavállalókat küldjenek az EU államaiba, valamint Liechtensteinbe, Norvégiába, Izlandra (együtt: EGT) és Svájcba. Az egyik tagállamban (kiküldő állam) működő munkáltató munkavégzés céljából ideiglenesen egy másik tagállamba (a munkavégzés helye szerinti állam) küldött alkalmazottja a „kiküldött munkavállaló”. Jelentése nem azonos a munkajogban (96/71/EK irányelv) és a szociális biztonsági jogban, ezért fontos a kiküldetés szociális biztonsági szabályainak önálló bemutatása.

2019-07-25

Közvetítő szolgáltató-e a Facebook?

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kapcsán két különböző típusú szolgáltatót lehet megkülönböztetni egymástól: a tartalom- és a közvetítő szolgáltatót. Előbbi szerkesztett tartalmat tesz elérhetővé a látogatók számára, míg utóbbi csak a más által közzétett információ elérésére biztosít felületet, anélkül, hogy beleszólna annak tartalmába. A közösségi média különböző platformjai (mint pl. a YouTube, Twitter vagy a címben is megjelölt Facebook) korábban egyértelműen ide voltak sorolhatók.

2019-07-25

Szállásfoglalás meglepetések nélkül! - Az Airbnb összhangba hozta ajánlatainak megjelenítését az uniós joggal

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Airbnb a vele folytatott tárgyalások eredményeképpen továbbfejlesztette és teljes mértékben egyértelművé tette fogyasztói ajánlatainak megjelenítését, összhangba hozva azokat az uniós fogyasztóvédelmi jogi normákkal. Mindez azt követően történt, hogy az Európai Bizottság és az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok 2018 júliusában módosításra szólították fel a vállalkozást.

2019-07-25

Terror-finanszírozás - A terrorizmus anyagi forrásait biztosító eszközökről és magatartásokról

Al-Kaida, ISIS, Boko Haram - korunk legismertebb terrorszervezetei. Veszélyességük, kíméletlenségük, gátlástalanságuk globális probléma, mely nemzetközi összefogást és a lehető leghatározottabb - büntetőjogi eszközökre is kiterjedő - fellépést követel. De mi is minősül terrorcselekménynek? És mik a terrorizmus anyagi forrásait biztosító eszközök és magatartások?

2019-07-25

Megjelent a négygyerekes nők szja-mentességéről szóló törvénymódosítás

Az Országgyűlés július 12-én elfogadta az egyes adótörvények módosítására vonatkozó törvényjavaslatot, így - a családvédelmi akcióterv részeként - jövő januártól azok az édesanyák, akik legalább négy gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, életük végéig mentesülnek személyi jövedelemadójuk fizetése alól kereső tevékenységből származó jövedelmük után.

2019-07-25

A bíróságok ismét felvételt hirdetnek! - 21 bírósági fogalmazói álláshelyre pályázhatnak a jelentkezők

2019. II. félévében a fővárosban és 11 megyében, összesen 21 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat, folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel. A pályázatot személyesen vagy postai úton az Országos Bírósági Hivatalba kell eljuttatni. A pályázatok beérkezésének határideje:2019. augusztus 23. (péntek) 14 óra.

2019-07-25

Eljárhat-e előzetes letartóztatásról döntő bíró az ügy érdemében? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

Amennyiben a büntetőeljárás vádemelés utáni szakaszában nem merülnek fel aggályok sem a bizonyítékok megismerhetősége, sem a megalapozott gyanú megállapítása körében, akkor sem sérül a pártatlan bíróhoz való jog akkor, ha az előzetes letartóztatás kérdésében a vádemelést követően döntést hozó bíró az ügy érdemében is eljár - szögezi le az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz elutasító IV/3120/2015. számú határozatában. Ha az adott ügyben megállapítható, hogy a jogerős döntést olyan bírói tanács vizsgálta felül, amelyben egyetlen taggal szemben sem merült fel az adott kizárási ok, akkor azt úgy kell értékelni, hogy a felülvizsgálat következtében sor került a jogsérelem orvoslására.

2019-07-25

Kiemelt kúriai döntések

Tájékoztató a Kúria Bfv.I.55/2019. számú jelentős ügyben hozott határozatáról. A pedagógusokat nem terheli a közfeladatot ellátó személy fokozott büntetőjogi felelőssége. A terhelt bűnösségének törvénysértő megállapítására azért került sor, mert a járásbíróság elmulasztotta figyelembe venni a Kúria 5/2018. büntető jogegységi határozatában foglaltakat. A jogegységi határozat ugyanis kimondja, hogy azokban az esetekben, amikor a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 459. § (1) bekezdés 12. pontjában felsorolt személyekre vonatkozó háttérjogszabály a közfeladati jelleget csupán a büntetőjogi védelem szempontjából biztosítja, a közfeladatot ellátó személy nem lehet tettese a Btk. 302. §-a szerinti közfeladatot ellátó személy eljárása során elkövetett bántalmazás bűntettének és a Btk. 306. §-a szerinti közfeladati helyzettel visszaélés bűntettének.

2019-07-24

Betegjogok az egészségügyi törvény és a Polgári Törvénykönyv összefüggései alapján

Sáriné Simkó Ágnes tanulmánya a Gazdaság és Jog júniusi lapszámában jelent meg. „Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a betegek jogait meghatározó rendelkezései és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény közötti összefüggéseket három területre összpontosítva vizsgáljuk a következőkben; ezek a személyiségi jogok védelme, a cselekvőképesség, valamint az előzetes jognyilatkozat szabályai.”

2019-07-24

Őszintén a teljesítménybérről

A legtöbbünk már biztosan megtapasztalta milyen előnyei, hátrányai lehetnek a teljesítménybérnek. Ha máshol nem, akkor a korábban kötelező iskolai gyümölcsszedések alkalmával.

2019-07-24

Mire kell figyelni fiatal munkavállaló foglalkoztatásánál?

Az iskolai nyári szünet ideje alatt minden évben jelentős számban vállalnak munkát 18. évüket még be nem töltött fiatalok. A fiatal munkavállalókra életkoruknál és más adottságaiknál fogva részben eltérő munkajogi szabályok vonatkoznak, mint a nagykorú dolgozókra.

2019-07-24

Uniós iránymutatás az erdők védelméhez és helyreállításához

Átfogó iránymutatást fogadott el az Európai Bizottság a Föld növényvilágának 80 százalékát kitevő erdők védelme és helyreállítása érdekében, ezzel igyekszik támogatni a világnépesség mintegy egynegyedének a megélhetését, és az éghajlatváltozás elleni küzdelem uniós erőfeszítéseit – közölte Frans Timmermans az Európai Bizottság (EB) első alelnöke brüsszeli sajtótájékoztatóján.

2019-07-24

A munkavállalók ellenőrzésének korlátai: amit lehet, és amit nem

A munkaviszonnyal összefüggő ellenőrzések területére is vonatkozik az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR). Ezt egészíti ki a munka törvénykönyve rövid szabályozása, mely nemrégen változott. Az előírások meglehetősen általános jellegű korlátokat tartalmaznak, cikkünkben bemutatjuk, hogyan kell ezeket a gyakorlatban értelmezni.

2019-07-24

Nyilvános ülést tart a Kúria a dunai hajóbalesetet érintő büntetőügy kapcsán

Nyilvános ülésen tárgyalja a Kúria, hogy törvénysértő volt-e a Viking Sigyn kapitányának bűnügyi felügyelet alá helyezése (Bt. 750/2019. számú ügy). A Kúria a Legfőbb Ügyészség által benyújtott jogorvoslati indítványt bírálja el 2019. július 29-én, 9:00 órától a Kúrián (1055 Budapest, Markó utca 16.). A nyilvános ülésen határozathirdetés várható.

2019-07-24

Elektronikus számlák megőrzése

Cikksorozatunk korábbi részeiben az általános szabályokat és fogalmakat foglatuk össze, valamint a papíralapú számlák megőrzésével kapcsolatos szabályokat ismertettük. Jelen írásban az elektronikus számlák archiválási szabályait foglaljuk össze.

2019-07-24

Kitől kérhető a repülőjegy árának visszatérítése szervezett utazás esetén? - Az Európai Bíróság döntést hozott

A C-163/18. sz. ügyben hozott ítélet - HQ és társai kontra Aegean Airlines. Azoknak az utasoknak, akiknek joguk van az utazásszervezőjüktől követelni repülőjegyük árának visszatérítését, nincs lehetőségük a légi fuvarozótól is visszatérítést kérni. Ezek együttes alkalmazása az utas indokolatlan, a légi fuvarozó kárára történő túlbiztosítását eredményezné - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

Tételek: 121 - 140 / 6469 (324 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.