Hírfolyam


2021-03-22

Alkotmánybírósághoz fordult a TASZ az egészségügyi dolgozók felmondási tilalma miatt

A kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva elvette az egészségügyi dolgozóktól azt a jogot, hogy felmondjanak a munkáltatójuknak. A dolgozók sok szempontból ki vannak szolgáltatva munkáltatóik döntéseinek. Nagyrészt a munkáltatón múlik egy egészségügyi dolgozó munkaidő-beosztása, az, hogy mikor mehet szabadságra, vagy őt rendelik-e ki egy másik kórházba, ha erre van szükség. Az ilyen döntések meghozatalakor a munkáltató lehet támogató, közömbös vagy kifejezetten ellenséges is a dolgozóval szemben – a dolgozó kiszolgáltatottságát az kompenzálja, hogy bármikor, mindenféle indoklás nélkül szabadulhat, így nem marad eszköztelen a munkáltatója viselkedésével és döntéseivel szemben. A felmondási tilalom hatálya alatt viszont a dolgozónak még a legmegalázóbb bánásmód, akár szexuális zaklatás esetén sincs módja arra, hogy munkahelyéről megszabaduljon.

2021-03-22

Ingatlanvásárlás - a polgári jogi jogosult és a jóhiszemű ingatlant szerző dilemmája

Az ingatlan-nyilvántartás örök dilemmája, hogy melyik felet részesítse védelemben a jogalkotó. Azt, akinek polgári jogi szempontból ténylegesen valamilyen joga áll fenn az ingatlanon (ő a polgári jogi jogosult), vagy azt, aki az ingatlan-nyilvántartás esetlegesen megalapozatlan adataiban bízva (a megalapozatlanságról nem tudva) jóhiszeműen és ellenérték fejében szerez jogot az ingatlanon (ő a jóhiszemű jogszerző).

2021-03-22

Közösségi együttéléssel ellentétes, ha beszélgetek az utcán?

A régi iskolánk előtt beszélgetünk egy volt tanárunkkal, majd hamarosan megjelenik egy úriember, aki felszólít minket: hagyjunk fel jogsértő tevékenységünkkel, különben könnyen pénzbírsággal a kezünkben találhatjuk magunkat. Ilyen, vagy hasonló eset bárkivel megtörténhet a helyi rendeletben foglaltak szerint – vagy éppen annak félreértelmezése miatt. A helyi önkormányzatok képviselő-testülete ugyanis az Mötv. alapján rendeletben határozhatja meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint azok elmulasztásának jogkövetkezményeit – ennek célja, hogy a szabálysértési törvényt kiegészítve orvosolják a helyi jellegű problémákat.

2021-03-22

Uniós közjegyzőségek szolgálatában - Beszélgetés Tóth Ádámmal, a MOKK és az CNUE elnökével

"Célunk, hogy az európai közjegyzők a mindennapi jogi munka során minél inkább építhessenek a technológia adta lehetőségekre" - mondja Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke, akit január 1-jével a Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsa elnökévé választottak - a kelet-közép-európai régióból elsőként. A CNUE-ről, vezetői tervekről, a közjegyzőséget a digitalizációval, illetve a Covid-járvánnyal ért kihívásokról beszélgettünk.

2021-03-19

Me Too és a jog, avagy a zaklatás feltételezett elkövetőinek megnevezése az interneten

A zaklatás különösen súlyos társadalmi probléma, amely az emberi érintkezések szinte minden területén jelen van. Az elmúlt években, az ún. Me Too mozgalom hatására egyre inkább elterjedt a zaklatások állítólagos elkövetőinek közösségi médiában vagy sajtón keresztüli megnevezése. A jelen cikk azt járja körbe, hogy az esetleges elkövetők (érintettek) megnevezése milyen adatvédelmi szempontok szerint történhet, különös tekintettel az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) követelményeinek tükrében.

2021-03-19

A fejlesztés alatt álló ingyenes adattörlő szoftver alkalmazásának fogyasztóvédelmi és adatvédelmi kérdései a gyakorlatban

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság oldaláról értesülhettünk 2021. február 26-án, hogy megkezdődött az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti ingyenes adattörlő szoftver fejlesztése.

2021-03-19

Levélszavazás az alkotmányosság tükrében

A választójog a mai modern világban alapjogként funkcionál, amelynek problémamentes gyakorlását minden demokratikus államnak kötelessége biztosítani. Ahhoz, hogy kikényszeríthető és érvényesíthető legyen, az államnak eleget kell tennie az ún. intézményvédelmi kötelezettségének, vagyis többek között gondoskodnia kell a szavazás tárgyi, eljárási feltételeiről.

2021-03-19

Más indulatból fellökése gondatlan vétség vagy szándékos bűntett? - Ítélőtáblai állásfoglalás

A Győri Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság – abban az ügyben, amelyben a vádlott indulatból fellökte a sértettet – a 2021. február 4. napján meghozott ítéletében a Veszprémi Törvényszék 2020. október 14. napján kihirdetett ítéletét (a Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványának megfelelően) megváltoztatta akként, hogy a vádlott cselekménye halált okozó testi sértés bűntettének minősül és a szabadságvesztés-büntetés végrehajtási fokozata börtön. Az elsőfokú eljáráshoz képest jelentősebb tárgyi súlyú bűncselekmény esetén is a 3 év 6 hónap szabadságvesztés megfelelő, annak végrehajtási fokozata azonban a bűntetti kategóriához igazodóan börtön.

2021-03-19

Alaptörvényt sért az anyakönyvi eljárás szabályozása - Az Ab megsemmisítette a vonatkozó rendelkezést

Új szabályozás alkalmazásának elrendelése a folyamatban lévő ügyekben sérti az visszaható hatályú jogalkotás tilalmát - szögez le az Alkotmánybíróság III/2030/2020. számú, törvényi rendelkezést megsemmisítő határozatában. Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 101/A. § (2) bekezdését.

2021-03-18

Agyonhallgatott kriminalisták – Endrődy versus Pekár

A bűnügyi szakemberek és a kriminalisták zöme, szinte betéve tudja, miszerint a daktiloszkópiát, vagyis a személyazonosság megállapítására alkalmazott ujjnyomatvételi módszert Pekáry Ferenc 1902 nyarán „hozta be” Magyarországra.

2021-03-18

A gyermek tulajdonában lévő ingatlanra is kérhető otthonfelújítási támogatás

Újabb kérdésekre válaszolt Novák Katalin az otthonfelújítási támogatással kapcsolatban a közösségi oldalán. A családokért felelős tárca nélküli miniszter egyebek mellett elmondta, gyermek tulajdonában lévő ingatlanra is kérhető támogatás.

2021-03-18

Két hét múlva minden számlát lát a NAV és szankcionálhat is

Április 1-jétől minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal; március 31-én véget ér a zökkenőmentes átállásra biztosított, három hónapos szankciómentes időszak – tájékoztatta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t.

2021-03-18

Átalakulás egyéni vállalkozóból egyszemélyes kft.-vé

Egyéni vállalkozó egyéni céggé alakul át. Mi lesz a készletekkel, fejlesztési tartalékkal a követelésekkel és kötelezettségekkel az átalakulás után? Olvasói kérdésre dr. Szeiler Nikolett ügyvéd, adótanácsadó válaszolt.

2021-03-18

MNB: a Revolut egyes díjváltoztatásai sérthetik a hitelintézeti törvény előírásait

A magyarországi ügyfelek érdekének és a piac biztonságának védelmében a Revolut Payments UAB-hoz fordult az MNB, jelezve, hogy a társaság április végén életbe lépő egyes díjmódosításai sérthetik a hitelintézeti törvényt. A határon átnyúló elektronikuspénz-kibocsátó és pénzforgalmi szolgálató ugyanis új díjemelet, illetve az ügyfeleknek kedvezőtlenebb számítási módot vezethet be, amit a hazai jogszabály tilt.

2021-03-18

Hogyan lehet a szerződés egyszerű(bb)?

Ki ne szeretne gyors, rövid, egyszerű, ugyanakkor őt tökéletesen védő szerződést kötni? Senki sem szereti, ha hosszú oldalakon át kígyózó, bonyolult jogi szöveget tolnak az orra alá azzal a felkiáltással, hogy „Itt a szerződés, csak írja alá és kész is vagyunk”. De lehet a szerződés egyszerű(bb)? Hogyan lehetséges, hogy rövidebb legyen a felek közti írásos megállapodás? Mire figyeljünk egy szerződés esetén?

2021-03-18

Az újabb boltzár munkaügyi szempontból

Az új veszélyhelyzeti jogszabály (a Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról) fenntartja azt a szabályozási módot, hogy a kivételezett körbe nem tartozó üzletekben az ott dolgozókon kívül mások nem tartózkodhatnak, továbbá, hogy ezeket az üzleteket be kell zárni. A kényszerű boltzár munkáltatói oldalról felveti annak lehetőségét, hogy a munkáltató nem tud eleget tenni a munkaviszonnyal kapcsolatos egyik legfontosabb kötelezettségének: a foglalkoztatási, munkával ellátási kötelezettségének.

2021-03-17

OECD – adózási iránymutatások a járvány idejére

A járvány az adóegyezmények alkalmazásával kapcsolatban is számos kérdést vetett fel az adózók részéről. Ezek egy részét az OECD már 2020 áprilisában rendezni próbálta, amikor közzétette iránymutatását a COVID–19 járvány magánszemélyek mobilitására gyakorolt hatásaival kapcsolatban. Azóta azonban világszerte számos újabb probléma merült fel a járványügyi korlátozásokkal összefüggésben. Az OECD legfrissebb publikációja ezekre kíván választ adni. Ennek megfelelően a dokumentum arra az időszakra nyújt iránymutatást, amíg a járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések hatályban vannak. Tekintve, hogy az útmutató a OECD titkárságának álláspontját tükrözi, az egyes államok eltérő álláspontra is helyezkedhetnek.

2021-03-17

Jogászok szakmai életműveit is elismerték március 15-dikén

Tíz magyar jogász szakmai pályáját is díjazták idén az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepe alkalmából. A Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrendek átadását a járványhelyzetre való tekintettel ugyan későbbre halasztották, a díjazottak névsora azonban megjelent a Magyar Közlöny március 15-diki számában.

2021-03-17

A 25 év alattiak szja-mentességéről vitáznak ma a parlamentben

A képviselők elsőként az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) történő magyar katonai szerepvállalásról mondhatják el a véleményüket, majd terítékre kerül a családokért felelős tárca nélküli miniszter azon törvényjavaslata, amely 2022-től lehetővé tenné a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-mentességét.

2021-03-17

Meghiúsulhat az osztatlan közös tulajdon felszámolása - íme, a tipikus hibák

A veszélyhelyzet megszűnésével megindulhatnak az osztatlan közös földtulajdonra vonatkozó megosztási eljárások. Oda kell figyelni, mert bizonyos hibák fennállása esetén a földhivatal semmisnek nyilvánítja majd a megosztást.

Tételek: 121 - 140 / 9169 (459 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.