Hírfolyam


2019-02-28

Kúria: A Kúria tájékoztatója munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei tárgyában hozott döntésről

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.129/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: azonnali hatályú felmondás esetén a 15 napos szubjektív határidő betartásának elmulasztását eredményezi, ha a körülmények kivizsgálását a munkáltató haladéktalanul nem kezdi meg, a vizsgálat eredményéről a munkáltatói jogkör gyakorlóját nem értesíti.

2019-02-28

Kúria: A Kúria határozatot hozott munkabér és egyéb anyagi juttatás tárgyában folyt perben

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.150/2018. számú ügyről. A felperes 1995. április 15-től állt határozatlan idejű munkaviszonyban az alperesnél, kezdetben főmérnöki, majd műszaki igazgató, végül pedig kereskedelmi igazgató munkakörben. 2014-ben agyvérzést kapott, majd ennek következtében 2015. november 2-án a foglalkozás egészségügyi szakorvos megállapította, hogy a felperes korábbi munkakörének ellátására (kereskedelmi igazgató) nem alkalmas.

2019-02-28

Kúria: Munkaviszony-megszüntetés jogellenessége jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.130/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: az azonnali hatályú felmondás jogszerű indoka, ha a munkavállaló munkatársát tettleg bántalmazza, fojtogatja, sörrel lelocsolja.

2019-02-27

A más névre szóló közokirat jogosulatlan használata bűncselekmény

A vádlott jogosulatlanul használta a hozzátartozója parkolási igazolványát; gyorsított eljárásban – nem jogerősen – 120 ezer forint pénzbüntetésre ítélték. A Fővárosi Főügyészség felhívja a figyelmet arra, hogy a más nevére szóló valódi közokirat – jogosultság hiányában történő – felhasználása is bűncselekménynek minősül.

2019-02-27

A magyar állam nem adja a kincseket

Hatályon kívül helyezték a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 2013-as kormányrendeletet, szerdán új, átmeneti rendelkezések léptek érvénybe.

2019-02-27

Akkor sem védi a törvény sokáig, ha előre bevallja a munkahelyén, hogy lombikprogramban vesz részt

Felmondási védelem illeti meg a reprodukciós eljárásban részt vevő munkavállalót, de legfeljebb hat hónapig, és csak akkor, ha előre közli a munkáltatóval, hogy kezelést fog kapni. A bejelentéssel viszont komoly kockázatot vállal az alkalmazott.

2019-02-27

Kegyetlenül lehúzzák az autósokat a biztosítók - ezt kevesen tudják

Meglehetősen visszás helyzetre hívta fel a figyelmet a kötelező felelősségbiztosításokkal kapcsolatban Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub ügyvédje. Sok pénzt bukhatnak az autóvásárlók, a kormány pedig széttárja a kezét. A jelenlegi szabályozás szerint, amikor valaki használt autót vesz és az átírásra rendelkezésre álló 15 napon belül balesetet okoz, akkor a biztosítók - fedezethiányra hivatkozva - elzárkóznak a kárrendezéstől. A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) ugyan megtéríti a kárt, de azt tovább is hárítja az okozóra felső határ nélkül.

2019-02-27

Egy neveket és adószámokat tartalmazó listával próbálhatnak nyomást gyakorolni a bírákra

Rendkívüli értekezletre hívták össze a Budapest környéki járásbíróságok és az ide tartozó bírósági igazgatás vezetőit a Budapest Környéki Törvényszéken múlt hét pénteken. A váratlan megbeszélésnek két témája is volt. Szó esett a tervezett bírói fizetésemelésekről, amivel kapcsolatban a Handó Tünde vezette Országos Bírósági Hivatal (OBH) is küldött javaslatot a kormánynak, de a közelmúltban a legnagyobb bírókat tömörítő érdekképviseleti szervezet, a Magyar Bírói Egyesült (MABIE) is közzétett egy Handóétól eltérő tervet. A másik dolog, amiről a rendkívüli értekezleten biztosan szó esett, az volt, hogy név szerint mely bírák tagjai a MABIE-nek. Innentől viszont két, egymástól élesen eltérő verziója és értelmezése van a pénteken történteknek.

2019-02-27

Bírákat bíráló bírák: egy miskolci ügy fura útvesztői

Törvénysértő módon akadályozza egy ügy áttételét a Miskolci Törvényszék elnöke – állítja egy amúgy sikkasztással vádolt férfi, aki emiatt fegyelmi eljárást is kezdeményezett Répássy Árpád, a korábbi igazságügyi államtitkár testvére ellen.

2019-02-27

Meglepő folytatása lett egy súlyos közlekedési balesetnek

Egy karambolozó autó utasa megsérült és ezt követően csak napi 4 órát tudott dolgozni. A kocsi kötelező felelősségbiztosítójától kérte a másik 4 órára jutó jövedelmet, járadékként. Az elsőfokú bíróság meg is ítélte azt, de utána veszített, mert kevés volt a bizonyíték a munkaképességének a csökkenésére.

2019-02-27

Nem kell kétségbeesni, ha külföldi az adósunk

Sokan tartanak attól, hogyha külföldi adósuk nem fizet, akkor nem sok esélyük van visszaszerezni a pénzüket. Pedig a helyzet korántsem olyan kétségbeejtő, hiszen van rá lehetőség, hogy európai fizetési meghagyás útján érvényesítsék a követelésüket. Európai fizetési meghagyás kibocsátását bárki – magánszemélyek, cégek, egyesületek stb. – kérheti, ha adósa egy másik uniós tagállamban (Dániát kivéve) rendelkezik lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy székhellyel. Az európai fizetési meghagyás lényegében olyan, mint a magyar eljárás, ugyanúgy kérelemre indul, azzal az eltéréssel, hogy azt kizárólag papír alapon lehet benyújtani, elektronikusan nem. A kérelem bármelyik közjegyzői irodában beadható az erre rendszeresített formanyomtatványon, amely az Európai Igazságügyi Portál honlapján valamennyi uniós nyelven elérhető.

2019-02-27

Házastársi vagyonfelosztás - A házasság felbontásával felmerülő vagyonjogi kérdések a gyakorlatban az új Ptk. alapján

Az elmúlt évtizedek válási tendenciái gyakran kérdéseket vetnek fel a házasfelekben vagyoni viszonyaikra vonatkozóan. Mit jelent a vagyonközösség, mikor és hogyan szüntethető meg? Mire számíthatok, ha nincs vagyonjogi szerződésünk? Mire tarthatok igényt a válást követően? A jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv a korábbihoz képest adekvátabb és gyakorlatiasabb vagyonmegosztási szabályokat, a házasfelek által kiköthető különböző mintarendszereket határoz meg a házasság megszűnésének esetére.

2019-02-27

Kiemelt kúriai döntések

A követelés bírósági úton való érvényesíthetőségét csak jogszabály zárhatja ki. A pályázati eljárásban győztes pályázó és a kiíró tulajdonos közötti szerződést bíróság hozta létre jogerős ítéletével. Az ezt követően a felperesek által kezdeményezett peres eljárásban a bíróságnak abban a kérdésben kellett állást foglalni, hogy a korábbi eljárásban született ítélet hatálya kizárja-e a felperesek szerződés hatálytalanságával kapcsolatos jelen perben történő igényérvényesítését.

2019-02-26

Pert nyert a MÁV-Start ellen a kirúgott kalauz, aki nem volt hajlandó egyedül elvégezni két ember munkáját

A bíróság úgy döntött, hogy a MÁV-Start jogtalanul bocsátott el egy kalauzt, aki megtagadta a munkát – számolt be az RTL Híradó, ami már 2016 nyarán bemutatta a férfi történetét.

2019-02-26

Mit tartalmaz az adóhatósági jövedelemigazolás és hogyan lehet kérni?

Akár hitelfelvételre, akár hitelfelvételhez szükséges kezességvállalásra van szükség,a hitelintézet a magánszemélytől a vagyoni helyzetének bemutatását és jövedelme igazolását kéri, amelyet bizonyos esetekben az adóhatóság állít ki.

2019-02-26

Másfél millió forint feletti készpénzes vállalkozói ügyletre bírság jöhet

Ha egy cég vagy egyéni vállalkozó, illetve áfafizetésre kötelezett magánszemély 1,5 millió forint feletti összeget fizet ki készpénzben, akkor nem csak ő, hanem az összeg elfogadója is büntethető – hívta fel a figyelmet az adóhatóság (NAV) frissen közzétett útmutatójában.

2019-02-26

Biztonságban van az ügyfelek pénze a bankban?

Nem mind arany, ami fénylik: nem minden esetben védett a pénzünk, ami kamatozik, és nem szükségképpen védett az, aki banki ügyfél. Hogyan lehetséges ez?

2019-02-26

Nem kér igazolást az adóbevalláshoz a NAV

Külön kérés nélkül készíti el több mint ötmillió ember személyijövedelemadó-bevallási tervezetét a Nemzeti Adó-és Vámhivatal, immár harmadik esztendeje. A folyamat tehát automatikus, éppen ezért nem kell a kedvezményekre jogosító igazolásokat beküldeni az adóhivatalhoz és nem kell külön kérni a bevallás tervezetének elkészítését sem.

2019-02-26

Azonnali felmondás a leendő szakszervezeti vezető kirúgása tükrében

Kiemelt figyelem követi azon munkavállaló esetét, akit azonnali hatállyal elbocsátottak az esztergomi Suzuki gyárból. A dolgozó az újonnan alakuló alapszervezet titkára lett volna. Az azonnali hatályú felmondásnak szigorú, határidőhöz kötött feltételei vannak, melyek elmulasztása a munkaviszony jogellenes megszüntetését eredményezi.

2019-02-26

Tékozló utódok ellen itt a bizalmi vagyonkezelés

Ha a cégvezető gyerekei nem alkalmasak a családi vállalkozás átvételére vagy szimplán nem érdekli őket a biznisz, vannak módjai a vagyonátörökítésnek úgy, hogy garanciákat és fékeket építhessen be az örökhagyó, s az örökösök ne kótyavetyélhessék el a vagyont és a céget. Úgy látszik, a csoda megérkezett. „A bizalmi vagyonkezelés ingyenes és biztonságot nyújt, intézményét 2014-ben a polgári törvénykönyv (Ptk.) vezette be. A megállapodás a vagyonrendelő, a vagyonkezelő és a kedvezményezett között áll fenn.

Tételek: 121 - 140 / 5700 (285 oldal)
  • GDPR
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.