Hírfolyam


2020-11-13

Dr. Eszteri Dániel - Adatvédelmi incidensek

Az adatkezelők és -feldolgozók felelőssége, hogy mindent megtegyenek a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében, de egy adatvédelmi incidens akár tökéletes biztonsági intézkedések mellett is bekövetkezhet" - mondja Eszteri Dániel, a NAIH adatvédelmi jogásza. De mit is jelent az adatvédelmi incidens? Miként határolható el a jogellenes adatkezeléstől? Mikor etikus egy hacker? - Erről beszélgettünk.

2020-11-12

Bragyova András – Regényhősből alkotmánybíró

Bragyova András három évtizednyi tudományos kutatói és egyetemi oktatói munka után lett 2005-ben az Alkotmánybíróság tagja, ahol kilenc évig következetesen képviselte azt a meggyőződését, hogy az alkotmánybíráskodásnak még úgynevezett „rendkívüli körülmények” között is védelmeznie kell az alapjogokat a hatalommal szemben.

2020-11-12

Közalkalmazott rendkívüli lemondása tárgyában döntött a Kúria

A döntés elvi tartalma: I. Az Mt. 31. § felhatalmazása alapján alkalmazandó Ptk. 6:70. § (2) bekezdése szerint a szerződést írásba foglaltnak kell tekinteni akkor is, ha nem ugyanaz az okirat tartalmazza valamennyi fél nyilatkozatát, hanem a szerződő felek külön okiratba foglalt jognyilatkozatai együttesen tartalmazzák a felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítását. II. Az Mt. 15. § (4) bekezdése szerint az egyoldalú jognyilatkozat a címzettel való közléssel válik hatályossá, és – e törvény eltérő rendelkezésének hiányában – csak a címzett hozzájárulásával módosítható vagy vonható vissza.

2020-11-12

Munkaviszonyban álló munkavállaló jubileumi jutalma tárgyában hozott határozatot a Kúria

A döntés elvi tartalma: a szociális szolgáltató a jogalanyiságától függetlenül megfelel a Szoc. tv. 4. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak, mert kizárólag a Szoc. tv. 60-65/E. §-ban meghatározott alapszolgáltatásokat nyújtja. Ezért az itt foglalkoztatottakat legalább a Kjt. 55-80. §-ában és a Kjt.-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételei illetik meg (Szoc. tv. 94/L. § (4) bekezdés).

2020-11-12

A fegyelmi határozattal szemben előterjesztett panaszt az elöljáró parancsnoknak abban az esetben is határozattal kell elbírálnia, ha a panasz előterjesztésének módját jogszabályba ütközőnek tartja

A felperes szolgálati viszonyát az alperes fegyelmi határozatával megszüntette. A fenyítéssel szemben a felperes nem elektronikus úton, hanem személyesen, papír alapon nyújtott be panaszt, amelyet a kapitányságvezető felterjesztett a megyei rendőrfőkapitányhoz, aki azonban annak elbírálására törvényes lehetőséget nem látott, mivel a felperes azt nem a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 6. § (7) bekezdésében meghatározott, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban terjesztette elő. Ezért a fegyelmi ügyiratot a kapitányságvezetőnek visszaküldte, aki a felperest erről tájékoztatta, jelezve, hogy a szolgálati viszonyt megszüntető fenyítés jogerőre emelkedett.

2020-11-12

Kiemelt kúriai döntések

Az objektíve súlyos sérelmet jelentő munkáltatói magatartás is csak akkor eredményezheti a jogviszony jogszerű megszüntetését, ha az azonnali hatályú lemondással a sérelem észlelésétől számított észszerű időn belül él a hivatásos állomány tagja. A szolgálati jogviszonyban álló felperes a 2017. március 9-én 2 órától 2017. március 10-én 12 óráig folyamatosan tartó szolgálata alatt az általa vezetett szolgálati gépjárművel balesetet okozott, emiatt fegyelmi eljárás eredményeképpen az alperes pénzbírsággal sújtotta. A felperes panaszát elutasító döntéssel szemben folyamatban volt perben az alperes 2018. január 16-án előterjesztett – a felperessel 2018. január 22-én közölt – ellenkérelmében úgy nyilatkozott, hogy amennyiben a hivatásos állomány tagja nem lenne képes arra, hogy megítélje, fáradt-e, akkor felmerülhet a kérdés, hogy alkalmas-e a hivatásos szolgálatra.

2020-11-11

Egy új törvényjavaslat szerint csak miniszeri hozzájárulással fogadhatnának örökbe az egyedülállók

Gyermeket csak házastársak fogadhatnának örökbe, az indoklás szerint azért, mert a" házasságok jóval tartósabbak, mint az élettársi kapcsolatok".

2020-11-11

Belenyúl a választási törvénybe a kormány

Jelentősen módosítják az országos lista állítására vonatkozó szabályokat. Noha a kormány a kamupártokra hivatkozik, az ellenzék matekozását is nehezebbé teszik.

2020-11-11

Közérthető kommunikáció a büntetőeljárásban - Ingyenes e-learning képzés és webinárium!

A Magyar Helsinki Bizottság e-learning képzést hirdetett meg, mely témája: hogyan lehet a büntetőeljárásban érthetően kommunikálni. A civil szervezet célja többek között az, hogy hatékonyabban és gördülékenyebben lehessen a terheltekkel együttműködni. Az e-learning ingyenes, bárki bármikor elvégezheti!

2020-11-11

Lehet-e kutyát sétáltatni kijárási tilalom idején? - Orbán: Az önkormányzatok dönthetnek a kapcsolódó szabályokról

A koronavírus-járvány miatt életbe lépő, este 8 és hajnal 5 óra közötti kijárási tilalom alól kivételt jelenthet a kutyasétáltatás, a kivétel részletszabályairól az önkormányzatok dönthetnek - közölte Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közzétett videóban.

2020-11-11

Digi vs. NMHH: megszületett a bírósági döntés

A Fővárosi Törvényszék elutasította a Digi Communications N.V. keresetét, melyben a cég jogszerűtlennek vélte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kizáró határozatát az 5G-s frekvenciák értékesítési eljárásából. A bíróság megállapította, hogy az NMHH jogszerű és helytálló jogértelmezéssel megalapozott döntést hozott az ügyben. A cég fellebbezhet a Kúriánál - ismertette a döntést az NMHH.

2020-11-11

Mérföldkövet jelentő EUB ítélet született a nemzetbiztonsági célú megfigyelésről

2020. október 6-án az Európai Unió Bírósága (“Bíróság”) kulcsfontosságú ítéletet hozott a C-623/17 - Privacy International és az ezzel összevont másik három ügyben.1 A Bíróság az uniós tagállamok azon jogszabályainak jogszerűségét vizsgálta, amelyek kötelezték az elektronikus hírközlő szolgáltatókat a felhasználók forgalmi és helyadatainak a hatóságoknak történő kiadására vagy az ilyen adatok általános, megkülönböztetés mentes módon való gyűjtésére és tárolására. A Bíróság megállapította, hogy az egyesült királyságbeli, belga és francia jogszabályok jelenlegi formájukban nem összeegyeztethetők az uniós jog szerinti jogok magas szintű védelmével, mert az Európai Parlament és Tanács 2002/58/EK elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelve (az “ePrivacy Irányelv”) az Alapjogi Chartával (“Charta”) összeolvasva még nemzetbiztonsági aggályok esetén sem teszi lehetővé az uniós tagállamoknak, hogy megelőző intézkedésként és általános, megkülönböztetésmentes bűnüldözési vagy köz- és nemzetbiztonsági intézkedésként kötelezzék a szolgáltatókat a felhasználók forgalmi és helyadatainak gyűjtésére vagy a hatóságoknak történő kiadására.

2020-11-11

Könnyebb lesz a pereskedés - A jövő évtől enyhül az új Pp. szigora! - A korlátozó szabályokon enged egy új törvényjavaslat

A közel 3 évvel ezelőtt bevezetett új polgári perrendtartás (Pp.) szigorúbb alapokra helyezte a perek lefolytatását. Ennek látható eredményeként a perek száma drasztikusan csökkent az elmúlt években: a járásbíróságokon több mint 20%-kal, a törvényszékeken pedig nagyságrendileg 50%-kal kevesebb jogvitát indítottak, mint korábban. Talán ennek is köszönhető, hogy egy elfogadás alatt lévő törvényjavaslat értelmében a jövő évtől várhatóan puhulnak a kőkeményre sikeredett szabályok.

2020-11-11

Az anya nő, az apa férfi - alapjogként rögzítve - Módosul az Alaptörvény a családok védelmében

A kormány kedden benyújtotta az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatát, amely a magyar családok erősebb védelmét, a gyermekek biztonságát hivatott szolgálni - közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Az Alaptörvény eddig is kifejezetten a gyermekek jogaként rögzítette a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődésükhöz szükséges védelemre és gondoskodásra való jogot.

2020-11-11

Kijárási tilalom és kötelező maszkviselés közterületen is - Kihirdette a legújabb védelmi intézkedéseket a kormány - A részletek!

A kormány értékelte Magyarország járványügyi helyzetét és az eddig meghozott intézkedéseket. Ez alapján megállapította, hogy az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedések szükségesek, amelyek célja, hogy csökkentsék a koronavírus-megbetegedések számát és a kórházakra nehezedő terhet - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ kedd este.

2020-11-11

Meghosszabbított veszélyhelyzet - Az Országgyűlés megszavazta a járvány második hulláma elleni védekezésről szóló törvényt

Meghosszabbította az Országgyűlés a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet hatályát, miután kedden megszavazta a járvány második hulláma elleni védekezésről szóló törvényt. Az Országgyűlés ezzel felhatalmazta a kormányt, hogy a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben hozott kormányrendeletek hatályát a most megszavazott törvény hatályvesztéséig - azaz a kihirdetését követő 90. napig - meghosszabbítsa.

2020-11-10

Közérthető kommunikáció a büntetőeljárásban - Ingyenes e-learning képzés és webinárium

A Magyar Helsinki Bizottság e-learning képzést hirdetett meg, mely témája: hogyan lehet a büntetőeljárásban érthetően kommunikálni. A civil szervezet célja többek között az, hogy hatékonyabban és gördülékenyebben lehessen a terheltekkel együttműködni. Az e-learning ingyenes, bárki bármikor elvégezheti!

2020-11-10

Ma dönt a parlament a veszélyhelyzet meghosszabbításáról

Az Országgyűlés ma rendkívüli ülést tart, amelyen a képviselők a kormány által tizenöt napra hirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról döntenek. A napirendi javaslat alapján az ülés délelőtt 10 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd a koronavírus-járvány második hulláma elleni védekezésről szóló kormányzati előterjesztésről tárgyalnak és határoznak.

2020-11-10

A bankok digitalizációjának akadályai No.1. - Elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző, együttesség és a hatályos hitelintézeti törvény, valamint a cégtörvény

A tanulmány alaptétele, hogy a jelenleg hatályos cégtörvény (Ctv.) cégjegyzési szabályai elavultak, azok aktualizálása nélkülözhetetlen a digitalizációs törekvések, az online ügyintézés világában. A Ctv. ezen hiányossága ahhoz vezet, hogy különféle jogértelmezések látnak napvilágot, a jogbizonytalanság pedig egyre nő. A cikk kitér arra is, hogy bankok esetén az együttes cégjegyzésre, cégképviseletre vonatkozó rendelkezések miként vannak összhangban az elektronikus aláírási megoldásokkal, különösen az elektronikus bélyegző jogintézményével. A Szerző felveti, hogy az eIDAS rendelet nem épült még be a magyar jogrendbe, felette lebeg, így a magyar jogszabályokkal való ellentmondások feloldása csak "contra legem" jogértelmezéssel érhető el.

2020-11-10

Transzferár kérdésében döntött a Kúria

Fontos ítélet született a Kúria részéről az ügyleti nettó nyereségen alapuló transzferárazási módszer (TNMM) alkalmazása kapcsán. A példaértékű ügyben – többek között – a portfóliószemlélet (vagyis mely esetekben van lehetőség egyes termék-, vagy szolgáltatás portfóliókat összevontan elemezni transzferár szempontból) helyes alkalmazásával, illetve a minimum-maximum tartomány alkalmazhatóságával kapcsolatban foglalt állást a legfőbb bíróság.

Tételek: 101 - 120 / 8560 (428 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.