Hírfolyam


2019-11-04

Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe

Benke József (egyetemi docens, PTE ÁJK) könyve az Új magánjog sorozatban jelenik meg november 21-én. Közreadunk egy részletet a mellérendeltség és az egyenjogúság elveiről. Jóllehet az 1959. évi Ptk. az 1989–1990. évi rendszerváltást követően még mintegy negyedszázadig hatályban volt, ez idő alatt sem fejezte ki azonban azt a tényt, hogy a polgári jog mint jogág, illetőleg a Ptk. mint e jogág „alaptörvénye” az általa szabályozott személyi és vagyoni viszonyokat a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza. A hatályos Ptk. azonban a hatályát megállapító 1:1. §-ban rögzíti: „E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait.”

2019-10-31

Magyarok százezreivel szúrt ki a rendelet: álom marad nekik a saját lakás

A mai magyar lakossági hitelpiac egyik jellemzőjéből adódik, hogy sokszor magas jövedelem mellett sem tudja a hiteligénylő megvásárolni azt a lakást, amit alacsonyabb jövedelem mellett simán megvesz. Mi ennek az oka? És egyáltalán, mekkora az a jövedelem, ami mellett már megtakarítás nélkül is meg tudunk venni egy átlagos lakást? Mert ez is lehetséges - mutatjuk, hogyan.

2019-10-31

Néhány tipp a jó tanulmányi szerződéshez

Az ősz az iskolakezdés ideje, amin általában a gyerekek keseregni szoktak, azonban ősszel nem csak a lurkók, hanem szüleik is könnyen iskolapadban találhatják magukat. Ki önszántából, ki nem, de a képzések, szakmai tréningek szezonja ősszel van, ekkor lehet, sőt kell élni a fejlődés lehetőségével. A képzések nem kockázatmentesek: munkavállaló oldalról a képzés költsége, munkáltatói oldalról a képzettebb munkaerő kelendőségének kockázata merül fel. A kockázatok csökkenthetők egy tanulmányi szerződéssel.

2019-10-31

Lejár a határidő, rengeteg magyar bankszámláját zárolhatják pénteken

Még mindig ezreknek kellene adatot frissíteni a bankfiókokba, csütörtökön lejár a kötelező adategyeztetés határideje. Október 31-ig kell adataikat egyeztetniük azoknak a banki, biztosítói, nyugdíjpénztári ügyfeleknek, akiket erről szolgáltatójuk értesített.

2019-10-31

Be nem adott beszámolók: tömegesen érkeznek a felszólítások

A NAV felszólítást küld minden olyan vállalkozásnak, amely még mindig nem adta be 2018-as éves beszámolóját. Tapasztalataink szerint szeptemberben rengeteg cégnek küldte meg az első felszólítást az adóhatóság a beszámolók pótlására. Ezen cégek az értesítés átvételétől számított 30 napon belül szankciómentesen beadhatják a beszámolót.

2019-10-31

Kiemelt kúriai döntések

Ha a közalkalmazott vezetői megbízását és annak elfogadását a felek a Kjt. kógens rendelkezése ellenére nem foglalták írásba, az érvénytelen. Tájékoztató a Kúria Mfv.II. 10.075/2019/4. számú ügyben hozott határozatáról. A felperes az alperesnél állt közalkalmazotti jogviszonyban, kinevezését az alperes 2010. január 1-jétől osztályvezetői munkakörről vendéglátóipari üzemgazdász munkakörre módosította, egyidejűleg – külön okiratban – határozatlan idejű osztályvezetői megbízást adott számára. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. törvény rendelkezésére tekintettel a felperes határozatlan időre szóló vezetői megbízása 2011. január 1-jétől kezdődően határozott, 5 éves időtartamra módosult.

2019-10-31

Kiemelt kúriai döntések

Ha a kormánytisztviselő részére a munkáltató felmentést közölt és annak tartama alatt az érintett meghal, örököse jogosult az elhunytat megillető végkielégítés összegének megfelelő juttatásra. Tájékoztató a Mfv.II.10.097/2019/3. számú ügyben hozott határozatáról. A néhai kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát az alperes 2017. február 28-án kelt felmentésével 2017. április 30-ára egészségügyi alkalmatlanság indokával megszüntette.

2019-10-30

Ki járhat el képviselőként a NAV előtt?

Gyakran előfordul, hogy ügyeink intézéséhez segítséget veszünk igénybe, személyes eljárásunk helyett képviselőre bízva különféle kötelezettségünk teljesítését, esetleges gondunk-bajunk megoldását. Ez nincs másként az adóigazgatási ügyekben sem, ahol a gyakran változó jogszabályi háttér és a bonyolult eljárási szabályok különösen tág teret kínálnak a képviselők alkalmazásának. Lássuk hát, milyen módon szabályozzák jelenleg a hatályos jogszabályok a képviselet intézményét az adóigazgatásban!

2019-10-30

Ki lesz az örökös az új törvény alapján: a gyerek, az unoka vagy a házastárs?

Bár az új Polgári Törvénykönyv (rövidítve Ptk.) évek óta alkalmazandó, mégis mind a mai napig felmerülnek kérdések az új szabályokkal kapcsolatban. Főként az olyan területeken, ami nem minden nap fordul elő egy ember életében, mint például az öröklés. Bár sok régi szabály nem változott, azért van, ami bizony már nem ugyanaz, mint néhány évvel ezelőtt. A változás érinti a leszármazók és a házastárs öröklését is. Ki lesz az örökös az új törvény alapján: a gyerek, az unoka vagy a házastárs?

2019-10-30

Kiemelt kúriai döntések

Közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria. Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.098/2019. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: a pedagógussal szemben támasztott elvárásokkal összeegyeztethetetlen, hogy Facebook oldalán rasszista, kirekesztő, szélsőséges nézeteket valló bejegyzéseket tegyen. Ezen magatartás rendkívüli felmentés jogszerű alapjául szolgálhat [Nkt. 62. § (1) bekezdés; Kjt. 33/A. § (1) bekezdés].

2019-10-30

Kiemelt kúriai döntések

Nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa. Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.526/2018. számú ügyről. A felperes 1981. szeptember 1-től állt az alperes alkalmazásában határozatlan idejű munkaviszonyban. Az alperes 2003. január 13-án kelt rendes felmondásával szüntette meg a felperes munkaviszonyát. Az alperes a keresőképtelen állomány alatti közlés Mt. 90. § (1) bekezdés a) pontjába ütközése folytán a rendes felmondást érvénytelennek minősítette.

2019-10-30

Kiemelt kúriai döntések

Kártérítés megfizetése tárgyában hozott döntést a Kúria munkaügyi tanácsa. Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.523/2018. számú ügyről. A felperes jegyzőként állt az alperes alkalmazásában, amikor 2012. február 15-én, a munkaidő végén, a polgármesteri hivatal hátsó bejáratán távozva, az épület sarkánál a jeges járdán megcsúszott, és a bal oldalára esett. Megütötte a karját és az oldalát, de ezt követően visszament az épületbe és értesítette kollégáit a járda csúszósságáról. 2012. február 17-én a hátsó ajtón kilépve megcsúszott, és hanyatt esett, de ezt követően rögtön felült, és a napot végig dolgozta.

2019-10-30

Újabb fordulat a Fenyő-gyilkosság ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla elrendelte a perújítást a Fenyő-gyilkosság ügyében, az eljárásban azt vizsgálják, hogy Portik Tamás volt-e a felbujtó.

2019-10-30

Jogsértő-e az újságírók kitiltása a menekülttáborokból? - A strasbourgi bíróság magyar ügyben hozott ítéletet

Törvénysértő, hogy a magyar állam 2015-ben kitiltotta a tudósítani kívánó újságírókat a menekülttáborokból - mondta ki ítéletében az Emberi Jogok Európai Bírósága egy magyar vonatozású ügyben. A Bíróság szerint a magyar állam megsértette az Emberi Jogokról szóló Európai Egyezmény 10. cikkét – a véleménynyilvánítás szabadságát.

2019-10-29

Személyi igazolvány: fontos változás történt

Már az igénylő személyi azonosítóját (korábbi elnevezéssel személyi számát) és a lakcímét is rögzítik az újonnan kiállított állandó személyazonosító igazolvány (eSzemélyi) tároló elemén - adta hírül a Belügyminisztérium (BM).

2019-10-29

Igények a jegyzői birtokvédelem köntösébe bújtatva – birtokba adás, szomszédjogok, kártérítés

Évente átlagosan 6000 jegyzői birtokvédelmi eljárás indul, és mintegy 500 esetben kezdeményezik a döntések megváltoztatását a bíróságok előtt. Ennyire jók a jegyzői döntések, vagy ennyire nincs kapacitása az ügyfeleknek vélt vagy valós igazuk érvényesítése érdekében bírósághoz fordulni?

2019-10-29

Jóváhagyták az EU tagországai, 2020. január 31. a Brexit új határideje

Európai Unió 27 tagállama jóváhagyta a Brexittel kapcsolatos brit halasztási kérelmet hétfőn - jelentette be az Európai Tanács elnöke a Twitteren. Donald Tusk közölte: 2020. január 31-ig elhalasztják az Egyesült Királyság kiválását az Európai Unióból.

2019-10-29

Jogi szaknyelv

Dr. Asztalos Hajnalka alábbi cikkében a GDPR adatvédelmi fogalmait egy magyarról angolra történő fordításon keresztül járja körbe. Ennek során több, az adatvédelem területén előforduló jogfogalomról olvashatunk, a kapcsolódó magyar-angol szókinccsel együtt. A szerzőről dr. Kovács Tímea kutató-egyetemi oktató, a kétnyelvű online jogi angol képzések fejlesztője, a Dr. Kovács Nyelvstúdió vezető oktatója ír.

2019-10-29

Nyugdíj előtt áll? Ellátását ez is befolyásolja

Nem kevesen szembesülnek azzal a helyzettel, hogy a nyugdíjjogosultságot közvetlenül megelőző néhány éves periódusban változásra kényszerülnek: az eddigi átlag feletti jövedelemmel járó állásuk megszűnik, és vállalkozásba kell kezdeniük vagy jóval alacsonyabb díjazással járó (esetleg részmunkaidős) munkaviszonyban kell elhelyezkedniük. Ebben az esetben indokoltan vetődik fel a kérdés, hogy mindez miként érinti a várható nyugellátás összegét.

2019-10-29

A Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napja - A bírák és a bíróságok ünnepe

Az Európai Tanács és az Európai Bizottság kezdeményezésére 2003 óta rendezik meg október 25-én a Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napját. A kezdeményezés célja a bírósági munka megismertetése mellett az igazságszolgáltatásba vetett bizalom növelése is.

Tételek: 81 - 100 / 6873 (344 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.