Hírfolyam


2019-08-05

Alkalmi munkavállaló augusztus 20-án: bérpótlék és adófizetés

Cégünk rendezi az augusztus 20-ai tűzijátékot. Alkalmi munkavállalókkal oldjuk meg ezt a feladatot. A szakképzett pirotechnikusok napi 11 600 forintot kapnak. A 20-ai napra kötelező-e számukra bérpótlékot fizetni ezen összeg felett, mellyel adózandó és bevallandó jövedelmük keletkezik? – kérdezte olvasónk. Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogi ügyvéd szakértőnk válaszolt.

2019-08-05

A munkaügyi bíráskodás egyik legfőbb célja a munkáltató és a munkaadó közötti ideális egyensúlyi állapot fenntartása

A munkajog olyan jogviszonyt szabályoz, ami alapvetően eltér a polgári jogban szabályozott viszonyrendszertől - mondta dr. Tálné dr. Molnár Erika az InfoRádiónak adott interjújában. A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának helyettes vezetője a Paragrafus című magazinműsorban 2019. augusztus 1-jén kifejtette: a jogág sajátossága abban rejlik, hogy a felek alá- és fölérendeltségi viszonyban állnak egymással, a jogviszony bizalmi alapokon nyugszik és alapvetően hosszú távra szól, ezáltal a felek ki vannak szolgáltatva egymásnak.

2019-08-05

Abc az üzemanyagnormákról és elszámolásukról

Bármely tevékenységről is legyen szó, adózási szempontból, a járműhasználat költségeinek elszámolhatósága a magánszemély adózók nagy része számára fontos tényező, mert az eredményes jövedelemszerző tevékenységhez a legtöbb esetben nélkülözhetetlen a járműhasználat. Összefoglaltuk, hogy milyen esetekben, milyen mértékben növelhető korrekciós tényezők alapján az üzemanyag-fogyasztási alapnorma.

2019-08-02

Bemutatjuk az Ön külföldi barátját: a Konzuli Szolgálat

Az olcsó repülőjegyek és a rengeteg rendelkezésre álló információnak köszönhetően ma már egyre többen választanak nyaralásuk céljául külföldi, távoli országbéli úticélokat. A külföldre irányuló turizmus növekedésével különösen fontos lehet tudni azokról a lehetőségekről és eljárásokról, amelyek egy idegen országban illetnek meg magyar állampolgárokat.

2019-08-02

7 dolog, amit feltétlenül tudnod kell az utazási csomagokról, ha gondtalan nyaralásra vágysz

Ha arra vágyunk, hogy ne magunknak kelljen kitalálni, leszervezni az utazás minden részletét, utazásszervezőhöz fordulunk, ahol kész csomagok várnak bennünket. Ahhoz, hogy tényleg gondtalan legyen a nyaralás, nem árt, ha előre tisztában vagyunk az utazási csomagra vonatkozó szerződés fontosabb szabályaival.

2019-08-02

Magyar abszurd: betiltották a permetezőgépeket

Kis magyar abszurd alakult ki kis hazánk mezőgazdaságában: a növényvédelmi munkálatokat jobbára permetezőgépek nélkül lehet csak végezni, legalábbis hivatalosan. Tilos a permetezőgépek használata! Ez az abszurd helyzet állt elő egy néhány nappal ezelőtti - többek között a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségével (MOSZ) sem egyeztetett, végrehajthatatlan - rendeletmódosítás következtében - hívta fel a figyelmet Máhr András, a MOSZ főtitkárhelyettese.

2019-08-02

Szülés utáni ellátások megbízási szerződés esetén

A foglalkoztatási formák közül ugyan a munkaviszony a legjellemzőbb Magyarországon, de gyakran találkozunk megbízási szerződéssel foglalkoztatottakkal is, akik nem csak egy-egy rövidebb projekt erejéig dolgoznak ezen keretek között. Cikkünkben áttekintjük, milyen ellátásra számíthat egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott szülő.

2019-08-02

Új lehetőség: egyéni vállalkozóból kft. – Feltételek és teendők

2019. július 23-án kihirdették az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvényt (Mód tv.), amely az egyéni vállalkozó által alapított kft.-t érintően módosítja a számvitelről szóló, illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény egyes előírásait.

2019-08-02

Leviathán 2.0. – Külföldi ragadozók természetes lelőhelyükön

Jogalkotói kárfelelősség: pont mi vagyunk a sereghajtók, vagy azért a szomszéd kertjében se zöldebb a fű? Az előző cikkből már kiderült, hogy mi az a Leviathán és hogy miként fejlődött ki a magyar jogban a jogalkotó kárfelelősségének megítélése. Most tehát arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen módon működik a jogalkotással okozott kár megítélése külföldön. Az összehasonlításhoz elsősorban közép-kelet európai országokat vettünk alapul, hiszen ebben a régióban ez a téma meglehetősen újdonságnak számított az elmúlt húsz-harminc évben. Érdekes kérdés tehát, hogy ezen államok – kimozdulva a komfortzónájukból – milyen szempontok szerint húzták meg a jogalkotói kárfelelősség határait.

2019-08-01

Túl hangos a szomszéd?

Biztos vagyok benne, hogy mindenkivel megesett már, hogy a szomszédja zavaróan hangos tevékenységet folytatott. Mind a kertes és társas házban élők között örökös téma a csendháborítás, mely fogalmat sokszor tévesen használjuk a hétköznapok során. Most összeszedtem mindent, amit a csendháborításról tudni érdemes.

2019-08-01

Diszkriminatív-e a tartós ápolást végzők időskori támogatása? - Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezéseket semmisített meg

A jogalkotó ésszerűtlen különbséget tesz a homogén csoporton belül az egy, valamint a több tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket ápoló szülők között - mutat rá az Alkotmánybíróság a szociális ellátásokról szóló törvény egyes rendelkezéseinek a megsemmisítéséről szóló III/1716/2018. számú határozatában. Az Alkotmánybíróság több bírói kezdeményezés és egy alkotmányjogi panasz indítvány alapján megsemmisítette a szociális ellátásokról szóló törvény egyes rendelkezéseit.

2019-08-01

GDPR: állásfoglalás az elektronikus kamerarendszerek adatkezeléséről

Az Európai Adatvédelmi Testület 2019. július 11-én véleményezés céljából állásfoglalást tett közzé az elektronikus megfigyelőrendszerek működtetésével összefüggő adatkezelésekről. Tekintettel arra, hogy ilyen adatkezelés a vállalkozások, illetve a háztartások jelentős részében létezik, érdemes tudni, hogy az erre hivatott szerv ebben a kérdésben miképpen értelmezi a GDPR hatályos rendelkezéseit.

2019-08-01

Így élheti túl a vállalkozás a tulajdonos halálát

Magyarországon a vállalkozások több mint kétharmada családi tulajdonban van, a munkavállók felét ők foglalkoztatják, mégsem jellemző rájuk a jövőtervezés. Ha meghal a cégalapító – vagy betegség, baleset miatt cselekvőképtelen lesz – az egyenlő a vállalkozás halálával, a munkavállalók elbocsátásával. A hagyatéki eljárás legalább 6–12 hónapra meggátolja a cég életét, ezt az időt pedig egy cég sem éli túl tulajdonos vagy ügyvezető nélkül. Nem ritka, hogy ezen idő alatt megjelennek az üzleti keselyűk, a NAV, és a hitelező bankok is felmondják a szerződést.

2019-08-01

Állami kárfelelősség uniós ítélkezési gyakorlat sérelme miatt - Az Európai Bíróság ítélete egy magyar közbeszerzési ügyben

Milyen körülmények között vezethet az állami kárfelelősség megállapításához a közbeszerzési szabályokra vonatkozó uniós ítélkezési gyakorlat magyar bíróságok általi állítólagos figyelmen kívül hagyása? - Az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott. A Bíróság C-620/17. sz. Hochtief Solutions ügyben hozott ítélete. A Hochtief AG anyavállalat 100%-os tulajdonában álló Hochtief Solutions magyarországi fióktelepe egy gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárásban kívánt ajánlatot tenni. Az ajánlatkérő (az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltételeként megállapított gazdasági és pénzügyi alkalmasság követelménye tekintetében előírta, hogy az ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolójukat.

2019-07-31

Hogyan pótolható a hiányzó jognyilatkozat?

A jognyilatkozatok szükségesek ahhoz, hogy valaki kötelezettséget vállaljon vagy jogot szerezzen. Mi a helyzet akkor, ha a kötelezett személy megtagadja e nyilatkozat megtételét?

2019-07-31

Mi lesz a megszűnt cég követelésével?

Sok cikk szól arról, hogy milyen lehetőségeink vannak hitelezőként, ha egy végelszámolás alatt álló cégtől próbáljuk behajtani követelésünket. Ritkán hallani azonban arról, hogy a megszüntetett társaságnak marad fenn az adós által sem vitatott követelése, például túlfizetésből eredően, amelyhez a törölt cég volt tagjai próbálnának hozzájutni.

2019-07-31

Alkoholszonda, csomagvizsgálat: a munkahelyi ellenőrzés vitás esetei

A munkahelyi ellenőrzésre egyrészt az európai általános adatvédelmi rendeletet (GDPR), másrészt a munka törvénykönyve (Mt.) rendelkezéseit, harmadrészt az ágazati szabályokat kell alkalmazni. Cikkünkben megvizsgáljuk, hogy ezek együttes alkalmazása milyen jogalkalmazási problémákat vet fel a gyakorlatban.

2019-07-31

Előleg az áfában – adóztatás, árfolyam, összesítő jelentés

Mikor adóztatási tényállás az előleg, mikor csupán egy finanszírozási kérdés, illetve mi minősül egyáltalán előlegnek? Ezen kérdésekre keresem a választ jelen cikkemben.

2019-07-31

Mikor biztosított a társaság ügyvezetést ellátó tagja?

2019-ben az 1997. évi LXXX. törvényben megjelent egy olyan fontos kiegészítés, amely alapján korábban biztosított ügyvezető már nem minősülhet biztosítottnak. Az alábbi cikkünkben a fenti jogszabályváltozás kapcsán bemutatjuk, hogy mikor lesz biztosított a gazdasági társaság tagja, ha ügyvezetést lát el.

2019-07-31

Amit a részmunkaidős foglalkoztatásról tudni kell

A munkaerőhiány miatt egyre nagyobb teret kap Magyarországon is a részmunkaidős foglalkoztatás; egyre gyakoribb, hogy egy munkavállaló több munkáltatónál is részmunkaidőben helyezkedik el. Ilyen esetben számos munkajogi kérdés felmerülhet: jogi tilalmak, összeférhetetlenség, szabadság számítása és annak kiadása.

Tételek: 81 - 100 / 6469 (324 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.