Hírfolyam


2021-03-31

Gyorsan akar pontot tenni jogvitája végére? Per helyett van más megoldás!

Senki sem szeret bíróságra járni – ebben valószínűleg megegyezhetünk. Hiszen ki akar pereskedni? Az nemcsak idő-, hanem pénzigényes procedúra, ráadásul a kimenetele is rendkívül bizonytalan. Így legfeljebb csak akkor lépünk be egy tárgyalóterembe, ha mindenképpen szükséges.

2021-03-31

Március 31-ig tart a szankciómentes időszak az online adatszolgáltatási kötelezettség egyes eseteiben

2021. januártól az adózók adatszolgáltatási kötelezettsége kibővült a nem adóalanyok részére kibocsátott számlák adattartamával is. Ez azt jelenti, hogy egy adóalanynak valamennyi általa kibocsátott számláról és számlával egy tekintet alá tartozó okiratról adatot kell szolgáltatnia. Az ehhez tartozó szankciómentes időszak március 31-ig tart, azaz április 1-jétől már bírságolható a mulasztás abban az esetben, ha az áfaalanyok nem vagy nem megfelelően szolgáltatnak adatot azokról a számláikról, amelyek 2021. január 4-től újonnan kerültek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe.

2021-03-31

Lecsapott a GVH a műkörmös kartellre - Mi is az a viszonteladási ár megkötés, ami miatt állandóan bírságol a GVH?

A Gazdasági Versenyhivatal egyik márciusi kartell-döntésében 46 millió forintra bírságolja a Jacobs-csoportba tartozó cégeket, mivel azok egyrészt rögzítették a műkörömépítéshez használatos termékeik viszonteladási árait, másrészt felosztották viszonteladóik között az értékesítéshez használt földrajzi területeket is.

2021-03-31

Elektronikus írásbeliség a munkajogban

A munkáltatók, különösen a multinacionális cégek részéről egyre nagyobb az igény arra, hogy a munkajogi relevanciájú irataikat - munkaszerződés, tájékoztató, felmondások, közös megegyezés - elektronikus formában hozzák létre, illetve tárolják. Abban ugyanakkor nagy a bizonytalanság, hogy erre van-e mód, és ha igen, akkor milyen feltételekkel? Fodor T. Gábor munkajogász írása.

2021-03-31

A polgári perrendtartás alkalmazása a bírósági végrehajtás során

A tanulmány a Pp. és a Vht. tipikus kapcsolódási pontjaira koncentrál, különös figyelemmel azokra a területekre, ahol a végrehajtási eljárásban a polgári perrendtartás szabályait kell alkalmazni. A dolgozat kibontja a gyakorlatban felmerülő kérdéseket és az azokra adott válaszokat, a mű terjedelme miatt a teljesség igénye nélkül.

2021-03-31

Kiemelt kúriai döntések

Sajtóközlemény a K.IV.39.725/2021. számú ügyben (gyülekezés megtiltása). Tájékoztató a Kúria K. IV. 39.275/2021-es számú határozatáról. A Kúria elutasította a Gyulai Rendőrkapitányság, mint gyülekezési hatóság 2021. március 23-án kelt, 04030-160/1-2/2021. rendb. számú határozatának hatályon kívül helyezésére irányuló keresetet.

2021-03-30

Júniusra digitális COVID-zöldigazolvány? - Az Európai Parlament sürgősségi eljárásban foglalkozik a szabályozással

Nyárig életbe léphet a biztonságos és szabad utazáshoz szükséges digitális zöldigazolvány, miután a képviselők múlt csütörtökön sürgősségi eljárás alkalmazása mellett döntöttek. A képviselők 468 szavazattal, 203 ellenszavazat és 16 tartózkodás mellett döntöttek a bizottsági javaslat gyorsított vizsgálatát lehetővé tevő, de a Parlament demokratikus ellenőrzési jogait mégsem csorbító (az Eljárási szabályzat 163. cikkében meghatározott) eljárás alkalmazása mellett.

2021-03-30

Elmélkedés a hazai bizalmi vagyonkezelés intézményének jogpolitikai céljairól

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:310. § (1) bekezdése értelmében a bizalmi vagyonkezelési szerződés a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok, ráruházott jogok és követelések saját nevében a kedvezményezett javára történő kezelése. A trust rendkívül hatékony intézmény lehet egy jogrendszerben. Ugyanakkor a tulajdonátruházás és a titoktartás miatt komoly veszélyeket is rejthet magában. Lehetséges vagyont eltüntetni bizalmi vagyonkezelés útján? Ki tudják ezt használni a korrupt politikusok az összeférhetetlenség és a felelősségre vonás kijátszására? Esetleg a trust egy kibúvó, amellyel megkárosíthatják az adósok a hitelezőiket? Nos, míg az előbbi kérdésre viszonylag komplex a válasz, addig az utóbbi könnyedén megválaszolható: nem.

2021-03-30

Új elnökhelyettes a Kúrián

Dr. Áder János köztársasági elnök úr 2021. április 1-jei hatállyal, hat évig terjedő időtartamra Prof. Dr. Patyi András tanácselnököt kinevezte a Kúria elnökhelyettesévé. Patyi András kúriai tanácselnök, egyetemi tanár 1995-től a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa mellett, 1996-tól az Alkotmánybíróságon dolgozott, 1997-2006 között Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzatának jegyzője, 2006-2009 között az Alkotmánybíróság főtanácsadója, 2013-2018 között a Nemzeti Választási Bizottság elnöke volt. 2009 és 2011 között a Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Kollégiumának bírója, 2018. szeptember 4. napjától a Kúria Önkormányzati Tanácsának tanácselnöke.

2021-03-30

Felülvizsgálhatja-e az Alkotmánybíróság bírói döntések törvényességét?

A konkrét büntetéskiszabás bírói mérlegelése és az indokolás pontossága nem tartozik az Alaptörvény tisztességes bírói eljáráshoz való jogot biztosító rendelkezése alkotmányos védelmi körébe - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1004/2019. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozót a bíróság bűnszervezetben, társtettesként elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette és más bűncselekmények miatt bűnösnek mondta ki. Az indítványozó álláspontja szerint a büntetőügy során lefoglalt anyagok bizonyítottan új pszichoaktív szernek minősültek, a le nem foglaltakról azonban kétséget kizáróan nem volt megállapítható, hogy az elkövetési cselekmény idején szintén ebbe a körbe estek volna. Az indítványozó szerint a bíróság azzal, hogy ezt a szakkérdést jogkérdésnek minősítette és döntötte el, olyan cselekményért mondhatta ki bűnösnek, ami a cselekmény időpontjában nem volt bűncselekmény.

2021-03-29

Minimumjárulék-kötelezettség ki nem fizetett bér esetén

Nehéz helyzetbe jutott cég nem tudta fizetni a munkavállalóját, de elbocsátani nem akarta őt, így azt a megoldást választotta a munkáltató, hogy a dolgozó részére jogosan járó munkabért csak hónapokkal később utalta át. Kell-e minimum járulékot fizetni a fizetés nélkül maradt hónapokra?

2021-03-29

Közérdekű adatok: szigorodtak a nyilvánosságra vonatkozó szabályok

Február 22-étől kezdődően a közérdekű adatigénylésre vonatkozó általános 15 napos válaszadási határidő 45 napra módosul, ami az eddigi 15 nap helyett további 45 nappal meghosszabbítható, ha valószínűsíthető, hogy az adat kiadása a közfeladat ellátását veszélyezteti.

2021-03-29

Az Európai Parlament jogi eljárást indít az Európai Bizottság ellen, ha az nem alkalmazza az uniós költségvetés védelmére létrehozott jogállamisági feltételrendszert

Hamarosan indul az európai helyreállítási források folyósítása, amennyiben az uniós bizottság szerint szükség van külön iránymutatások kidolgozására, akkor azoknak június elsejéig el kell készülniük.

2021-03-29

Gyermek nemi szerve ruhán keresztüli simogatásának megítélése - A Győri Ítélőtábla jelentősen súlyosította a cselekmény minősítését

A 12. életévét be nem töltött gyermek nemi szervének ruhán keresztüli simogatása is súlyosan minősül és végrehajtandó szabadságvesztéssel büntetendő - foglalt állást a Győri Ítélőtábla.

2021-03-29

Németh János – A polgári perjog atyja

Németh János jogásznemzedékek sorát vezette be a polgári eljárásjog rejtelmeibe. Neve garancia volt a minőségi oktatásra, de a szigorú vizsgáztatásra is. A pesti jogi kar legendás oktatója közéleti szerepet is vállalt: elnöke volt az Országos Választási Bizottságnak, majd az Alkotmánybíróságnak.

2021-03-29

Pénzt és éveket? – avagy mire figyeljünk a versenytilalmi megállapodásoknál

Sok leendő munkavállaló rökönyödik meg a munkaszerződése megkötésekor, mikor szembesítik a ténnyel – alá kell írnia egy versenytilalmi megállapodást[1]. A legtöbben nincsenek is tisztában ezzel a jogintézménnyel és joggal teszik fel a kérdést: Megéri ez nekem?

2021-03-29

Sért-e Alaptörvényt a hontalansági eljárás magyar szabályozása? - Az Ab alkotmányos követelményt határozott meg

A nem kellően részletes jogi szabályozásból fakadóan nem zárható ki annak lehetősége, hogy a hontalanság megállapítására irányuló eljárásban a jogalkalmazó egyedi ügyekben a Hontalansági Egyezmény rendelkezéseivel ellentétesen alkalmazza a törvény vonatkozó, egyébként a Hontalansági Egyezménnyel összhangban is értelmezhető rendelkezéseit - szögezi le az Alkotmánybíróság V/8/2021. számú, alkotmányos követelményt megállapító határozatában.

2021-03-29

Alkalmi munkavállaló 24 órás beosztásban

Cég portás munkakörbe alkalmi munkavállalókat szeretne foglalkoztatni átmeneti időszakra. Három portás váltaná egymást, a munkaidő napi 24 óra lenne, és 2 nap pihenőidő. Hogyan alakulnának a pótlékok ebben az esetben, és mivel a járulékot napra fizeti a cég, és érthetően a váltás reggel történik, nem éjfélkor, így minden napra alapból kétszer 1000 forint lenne a közteher?

2021-03-29

A Kúria elnöke a bírák függetlenségének tiszteletben tartását kéri

Magyarország Alaptörvénye 26. cikkének (1) bekezdése szerint ,,A bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak”. A Kúria szilárd, magabiztos és megbízható intézmény, ezen értékek legfőbb alappillére a Kúria elnöke által a bírák döntéseinek, kivételes szakmai tudásának feltétlen elfogadása.

2021-03-29

Adatvédelmi biztos: a munkáltató nem ellenőrizheti, hogy dolgozói regisztráltak-e az oltásra

Azt a tényt viszont megismerheti, hogy valaki védett-e vagy sem, ugyanis ez nem minősül egészségügyi adatnak - mondta a 168.hu-nak Péterfalvi Attila. Kiemelte, csak az jogosult lekérdezni az adatokat, aki regisztrált, vagy az, akinek felhatalmazást adott a regisztráló - mivel minden naplózva van, vissza lehet keresni a lekérdezéseket.

Tételek: 81 - 100 / 9184 (460 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.