Hírfolyam


2015-05-05

Másodfokon is pert vesztett a KDB Bank

A Fővárosi Ítélőtábla csütörtökön helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét a banknak a forinthitel-szerződések tisztességességével kapcsolatban az állam ellen indított perében. Az ítélet indokolásában a bíró kifejtette: a bank vizsgált általános szerződési feltételei nem felelnek meg a szimmetria elvének, ezért a bíróság teljesen elutasította a keresetet. Hozzátette: az elsőfokú bíróság ítéletében helyesen állapította meg, hogy melyek azok az általános szerződési feltételek, amelyek nem tartoznak a törvény hatálya alá.

2015-05-05

Módosulnak a büntető jogszabályok

Az Igazságügyi Minisztérium előterjesztése alapján a Kormány döntött a büntető jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslatról. Annak parlamenti elfogadásával pontosabbá, egyértelműbbé válnak a büntetéskiszabás szabályai olyan különös, a többszörös és erőszakos többszörös visszaesők esetén, akik esetében a halmazatban történő elkövetést is értékelni kell. Bűncselekménynek (fogolyszökésnek) minősülne a reintegrációs őrizet szabályainak megsértése. A büntetőeljárási törvény tervezett módosítása lehetővé tenné többek között a terrorizmus finanszírozása, a kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatti nyomozások során az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, vagyis blokkolás útján is. Az indoklás szerint az új szabályokra azért van szükség, mert ezeknek a cselekményeknek az elkövetéséhez is egyre gyakrabban használják a világhálót.

2015-05-05

24 órájuk van az ügyvédeknek

Kötelező lesz nyilvántartást vezetni a pénzletétekről az ügyvédi kamaráknál – írja a Magyar Nemzeet. A nyilvántartást pénteken kezdték vezetni. „Egy úgynevezett elektronikus letétnyilvántartó rendszert hoztunk létre, 2015. május 1-jétől üzemel. Ez időtől minden ügyvéd minden egyes ügyvédi letétet köteles erre az elektronikus nyilvántartásra 24 órán belül bevezetni. Ez természetesen nem nyilvános, tehát az ügyvédi titok megóvása biztosítva van” – magyarázta a Hír TV-nek Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke.

2015-05-05

Az ingatlan-nyilvántartási jog változásai az új Ptk. tükrében

Az új Ptk. az ingatlan-nyilvántartás anyagi jogi normáit egyértelműen szabályozási körébe vonta, sőt túllépve azon, néhány alaki/eljárási jellegű normát is tartalmaz. Nem tartalmazza azonban a kódex az ún. "kataszteri", azaz térképi nyilvántartásra, a nyilvántartás vezetésére, illetve az eljárásra vonatkozó részletes szabályokat, illetve nem határozza meg a nyilvántartásba felvenni szükséges és lehetséges ingatlanok körét. Ezek továbbra is az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben (Inytv.) kerültek szabályozásra.

2015-04-30

A jövő héten dönt a Kúria a vesztegetéssel vádolt nőgyógyászokról

Az ügyész felfüggesztett szabadságvesztést, pénzbüntetést, a védelem felmentést kért perbeszédében hét, vesztegetéssel vádolt szülész-nőgyógyász és szülésznő ügyének harmadfokú tárgyalásán kedden a Kúrián. Az eljárás közérdekű bejelentés nyomán indult. A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint az Állami Egészségügyi Központ tizenegy nőgyógyász szakorvosa és két szülésznője azzal követett el vesztegetést, hogy pénzt kért kismamáktól 2007 áprilisa és 2008 júliusa között, legalább húsz esetben.

2015-04-30

Módosították a banki elszámolás szabályait

Az Országgyűlés kedden kormánypárti képviselők kezdeményezésére több ponton módosította, illetve új részletszabályokkal egészítette ki a banki elszámolásról szóló törvényt azzal a céllal, hogy a hitelesek hatékonyabban érvényesíthessék jogaikat a pénzintézetekkel szemben. A változtatások egyike kiterjeszti az elszámolási törvényt az olyan esetekre is, amikor a pénzügyi intézményeknek nem áll rendelkezésre elegendő adat az elszámolás elvégzéséhez. A pénzintézetek ekkor jogosultak a jegybank által jóváhagyott egyedi módszertan szerint elvégezni az elszámolást. A parlament a pénzintézetek visszaéléseinek megelőzése érdekében felhatalmazza a jegybankot, hogy fogyasztóvédelmi eljárással vizsgálja a becslési módszertan alkalmazását.

2015-04-28

A romagyilkosságok negyedrendű vádlottjának védője is új eljárást indítványozott

Hatályon kívül helyeztetné a romagyilkosságok ügyében hozott első fokú ítéletet a negyedrendű vádlott ügyvédje is, akárcsak a többi vádlott védője. Az ügyben várhatóan május 8-án hirdetik ki a másodfokú határozatot. Csontos István védője a büntetőper másodfokú tárgyalásán, a Fővárosi Ítélőtáblán pénteken elmondott perbeszédében közölte, az elsőfokú ítélet olyan sok "sebből vérzik", hogy az ügyet újra kellene tárgyalni. Azzal kapcsolatban, hogy az ügyészség a védence esetében súlyosbítást indítványozott, Barcsi István azt mondta: amit Csontos István bizonyítottan tett, arra szerinte elegendő büntetés a már eddig fegyházban letöltött hat év. Az eljárás adatai szerint Csontos István két támadásban vett részt sofőrként.

2015-04-28

Elrendelték a Quaestor felszámolását

A Fővárosi Törvényszék cégbírósága április 22-én elrendelte a Quaestor Értékpapír-kereskedelmi és Befektetési Zrt. felszámolását - írja a Magyar Nemzet pénteki száma. A végzéssel egy lépéssel közelebb kerülnek a kötvényesek a kárpótláshoz, ugyanis a cég felszámolását követően jöhet szóba a kártalanítás.

2015-04-28

A magyar kártérítési jog egyedülálló feldolgozása

„Ahol más jogrendszerben már működő modelleket vett át a jogalkotó, ott feltárom, hogy a „donor” jogrendszerekben milyen az adott szabályozás (vagy bírói megoldás) – lásd például az előreláthatósági korlátot –, s elemezni próbálom, hogy itthon hogy működhet majd.” Az Ars Boni készített interjút Fuglinszky Ádámmal, akinek könyvét úgy emlegetik, mint a magyar kártérítési jog legrészletesebb feldolgozását Marton Géza és Eörsi Gyula monográfiái óta.

2015-04-28

"Csak" verte az asszonyt: egy helyett hét év börtön emberölési kísérletért

Az első fokon kiszabott 1 év 8 hónap börtön helyett jogerősen 7 év börtönbüntetésre ítélt hétfőn a Debreceni Ítélőtábla egy hajdúhadházi lakost. A férfi feleségét és fiát is súlyosan bántalmazta. A vádlottnak a felesége sérelmére véghezvitt tettét folytatólagosan elkövetett testi sértés bűntette kísérletének, a fia, B. F. sérelmére megvalósított cselekményét pedig emberölés bűntettének kísérleteként minősítette a másodfokú bíróság, ezért a Debreceni Törvényszék által kiszabott szabadságvesztés és közügyektől eltiltás tartamát egyaránt 7-7 évre súlyosította - tette hozzá Fórizs Ildikó.

2015-04-28

Négyszáz feljelentés érkezett a Kun-Mediátor kapcsán

Mintegy négyszáz feljelentés érkezett a Kun-Mediátor-üggyel kapcsolatban eddig a nyomozás során, de ez a szám folyamatosan növekszik. Szabó Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta: a vállalkozás felelős vezetőjének jelenlegi tartózkodási helye a nyomozó hatóság előtt nem ismert, továbbra is körözik.

2015-04-28

A végrehajtási törvény nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket

A bírósági végrehajtási rendszer átfogó megújításáról döntött a kormány, ennek nyomán létrehozzák a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart. Az Igazságügyi Minisztérium hétfői közleménye szerint a kormány döntése értelmében a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara jogutódlással átalakul, és létrejön a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar. A végrehajtással kapcsolatos közfeladatokat a jövőben a kar hivatala látja el. Azt írták: a bírósági végrehajtásról szóló 1994-es törvény nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mára szükségessé vált az átlátható, tisztességes, hatékony és az adósok emberi méltóságát figyelembe vevő végrehajtás szabályrendszerének megerősítése.

2015-04-24

Fontos tanácsot adott az ügyvéd a Kun-Mediátor károsultjainak

Minden károsult tegyen feljelentést, akkor kap teljes körű tájékoztatást a rendőrség a kárösszegről - tanácsolta Dobrossy István ügyvéd a Kun-Mediátor üggyel kapcsolatban tartott tájékoztatón megjelent érintetteknek kedd délután a karcagi városházán. Dobrossy István ügyvéd szerint felvette vele a kapcsolatot Kemecsei László, a Kun-Mediátor Szolgáltatói Kft. résztulajdonosa, a cég körözés alatt álló ügyvezetője, Dobrai Sándorné veje, aki sokat próbál segíteni munkájában, hogy a több száz károsult visszakapja pénzét.

2015-04-24

Másodfokon is pert vesztett az AXA Bank

A bíróság kötelezte a felperes pénzintézetet, hogy az alperesnek 15 napon belül fizessen meg 500 ezer forint plusz áfa másodfokú perköltséget. Másodfokon is pert vesztett az AXA Bank, mivel a Fővárosi Ítélőtábla kedden kihirdetett ítéletében helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét az AXA Bank Europe SA magyarországi fióktelepének a forinthitel-szerződések tisztességességével kapcsolatban a magyar állam ellen indított perében.

2015-04-24

Így pontosítanák a banki elszámolási szabályokat

A banki elszámolás során tapasztalt visszaélések elleni fellépéshez szükséges bizottsági módosító indítványt fogadott el keddi ülésén az Országgyűlés gazdasági bizottsága; a javaslat tovább pontosítja a banki elszámolási szabályokat. A bizottság 10 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el a részletes vitát lezáró módosítót. A törvényjavaslat szerint ha a pénzügyi intézmény nem köteles közvetlenül megküldeni az elszámolást az egyes adósok, kezesek, vagy zálogkötelezettek részére, úgy ők kérhetik, hogy a bank tájékoztatásul küldje meg nekik az elszámolás másolatát. Az erre vonatkozó szabályokat javasolja módosítani a bizottság: rögzítenék, hogy ki az, aki a másolatra jogosultak közül vitathatja az elszámolást, illetve hogy meddig lehet kérni a másolat kiadását. Egyértelművé tennék, hogy a másolat kiadásának ténye és időpontja nem módosítja a panasz benyújtásának határidejét.

2015-04-24

Enyhítést kért a romagyilkosságok elsőrendű vádlottjának ügyvédje

A romagyilkosságok perében határozott idejű börtönbüntetést kért Kiss Árpád elsőrendű vádlottra ügyvédje, ha a Fővárosi Ítélőtábla nem helyezi hatályon kívül az első fokú ítéletet. A romagyilkosságok ügyében folyó büntetőper másodfokú tárgyalásán, szerdán Bérdi Zsolt a védőbeszéde végén elsősorban azt indítványozta, hogy eljárási szabálysértések miatt helyezzék hatályon kívül az elsőfokú ítéletet. Hozzátette: ha ennek az indítványának nem adnak helyt, akkor mondják ki bűnösnek védencét a Galgagyörkön, a Piricsén és a Tarnabodon elkövetett cselekményekkel kapcsolatban foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés, valamint lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés bűntettében.

2015-04-24

Baunok-gyilkosság: felmentést vagy enyhítést kértek a védők

A szolnoki Baunok házaspár 2011-es meggyilkolásának ügyét tárgyalta másodfokon szerdán a Szegedi Ítélőtábla. A védők felmentést, enyhítést, illetve az elsőfokú eljárás megismétlését kérték. Az első fokon eljáró Szolnoki Törvényszék a vállalkozó és felesége meggyilkolása miatt az újszászi Mészáros Bélát és Mészáros Tibort társtettesként, különös kegyetlenséggel, aljas indokból, több ember és védekezésre képtelen személyek sérelmére elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek. Életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki rájuk, azzal, hogy leghamarabb negyven év múlva bocsáthatók feltételesen szabadon - tájékoztatott az MTI. Az emberölésben bűnsegédként közreműködő Herczku Szabolcsot szintén életfogytiglanra ítélték, de ő legkorábban huszonöt év után szabadulhatna. Az elkövetők bujkálását segítő, valamint az áldozatoktól megszerzett egyik gépkocsit orgazdaként megvásárló további vádlottakat felfüggesztett börtönre és pénzbüntetésre ítélték.

2015-04-24

Pécsi Egyházmegye: jogerős a 2 év 10 hónap

Elutasította a Kúria a pécsi katolikus egyházmegye volt vagyonkezelője ügyében a harmadfokú eljárásra vonatkozó ügyészi fellebbezést, így a Pécsi Ítélőtábla által kiszabott 2 év 10 hónapos letöltendő szabadságvesztés jogerőre emelkedett – tájékoztatta Bánáti János ügyvéd az újságírókat csütörtökön Budapesten, a legfőbb bírói fórum épületében. A Pécsi Törvényszék 2014 márciusában mondta ki első fokon bűnösnek Wolf Gyulát, és 3 év 10 hónap börtönre ítélte. A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla tavaly decemberben megváltoztatta az ítéletet: költségvetési csalás, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés és hamis magánokirat felhasználása miatt elítélte, de az adócsalás vádja alól felmentette a vádlottat, a szabadságvesztését pedig 2 év 10 hónapra enyhítette.

2015-04-24

A Debreceni Ítélőtáblán folytatódott a tíz év börtönre ítélt szegedi büntetőbíró per

Bizonyítási indítványok elbírálásával és perbeszédekkel megkezdődött csütörtökön a Debreceni Ítélőtáblán az első fokon 10 év börtönbüntetésre ítélt szegedi büntetőbíró pere. Az előzetes letartóztatásban lévő vádlottat bilincsben vezették be a másodfokú tárgyalásra. A 2014 júniusában lezárult elsőfokú eljárásban a Debreceni Törvényszék N. Norbert Barnát, a Csongrád Megyei Bíróság volt tanácselnökét vezető beosztású, hivatalos személy által üzletszerűen, kötelezettségszegéssel elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt 10 év letöltendő szabadságvesztésre ítélte, a közokirat-hamisítás vádja alól felmentette.

2015-04-24

Keretjelzálog: Precedenst teremthet a Fontana Takarékszövetkezet?

Tizenöt család megússza a pereskedést és az esetleges kilakoltatást, egy újszegedi szegedi társasház építését finanszírozó pénzintézet saját hatáskörben úgy döntött, hogy törli a keretjelzálogot azokról az ingatlanokról, melyeknél bizonyítható, hogy a vevő kifizette a lakásának a vételárát. Keretjelzálog – sokaknak ismerős a kifejezés, például szegedi és makói lakástulajdonokon egy pénzintézet 224 millió forintot és annak kamatait követelt, párbeszédet hiába kezdeményeztek, nem közeledtek az álláspontok, másodfokon tárgyalják az esetet. Egy másik, szintén a felperes pénzintézethez és ugyanahhoz az építési vállalkozóhoz köthető per azonban már lezárult, abban az esetben a Szegedi Ítélőtábla jogerős ítéletében a pénzintézetnek adott igazat a keretjelzálogjoggal terhelt ingatlanok ügyében.

Tételek: 9441 - 9460 / 9677 (484 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.