Hírfolyam


2015-01-13

Másodfokú ítéletek a devizahitel-szerződések ügyében - Pert vesztett az OTP Bank, az OTP Jelzálogbank és az OTP Ingatlanlízing

Másodfokon is elutasította a bíróság az OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt. és az OTP Ingatlanlízing Zrt. devizahitel-szerződések ügyében a magyar állammal szemben benyújtott kereseteit csütörtökön. Az OTP Bank és Jelzálogbank perében december 5-én született ítélet elsőfokon, akkor a Fővárosi Törvényszék elutasította az OTP Bank keresetét, amelyet az egyoldalú szerződésmódosítás során alkalmazott általános szerződési feltételek (ászf) tisztességességének megállapítására nyújtott be. A határozat ellen mind a pénzintézet, mind az alperes magyar állam fellebbezett.

2015-01-13

Életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatásban - Az Európai Unió Bírósága ítéletet hozott

Ellentétes az uniós joggal az Asztúriai Hercegség azon törvénye, amely a helyi rendőrség rendőrei esetében a felvételi felső korhatárt 30 évben rögzíti. Ez a korhatár ugyanis indokolatlan hátrányos megkülönböztetést képez - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

2015-01-13

Munkajogi változások 2015

Emelkedő minimálbér és nyugellátások, tiltott vasárnapi munkavégzés, védett kismamák, államilag megtérített távolléti díj - A munkajog területén számos új szabály lép életbe az idei évben. A változásokat érdemes egyenként szemügyre venni.

2015-01-13

Huszonhat bank indított pert a forinthitelek miatt

Huszonhat pénzintézet nyújtott be keresetet hétfőig, a jogszabályban megszabott határidőig a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiumához a forinthiteles szerződések egyoldalú módosítása ügyében – közölte a törvényszék. A hitelintézetek a parlament által tavaly elfogadott elszámolási törvény értelmében január 5. és 12. között indíthattak pert, hogy bizonyítsák a forintalapú fogyasztói kölcsönszerződések egyoldalú módosításainak tisztességességét.

2015-01-12

Vasárnapi pihenőnap - a részleteket tisztázó rendelet az első negyedévben készül el

A vasárnapi pihenőnapot bevezető törvényhez kapcsolódó, "a részletekre kiterjedő rendelet" 2015. első negyedévében készül el, de a törvény már most is számos kivételt tartalmaz - közölte az MTI érdeklődésére csütörtökön a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A héten a kertészetek vasárnapi nyitva tartása mellett érvelt az országgyűlési képviselőknek írt nyílt levelében Megyeri Szabolcs kertész, a korlátozás enyhítését támogatja több szakmai szervezet is. Az MTI-hez is eljuttatott levelében Megyeri Szabolcs kifejtette: a kertészeteknek jelentős hátrányt jelent a vasárnapi zárva tartás, ezért a törvényhozásnak egyeztetést kell kezdenie a szakma képviselőivel. Az NGM ezzel kapcsolatban kiemelte: a kormány fontos törekvése, hogy vasárnap senkit ne lehessen dolgoztatni, a törvény is ezt a célt szolgálja, és a tárca a jogszabály értelmezésénél is ezt a szempontot veszi figyelembe.

2015-01-12

Bánáti János: A vagyonkezelő ügyvéd - Gondolatok egy frissen megjelent kézikönyv kapcsán

A hazai jogtudomány és jogalkotás az elmúlt és a még előttünk álló jó néhány évben az egyes jogterületeket átfogó nagy törvénykönyvek, kódexek újraírásának korát éli. Ez nyilvánvalóan összefüggésben van a változó kor megváltozott társadalmi igényeivel, amelyek egyfelől korábbi jogintézmények eltűnését vagy lényegi módosulását, másfelől viszont új jogintézmények születését eredményezik. A polgári jog területén ilyen teljesen új, bár nem minden előzmény nélküli jogintézmény a bizalmi vagyonkezelés. Az új jogintézmény szabályozását nem kevés szakmai vita előzte meg a polgári jogi kodifikációs előkészületek során. Sokan a magyar jogi gondolkodástól és hagyományoktól teljességgel idegen intézménynek, míg mások – a jogtörténeti és dogmatikai előképekre is rámutatva – a bizalmi vagyonkezelést a hazai polgárosodás egyik lehetséges generátorának tekintik. A jogalkotó végül is az utóbbi álláspontot fogadta el akkor, amikor a jogintézményt az új Ptk. VI. könyvében mint új szerződéstípust nevesítette.

2015-01-12

A legújabb technikai módszerek a bírósági ügyvitelben - Ügyfélportál - Az OBH januártól elindított új, online szolgáltatásai

Az OBH januártól elindított új, online szolgáltatásai az „Ügyfélportálon” keresztül érhetőek el. Ezen a felületen a Bírósági elektronikus tájékoztatási és figyelmeztető rendszer segítségével a peres felek és képviselőik információt kaphatnak ügyeik állásáról, megtekinthetik az ügyek meghatározott lajstromadatait, valamint elektronikus értesítés is kérhetnek meghatározott eljárási cselekményekről.

2015-01-12

Az OTP pénzintézetei is elbukták a devizahiteles pereiket

Másodfokon is elutasította a bíróság az OTP Bank Nyrt., az OTP Jelzálogbank Zrt. és az OTP Ingatlanlízing Zrt. devizahitel-szerződések ügyében a magyar állammal szemben benyújtott kereseteit csütörtökön. Az OTP Bank és Jelzálogbank perében december 5-én született ítélet elsőfokon, akkor a Fővárosi Törvényszék elutasította az OTP Bank keresetét, amelyet az egyoldalú szerződésmódosítás során alkalmazott általános szerződési feltételek (ászf) tisztességességének megállapítására nyújtott be. A határozat ellen mind a pénzintézet, mind az alperes magyar állam fellebbezett.

2015-01-12

Időközi országgyűlési képviselőválasztást kell tartani Tapolca környékén

Időközi országgyűlési képviselőválasztást kell tartani a csütörtökön elhunyt Lasztovicza Jenő fideszes parlamenti képviselő mandátumának betöltésére. Lasztovicza Jenő hosszú betegség után hunyt el. A politikus tavaly áprilisban Veszprém megye 3. számú országgyűlési egyéni választókerületében (Tapolcán és környékén) szerzett parlamenti mandátumot, a szavazatok 43,14 százalékának megszerzésével. Mivel egyéni választókerületben szerzett mandátumot, betöltésére időközi országgyűlési választást kell tartani.

2015-01-12

Költségvetési támogatások változó szabályokkal - Módosult az államháztartási törvény végrehajtási rendelete

A működési célú költségvetési támogatás teljes egészében megelőlegezhető, míg a fejlesztési célú támogatásoknál maradtak a korábbi előleg-arányok - egyebek mellett ezt tartalmazza az államháztartási törvény végrehajtási rendeletének módosítása, amely a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg. A közlöny egyetlen kormányrendeletet tartalmaz, amely - csomagban - több korábbi rendeletet is módosít azzal az indoklással, hogy azokra az idei költségvetés megalapozása miatt van szükség.

2015-01-12

A mentálhigiénés szemlélet érvényesülése a jogászok munkájában

Mi is az a mentálhigiéné? Mindazoknak a folyamatoknak és intézkedéseknek, tevékenységeknek összessége, amelyek az emberi személyiséget és a közösségi kapcsolatot erősebbé, fejlettebbé, magasabb szervezettségűvé teszik. A mentálhigiéné nem csupán a pszichés megbetegedések és magatartászavarok megelőzése, hanem a lelki egészségvédelem is. Gerinczy András gondolatai a mentálhigiénés szemléletű jogászokról a Szerzőt a téma folytatására ösztönözték. A tanulmány tárgya azoknak a jogi munkaterületeknek az ismertetése, ahol nagy szükség van a mentálhigiénés szemlélet érvényesülésére. A Szerző beszélgetett adott jogi munkaterületen dolgozó szakemberekkel, így ügyvéddel, bíróval, pártfogó felügyelővel, utógondozóval egyaránt, igyekezve eloszlatni azt az általános felfogást, hogy a jogászok merev, érzések nélküli emberek.

2015-01-12

Nem módosul a gyülekezési törvény

A kormány egyáltalán nem gondolkodik a gyülekezési törvény módosításában, erről még koncepcionális szinten sem tárgyalt senki a kormányban - hangsúlyozta L. Simon László. Az államtitkár nyomatékosította: a téma nincs napirenden, és a szabadságjogaink védelmében egy lépést sem hátrál a kormány. A rendszerváltozás óta nemzeti konszenzus van politikától függetlenül a szabadság ügyében, a kormány nem módosítja a gyülekezési törvényt - mondta sajtótájékoztatóján L. Simon László parlamenti államtitkár.

2015-01-12

Kettős állampolgárság a környező országokban - Néhol szankcionálják, máshol engedik - Jogi gyakorlatok

A Magyarországgal szomszédos országok más-más jogi gyakorlatot követnek a többes állampolgárság megszerzésének kérdésében: néhol tiltják és szankcionálják a többszörös állampolgárság megszerzését, máshol pedig némi korlátozásokkal lehetővé teszik. Ukrajnában az alkotmány nem ismeri el a kettős állampolgárság intézményét, a törvények azonban nem büntetik a kettős vagy többes állampolgárokat. Az ukrán alkotmány és állampolgársági törvény kimondja, hogy az országban "egyes" (a szó "egyetlenként" is fordítható és értelmezhető) állampolgárság létezik. A megfogalmazás értelmezését tekintve azonban erősen megoszlik az ukrán jogászok véleménye. Egy részük úgy véli, mind az alkotmány, mind az állampolgárságról szóló törvény tiltja a kettős vagy többes állampolgárságot, míg számos jogtudós úgy értelmezi ezt, hogy az országon belül a közigazgatási egységek nem vezethetnek be saját állampolgárságot. Az állampolgársági törvény egyértelművé teszi, hogy amennyiben egy ukrán állampolgár felveszi más ország vagy országok állampolgárságát, Ukrajna területén akkor is kizárólag ukrán állampolgárként ismerik el. Sajtóhírek szerint az ukrán honatyák 70–80 százaléka maga is kettős vagy többes állampolgár volt. Az elcsatolást megelőzően a Krímben feltehetően több mint százezer helyi lakosnak volt orosz állampolgársága is. Magyar állampolgárságot Ukrajnából eddig közel 90 ezren igényeltek az egyszerűsített honosítás keretében. A román állampolgársággal is rendelkező ukránok számát 50–100 ezerre, az ukrán-izraeli kettős állampolgárokét több ezerre becsülik.

2015-01-12

Betiltják a vasárnapi házhozszállítást is

Bár az ügyfelek online megrendelhetik a számukra szükséges termékeket, azok kiszállítása 22 és 6 óra között, valamint munkaszüneti és vasárnapi napokon nem történhet meg. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) ezt azzal indokolta, hogy a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény hatálya kiskereskedelmi tevékenységre terjed ki, függetlenül attól, hogy e tevékenységet állandó jelleggel vagy esetenként, állandó vagy időszakonként változó helyszínen folytatják.

2015-01-06

Az NVB szerint jól vizsgázott az új választási törvény

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke szerint jól vizsgázott a 2013-ban elfogadott új választási eljárási törvény, alkalmas volt arra, hogy a jogszabály alapján tiszta választásokat bonyolítsanak le. Patyi András az MTI-nek adott évértékelő interjújában azt mondta, a 2014. évi parlamenti választás azért is a demokrácia ünnepének tekinthető, mert a többes ajánlás lehetőségével a jogalkotó dinamizálni tudta a választást, minden korábbinál több párt indulhatott a választáson, a pártok tizennyolc országos listát tudtak állítani.

2015-01-06

Biztosítékmentességet kapnak az uniós pályázók a jövő évtől

Január elsejétől biztosíték nyújtása nélkül juthat uniós támogatáshoz az a kedvezményezett, aki rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel és nincs köztartozása - olvasható a Magyar Közlönyben. Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára az MTI megkeresésére szerdán elmondta: a biztosítékmentesség nemcsak az új időszak fejlesztési forrásaiban részesülő kedvezményezettjei részére alkalmazható, hanem a 2007-2013-as időszakban támogatottakra is kiterjed, akik már nyújtottak biztosítékot. Hozzáfűzte: a palyazat.gov.hu oldalon közzétett formanyomtatvány kitöltésével és a támogatási szerződésükben meghatározott kapcsolattartónak címezve, postai úton történő megküldésével igényelhetik az érintettek a mentességet.

2015-01-06

Fenekestül felfordul az életünk január 1-jétől

Jön a fizetős M0-s, egy rakat új adó, illetve pár adókedvezmény, változnak a cafeteria szabályai, indul a fuvarozókat ellenőrző elektronikus rendszer, változik a KRESZ-vizsga, és az autóbontók is kapnak egy plusz adminisztrációt. A közvéleményt és a szakmát is hidegzuhanyként érte a hír 2014 végén: a személyautók számára eddig díjmentes autópálya-szakaszok – az M0-s egyes részei, a fővárosba bevezető autópályák bevezető szakaszai és a vidéki elkerülők – fizetőssé válnak az év elejétől. A hatalmas felzúdulást kiváltó terv úgy szól: január 1-jétől úgynevezett megyematricákat vásárolhatnak az autósok, ezek éves díja ötezer forint, és így lehet igénybe venni a megye összes fizetős útszakaszát. A gyors bevezetés miatt egyetlen kedvezményt nyújtottak: azok, akik a február végéig megveszik az éves matricát, megússzák a pótdíjfizetést, ha januárban matrica nélkül használták az fizetős szakaszokat.

2015-01-06

Változások a társasági adózásban

Jelentősen változik a társaságok adózása jövőre, többek között szigorodnak az elhatárolt veszteség felhasználásának szabályai és társaságiadó-alap kedvezményt lehet igénybe venni a felsőoktatási intézmények támogatása esetén is. Szigorodnak az elhatárolt veszteség felhasználásának szabályai. A 2015-ben kezdődő és az azt követő adóévekben keletkező veszteségeket csak a keletkezés évét követő 5 adóévben lehet felhasználni, a 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezetteket pedig legkésőbb a 2025. december 31-ét magában foglaló adóévben lehet az adózás előtti eredmény csökkentéseként érvényesíteni. Tovább szigorodnak az átalakulás, cégfelvásárlás kapcsán a jogutód által átvett elhatárolt veszteségek felhasználásának korlátai. Az átvett veszteséget az adózó olyan arányban használhatja fel évente, amilyen arányt az átvett/továbbfolytatott tevékenységből származó árbevétele az átalakulást/tulajdonosváltást megelőzően ebből a tevékenységből származó árbevételből képviselt.

2015-01-06

Devizahitelek - Január elsejétől a november hetedikei árfolyamon

Január elsejétől fix árfolyamon számítják majd ki a törlesztőrészleteket a bankok, jövő év február elsején életbe lép a fair banki törvény és az elszámolásnál, valamint a forintosításnál is ez a dátum számít fordulónapnak. A november elején hozott döntés értelmében a devizahitelek forintosítása a Kúria döntésének időpontja óta eltelt időszak átlagárfolyamán, vagy a 2014. november 7-én jegyzett napi MNB-árfolyamon történik, a két érték közül a devizahiteles számára kedvezőbb árfolyamot köteles a bank alkalmazni.

2015-01-06

Hatályba lép az új innovációs törvény

Január elsején lép hatályba az új innovációs törvény, az Országgyűlés november 25.-i ülésén fogadta el a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló új szabályozást. A törvény értelmében létrejön a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) az Országos Tudományos Alapprogramok Iroda (OTKA Iroda) és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) összeolvadásával. Az összeolvadást követően az NKFI Hivatal mint az OTKA Iroda és a NIH általános és egyetemes jogutódja látja el az összeolvadó költségvetési szervek közfeladatait.

Tételek: 9121 - 9140 / 9144 (458 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.