Hírfolyam


2016-04-15

Végre: elfogadták az új uniós adatvédelmi rendelkezéseket

Az Európai Parlamentben lezajlott a végszavazás, mely egy négy éve tartó folyamatot zárt le, ugyanis 2012-ben kezdődött meg az előző, még 1995-ben megalkotott uniós adatvédelmi szabályozás reformjának előkészítése. Az új előírások 2018 áprilisában lépnek érvénybe. Néhány fontos új elem: a szabályok betartásával két online szolgáltatás között is hordozhatóak lesznek a személyes adatok; az úgynevezett „felejtés joga” alkalmazásának feltételeit is tisztázza az új szabályozás; előírták, hogy a vállalatoknak és szervezeteknek kötelességük a felügyeleti hatóságokat 72 órán belül tájékoztatni a biztonsági incidensekről. Alapelv lett, hogy a felhasználói adatokat az azokat kezelő vállalkozások a felhasználó egyértelmű hozzájárulása nélkül nem adhatják tovább. Előírás az is, hogy a kiskorú csak szülői beleegyezéssel használhatja a közösségi médiát. Szélesebb jogköröket kapnak az adatvédelmi hatóságok is: amennyiben törvénysértést észlelnek, az adott vállalkozást akár globális éves forgalmuk négy százalékát elérő büntetéssel is sújthatják – ez már régi kérés volt, mivel a jelenlegi büntetések inkább csak jelképesek.

2016-04-15

A bíróság elrendelte egy holokauszttagadó cikk hozzáférhetetlenné tételét

Jogerősen elrendelte a Pesti Központi Kerületi Bíróság a Budapesti V. és XIII. kerületi Ügyészség indítványára egy a deres.tv által jegyzett internetes holokauszttagadó cikk végleges hozzáférhetetlenné tételét - közölte a fővárosi főügyész csütörtökön az MTI-vel. Az internetes honlap egyesült államokbeli működtetése miatt a bűncselekmény elkövetőit nem sikerült azonosítani. A főügyész felidézte: az új büntető törvénykönyv által bevezetett intézkedés - az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele - azonban lehetővé teszi, hogy ilyen esetekben is a jogsértő internetes adattartalmak internetről levételét rendelje el a bíróság, ennek végrehajtására a honlapot üzemeltető tárhelyszolgáltató kötelezhető. Hozzátette: ha a külföldi tárhelyszolgáltató a jogerős bírói végzésnek 30 napon belül nem tesz eleget, akkor a törvény szerint a bíróság újabb végzést bocsáthat ki már azzal a tartalommal, hogy a magyar internetes szolgáltatókat hívja fel a jogsértő tartalomhoz hozzáférés megakadályozására.

2016-04-15

Jogerős: nem diszkriminálta a gyöngyöspatai romákat a rendőrség

A Debreceni Ítélőtábla csütörtökön meghozott másodfokú, jogerős ítélete szerint a rendőrség nem diszkriminálta a gyöngyöspatai romákat 2011-ben - tájékoztatta Fórizs Ildikó, a táblabíróság szóvivője az MTI-t. A felperes Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közölte, felülvizsgálati kérelmet nyújt be a döntés ellen. Az Egri Törvényszék 2015 szeptemberében azt állapította meg, hogy a főkapitányság 2011 márciusa és májusa között Gyöngyöspatán - ahol megjelentek a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület, a Véderő és a Betyársereg tagjai - szabálysértési eljárási gyakorlatával közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg a helyi roma közösség tagjaival szemben, megsértve az egyenlő bánásmódhoz való jogukat. A Debreceni Ítélőtábla "a személyiségi jog megsértése miatt indított perben az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta és a felperes keresetét egészében elutasította" - fogalmazott a szóvivő. Kiemelte, hogy a rendőrségnek nem volt jogszabályi lehetősége abban az időben a szélsőségesekkel szemben fellépni. Ugyanis "a perbeli eseményeket megelőzően a jogalkotó nem szankcionálta büntetőjogi eszközökkel a hivatalosság látszatát keltő közbiztonsági, kirívóan közösségellenes magatartást tanúsító, ezáltal a közösség tagjaiban riadalom keltésére alkalmas tevékenységeket". Az új, a polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről szóló törvényt csak a gyöngyöspatai eseményeket követően alkották meg.

2016-04-14

Fontos előrelépés történik a népszavazást érintő szabályozásban

Az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára fontos előrelépésnek nevezte a népszavazás intézményének szabályozásában, hogy lehetővé válhat a párhuzamos aláírásgyűjtés. Völner Pál expozéjában kifejtette, hogy a továbbiakban nem a kérdés benyújtásának sorrendje, hanem az aláírásgyűjtés gyorsasága, sikeressége lesz a fő szempont. A hatályos szabályozás szerint nem nyújtható be azonos kérdés a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB) a jogorvoslati határidők leteltéig vagy a Kúria jogerős döntéséig.

2016-04-14

Hamarosan dönt a Kúria a kormány népszavazási kezdeményezéséről

Május 3-án tárgyalja a Kúria a kormány által a kötelező betelepítéssel kapcsolatban kezdeményezett népszavazás ügyében benyújtott jogorvoslatokat és dönt a kezdeményezésről.

2016-04-14

A családjogászok az éves konferenciájukra készülődnek

Immár ötödik alkalommal tartják meg hagyományos, éves konferenciájukat a családi joggal foglalkozó szakemberek. Ebből az alkalomból nyilatkozott a konferencia egyik szervezője, Kőrös András, aki 40 éves bírói pályafutás után néhány hónapja vonult vissza a Kúria családjogi tanácsának éléről. Kőrös elmondta, hogy idén a családjogi perek állnak a konferencia középpontjában. Ezeket a pereket bokszmérkőzésekhez hasonlította: „pályafutásom során számos olyan üggyel találkoztam, ahol a volt házastársak, élettársak között nem is a per – jogi értelemben vett – megnyerése volt a cél, hanem a másik fél lejáratása, kikészítése, kiütése.” Elmondta még, hogy „az idei konferencia körbejárja a legütősebb kérdéseket: a cégbe mentett vagy elrejtett házastársi közös vagyon megfoghatóságát, az élettársak vagyoni viszonyainak kezelhetőségét, és nagy figyelmet fordít a legrázósabb eljárásjogi kérdésekre, a jövedelmek bizonyításának nehézségeire és a bizonyítás személyiségi jogi határaira, amelyekről két előadás is fog szólni.”

2016-04-13

A jog győzelme: Strasbourg elmarasztalta Magyarországot egy rasszista bűncselekmény kapcsán

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) szerint egyezménysértő volt a hatóságok eljárása a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) által képviselt annak a gyöngyöspatai asszonynak az ügyében, akit a Betyársereg egy tagja durván megfenyegetett a településen 2011 tavaszán, a szélsőséges „járőrözések” idején. Az EJEB 2016. április 12-én nyilvánosságra hozott ítéletében (R.B. v Hungary) megállapította: a Magyar Állam megsértette a kérelmező magánélet tiszteletben tartásához fűződő jogát azzal, hogy a nyomozásban nem vizsgálta a cselekmény rasszista indítékát.

2016-04-13

Még több jogosulatlan szociális ellátás vált visszakövetelhetővé

Az Országgyűlés lehetővé tette, hogy a szociális ellátásokat ne csak az ügyfél rosszhiszeműsége, hanem más jogosulatlanság miatt is vissza lehessen követelni. A parlament módosította a gyámügyi törvényt is, aminek eredményeként magasabb otthonteremtési támogatást vehetnek igénybe a folyamatos nevelésben részesült fiatalok, akik így 1,3-1,9 millió forint közötti segítségre számíthatnak.

2016-04-13

Pattanásig feszült a húr a közös képviselőknél: ebből a káoszból elég

Tűréshatáron vannak a lakáshotelekkel járó panaszok miatt a közös képviselők: a kiadók és a bérlők minden szabályra magasról tesznek. A kereskedelmi tevékenységet folytató tulajdonosok gyakran semmilyen szállásadáshoz kötött szabálynak nem felelnek meg, nem biztosítják a kötelező vendégregisztrálást és ellenőrizetlen a helyiségek higiéniai állapota. A Fidesz javaslatára hamarosan tárgyalhatja az Országgyűlés a lakáshotelek szabályozására vonatkozó törvényt, amelynek a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége is örülne: négyzetméterenként 1500 forint átalányadót fizettetnének és online regisztrációhoz kötnék az ilyen bérbeadást.

2016-04-13

Kishantos: a Kúria szerint is érvénytelen a termőföld-haszonbérleti szerződés

A Kúria kedden kihirdetett határozatában megállapította, hogy érvénytelen a magyar állam és a Mező Vidék Bt. közötti termőföld-haszonbérleti szerződés, ezzel helyben hagyta a másodfokú bíróság tavalyi döntését. A Kúria tájékoztatása szerint a pályázati eljárás útján megkötött szerződés jogszabályba ütközött, mert a magyar állam képviseletében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) olyan társasággal kötött szerződést (Mező Vidék Bt.), amely nem indulhatott volna a pályázati eljárásban a vonatkozó kormányrendelet szerint, mert nem származott jövedelme mezőgazdasági tevékenységből. Az FM közleménye szerint a kishantosi területek haszonbérleti pályázataival kapcsolatosan korábban a bíróság megállapította, hogy az érintett haszonbérleti pályázati rendszer a jogszabályoknak megfelelő volt. A jogerősen lezárult birtokvédelmi perekben többszörösen kimondta a bíróság, hogy a Kishantosi Kft.-nek a területek birtoklásához semmilyen jogalapja sincsen, jogcímmel kizárólag a pályázaton nyertes gazdák rendelkeznek.

2016-04-13

Nincs elvi akadálya a terrorellenes akcióterv elfogadásának

Gyakorlatilag elhárultak az elvi akadályok a kormány terrorellenes akciótervének elfogadása elől - mondta Kontrát Károly, a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára, a csomagról tartott keddi ötpárti egyeztetés után. Az államtitkár a részletekről szólva elmondta: az ellenzéki pártok javaslatára a Btk. két tényállását módosítják, egyrészt büntetendő cselekménynek minősül a terrorista csoport szervezése, illetve ha valaki terrorista csoporthoz csatlakozás céljából Magyarországról ki- vagy átutazik, és szintén büntetik majd a nagy nyilvánosság előtti terrorizmust támogató hírverést. Közölte: a kormány a Btk. módosítása kapcsán javasolni fogja bizonyos bűncselekmények esetén a korhatár leszállítását 14 évről 12 évre, mert nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy terroristák gyakran 14 évnél is a fiatalabbakat használnak súlyos bűncselekmények elkövetése során.

2016-04-13

Fontos bírósági döntés született áfa-ügyben

Régóta kérdése a közösségi áfa rendszerének, hogy teljesítettnek minősül-e és ezért áfakötelezettséget keletkeztet-e egy olyan szolgáltatás, ahol ugyan az ellenértéket kifizették, de a szolgáltatás valamilyen okból elmaradt. A történet újabb fordulatát az Európai Bíróság (EUB) Air France–ügyben hozott ítélete adja, amely a fel nem használt jegyekre is áfakötelezettséget állapított meg. Nagy a bizonytalanság termékértékesítések esetén is, ahol a Kúria közelmúltbeli ítéletei jelenthetnek fogódzót. Az Air France az általa értékesített olyan jegyek után, amelyeket az utasok nem használtak fel, nem számított fel áfát. Az Air France álláspontja szerint az értékesített, de az utasok által fel nem használt jegyek ellenértéke nem jegybevételnek, hanem kártérítésnek tekintendő, amelyet a megrendelők a légitársaság gépeinek a kihasználatlanságáért fizettek meg. A kártérítés pedig áfakörön kívüli ügylet, azaz arra áfát nem kell felszámítani. Az EUB ítélete szerint a szolgáltatás akkor is megvalósul, ha az utas nem használja fel a jegyet. Ezáltal az áfafizetési kötelezettség a fel nem használt jegyek értékesítése esetén is fennáll. A közelmúltban a Kúria két, termékértékesítésre vonatkozó, de az Air France–ügyhöz hasonló tartalmú ügyben hozott ítéletet. A Kúria mindkét esetben úgy döntött, hogy a nem szolgáltatott termékek utáni ellenérték nem épül be a szolgáltatott termékek árába, hanem az kártérítésként kezelendő.

2016-04-13

Döntött az Országgyűlés: újra nyitva lehetnek a boltok vasárnap

Az Országgyűlés visszavonta a boltok vasárnapi zárva tartását előíró szabályozást kedden a kormány javaslatára. A vasárnapi pihenőnapot elrendelő törvény a most elfogadott módosítás kihirdetését követő napon veszti hatályát. A jogszabály Magyar Közlönyben való megjelenésének függvényében az üzletek így akár már most vasárnap nyitva tarthatnak.

2016-04-12

Külföldi az adósom, hogyan indítsak végrehajtást?

A végrehajtható okiratok fajtái közül a végrehajthatóvá nyilvánított európai fizetési meghagyást az Európai Unió tagállamainak területén (Dánia kivételével) külön megfeleltetési eljárás nélkül olyanként kell elfogadni, mintha a végrehajtás helye szerinti tagállamban állították volna ki. Az európai fizetési meghagyásos eljárás adott esetben kiválthat egy külföldön indított, drága, bonyolult és jogi képviselőt igénylő pert; különösen alkalmas például vállalkozások egymás közötti tartozásainak érvényesítésére. Magyarországon 2010. június 1. óta közjegyzői hatáskörbe tartozik az európai fizetési meghagyásos eljárás lefolytatása, tehát azt nem a bíróságnál kell kezdeményezni.

2016-04-12

Újabb büntetőfeljelentéseket tett a Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság (KH), büntetőfeljelentést tett a Semmelweis Egyetem objektumainak őrzés-védelmével, valamint az M4 autópálya építésével összefüggésben, a Volánbusz Zrt., a Korányi Projekt, valamint Medgyesháza szennyvízhálózatának felújítási projektje ellen pedig a közbeszerzési törvény megsértése miatt indult jogorvoslat.

2016-04-12

Kiss-botrány - Péterfalvi "befagyasztotta" az információforrást

Az esetleges további jogsérelem megakadályozása érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke elrendelte a Kiss László-ügy ítéleti iratainak zárolását.

2016-04-12

Börtönbe kerülhet, aki titkosít

Börtönnel fenyegeti a kormány azokat a szolgáltatókat, akik a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat számára feltörhetetlen “titkosításokat” kínálnak. Ez derül ki a kormány módosított terrorellenes törvénycsomagjából, ami a Népszabadság birtokába került. Vagyis hiába ígérte azt korábban a kormányzat, hogy a kétéves börtönbüntetés ötletét kiveszik a tervezetből. Most a lap szerint csak annyi változik, hogy a felhasználókat nem büntetnék.

2016-04-12

Bukják a vasárnapi dupla pénzt a kereskedelmi dolgozók

A vasárnapi zárva tartás bevezetésével duplázták meg a kereskedelmi dolgozók vasárnapi bérpótlékát. A törvény eltörlésével újra csak 50 százalékkal jár több pénz a hét utolsó napján is dolgozóknak.

2016-04-12

Meglehetősen gyors a magyar igazságszolgáltatás

Az Európai Bizottság közzétette a 2016. évi uniós igazságügyi eredménytáblát, amely összehasonlító áttekintést ad az uniós tagállamok igazságszolgáltatási rendszereinek hatékonyságáról, minőségéről és függetlenségéről. Az eredménytábla célja, hogy az adatok által támogassa az igazságszolgáltatási rendszerek javítására irányuló tagállami erőfeszítéseket. Az eredménytáblából kiderül egyebek között, hogy Magyarországon az uniós átlagnál gyorsabban születnek az elsőfokú ítéletek: polgári jogi és kereskedelmi perek esetén 144 nappal a tagállamok között a hatodik helyen áll Magyarország, közigazgatási perek esetén 148 nappal a hetedik leggyorsabb tagállamnak számít Magyarország a 2014-es adatok alapján.

2016-04-12

A Pp. rejtett titkai

Számtalan „rejtett titka” van a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvénynek, ami alapján a bíróságok évente mintegy kétszázezer peres és egymillió nem peres eljárást folytatnak le. Cikkünkben a több mint százszor módosított Pp. legérdekesebb rendelkezéseit és összefüggéseit vettük górcső alá. Az új törvény előkészítése már évekkel ezelőtt megkezdődött. A kormány 2015. január 14-én fogadta el az új polgári perrend koncepcióját, amelynek – Trócsányi László igazságügyi miniszter szerint – egyik legfőbb alapelve a perhatékonyság, amit az osztott (külön előkészítő és tárgyalási szakaszra bontott) perszerkezet hivatott szolgálni. A per előkészítő szakaszában a bíró tisztázza és rögzíti, mi is a felek álláspontja, illetve milyen bizonyítékokat kívánnak felhasználni a perben, s ezen az eljárás későbbi szakaszában csak kivételesen lehet változtatni, hogy ezzel is gátolják a rosszhiszemű, perelhúzó magatartást. Más-más szabályok vonatkoznak a jövőben a helyi bíróságokon és a törvényszékeken folyó polgári perekre. A járásbíróságokon a szóbeliség, míg a nagyobb súlyú, bonyolultabb ügyeket tárgyaló törvényszékeken az írásbeliség kap nagyobb hangsúlyt és kötelező lesz az ügyvédi képviselet. A Kúria előtti felülvizsgálati eljárásba szűrőrendszert építenek be, amely révén a legfelsőbb bírói fórum gondoskodhat arról, hogy csak a valóban érdemes jogviták kerüljenek ilyen szintre. Megújulnak a kollektív igényérvényesítés és a csoportos perindítás szabályai is. Számos olyan élethelyzet van ugyanis, amikor egy sereg jogalanyt ér azonos vagy hasonló jogsérelem, ami az érvényesített követelés szempontjából tipikusnak tekinthető, az érintettek száma miatt valamennyiük csatlakozása a perbe kivitelezhetetlen, vagy a kár nagysága nem teszi racionálissá egyedileg a peres út igénybevételét.

Tételek: 8381 - 8400 / 9683 (485 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.