Hírfolyam


2019-03-12

Gigászok csatája: létezik-e jogszerű összehasonlító reklám?

Reklámok, reklámok mindenhol… Napjainkban óriásplakátok, szórólapok, tévés és netes videók promotálják a legújabb, leggyorsabb, leggazdaságosabb termékeket. A vállalatok harcot folytatnak a fogyasztók bizalmáért és természetesen a forgalmuk növekedéséért. Egyik jól bevált eszközük erre a rivális termékeket feltüntető összehasonlító reklám, amely kitűnő marketingfogás lehet a fogyasztók figyelmének felkeltésére, ugyanakkor könnyen jogszerűtlenné válhat.

2019-03-12

Uber, Airbnb: ki minősül munkavállalónak?

Az egyre gyorsabban terjedő „gig economy” cégeivel kapcsolatban egyre gyakrabban merül fel felhasználóik jogi státusa, vajon ügyfélnek, vagy munkavállalónak tekinthetünk-e például egy Uber-sorfőrt?

2019-03-12

A gyermekek és a házastárs tartásáról - Jogos a kérdés - Beszélgetés a Budakörnyéki Járásbíróság elnökével

A házastársak együttélésük alatt közösen birkóznak meg a mindennapi feladatokkal, azonban ha kapcsolatuk megromlik, akkor is vannak kötelezettségeik gyermekeik, és adott esetben egymás felé is. De mit is jelent a gyermek és a házastárs tartása? A jövedelem mekkora része vonható ilyen célra? Szüleivel rosszul bánó nagykorú gyermek, vagy hűtlen házastárs esetén is felmerülhet?

2019-03-12

Biztatási kár megtérítése iránti perben hozott döntést a Kúria

Az ügy munkaigényességét jelzi, hogy az 1999 óta – 20 éve – folyamatban lévő eljárásban keletkezett terjedelmes iratanyag áttanulmányozása, az elévülés kérdésében való állásfoglaláshoz a felek között a repülőtéri beruházások megtérítésével kapcsolatosan korábban, párhuzamosan folyt másik per egyes iratainak áttekintése is mellőzhetetlennek bizonyult. Emellett a szerteágazó védekezés érdemi vizsgálatához hosszú ideig tartó felkészülésre, a döntéshez pedig a széleskörű bizonyítási anyag áttekintésére, megvitatására volt szükség.

2019-03-12

A Kúria határozatot hozott törzskönyv kiadása iránti perben

A döntés elvi tartalma: Ha a hatóság a gépjármű törzskönyvét a hitelezőnek mint a vételi jogot biztosító elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjának a tulajdonjog-korlátozás jogszabályon alapuló következményeként adja ki, a korlátozás jogosultja – kifejezett eltérő szerződési rendelkezés hiányában – addig tarthatja a törzskönyvet a birtokában, amíg a vételi joga fennáll.

2019-03-12

Használati díj iránti perben hozott a Kúria határozatot

A határozat elvi tartalma: az ingatlan tulajdonosát nem illeti meg az a jog, hogy ingatlana használatáért díjat követeljen, ha a birtoklással kapcsolatos tulajdonosi részjogosítványát szerződéssel korlátozta.

2019-03-12

Már elérhető az Alkotmánybírósági Szemle döntvénytárának legújabb száma

A döntvénytár 2018. II. félévének AB határozatait tartalmazza megszerkesztett (rövidített) módon, tematikusan csoportosítva. Amennyiben át kívánja tekinteni az előző félév AB határozatait, úgy javasoljuk, tekintse meg a döntvénytárat! A gyűjtemény a határozatok lényeges részét tartalmazza, összesen hét tartalmi blokkban csoportosítva: Alkotmányjog – Alapjogok, Alkotmányjog – egyéb, Büntetőjog és büntető eljárásjog, Polgári jog és polgári eljárásjog, Munka- és szociális jog, Közigazgatási és pénzügyi jog, Alkotmányjogi panaszok befogadása.

2019-03-11

Milyen alapon tagadható meg az európai polgári kezdeményezés? - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

A Bizottság tévesen alkalmazta a jogot, amikor megtagadta a nemzeti kisebbségi régiók helyzetének javítására irányuló európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét. A Bíróság ezért hatályon kívül helyezte a Törvényszék ítéletét és a Bizottság határozatát - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

2019-03-11

Ki ér le előbb a közösségi csúszdán?

Avagy uniós tagállamok versengése a kft.-k szabályozása területén. A 2000-es évek folyamán egy érdekes játszma alakult a társasági jog területén a tagállamok között, ráadásul a lavinát maga az EU indította el egy bírósági ítélettel és egy bizottsági javaslattal. De vajon miért pont a harmonizációs törekvések állnak a rivalizálás hátterében, ha az EU nem szétválasztani, hanem összefogni akart minket?

2019-03-11

Vagyonkezelő alapítványok: ezek a szabályok

Március 5-én szavazott az Országgyűlés a vagyonkezelő alapítványokról szóló – T 4513. számon benyújtott – törvényjavaslatról. A cikk a fontosabb rendelkezéseket mutatja be.

2019-03-11

Házastársak ingatlaneladás utáni adózása – példákkal

Az öt évnél régebben szerzett bármely ingatlan eladása nem jár adókötelezettséggel, ám van, amikor családi okból, vagy éppen üzleti megfontolásokból az átruházás a szerzést követő öt éven belül történik.

2019-03-11

Ingatlan-bérbeadás: több ponton változtak a szabályok

2019. január 1-jétől változtak a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelem adózásával kapcsolatos rendelkezések.

2019-03-11

Kúria: Ha a hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került, az új igényt elbíráló, a Magyar Állam Kincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága határozata ellen közvetlenül a bírósághoz lehet fordulni.

A Kúria tárgyaláson kívül határozatot hozott 2019. február 25-én a Kfv.X.37.606/2018/4. számú ügyben.

2019-03-11

Kúria: Kivételes esetben előfordulhat, hogy szakértő igénybevétele szükséges a foglalkozási megbetegedés és a munkabaleset fogalmak közötti „átfedés” feloldására

A Kúria 2019. február 18. napján tárgyaláson kívül az Mfv.III.10.137/2018. számú ügyben hozott határozatot. A néhai munkavállaló mezőgazdasági segédmunkásként dolgozott a mezőgazdasági őstermelő munkáltató hagymaföldjén.

2019-03-11

Kúria: Az alsó középfokú végzettség legalább középfokú végzettségnek minősül a garantált bérminimumra jogosultság szempontjából

A Kúria határozatot hozott 2019. január 28. napján tárgyaláson kívül, az Mfv.III.10.077/2018-as számú ügyben. A felperes által üzemeltetett üzemanyagtöltő állomáson dolgozó munkavállalók üzemanyag kútkezelői végzettséggel rendelkeznek. A munkáltató a munkavállalók részére személyi alapbért fizetett garantált bérminimum helyett.

2019-03-11

Kúria: Téves az az álláspont, mely szerint a halál napjától számított egy éven belül van csak lehetőség az ideiglenes özvegyi nyugdíj iránti kérelem benyújtására

A Kúria 2019. február 13. napján tárgyaláson kívül elbírálta, az Mfv.III.10.337/2018. számú ügyet. A felperes 2017. február 15. napján nyújtotta be igényét ideiglenes özvegyi nyugdíj megállapítása iránt. A néhai jogszerzőt (felperes férjét) 2014. október 3-ai hatállyal a Rendőr-főkapitányság eltűntté nyilvánította.

2019-03-11

Kúria: A Kúria határozatot hozott hitelezői igényének vagyoni fedezetét vizsgáló ügyben

A Kúria határozatot hozott a Pfv.III.22.667/2017 számú ügyben. A felperes keresetében kártérítés megfizetésére kérte kötelezni az alpereseket arra hivatkozással, hogy ügyvezetőként a társaság tulajdonában volt gépjárművek áron aluli értékesítésével elvonták hitelezői igényének vagyoni fedezetét. Keresetét a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 339. § (1) bekezdésére és 344. § (1) bekezdésére alapította.

2019-03-07

Itt a legújabb fejlemény a Quaestor-botrányban

Az úgynevezett Quaestor-ügyben a Fővárosi Főügyészség kiterjesztette a vádat egy közel 1,3 milliárd forintos sikkasztási cselekményre is. A soltvadkerti ügyrészben emellett megtörtént a korábbi ügyészi indítvány szerinti egyesítés - adta hírül a Fővárosi Főügyészség.

2019-03-07

Az e-könyvek és a digitális jogkezelés - DRM védelem vagy vízjel? - Előnyök, hátrányok és a megkerülés jogkövetkezményei

Az első e-könyvek megjelenésekor többen gondolhatták, hogy leáldozott a hagyományos, papír alapú könyvek világa, mert a jövőben majd mindenki csak egyszerűen beszerezhető és könnyen tárolható elektronikus köteteket vásárol a nyomtatott példányok árának töredékéért. Azóta jó pár év eltelt, de az e-könyvek még mindig nem tudták átvenni a nekik kijáró helyet annak ellenére, hogy az értékesítésük mértéke az utóbbi időben folyamatosan növekedett.

2019-03-07

Az MTVA-ügy mai állása

2018 év vége jelentős változást hozott a magyar politikai közéletben és az ellenzéki politizálás fejlődésében. Ennek kézzel fogható eredményei a december 12-i parlamenti ülés obstrukcióval történő ellehetetlenítési kísérlete, valamint az MTVA-székházban történt eseménysorozat. Ez utóbbi vonatkozásában olyan cselekményekre is sort került, amelyek próba elé állították az országgyűlési képviselők mentelmi jogának határát, a fegyveres biztonsági őrök tettlegességig fajuló intézkedéseinek törvényességét vagy éppen a közérdekű üzemhez és annak megzavarásához kapcsolódó értelmezési alternatívákat.

Tételek: 61 - 80 / 5700 (285 oldal)
  • GDPR
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.