Hírfolyam


2021-04-09

A honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított ingatlanok – mint speciális vagyonelemek – a Nemzeti Földalapban

A tanulmány bemutatja és rendszerezi a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított ingatlanokra vonatkozó jogi szabályozási környezetet (vagyongazdálkodási, ingatlannyilvántartási, illetve eljárásjogi szempontból), rámutatva e területek speciális jogi jellegére, majd részletezi ezen ingatlanok tényleges hasznosíthatóságának lehetőségeit, reflektálva az egyes felmerülő problémákra, azok aktualitására és végül összegzésképpen megvizsgálja a szerző hipotézisének igazolhatóságát.

2021-04-09

Alkotmánybírósághoz fordul egy betiltott autós demonstráció szervezője, mert öt hónapja bármilyen tüntetés tilos

A Magyar Helsinki Bizottság segítségével alkotmánybírósághoz fordul egy gyulai férfi, amiért a március 26-ra tervezett autós demonstrációját a rendőrség nem engedélyezte, és ezt a döntésüket később a bíróság is helybenhagyta. Az érvelés mindkét esetben azonos volt: tavaly november óta kormányrendelet tilt minden demonstrációt Magyarországon. Jámbor Sándor arra hivatkozott, hogy a kormányrendelet ellentétes az Alaptörvénnyel, mert teljes egészében lehetetlenné teszi a gyülekezési jog gyakorlását még olyan esetekben is, amikor – mint amilyen ez is – a tüntetésnek semmiféle járványügyi kockázata nincsen.

2021-04-09

Rohammunka a törvénygyárban: 19 törvényjavaslatot tárgyal ma az országgyűlés

Az gyakran előfordul, hogy szorosan összetartozó tervezetek vitáját együtt tartják meg. Az azonban példátlan, hogy 19, részben önmagában is sokféle témáról szóló és egymáshoz csak részben kapcsolódó törvényjavaslatról folyjon összevont vita, amelyek összesen 273 paragrafusból és egy sor hosszú mellékletből állnak, terjedelmük indoklással együtt 286 oldal. Köztük van a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jogállását általában rendező, valamint a felsőoktatási törvényt módosító két vaskos javaslat, 12 egyetem átalakítása és több más közérdekű alapítvány létrehozása.

2021-04-09

Hazudik vagy sem? - A hazugságvizsgálat jogi vonatkozásai

A vallomások őszinteségének vizsgálata évezredes múltra tekint vissza. A módszerek az idők során sokat változtak, a cél azonban változatlan: tényszerű adatot megállapítható ténnyé erősíteni. De milyen esetben és mely szabályok alapján alkalmazható a hazugságvizsgálat? Ki és milyen eljárás keretében végezheti? És vajon kijátszható-e a poligráf?

2021-04-09

Szerződéskötés távolról, elektronikusan?

A világjárvány miatt minden korábbinál nagyobb igény van arra, hogy a különböző szerződéseket, okiratokat elektronikus formában is elfogadják, sőt azokat akár személyes megjelenés nélkül is alá lehessen írni. Jóllehet a közokiratok távolról történő biztonságos aláírásnak egyelőre Magyarországon nincsenek meg a technikai és jogi feltételei, a közjegyzők várakozása szerint elektronikus okiratok két-három éven belül így is teljesen felválthatják a papíralapúakat. Ehhez elsősorban az elektronikus aláírás, vagy az egyéb biometrikus azonosítási megoldások gyors terjedésére van szükség, amit viszont gátol, hogy a magyar állampolgárok mindössze negyede igényel elektronikus aláírást, holott azt bárki ingyenesen megtehetné az új típusú személyigazolvány készítésekor.

2021-04-09

Mérséklődik a börtönnel büntetettek aránya Európában - Az Európa Tanács közzétette 2020-as büntetés-végrehajtási statisztikáit

Nyolcadik éve folyamatos csökkenés figyelhető meg a szabadságvesztéssel sújtottak arányát illetően az Európa Tanács tagországaiban, az előző év adataihoz viszonyítva tavaly 1,7 százalékkal kevesebb, 100 ezer lakosra vetítve 106,1-ről 104,3-ra mérséklődött a börtönbüntetések aránya Európában - derült ki az Európa Tanács 2020-as adatokat rögzítő, csütörtökön közzétett büntetés-végrehajtási statisztikájából. A tanulmány szerint a csökkenés részben a hagyományosnak számító bűncselekmények, például a lopások és a rablások számának visszaesését tükrözi, az adatokat ugyanakkor nem egészíti ki a kibertérben elkövetett bűncselekmények száma. A számítógépes csalások és bűncselekmények esetében ugyanis kevesebb alkalommal születik elmarasztaló ítélet, mivel az elkövetők gyakran az adott ország területén kívül tartózkodnak, megnehezítve ezzel a felderítést és a szankcionálást.

2021-04-08

Így érdemes rendezni a jogvitákat: időt és pénzt spórolhatnak a vállalkozások

Három év pereskedés helyett három hónap alatt, közjegyző előtti egyezséggel zárult nemrégiben egy beszállító és egy nem fizető vállalkozó jogvitája, akik ezzel nemcsak időt, hanem rengeteg pénzt is megspóroltak maguknak. Noha a jogviták alternatív rendezése gyorsabb és költséghatékonyabb, egyelőre mégis kevesen élnek a lehetőséggel, miközben ez a megoldás mentőövet jelenthet a cégek számára a világjárvány okozta gazdasági-piaci környezetben.

2021-04-08

Akik megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnak

A Magyar Munkaerő Kölcsönzők Országos Szövetsége (MMOSZ) a megváltozott munkaképességűek alkalmazásában rejlő előnyökre hívja fel a figyelmet, három szolgáltató pedig a saját gyakorlatát osztja meg.

2021-04-08

Meghalt Vókó György, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója

75 éves korában elhunyt Vókó György nyugalmazott legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója, főtanácsos, az MTA Állam- és jogtudományok doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar professor emeritus oktatója - tájékoztatta az mti-t a Legfőbb Ügyészség kedden.

2021-04-08

Jöhet a szigorítás: 3 év börtön járhat a jogosítvány nélküli vezetésért

Abban az esetben, hogyha úgy vezet valaki Magyarországon, hogy nincs jogosítványa, a hatályos jogszabály szerint legfeljebb 150 ezer forintos bírsággal sújtható.

2021-04-08

Élelmiszer-e a veszélyes eb?

A jogalkotó egy új, áprilistól hatályos jogszabállyal tovább bővítette az élelmiszerlánc-szereplők körét és regisztrációs kötelezettséget is előírt az új szereplőknek azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a kedvtelésből tartott állatok üzletszerű forgalmazásával, gyógykezelésével vagy például állatvédelmi feladatokkal foglalkozó személyeket és szervezeteket az ún. FELIR-nyilvántartás részévé tegye. Az új jogszabály azonban olyan furcsa, érthetetlen szereplőket is bevonz a nyilvántartás körébe mint pl. a veszélyes eb tartója, így hatálybalépése kapcsán a címbeli valamint egyéb fura kérdésekkel kell megbirkóznunk és válaszokat kapnunk.

2021-04-08

A boltok több mint fele vét hibát a jótállásban

Számos üzlet lassan zárkózik fel a jótállás és szavatosság 2021-től átfogóan megújított szabályaihoz. A fogyasztóvédelem az év első napjától fokozottan ellenőrzi a vásárlók jogait erősítő előírások betartását.

2021-04-07

Levelet hozott a posta: adókivető határozatok

A napokban a gépjármű tulajdonosok/üzembetartók levelet kapnak a NAV-tól, mely tartalmazza a 2021. évi gépjármű fizetésére vonatkozó tudnivalókat.

2021-04-07

Bűncselekmény esetén is megállapítható a leltárhiány miatti felelősség?

Mikor beszélhetünk hivatalosan leltárhiányról? Ki lehet felelős leltárhiány esetén? Bűncselekmény, például lopás esetén is megállapítható a leltárfelelősség? Melyek a leltárfelelősség alapvető feltételei?

2021-04-07

Koronavírus: megjelent a nyitásról szóló jogszabály

Megjelent a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló jogszabály kedden a Magyar Közlönyben.

2021-04-07

A munkahely meghatározása a munkaviszonyban

A munkahely a munkaviszony egyik lényeges eleme. A munkavállaló tevékenységét jelentős mértékben meghatározza, hogy a munkáját hol kell elvégeznie. Ezért fontos, hogy miként kerül a munkaszerződésben meghatározásra a munkahely. Ennek elmaradása esetén mit kell munkahelynek tekinteni?

2021-04-07

Hogyan válhat a bejelentővédelmi kötelezettség előnnyé? - Változnak a whistleblowing uniós szabályai!

A visszaélés-bejelentő – vagy angol elnevezéssel „whistleblowing” – rendszereket az eddigi gyakorlat alapján jellemzően az állami intézményekhez vagy éppen a legnagyobb multinacionális vállalkozásokhoz kötöttük, ez a helyzet azonban egy uniós irányelvnek köszönhetően hamarosan változni fog.

2021-04-07

A teljesítés igazolása uniós értékesítéskor

Egyszemélyes kft. gyártással foglalkozik. Az elkészült termék értéke és sérülékenysége miatt a szállítást is a gyártó végzi, magántulajdonban lévő személygépkocsijával. A vevő lengyel cég. Mindkét cég rendelkezik EU-s adószámmal. Milyen dokumentum kiállítására van szükség ahhoz, hogy a gyártó igazolja a teljesítést és adómentesen értékesíthessen az EU-ban? – kérdezte olvasónk.

2021-04-07

Kerülhet-e termőföld az örökös helyett az állam tulajdonába? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

Az öröklés bekövetkezéséig olyan függő jogi helyzet áll fenn, amelyre az Alaptörvény tulajdonhoz való jogot biztosító rendelkezése alapján nem lehet alapjogi védelmet alapítani - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1227/2020. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában. Az Alkotmánybíróság elutasította a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény és a hagyatéki eljárásról szóló törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt.

2021-04-07

A ne bis in idem elvének hazai fejlődéstörténete

Szabó Judit (büntető kollégiumvezető, Fővárosi Törvényszék) írása előzetes a Büntetőjogi Szemle következő lapszámából. Magyarország Alaptörvénye a XXVIII. cikk (6) bekezdésében immár expressis verbis rögzíti a ne bis in idem elvét azáltal, hogy tételesen kimondja: „A jogorvoslat törvényben meghatározott rendkívüli esetei kivételével senki nem vonható büntetőeljárás alá, és nem ítélhető el olyan bűncselekményért, amely miatt Magyarországon vagy – nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által meghatározott körben – más államban törvénynek megfelelően már jogerősen felmentették vagy elítélték.”

Tételek: 61 - 80 / 9197 (460 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.