Hírfolyam


2015-09-30

Mégis előzetesben maradnak a Quaestor-ügy gyanúsítottjai

Mégis előzetes letartóztatásban marad a Quaestor-ügy három gyanúsítottja, mert a Fővárosi Törvényszék kedden másodfokon, jogerősen megváltoztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság korábbi, házi őrizetet elrendelő végzését. Bagoly Bettina tájékoztatása szerint a törvényszék az ügyészség fellebbezésének helyt adva, annak indokaival egyetértve változtatta meg az elsőfokú bíróság döntését és fenntartotta mindhárom gyanúsított előzetes letartóztatását.

2015-09-30

A szülői felügyelet gyakorlásának bírósági rendezése során mérlegelésre kerülő szempontok

A dolgozat írója azokat a tényezőket igyekszik számba venni, amelyek jelentőséggel bírnak a kiskorú gyermek bíróság által történő elhelyezése, avagy a szülői felügyelet gyakorlásának bírósági rendezése szempontjából, amelyekre alapítva a jogalkalmazó képes döntést hozni a jog által szabályozott egyik kétségkívül legintimebb kérdésben, különösen a 2014. évi V. törvény szabályozására tekintettel.

2015-09-29

Eláll a korábban indított perektől a Quaestor felszámolója

A cég olyan Quaestor-ügyfelekkel szemben kezdeményezett eljárásokat, akik a csőd előtti napokban "gyanús hirtelenséggel" váltották pénzre lejárat előtti kötvényeiket. A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN), amely a Quaestor Értékpapír Zrt. felszámolója, honlapján közölte: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerint a felszámolónak meg kell vizsgálnia a felszámolást közvetlenül megelőző időszakot. Ezzel párhuzamosan egy belső vizsgálatot is lefolytatott a PSFN, amelyben azt ellenőrizték, hogy volt-e kirívó kereskedési nap a forgalom szempontjából. Ez a vizsgálat hétfőn lezárult, és megállapításai nyomán a felszámoló úgy döntött, eláll a korábban megindított perektől, egyúttal azonnali hatállyal felmondja a peres képviseletet eddig ellátó ügyvédi irodával kötött szerződését.

2015-09-29

Sajó András lett az EJEB egyik elnökhelyettese

Sajó Andrást választották meg három évre az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) elnökhelyettesévé - közölte honlapján a strasbourgi székhelyű testület. Az EJEB két elnökhelyettese a bíróság öt szekciója közül kettőnek az elnöki posztját is betölti.

2015-09-29

A végrehajtási kifogás, különös tekintettel a becsérték, a díjjegyzék és a felosztási terv kapcsán előterjesztett végrehajtási kifogások bírósági gyakorlatára

A bírósági végrehajtás számtalan jogorvoslatot kínál, melyek közül a gyakorlat által igazoltan a legjelentősebb a végrehajtási kifogás. Jelen írás a bírósági végrehajtás foganatosítása során igénybe vehető, a Vht. legfontosabb jogorvoslati eszközét, a végrehajtási kifogást elemzi. Felvázolja a leggyakrabban felmerülő és talán legproblémásabb végrehajtási kifogás típusokat, az azok elbírálása során felmerülő gyakorlati problémákat, valamint az ezen területeket érintően hatályba lépett rendelkezéseket, és a jogalkalmazás során felmerült problémákat és joghézagokat.

2015-09-29

Közvetett diszkrimináció - Az EuB döntése

Vajon diszkrimináció történik-e akkor, ha valaki, adott esetben egy többségében romák által lakott kerületben nem romaként azért nem tudja önmagának ellenőrizni az elektromos mérőórák állását, mert az adott kerületben a „megbuherálások” elkerülése miatt mind magasra vannak elhelyezve? Nemrégiben az Európai Unió Bírósága (EuB, Bíróság) úgy találta, hogy közvetett hátrányos megkülönböztetésről akkor is lehet beszélni, ha a panaszos személy maga nem rendelkezik a védett tulajdonsággal.

2015-09-28

Budapesti Ügyvédi Kamara: nem okoz fennakadást a működésben a bíróság döntése

Az ítélet a 2014. februári választói közgyűlés határozatait nyilvánította érvénytelenné, így a kamarának nincsenek új megválasztott tisztségviselői. A testület elnöke, Réti László azt írta: a fővárosi ügyvédek köztestülete minden fennakadás nélkül folytatja napi működését. Hozzátette, az ítélet a 2014. februári választói közgyűlés határozatait nyilvánította érvénytelenné, így a kamarának nincsenek új megválasztott tisztségviselői. Az ügyvédi törvény szerint "a tisztségviselők megbízatása az új tisztségviselők megválasztásának napján szűnik meg". A kamara korábban megválasztott tisztségviselői - akik túlnyomó többségükben azonosak a 2014-es választáson megválasztottakkal - nyomban elfoglalták helyüket, a bizottságok működnek és a munka zavartalan, folyamatos.

2015-09-28

Hogyan adózik az egyéni ügyvédek oktatási tevékenysége?

Az ügyvédként végezhető, az Ütv. 5. §-ában foglalt tevékenységek körét taxatív módon sorolja fel a jogszabály, ezért nem fogadható el az olyan értelmezés, hogy az ügyvéd ügyvédi működése körében végezhet oktatási tevékenységet. Az oktatás a fentiek alapján olyan tevékenység, melynek folytatása az ügyvéd számára megengedett, azonban az ügyvédi működés hatókörén kívül valósul meg. Az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozói minőséget az ügyvédi tevékenység végzése, a kamarai nyilvántartásba vétel alapozza meg, az ügyvéd az – egyébként vállalkozóként végezhető – oktatási tevékenységet vállalkozóként el sem láthatja, mert az ügyvédi tevékenységén túlmenően egyéni vállalkozást nem alapíthat, vállalkozói tevékenységet nem folytathat. Tekintettel arra, hogy az ügyvéd által végzett oktatási tevékenység nem minősül az Ütv. szerinti ügyvédi tevékenységnek, a részére kifizetendő megbízási díj elszámolása során nem a vállalkozóként (egyéni ügyvédként), hanem a magánszemélyként végzett önálló tevékenységre irányadó szabályok szerint kell eljárni. Ennek megfelelően a megbízási díjból a kifizetőnek kell megállapítania és levonnia a személyi jövedelemadó előleget és a járulékokat.

2015-09-28

Európai öröklési bizonyítvány - Gyorsabb ügyintézés

Az európai öröklési rendelettel véget érhet a hosszú, költséges eljárások sora a határokon átnyúló öröklésjogi útvesztőben. Az európai polgárok mobilitásával a több tagállamban való tulajdonszerzés is egyre jellemzőbbé válik, ám a javak után lefolytatott hagyatéki eljárások és az örökséghez való hozzájutás koránt sem volt zökkenőmentes. Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU rendeletének életbelépése előtt az örökösnek minden egyes államban meg kellett indítania a hagyatéki eljárást ahhoz, hogy hozzájusson a különböző országok jogát érintő örökségéhez. Az uniós norma viszont a 2015. augusztus 17-től kezdődően elhunyt személyek után már jelentősen megkönnyíti a hagyatéki ügyek intézését. Mostantól egy tagállamban is elegendő megindítani az eljárást ahhoz, hogy a hagyatéki vagyon átadása minden uniós ország előtt egyformán elismert rendben végbemehessen.

2015-09-28

Fegyházbüntetést kért a Prisztás-ügy vádlottjaira az ügyész

Perbeszédében az ügyész azt mondta: a bizonyítékok alapján kétségkívül megállapítható, hogy Portik Tamás elsőrendű vádlott volt a felbujtója és a másodrendű vádlott, H. István volt a tettese a Prisztás József sérelmére elkövetett emberölésnek. A harmadrendű vádlott, F. Ferenc bűnsegéd volt - tette hozzá. Az ügyész felbujtóként, előre kitervelten és aljas indokból elkövetett emberölés bűntettének elkövetése miatt kérte szabadságvesztés kiszabását Portik Tamásra.

2015-09-28

Törvényjavaslat az Astra ügyfelei által okozott kgfb-károk rendezésére

Az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat alapján a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által kezelt Kártalanítási Számla előlegezné meg a kifizetését azoknak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) károknak, amelyeket a felszámolás alá került román Astra S.A. Biztosító magyar fióktelepének ügyfelei okoztak.

2015-09-25

Felülvizsgálnák a népszavazásra vonatkozó szabályokat - A Nemzeti Választási Iroda vezetőjének javaslatai

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vezetője szerint a jogbiztonság miatt indokolt lenne több, a népszavazásra vonatkozó szabály pontosítása, például az, hogy mennyi időn belül lehet egy népszavazási kérdés ügyében az Alkotmánybírósághoz fordulni alkotmányjogi panasszal. Az NVI elnöke szerint más területen is fontos lenne a szabályok pontosítása. Emlékeztetett arra: a jelenlegi szabályozás szerint nem lehet országos népszavazást tartani a többi között a központi költségvetésről, a központi költségvetés végrehajtásáról, központi adónemről, illetékről, járulékról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvény tartalmáról. Ugyanakkor - mondta - az alkotmánybírósági gyakorlat ezt a szabályt túlságosan is kiszélesítette, és lényegében minden népszavazási kérdésre "ráhúzható", hogy érinti a költségvetést. Jelezte: véleménye szerint meg kellene fontolnia a törvényalkotónak, hogy pontosítsa a költségvetésre vonatkozó tilalmat.

2015-09-25

Idén már elsőfokú ítélet születhet a miskolci “fészekrakós” ügyben

Sajátos esetként tárgyalja a Miskolci Törvényszék a „szocpolos” és a „fészekrakós” ügyeket. Közös sajátosságuk, hogy valamennyi ügy a lakhatási feltételek biztosítását, illetve otthon-teremtést célzó állami támogatások jogosulatlan megszerzésére irányult. Jellemzőjük a vádlottak kiemelkedően magas száma, hiszen általában köztük vannak a szerződések megkötésében közreműködő ügyvédek, ügyvédi irodák alkalmazottai, pénzintézeti alkalmazottak, ingatlan-értékbecslést végzők, valótlan tartalmú munkáltatói igazolást kiállítók, hitelközvetítők, az ingatlant eladó, vásárló, építtető személyek. A vádlottak száma 289, és 50-nél több ügyvéd működik közre a büntetőperben.

2015-09-24

Novemberben módosulhat a munka törvénykönyve

Októberben kezdődő, széles körű társadalmi egyeztetés után, várhatóan november végére kerül a parlament elé a munka törvénykönyvének (Mt.) módosítása - mondta Jáczku Tamás, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője a Liga Szakszervezetek által koordinált, Mt.-ről készített hatástanulmány eredményeit bemutató konferencián szerdán Budapesten. Az NGM főosztályvezetője szerint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) a munkaadók és munkavállalók is felvetették a módosítás szükségességét, valamint az Európai Unió is megfogalmazott előírásokat, javaslatokat. A tavaszi tárgyalások során sikerült több ponton közelíteni a kormány, a munkaadók és a munkavállalók álláspontját. Emellett a módosítás kapcsán megvizsgálták a jogalkalmazást, a bíróságok munkáját, szakmai testületeket vontak be az Mt. módosításának előkészítésébe.

2015-09-24

Megszüntették a Quaestor-ügy gyanúsítottjainak előzetes letartóztatását

Tarsoly Csabának, a Quaestor-cégcsoport vezetőjének védője mindössze annyit közölt, hogy a bíróság mintegy kilenc órán keresztül tárgyalt a kényszerintézkedésről, végül a védői érvelést fogadta el, és a gyanúsítottak házi őrizetét rendelte el az előzetes letartóztatás helyett. A végzés ellen az ügyészség fellebbezett, a gyanúsítottak így csak akkor mehetnek majd haza, ha a döntést a Fővárosi Törvényszék jogerőre emeli.

2015-09-23

Jogerős életfogytiglant kapott két bandatag idős emberek megölése miatt

A nyolctagú banda a fővárosban 2010 októbere és 2011 januárja között a kiszemelt idős emberekre otthonukban támadt rá este, éjszaka, hogy megszerezze értékeiket. Öt embert megöltek, tucatnyit bántalmaztak, megkötöztek és kiraboltak. A tényállás szerint a Romániából Budapestre költöző, rendszeres jövedelemmel nem rendelkező elkövetők még az értékek megszerzése szempontjából is szükségtelen mértékű erőszakot alkalmaztak a 71 és 90 év közötti gyenge, beteg sértettekkel szemben, akik többnyire meg se próbáltak ellenállni, legfeljebb csak szóban. A vádlottak egyebek mellett bűnszövetségben, csoportosan elkövetett rablást, személyi szabadság megsértését, életveszélyt okozó testi sértés kísérletét, valamint különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölést követtek el.

2015-09-23

Kulcsár Attila felmentését kérte a sikkasztással vádolt volt bróker védője

Az ügyvéd kijelentette: nem állítja, hogy védence ártatlan, de szerinte a benyújtott vádirat alapján nem lehet elítélni. Az elsőrendű vádlott védője keddi perbeszédében azt mondta, a vádirat elhibázott: a K & H Bank brókercégénél dolgozó Kulcsár Attilának sem jogilag, sem fizikailag nem volt módja sikkasztást elkövetni. Az ügyvéd kiemelte, hogy védence ügyfelei megbízásából cselekedett, az arra jogosultak rendelkeztek a saját számláik felett. A bank elektronikus nyilvántartását kezelőknek pedig nem adhatott megbízást és nem is tévesztette meg őket - folytatta. Az ügyészség legújabb felvetésére, a "közvetett" tettes koncepciójára a védelem úgy reagált: de akkor ki a közvetlen tettes?

2015-09-23

Férfiak nyugdíjazása: A nők kedvezőbb jogai miatt alkotmányellenes a népszavazási kezdeményezés

A nők a férfiakhoz képest kedvezőbb alanyi jogokra tarthatnak igényt az alaptörvény szerint, ezért is alkotmányellenes a Kúria június végi döntése, amely lehetővé tette a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazásáról szóló népszavazási kezdeményezést - derül ki az Alkotmánybíróság határozatának indoklásából. A döntés másik indoka szerint azért sem lehet népszavazást tartani a kérdésben, mert az tiltott tárgykört, konkrétan a költségvetési törvényt érinti. Az Ab döntése következtében a Kúriának új - az Ab döntésének megfelelő tartalmú - határozatot kell majd hoznia az ügyben, az alapján pedig az NVB ismét dönthet arról, hogy hitelesíti-e a népszavazási kérdéseket, végeredményben szintén az Ab döntésével összhangban.

2015-09-23

Liftek: Módosulnak a műszaki felülvizsgálatáról szóló szabályok

Változnak a liftek műszaki felülvizsgálatáról szóló szabályok a Magyar Közlöny keddi számában megjelent rendelet szerint, amely kétévente írja elő a fővizsgálatot a 20 évnél nem régebbi liftek esetén, a köztes években ellenőrző vizsgálatot kell végezni. A kormány emellett megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a vizsgálatokat hatósági árassá tegyék.

2015-09-23

Két fontos dolog változott a parkolási bírságoknál

A Kúria szerint egyáltalán nem jogszerű, hogy csak öt napig lehet bemutatni az esetleg elkavarodott, ám érvényes parkolási jegyet, illetve, hogy ezt csak egyszer lehet megtenni egy hónapban.

Tételek: 6481 - 6500 / 7165 (359 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.