Hírfolyam


2016-06-01

1956 - Egyfokúvá válhat a semmisség igazolása

Egyfokúvá válhat az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő ítéletek semmisségének megállapítása és szélesedhet az eljárás kezdeményezésének lehetősége egy fideszes javaslat szerint. A parlament 2000-ben nyilvánította semmissé a leszámolást kiszolgáló jogszabályok alkalmazásával meghozott ítéleteket, azok igazolását a jogosultaknak kellett kérelmezniük. A hatályos szabályozás szerint az ítéletek semmiségéről szóló igazolás az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozik, így fellebbezni lehet ellene. A javaslat az eljárást a Kúriához helyezné át, azzal az indokkal, hogy ez hatékonyabb, gyorsabb elbírálást tesz lehetővé. Az indítvány szélesebb körben határozza meg az eljárás kezdeményezésének lehetőségét, így például a semmisség igazolását a terhelt hozzátartozója a terhelt életében is indítványozhatja.

2016-05-31

Tanúgondozás és áldozatvédelem - Az OBH országos programja

A tanúgondozás intézményének 2013. évi meghonosítása mellett az Országos Bíróság Hivatal (OBH) nagy hangsúlyt fektet az áldozatvédelemre, így a 2014. évi célkitűzéseknek megfelelően 2015-től a tanúgondozás és áldozatvédelem témakörét országos programmá emelte. Nagy hangsúly került a bírósági dolgozók képzésére és érzékenyítésére annak érdekében, hogy munkájuk során – eljárási pozíciójuktól függetlenül – felismerjék az áldozatokat, kihallgatásuk, kezelésük során kellő érzékenységgel járjanak el, olyan módon, hogy ne sérüljön a pártatlanság, elfogulatlanság követelménye sem. Lehetőség szerint a bíróságok igyekeznek biztosítani a vádlottól elkülönített várakozást, esetleg a külön kihallgatás lehetőségét. Az OBH 2016-ban pályázatokkal is kívánja támogatni a célkitűzések megvalósítását.

2016-05-31

Perújítást kér az ügyészség Hunvald-ügyben

Az ügyészség perújítási eljárást kezdeményezett Hunvald György ügyében - közölte a Legfőbb Ügyészség hétfőn az MTI-vel. Közleményükben emlékeztettek arra: a Kúria május elején Hunvald György ügyében hatályon kívül helyezte a Szegedi Ítélőtáblának azt a jogerős ítéletét, amellyel megállapították Hunvald György büntetőjogi felelősségét, illetve vele szemben szabadságvesztést szabtak ki. A hatályon kívül helyezés oka azonban kizárólag az volt, hogy a Hunvald Györggyel szemben folyamatban volt büntetőeljárásokat egyesíteni kellett volna bírósági szakban, ez azonban elmaradt.

2016-05-31

Devizahitel - A héten dönt a Kúria

Egy héten belül jogegységi határozatot hoz a Kúria azoknak a devizahiteles szerződéseknek az ügyében, amelyek nem tartalmazták a kezdeti tartozás pontos devizaösszegét. Az eljárás megindítására azért volt szükség, mert decemberben a legfőbb jogi fórumon egy ilyen megállapodásról kimondták annak érvénytelenségét. A döntés megteremtheti a lehetőségét egy újabb devizahiteles elszámolásnak. A kérdésben perdöntő lehet az, hogy a Kúria a bankok vagy a károsultak álláspontjának megfelelően nevezi-e meg a devizaösszeg meghatározásának időpontját. A Magyar Bankszövetség a Kúriának írt levelében úgy érvel, hogy a bíróság helytelenül járt el az említett ügyben, mivel ezekben a kérdésekben 2013-ban már hoztak irányadó szabályt. Ebben rögzítették, hogy a devizában számolt tartozás csak a folyósítás napján számítható ki, s ezért azt a folyósítási értesítő tartalmazza. Az egyik legnagyobb bizonytalanságot az ügyben az jelenti, hogy nem tudni pontosan, mekkora az érintettek köre, becslések szerint az a devizahiteles szerződések eredeti mintegy félmilliós számához viszonyítva százezres tétel lehet.

2016-05-30

A Google-nak adott igazat a bíróság

A Google javára döntött az esküdtszék a cég és az Oracle közötti perben, melynek keretében az utóbbi vállalat elmaradt licencdíjak, illetve az Androidnál használt fejlesztői eszközök miatt perelte riválisát. A Kaliforniában zajló eljárásban a múlt hét végén hozott döntés azonban a két vállalat közötti vitánál sokkal messzebbre mutat. Azt jelzi ugyanis, hogy bár a korábban hozott bírósági ítélet szerint a nyílt forráskódú programokhoz, köztük a Java-hoz fejlesztett API-k védettnek számítanak, de nem a szigorú szerzői jogi szabályok vonatkoznak rájuk, hanem a sokkal lazább, tisztességes felhasználás elve alapján kell alkalmazni azokat. Ez pedig rengeteg szoftverfejlesztő számára hozhat megnyugvást, mivel azt jelenti, hogy a jövőben is a jelenlegi gyakorlat szerint használhatják ezeket a megoldásokat.

2016-05-30

Megtámadja a Fővárosi Törvényszék végzését a Buda-Cash felszámolója

A Buda-Cash Brókerház Zrt. felszámolója megtámadja a Fővárosi Törvényszék elsőfokú végzését, amelyben a hazai bíróság joghatóságának hiányát állapította meg a Saxo Bank SA ellen indított perben - közölte a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN), a társaság felszámolója pénteken honlapján.

2016-05-30

Brókerbotrány - Megtörtént a hiánypótlás, ezer oldallal bővült a vádirat

A Fővárosi Főügyészség 1548 oldalas vádiratának terjedelme további ezer oldallal bővült a Quaestor-ügyben. Ibolya Tibor fővárosi főügyész közleményében jelezte: a különösen jelentős kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt T. Csaba és társai ellen folyamatban lévő bűnügyben a Fővárosi Törvényszék április elsejei végzésében foglalt hiánypótlási felhívásnak a Fővárosi Főügyészség "a jogszabályi előírások és technikai lehetőségek keretein belül eleget tett". A bíróság kérésének megfelelően részletezték, hogy a végzésben hivatkozott öt terabyte kapacitású lemezen lévő bizonyítékok mely cselekmények bizonyítására szolgálnak - tartalmazza a közlemény. Ibolya Tibor hozzátette: az ügyészség tulajdonképpen egy elektronikus könyvjelzőt készített, ami segíti a bíróságot abban, hogy eligazodjék a nagy mennyiségű adatok között. A főügyész szerint ezzel elhárult a tárgyalás kitűzésének akadálya.

2016-05-30

Változhat a szülőtartás

A jövőben akár egy szociális otthon is perelhetné a tartási kötelezettségét elmulasztó gyermeket. Sok kérdésben a bírói gyakorlat dönt. A szülőtartás jelenlegi szabályozásához képest a lényegi változás az lenne, hogy a perindításra jogosultak köre bővülne. Így az a személy is jogosult lenne pert indítani, aki a tartásra rászoruló szülő ellátásáról a tartásra köteles gyermek helyett gondoskodik. Nemcsak szülőknek, hanem kiskorú gyermeknek, kiskorú testvérnek, házastársnak, élettársnak, nagyszülőnek, nagybácsinak, nagynéninek is megítélhető a tartásdíj a jogszabályi feltételek megvalósulása esetén. Sem a törvényjavaslat, sem az indokolása nem tér ki arra, mit kell időskornak tekinteni. Ezt vélhetően a bírói gyakorlat alakítja majd ki. Az eljárás illetékköteles lesz, általában a követelt összeg 6 százaléka, melyet a megítélt éves tartási összeg után számítanak fel. Az illetékminimum 15 ezer forint; ezt havi 21 ezer forintos tartásnál haladhatja meg a kötelezettség.

2016-05-30

Az internetszolgáltatók nem adhatják ki a fájlcserélők adatait

Régi vitát zárt le a Kúria, amikor úgy döntöttek, az internetszolgáltatók nem adhatják ki a fájlcserélők nevét és adatait. A Kúria a Pfv.IV.20.133/2016. számú, fájlcseréléssel, filmletöltéssel kapcsolatos szerzői jogi perben hozott jogerős ítéletében pontot tett egy régóta húzódó vitára: kiadhatják-e az internetszolgáltatók a fájlcserélők, tipikusan a torrentezők nevét és személyes adatait? A Kúria ítéletében tisztázta ezt a kérdést, és megállapította, hogy az adatvédelmi szabályok megakadályozhatják az adatok kiadását akkor, ha a közvetítő szolgáltató ügyfele magánszemély és nem járult hozzá adatainak kiadásához. A Kúria azt is kimondta, hogy a konkrét ügyben az internetszolgáltató általános szerződési feltételeinek elfogadásával annak előfizetői nem járultak hozzá az adataik kiadásához. A Kúria nem értett egyet az ügyben azzal a felperesi érveléssel sem, hogy az adatvédelmi jogszabály rendelkezései a magánszemély hozzájárulás nélkül is lehetőséget adnak adatainak kiadására, ha a közvetítő szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége a szerzői jogosult jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges és arányos a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával.

2016-05-27

Életfogytiglant kapott a domaszéki taxisgyilkos

A gyilkosság még 1998-ban történt. A bíróság a vádlottat - akit az eset után több mint 16 évvel fogtak el - nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek. A negyvenéves férfi legkorábban harminc év letöltése után bocsátható feltételesen szabadságra, ezzel az elkövetéskor hatályos jogszabályok alapján a legsúlyosabb büntetést szabták ki.

2016-05-27

Jogerős: tizenöt év fegyházat kaptak Portikék

Jogerősen tizenöt év fegyházra ítélte Portik Tamást és a másodrendű vádlott, H. Istvánt a Prisztás-gyilkosság ügyében a Fővárosi Ítélőtábla csütörtökön. Portik Tamást 2014 februárjában egyszer már elítélte a Fővárosi Törvényszék Prisztás József, a budapesti éjszakai élet másik akkori meghatározó alakja 1996. november elsejei - egy kölcsönügylettel összefüggő - megölése ügyében, de a Fővárosi Ítélőtábla utóbb új eljárást rendelt el.

2016-05-27

Önálló zálogjog - Egy újjáéledt jogintézmény a Polgári Törvénykönyvben

Megváltozott tartalommal, de ismét a Polgári Törvénykönyvbe kerül a zálogjog egyik speciális fajtája, az önálló zálogjog, amelyet éppen az új Ptk. szüntetett meg alig több mint két évvel ezelőtt. Az Országgyűlés a napokban tárgyalja az Igazságügyi Minisztérium által benyújtott jogszabály-módosítást, amely néhány családjogi, személyiségi jogi kérdés mellett legfőképpen a zálogjogot érinti. A Ptk. zálogjogi szabályainak újragondolását régóta viták kísérik, habár több kérdésben - mint például a hitelbiztosítéki nyilvántartás szabályainak korrigálása - nagy az egyetértés szakmai körökben. Az új Ptk. a zálogjogi szabályozás tekintetében új alapokra helyezkedett, ám a gazdasági élet okozta helyzet szükségessé tette ezeknek a szabályoknak a felülvizsgálatát. Az Igazságügyi Minisztérium a szakmai álláspontok figyelembevétele mellett azonban úgy ítélte meg a változás kérdését, hogy átfogó novelláris átalakításra nincsen szükség, s helyette csak a szükséges pontokon javítaná a Ptk. szabályait. Az indoklás szerint a módosítás hátterében többek között uniós normának való megfeleltetés áll. A CRR néven ismertté vált 575/2013/EU rendelet a jelzáloghitel-intézetek kitettségét csökkentő eszközként nevesíti az önálló (nem-járulékos) jelzálogjogot, ami alapján a norma kedvezőbb kockázati súlyt rendel az önálló zálogjoggal kombinált konstrukcióban refinanszírozott hitelekhez. Utal továbbá a minisztériumi indoklás a 20/2015. (VI. 29.) MNB rendeletre is, amely a banki portfóliók megtisztítását s a jelzáloglevél-piac biztonságának növekedését tűzi ki célként.

2016-05-27

Két EU-s eljárás indult a magyar kormány ellen

A köznevelési törvény módosítása és a földtörvény is diszkriminatív Brüsszel szerint. Az Európai Bizottság álláspontja szerint a magyar köznevelési törvény módosítása lehetővé teszi a roma gyerekek elkülönített oktatását, a földtörvény pedig nemcsak a spekulatív célú földvásárlást akadályozza meg, hanem minden külföldi vásárlót kizár. Mindkét szabályozás sérti az EU hátrányos megkülönböztetés elleni jogszabályait, ezért kötelezettségszegési eljárások indultak – közölte a bizottság.

2016-05-26

A Nemzetközi Büntetőbíróság statútumának kihirdetésével Magyarország a kötelezettségének tesz eleget

A Nemzetközi Büntetőbíróság statútumának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájával – amelyen az expozét Völner Pál államtitkár mondta – vette kezdetét az Országgyűlés 2016. május 25-i ülésnapja. Az államtitkár kifejtette: az állandó, általános hatáskörű bíróság a népirtás, az emberiesség elleni és a háborús bűncselekmények, továbbá az agresszió elkövetésében részesek felett rendelkezik joghatósággal, a kampalai módosítás eredményeképpen pedig a tiltott fegyverek használatának szélesebb köre válik a statútum által büntetendő cselekménnyé.

2016-05-26

Négy év börtön és sokmilliós vagyonelkobzás egy ügyvédnek

Négy év börtönre és 17 millió 850 ezer forint vagyonelkobzásra ítélt egy ügyvédet a Fővárosi Törvényszék szerdán kihirdetett elsőfokú, nem jogerős döntésében befolyással üzérkedés és csalás miatt - tudatta a bíróság közleményben az MTI-vel. A bíró megállapította: a vádlott arra hivatkozással kért pénzt, hogy büntetés-végrehajtási és rendőrségi vezetőket megvesztegetve, a sértett számára kedvező ügyintézést érjen el. Az pedig tipikus csalói magatartás, amikor valaki arra hivatkozással kér további összegeket, hogy egy korábbi tartozását visszafizesse. A törvényszék súlyosító körülményként értékelte, hogy ügyvédi hivatásával visszaélve, ugyanilyen bűncselekmény miatt folyamatban lévő másik büntetőeljárás közben követte el az újabb cselekményeket.

2016-05-26

Mégsem elfogult a bíró a Fashion Street-perben

Szerdán folytatódott a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a Fashion Street-per. Csipak Péter milliárdos nagyvállalkozó ciprusi hátterű cége, az Immobilia Zrt. azért perelte be az V. kerületet, mert az önkormányzat márciusban azonnali hatállyal felmondta a céggel 2008-ban ötven évre kötött közterület-használati szerződést a Deák Ferenc utca Deák tér és Vörösmarty tér közti részére. Az önkormányzat arra hivatkozott, hogy a cég nem tartotta meg a szerződésben vállalt „exkluzív rendezvényeket” és ezzel „kiüresítette a szerződést”. Az Immobilia szerint viszont jogellenes és mondvacsinált volt a felmondás, és az önkormányzat célja, hogy „mások arassák le a felperesi munka eredményét” – a cég ugyanis jelentős beruházásokat, felújításokat valósított meg a területen. Az V. kerület legmeredekebb állítása az volt, hogy az ötven évre kötött közterület-használati szerződés nem határozott idejű. Az alperesi ügyvéd kifejtette: az ötvenéves kikötés nem a szerződés határozott idejére utal, hanem csak egy „technikai könnyítés” a felperes cég részére, hogy ne kelljen a közterület-használati engedélyt évente megújítani. Mivel pedig az önkormányzat szerint a szerződés határozatlan idejű volt, és a felmondási jogot sem korlátozták a szerződésben, ezért „fogalmilag kizárt”, hogy jogellenes lett volna a céggel szembeni azonnali felmondás – érvelt az ügyvéd.

2016-05-26

Törölni kell a Rubik-kocka formáját ábrázoló uniós védjegyet

Az uniós bírósági főtanácsnok szerint törölni kell a Rubik-kocka formáját ábrázoló európai uniós védjegyet - tudatta közleményében a luxembourgi székhelyű Európai Unió Bírósága szerdán. 2006-ban a Simba Toys német játékgyártó cég kérelmezte az EUIPO-tól a térbeli védjegy törlését, többek között azzal az indokkal, hogy az olyan - az elforgathatóságban rejlő - műszaki megoldást tartalmaz, amely megoldás csak szabadalomként oltalmazható, védjegyként azonban nem. A kérelmet az EUIPO elutasította, ezért a Simba Toys keresetet nyújtott be a határozat hatályon kívül helyezéséért. A kereset az uniós törvényszék azzal utasította el, hogy a Rubik kocka formájának grafikai ábrázolása nem tartalmaz olyan műszaki megoldást, amely azt gátolná, hogy uniós védjegyoltalomban részesülhessen. A döntést a német cég megfellebbezte. A nem kötelező érvényű főtanácsnoki indítvány indoklásában kifejti: meg kell tagadni a lajstromozást az olyan formák esetében, amelyek alapvető jellemzői szorosan kapcsolódnak az áru fő funkciójához. Ha ezeket a jellemzőket egyetlen gazdasági szereplő számára tartanák fenn, akkor a versenytársak nem adhatnának áruiknak olyan formát, amely az áruk használatához célszerű lenne. Így a védjegyoltalom nagymértékben csökkentené a versenytársak azon lehetőségét, hogy az ugyanezen műszaki megoldást megtestesítő formákat hozhassanak forgalomba.

2016-05-25

Prisztás-gyilkosság - Felmentést kért Portik Tamás

Ártatlanságára hivatkozva felmentését kérte az utolsó szó jogán Portik Tamás kedden a Prisztás-gyilkosság ügyében; a perben csütörtökön hirdet ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla. Portik Tamás - aki a vád szerint az emberölés felbujtója volt - több mint két órán át sorolta a rá terhelő vallomást tevő tanú állításait, amelyek szerinte ellentmondásosak. Többször hangsúlyozta, hogy a tanú nem szavahihető, többször hazudott, mindezt csak azért, hogy az ellene indult eljárásokban "mentse a bőrét". Kifogásolta azt is, hogy ezeket az ellentmondásokat a bíróság nem oldotta fel, szerinte ezzel sérült a tisztességes eljáráshoz való joga.

2016-05-25

Húsz év elteltével 19 évre ítélték a zuglói házaspár gyilkosát

Jogerősen 19 év fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Ítélőtábla azt a férfit, akit azzal vádoltak, hogy 1995-ben több késszúrással megölt egy idős zuglói házaspárt. A Fővárosi Ítélőtábla szerint a büntetés alkalmas arra, hogy a vádlottat visszatartsa újabb bűncselekmény elkövetésétől, ugyanakkor mások számára is intő, hogy akár húsz évvel az elkövetés után is felelősségre vonják a tettest.

2016-05-25

Pénzügyeinkről döntöttek a képviselők

Az Országgyűlés elfogadta a nemzetgazdasági miniszter legfrissebb pénzügyi tárgyú törvénymódosító csomagját, amely a hitelintézeti, a tőkepiaci, a biztosítási és a nyugdíjpénztári területeket érintő szabályok mellett a jegybanktörvényen is változtat.

Tételek: 6421 - 6440 / 7889 (395 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.