Hírfolyam


2019-11-08

Igazolás biztosítási időről, ha az nem szerepel a tb nyilvántartásában

A társadalombiztosítás keretein belül megállapítható nyugellátások összegét alapvetően két tényező határozza meg. Az egyik a nyugellátás megállapításáig szerzett szolgálati idő hossza, a másik pedig a nyugellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset. A nyugellátás összege az úgynevezett béridőszakon – 1988. január 1-jétől a nyugdíjazásig eltelt időszak – belül szerzett átlagkeresetnek a megszerzett szolgálati idő hosszához rendelt, külön jogszabályban meghatározott, szorzószám szorzata, ezért a nyugellátás összege szempontjából lényeges, hogy milyen mértékű szolgálati idő ismerhető el a nyugdíjjogosultság megállapítása során.

2019-11-08

Mégis bevezetik a nulladik évfolyamot az általános iskolákban?

Korábban úgy tűnt, a kormány elvetette az ötletet, mégis bekerülhetnek az új nemzeti alaptantervbe (nat) az óvoda-iskola átmeneteként szolgáló felkészítő osztályok - számolt be a Népszava.

2019-11-08

Termőföld bérbeadása utáni adózás

A közeljövőben a termőföld tulajdonosai ismét számíthatnak arra, hogy a bérlők a bérleti díjat megfizetik a 2019. évre vonatkozóan. Cikkünkből megtudhatja, hogy magánszemély bérbeadónak a termőföld bérbeadásakor milyen adófizetési kötelezettsége keletkezhet, és ennek ő miként tud eleget tenni.

2019-11-08

Te hogyan döntenél? – alkotmánybírósági szimulációs versenyen tehették próbára tudásukat egyetemisták

Az Alkotmánybíróság és az Igazságügyi Minisztérium közös szervezésében a taláros testület teljes ülését modellező versenyen tehették próbára tudásukat egyetemi joghallgatók az Alkotmánybíróság Donáti utcai épületében. A szellemi vetélkedőre az ország valamennyi jogi kara nevezett egy-egy csapattal, így 8 egyetem diákjai versengtek a dobogós helyekért.

2019-11-08

Nem támadhatóak az ÁSZ jelentései és azokban foglalt megállapításai - Az Alkotmánybíróság megerősítette az ÁSZ alkotmányos jogállását

Az Alkotmánybíróság megerősítette az Állami Számvevőszék alkotmányos jogállását, határozatában elutasította az egyik párt alkotmányjogi panasz indítványát. Az AB határozatában kimondta: az ÁSZ jelentései, az abban foglalt megállapításai, következtetései bíróság, vagy más hatóság előtt nem támadhatók meg, és emiatt a jogorvoslathoz való jog nem sérül. Az ÁSZ hangsúlyozza: kiemelt közérdek, hogy a pártok gazdálkodása törvényes és átlátható, működésük pedig korrupciótól mentes legyen. Az Állami Számvevőszéket törvényi előírások kötik, és az eszerint végzett ellenőrzései, valamint jogállásának támadása, minden esetben a jogállamiság elleni támadást jelent.

2019-11-08

Sikerrel vette a Kúria az akadályokat az új eljárásjogi szabályok alkalmazásának első évében – Darák Péter beszámolója az Igazságügyi bizottság előtt

Elsődleges feladata a bíróságoknak, így a Kúriának is a közbizalom megteremtése, a szakértelem biztosítása és a gyors ítélkezés előmozdítása – mondta dr. Darák Péter az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának ülésén, 2019. november 6-án. A szakbizottság a Kúria elnökének a Kúria jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében elvégzett 2018. évi tevékenységéről elkészített országgyűlési beszámolóját vitatta meg.

2019-11-07

Változások a törvényszéki végrehajtásban

Kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) feladata lett az állami és igazságügyi követelések végrehajtása, az ezzel kapcsolatos, a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot kedden tárgyalta az Országgyűlés.

2019-11-07

Hatékony jogi segítség a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárásokban - Ingyenesen letölthető kézikönyv ügyvédeknek!

A kirendelt védőként való eljárásról és a letartóztatásról, valamint a gyermekkorú terheltek védelemhez való jogának megerősítéséről - Megjelent a Magyar Helsinki Bizottság két ügyvédeknek szóló kézikönyve!

2019-11-07

Miként korlátozható a véleménynyilvánítás joga kampányidőszakban? - Az Ab döntése alkotmányos követelményt állapít meg

A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezések és plakátok elhelyezésével kapcsolatban csak olyan jogértelmezés és olyan jogalkalmazói gyakorlat lehet megengedett, amely nem vezet a véleménynyilvánításhoz való jog szükségtelen és aránytalan korlátozására - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1686/2019. számú, alkotmányos követelményt megállapító határozatában.

2019-11-07

Figyelik a kamerás megfigyelést

Alakul az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) gyakorlata. Egyrészt az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatás-tervezetet fogadott el az elektronikus megfigyelőrendszerek használatával összefüggésben. Másrészt növekvő számban jelennek meg a felügyeleti hatóság bírságbüntetést is tartalmazó eseti döntései.

2019-11-07

Kiemelt kúriai döntések

A Kúria határozatában döntött arról, hogy a munkavállalónak milyen elszámolási kötelezettsége van, ha a munkaviszony az elszámolási időszak (munkaidőkeret) lejárta előtt szűnik meg. Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.102/2019/5. számon hozott határozatáról. A döntési elvi tartalma: Az Mt. 95. § (4) bekezdésének tényleges tartalmát megvizsgálva megállapítható, hogy az Mt. az itt taxatíve felsorolt esetekben csak a tényleges munkavállalói teljesítésnek megfelelő díjazást biztosít és a feleknek nem csak elszámolási kötelezettségük van (az Mt. 95. § (1) bekezdése szerint), hanem az előlegnyújtásból eredő szabályokat is megfelelően alkalmazni kell, azaz a munkáltató a követelését a munkabérből levonhatja. Ezért az a körülmény, hogy a felek a munkaviszonyt közös megegyezéssel szüntették meg, még nem zárja ki az Mt. 95. § (1) bekezdése szerinti általános elszámolási szabály alkalmazását.

2019-11-07

Kiemelt kúriai döntések

A Kúria illetékes tanácsa kisajátítással kapcsolatos ügyben hozott határozatot. Tájékoztató a Kfv. VI.37.720/2018/6 számú jelentős ügyben. Kisajátítási kártalanítás szempontjából az ingatlanon fennálló jog jogosultja alatt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosultat kell érteni. Az ingatlan tulajdonosával kötött haszonbérleti megállapodás alapján a haszonbérlőt kisajátítási kártalanítás nem illeti meg.

2019-11-06

Lehet-e egy munkavállalónak több munkaviszonya?

A munkáltatók időről időre szembesülnek azzal, hogy valamely munkavállalójuk - akár a tudtukon kívül - egy másik munkáltatónál is alkalmazásban áll, akár szintén teljes, vagyis napi nyolcórás munkaidőben. Egy ilyen helyzetben joggal merül fel a kérdés a munkáltatókban, hogy a többes munkaviszony vajon jogszerű-e, befolyásolja-e valamilyen módon a foglalkoztatás érvényességét.

2019-11-06

„Jogában áll hallgatni, bármi, amit mond, felhasználható Ön ellen a bíróságon, (…)”

Ezt a mondatot már jól ismerhetjük amerikai filmekből, sorozatokból. Viszont sokszor nem gondolunk bele ennek jelentéstartalmába, és jelentőségébe. Honnan ered, és mi történik akkor, ha a rendőr elmulasztja a tájékoztatást?

2019-11-06

Alkotmánybíróvá választották Handó Tünde OBH elnököt - Legfőbb ügyészi és ombudsmanhelyettesi tisztségekről is szavazott a Ház

Az Országgyűlés hétfőn alkotmánybíróvá választotta Handó Tündét, újraválasztotta Polt Péter legfőbb ügyészt és az alapvető jogok biztosának a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesévé választotta Szalayné Sándor Erzsébetet.

2019-11-06

Megújul a bírósági fogalmazók és titkárok képzési rendszere! - Kreditrendszer és egységesítés - Január 1-jén lépnek hatályba az új szabályok

A bíróságokon a szakvizsgával még nem rendelkező jogászok fogalmazóként, majd a szakvizsgát követően bírósági titkárként szerezhetnek szakmai gyakorlatot. A fogalmazók és a titkárok hatékony képzése kiemelten fontos cél, annak érdekében, hogy utóbb felkészülten, széleskörű szakértelemmel kezdhessék meg bírói pályájukat.

2019-11-06

Katás és kivás időszak kezdete átalakulás, egyesülés, szétválás esetén

A joggyakorlat során gyakran felmerülő kérdés, hogy mely időpontban keletkezik a kisadózókról szóló törvény szerinti adóalanyiság egy átalakulással, egyesüléssel, szétválással létrejött gazdasági társaság esetén. Bár a két adónem szabályozása ugyanazon törvényben található, a kisadózó vállalkozások tételes adójára, illetve a kisvállalati adóra vonatkozó szabályok eltérően rendelkeznek arról a jogi helyzetről, amikor az átalakulás, egyesülés, szétválás keretében létrejövő jogalany kíván belépni a kata, illetve a kiva hatálya alá.

2019-11-06

A versenytilalmi megállapodás és a tanulmányi szerződés - A Kúria elemezte a joggyakorlatot és beszámolt elvi döntéseiről

A Kúria sajtóreggeli keretében adott számot az idei első fél év munkaügyi szakágat érintő joggyakorlat-elemzéséről, melynek keretében elvi döntésekről is tájékoztatást nyújtott. A Munka törvénykönyvének két különleges – kissé a munkaviszonyon kívül eső - megállapodása került terítékre: a versenytilalmi megállapodás, valamint a tanulmányi szerződés.

2019-11-06

Munkavállalók megőrzési felelőssége: megosztható-e a kár a munkáltatóval?

Sok munkakörben terheli a munkavállalókat megőrzési felelősség a nekik megőrzésre átadott, visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dologban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tartanak, kizárólagosan használnak vagy kezelnek. A Kúria nemrégiben hozott ítéletében arról határozott, mikor terheli együttesen a felelősség a munkavállalót és a munkáltatót.

2019-11-06

Mellőzhető-e a közrend és a belső biztonság érdekében az uniós jog? - Magyar vonatkozású ügy az Európai Bíróság asztalán

A Bíróságnak azt kellene megállapítania, hogy azzal, hogy Lengyelország, Magyarország és a Cseh Köztársaság megtagadta a nemzetközi védelmet kérelmezők kötelező áthelyezésére szolgáló átmeneti és időben korlátozott mechanizmusnak való megfelelést, nem teljesítette az uniós jog szerinti kötelezettségeit. A tagállamok nem hivatkozhatnak a közrend fenntartásával, illetve a belső biztonság megőrzésével kapcsolatos hatásköreikre egy olyan érvényes uniós intézkedés alkalmazásának mellőzése céljából, amellyel nem értenek egyet - hangsúlyozza indítványában Sharpston főtanácsnok.

Tételek: 41 - 60 / 6873 (344 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.