Hírfolyam


2019-03-14

A gyermekjogokért felelős szakosított ombudsman létjogosultsága Magyarország alkotmányos rendjében

Az ombudsmani intézményrendszer átalakításával és a szakombudsmani struktúra megváltoztatásával és kvázi eltörlésével nem érvényesül az ügyteher megosztása, minden egy kézben összpontosul, ezért az ügyteher feloldása szempontjából is előnyös és szükséges lenne egy szakosított ombudsmani tisztség intézményesítése.

2019-03-14

Bándi: Szigorúbban kellene szabályozni a tűzijátékok lakossági használatát

A jövő nemzedékek szószólója azt kéri a belügyminisztertől, hogy szigorítsa a tűzijátékok lakossági használatát, valamint társadalmi párbeszéd indítását is javasolja - tájékoztatott az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala szerdán. Bándi Gyula úgy véli, a beszerzésre és a használatra vonatkozó rendelkezések túlságosan megengedők, pedig a tűzijáték légszennyezési, állat- és egészségvédelmi szempontból is aggályos.

2019-03-14

Csed, gyed és nyugdíj katásoknál

Főállású vagy nem főállású a katás? Példákkal illusztráljuk, hogy különböző esetekben milyen mértékű tb-ellátásokra számíthatnak.

2019-03-14

GDPR – hozzájárulás, jogos érdek: mire alapozható az adatkezelés?

2018. május 25. napjától kezdődően hat jogalapra alapíthatjuk az adatkezeléseinket. Ezek áttekintése azért is célszerű, mert nem megfelelő jogalap alkalmazása esetén az adatkezelés nem jogszerű. Lássuk, mit kell tudnunk az egyes jogalapokról!

2019-03-14

Helsinki: Parasztvakítás a közigazgatási bíróságok függetlenségének növelése

Porhintés csak az a törvényjavaslat, amelyet a képviselők kedden nyújtottak be, és a közigazgatási bíróságok függetlenségét növeli elvileg. A civil szervezet azonban azt mondja, lényegileg, garanciálisan nem oldja meg a javaslat a függetlenség problémáját. A Velencei Bizottság a jövő héten mondja ki véleményét az új bíróságról.

2019-03-14

Devizahiteles perek: hamarosan minden eldől?

Átfogó vizsgálatot indítottak a Kúrián a devizahitelezés egyik legfontosabb részletkérdéséről, az árfolyamkockázatról. Várhatóan áprilisban ül össze legközelebb az a konzultációs testület, amely a devizahitel-szerződések érvénytelenségével kapcsolatos perek elemzésével foglalkozik. A grémium munkájában kúriai bírókon kívül alsóbb fokú bíróságokon ítélkező szakemberek is részt vesznek. Már bekérték azokat az ítéleteket, amelyekben az árfolyamkockázat érvénytelenségét mondták ki és valamilyen jogkövetkezményt is alkalmaztak.

2019-03-14

Kúria: Az egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló eljárásban lehetőség van annak meghatározására, hogy az adózó adószám kiváltására köteles-e és ennek elmaradása esetén a megfelelő szankció alkalmazása jogszerű

A Kúria a felperes felülvizsgálati kérelme alapján abban foglalt állást, hogy az Art. 87. § (1) bekezdés c) pontjában szabályozott egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzés keretén belül az adóhatóság minősíthette-e a felperesi tevékenységét, vagy ennek meghatározására kizárólag az adóbevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés során történhetett-e meg.

2019-03-14

A Kúria határozatot hozott az Áfa tv. 55. § (2) bekezdésében szabályozott feltételek teljesülése esetén végrehajtott számla korrekció tárgyában

Az Áfa tv. 55. § (2) bekezdésében szabályozott feltételek teljesülése esetén végrehajtott számla korrekció jogszerű, nem lehet megtagadni arra figyelemmel, hogy a számla kiállítására fiktív ügylet keretében került sor, mivel a jogszabály ilyen tartalmú kitételt nem tartalmaz.

2019-03-13

Mégis kinek az érdeke? Változások a kamerás megfigyelésben

A biztonsági kamerák üzemeltetőinek kedvező változások jöhetnek a GDPR-ral kapcsolatos hazai jogszabály-harmonizáció eredményeként. A kamerás megfigyelés, mint adatkezelési tevékenység jogalapja az adatkezelő jogos érdeke lesz.

2019-03-13

Prisztás-gyilkosság - Alvilági leszámolások a 90-es években - Megkezdődött perújítási tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken

Március 11-én kezdődött meg a Prisztás József megölése tárgyában elrendelt perújítási eljárás a jogerősen elítéltek meghallgatásával. Laczó Adrienn bírónő a következő tárgyalást június 14-ére tűzte ki, amely a hírhedt szlovákiai bérgyilkos, Jozef Rohác meghallgatásával folytatódik.

2019-03-13

A Velencei Bizottságra hivatkozva módosítja Gulyás Gergely a közigazgatási bírósági törvényt

A Velencei Bizottságra hivatkozva módosítaná Gulyás Gergely, Hende Csaba és az igazságügyi államtitkár egy közös képviselői indítvánnyal a Trócsányi László igazságügyminiszter javaslata alapján már tavaly elfogadott, a közigazgatási felsőbíróság felállításáról szóló törvényt - ami eredetileg csak 2020. január elsejével lép hatályba.

2019-03-13

Zöld jogszabály – Az elektromos autók országa leszünk?

Nem kérdés, hogy a közlekedés és annak minősége egyre inkább meghatározó szerepet tölt be az életünkben. A rohanó világban mindenki egyre gyorsabban és kényelmesebben szeretne eljutni A pontból B pontba. Az elektromos autók igazi úttörőknek számítanak: olyan lehetőséget jelentenek, amiről tíz évvel ezelőtt még álmodni sem mertünk, ám az új életviszonyokhoz a jogszabályi környezetnek is alkalmazkodnia kell. Rövid kisokos (jövőbeli) elektromosautó-tulajdonosoknak.

2019-03-13

A cégek képviseletéről, a cégjegyzési jogról

Cégjegyzésen annak az írásbeli jognyilatkozatnak az aláírását értjük, amelyet a társaság képviseletére jogosult személy a társaság nevében tesz meg. A képviselet, valamint a cégjegyzés módja csak azonos lehet.

2019-03-13

Kúria: A Kúria határozatot hozott falugondnoki (tanyagondnoki) szolgáltatással kapcsolatos mintaperben

Tájékoztató Kfv.IV.35.496/2018. számú hozott kúriai határozatról. A Kúriára több mint tíz ügy érkezett az önkormányzatok részére nyújtott falugondnoki (tanyagondnoki) szolgáltatással kapcsolatos állami támogatás visszakövetelése tárgyában.

2019-03-13

Kúria: Kúriai döntés a használati tilalom építési tevékenység körén túlra történő kiterjesztésének korlátozásáról

Tájékoztató a Kfv.IV.38.014/2017/4. számú hozott kúriai döntésről. Felperes vallási egyesületi Központi Szervezet mint építtető a polgármesteri hivatal jegyzőjétől meglévő pinceszint–földszint–négyemeletes lapostetős irodaépület (vasbeton szerkezetű födémeiben nyílások, födémáttörések) kialakítására, valamint a födém egyes részeinek megerősítésére kapott jogerős építési engedélyt.

2019-03-13

Kúria: A Kúria határozatot hozott készenléti díj megfizetése iránt indult perben

Tájékoztató az Mfv.II.10.386/2018/10. szám alatt folyamatban volt perről. A döntés elvi tartama: A munkaidőn túli esetenkénti munkavégzésre tekintettel a munkavállaló nem hivatkozhat megalapozottan arra, hogy a munkaidején túl a munkáltató érdekében munkavégzésre rendelkezésre állt, amiért készenléti díjra jogosult, ha a munkáltató írásbeli intézkedésével a készenléti szolgálatot megszüntette és arra vonatkozó utasítást közölt a munkavállalóval, hogy a munkaidőn túl csak engedéllyel és a munkaidő-nyilvántartás vezetésével végezhet munkát.

2019-03-13

Kúria: A Kúria határozatot hozott fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése tárgyában

Tájékoztató az Mfv.II.10.360/2018/6. szám alatt folyamatban volt ügyről. A döntés elvi tartalma: A fegyelmi vétség akkor tekinthető felfedezettnek, amikor a munkáltatói jogkör gyakorlója a vétségről tudomást szerez, mivel ő jogosult dönteni arról, hogy az adott kötelezettségszegés miatt megindítja-e az eljárást vagy sem.

2019-03-12

Prisztás-gyilkosság - Megkezdődött perújítási tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken

Március 11-én kezdődött meg a Prisztás József megölése tárgyában elrendelt perújítási eljárás a jogerősen elítéltek meghallgatásával. Laczó Adrienn bírónő a következő tárgyalást június 14-ére tűzte ki, amely a hírhedt szlovákiai bérgyilkos, Jozef Rohác meghallgatásával folytatódik.

2019-03-12

Nyugdíj, egészségügyi ellátás, családtámogatás: így készülünk a Brexitre

Törvényjavaslat-csomagot terjesztett be a kormány az Egyesült Királyság Európai Unióból történő megállapodás nélküli, rendezetlen kilépése esetén szükséges törvénymódosításokról, amelyek számos társadalombiztosítást, nyugdíjat és egészségbiztosítást, családtámogatást, és a megváltozott munkaképességű személyek jogosultságát érintő szabályt is érintenek; cikkünkben összegyűjtöttük a legjelentősebbeket.

2019-03-12

Ki ér le előbb a közösségi csúszdán?

A 2000-es évek folyamán egy érdekes játszma alakult a társasági jog területén a tagállamok között, ráadásul a lavinát maga az EU indította el egy bírósági ítélettel és egy bizottsági javaslattal. De vajon miért pont a harmonizációs törekvések állnak a rivalizálás hátterében, ha az EU nem szétválasztani, hanem összefogni akart minket?

Tételek: 41 - 60 / 5700 (285 oldal)
  • GDPR
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.