Hírfolyam


2021-04-14

Átfogó uniós gyermekjogi stratégiát fogadott el a Bizottság - Európai gyermekgarancia bevezetését javasolják

A szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett gyermekek esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében a Bizottság elfogadta az első átfogó uniós gyermekjogi stratégiát, valamint az európai gyermekgarancia létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot.

2021-04-14

Mi lesz a bírósági tárgyalások nyilvánosságával a járványügyi korlátok között?

Mi történik, hogy ha – koronavírus ide vagy oda – egy tárgyalást nem lehet elhalasztani? Hogy működik a távkapcsolás, és mik azok a helyzetek, amikor a telekommunikáció nem járható út? Lemaradhatunk fontos ügyek fontos vallomásairól a járványügyi védekezés miatt? Összeszedtük, hogy mennek a dolgok a bíróságokon a szigorított védekezés heteiben.

2021-04-14

Párhuzamos követelések - Mire számoljuk el egy tartozás kifizetését? - Szabályok a Ptk. alapján

Nem szokatlan jelenség a gazdasági életben, hogy az egyik félnek több, különálló tartozása áll fenn üzleti partnere felé. Ez leginkább olyan tartós jogviszonyok esetében szokott előfordulni, mint a bérlet vagy a megbízás. Az egyes tartozások teljesítése jellemzően egyedileg történik, így egyértelmű mindkét fél számára, hogy éppen melyik követelés rendezésére került sor. A teljesítést követően ugyanakkor mégis előállhat olyan szituáció, amely végül akár hosszas jogvitába is torkollhat, ha nem ismerjük pontosan a vonatkozó jogszabályokat.

2021-04-14

Sérti-e a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát a közbeszerzési törvény módosítása? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

Nem sérti a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát, ha az új jogszabályi rendelkezések alkalmazása a hatályba lépés előtt bekövetkezett jogi tényeket nem módosítja a jogalanyok számára hátrányos módon - szögezi le az Alkotmánybíróság III/1920/2020. számú, bírói kezdeményezést elutasító határozatában. Az Alkotmánybíróság elutasította a hatályos közbeszerzésekről szóló törvény 197. § (1) bekezdésének második mondata és a 197. § (2) bekezdésének „az (1) bekezdés második mondatában foglalt "kivétellel” fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítására és alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezést.

2021-04-13

Kell-e soron kívüli iparűzésiadó-bevallás?

Egy kft. székhelye mellett további két (Htv. szerinti) telephellyel rendelkezik. Az egyik telephelyet szeretné bezárni. Kell-e neki ebben az esetben soron kívüli záró iparűzésiadó-bevallást beküldenie 30 napon belül a bezárt telephely tekintetében, vagy csak az adóévet követő ötödik hónap végéig kell azt beadnia?

2021-04-13

Munkamegállapodást kötött a Legfőbb Ügyészség és az Európai Ügyészség

A nyomozások és vádemelések hatékonyságának biztosítása érdekében munkamegállapodásban rögzítette a Legfőbb Ügyészség és az Európai Ügyészség az együttműködés és az információcsere kereteit.

2021-04-13

Az erősödő szervezett bűnözés kockázatai - Az Europol figyelmeztet!

Az Európai Unió bűnüldöző hatósága, az Europol hétfőn kiadott jelentésében a koronavírus-járvány következtében megerősödő szervezett bűnözés kockázataira figyelmeztetett.

2021-04-13

Egy évtizede döntés nélkül – a kettős állampolgárság és a szlovák alkotmánybíróság

Budapestről nézve a magyar nemzet közjogi egyesítése és a történelmi megbékélés szándéka, Pozsonyból a szlovák nemzet egysége elleni támadás és a történelmi feszültségek gerjesztése. Két európai uniós állam, két közeli szövetséges és két teljesen különböző álláspont, amely feszültséget generál közöttük időről időre. Egy magyar törvény a határon túli magyarok kettős állampolgárságának megkönnyítéséért és egy szlovák törvény annak az ellehetetlenítéséért. Számos felmerülő kérdés, egy eltelt évtized és egy alkotmánybíróság, amely formai okokra hivatkozva nem dönt arról, hogy alkotmányos-e egy törvény. Mindez a felvidéki kettős állampolgárság ügyének elmúlt tíz éve.

2021-04-13

Elhunyt Erdei Árpád, az alkotmánybíróság volt tagja

Erdei Árpád 1962-ben szerzett jogi diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1970-ig az Országos Kriminalisztikai Intézet munkatársa, azt követően az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszékének oktatója, tíz éven át tanszékvezetője volt. 1985-ben szerzett kandidátusi fokozatot, 1994-ben habilitált. Fő kutatási területe a bizonyítás elmélet és az összehasonlító büntető eljárási jog voltak.

2021-04-13

Ünnepi Teljes Ülés és Konferencia a Kúrián a régi bírósági szervezet visszaállításának 160. évfordulója alkalmából

Az igazságszolgáltatás, de az egész ország szempontjából is jelentős esemény 160. évfordulóját a Kúria neves előadók részvételével, skype konferencia megtartásával ünnepli. A konferencia előadásait a Kúria YouTube csatornáján lehet megtekinteni.

2021-04-13

A napi pihenőidőről

A napi pihenőidő kapcsán a 11 óra egybefüggő pihenőidőnek abban az esetben is meg kell-e lennie, ha a munkavállaló a tulajdonos nővére? Amennyiben többműszakos tevékenységről van szó (benzinkút), elegendő a legalább 8 óra pihenőidő biztosítása?

2021-04-13

Mit tehet a munkáltató a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező munkavállalók esetén?

Milyen következményekkel járhat a védettségi igazolvány léte vagy hiánya a munkaviszonyban? Megszüntethető-e a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező munkavállaló munkaviszonya? Kell-e bért fizetni az ilyen munkavállalónak Az a vonatkozó, április elején közzétett NAIH tájékoztató alapján már nem kétséges, hogy a munkáltató - bár szigorú feltételek fennállása mellett - de kezelheti azt az adatot, hogy mely munkavállalója rendelkezik koronavírus elleni védettséget igazoló dokumentummal (védettségi igazolvánnyal).

2021-04-13

Jogállamiság: hatékonyabbá tenné az EP a 7. cikk szerinti eljárást

Az EU-s tagországok jogállamiság terén nyújtott teljesítményének alaposabb és kiterjedtebb brüsszeli vizsgálatát sürgeti az európai parlamenti határozati javaslat, amelyet ezen a héten kezdenek tárgyalni az illetékes szakbizottságok. A képviselők értékelik a tavalyi országjelentéseket és tartalmi változtatásokat javasolnak a későbbi jelentésekbe.

2021-04-12

A szja-bevallási tervezetek módosításának lehetőségei

Legkényelmesebben a letöltést nem igénylő webes kitöltőfelületen módosítható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elkészített szja-bevallási tervezet, és az előző évekre vonatkozó bevallások önellenőrzése is ezen a felületen végezhető el a leggyorsabban.

2021-04-12

Betegszabadság bejelentése

Hogyan kell bejelentenie a betegszabadságot annak a foglalkoztatónak, aki/amely nem tb-kifizetőhely? Hosszabb idejű betegség esetén elég akkor bejelenteni a betegszabadságot, amikor eléri a táppénzes időszakot (lejár a 15 nap), vagy rögtön be kell jelenteni? – kérdezte az Adózóna olvasója.

2021-04-12

Versenytilalmi díj átvállalása

Munkáltatóként átvállalhatjuk-e az új dolgozó versenytilalmi megállapodás megszegéséből adódó kötbérfizetési kötelezettségét? Kifizethetjük-e helyette, közvetlenül az előző munkáltató részére a kötbért, ha igen, akkor ennek van-e adóvonzata a dolgozó irányába, vagy elszámolhatja esetleg társaságunk költségként? – kérdezte az Adózóna olvasója.

2021-04-12

Sérti-e a kormányzati szolgálati jogviszony a tisztviselők alapjogait? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A törvényhozó hatalomnak lehetősége van az egyes jogállási törvények átfogó felülvizsgálatára és újraszabályozására, az újonnan kialakított szabály alkotmányosságának megítélése során soha nem annak lesz döntő jelentősége, hogy a korábbi vonatkozó szabályozáshoz képest az új törvényi rendelkezések milyen irányú változást eredményeztek - szögezi le az Alkotmánybíróság II/817/2019. számú, normakontroll-indítványt elutasító határozatában. Az Alkotmánybíróság elutasította a kormányzati igazgatásról szóló törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény, továbbá a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény egésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt.

2021-04-12

Tisztességtelen feltételek biztosítási szerződésekben - A bíróság általános szerződési feltételek érvénytelenségét állapította meg

Az ügyészség egy biztosítótársaság általános szerződési feltételeit támadta eredményesen. A Fővárosi Törvényszék az általános szerződési feltételek számos pontját tisztességtelennek ítélte, majd az ügyészi fellebbezés eredményeként a Fővárosi Ítélőtábla további szerződési feltételek semmisségét állapította meg. A bíróság álláspontja szerint tisztességtelen a fogyasztó szempontjából az a szerződési feltétel, amely a biztosítási szerződésből eredő igények elévülési idejét a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított 1 évre rövidíti le, szemben az irányadó általános 5 éves elévülési határidővel.

2021-04-12

Tudás és stílus. Elhunyt Erdei Árpád professor emeritus, a büntetőeljárásjog tudományának talán legnagyobb hazai képviselője

Az ELTE ÁJK nekrológját itt olvashatja:

2021-04-12

Fiatalok személyi jövedelemadó kedvezménye

A Kormány a T/15395. számú törvényjavaslat benyújtásával a 25 év alatti fiatalok munkaerőpiaci részvételének, önálló életkezdésének és családalapításának elősegítése érdekében az összevont adóalapot csökkentő kedvezmény bevezetését kezdeményezi 2022. január 1-jétől.

Tételek: 41 - 60 / 9197 (460 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.