Hírfolyam


2020-05-22

Hatásköri vita az Európai Unióban? – A német alkotmánybíróság döntése és hatása a bírósági gyakorlatra

A német Szövetségi Alkotmánybíróság és az európai integráció címmel jelent meg dr. Osztovits András, a Kúria Polgári Kollégiuma bírájának jogi-szakmai véleménycikke 2020. május 15-én a Magyar Nemzetben. Az írás a német alkotmánybíróság legutóbbi ítéletét és annak következményeit elemzi.

2020-05-22

Alapjövedelem feltétel nélkül és védett tartalmak az interneten - A Bizottság nyilvántartásba vett két európai polgári kezdeményezést

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy nyilvántartásba veszi a feltétel nélkül járó alapjövedelem bevezetését, valamint a szerzői jogok által védett tartalmak könnyebb internetes megosztásának lehetőségét célzó európai polgári kezdeményezést. A feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése az Európai Unió (EU) egészében elnevezésű kezdeményezés arra irányul, hogy az EU teljes területén vezessenek be feltétel nélküli alapjövedelmet a gazdaságpolitika keretében.

2020-05-22

Osztályozott betegek - Etikai megfontolások és ajánlások az orvosi erőforrások elosztásához a COVID-19-pandémia idején

„Ha nincs elég lélegeztetőgép, kórházi ágy, akkor valamilyen módon muszáj osztályozni, sorolni a betegeket” - mondja Sándor Judit bioetikus. De ki és mi alapján dönti el, hogy melyik beteg kapja az életmentő segítséget? Milyen etikai megfontolások határozzák meg az orvosi erőforrások elosztását a COVID-19-pandémia idején? Felülírhatóak-e orvosetikai elvek alapján a hatályos jogszabályok?

2020-05-21

A munkavállaló társadalombiztosítási jogállása, illetve ellátási alapja a fizetés nélküli szabadság, illetve a bértámogatás ideje alatt

A járvány okozta gazdasági helyzet számos vállalkozást hozott nehéz helyzetbe, ami miatt sok munkavállaló kényszerült fizetés nélküli szabadságra, illetve – jobb esetben – módosult a munkaideje részmunkaidőre.

2020-05-21

Ha beleszólnak, lemondunk, de ez a Facebooknak sem lenne érdeke – interjú Sajó András jogászprofesszorral

Nem tisztán jogi probléma, amikor egy magáncég etikai, erkölcsi szabályai találkoznak az alkotmánnyal - véli Sajó András, a Facebook működését ellenőrző tanács tagja.

2020-05-21

Hogyan hatott az ügyvédekre a veszélyhelyzet? - Felmérés készült az ügyvédség állapotáról

Számos iparág mellett az ügyvédi szolgáltatásokat sem hagyta érintetlenül a koronavírus és a hozzá kapcsolódó gazdasági lassulás. De mennyire érintette súlyosan a jogi szektort az utóbbi két hónap? Az önbevalláson alapuló felmérés vizsgálta a munka mennyiségének változását, a bevételek csökkenését és a jogterületeket, ahol több vagy kevesebb munkája volt a jogi szolgáltatóknak. A felmérés külön vizsgálta az ügyvédek és az ügyvédjelöltek helyzetét.

2020-05-21

Kiemelt kúriai döntések

Tájékoztató munkaviszony jogellenes megszüntetése tárgyában hozott határozatról. A Kúria M.I. tanácsa által 2020. március 11-én tárgyaláson elbírálta az Mfv.I.10.205/2019. számú ügyet, amelyről szóló tájékoztatót az alábbiakban olvashatják. A döntés elvi tartalma: az Mt. 82. § (2) bekezdésben foglalt 12 havi távolléti díj összegszerűen limitálja az elmaradt jövedelemként megítélhető kártérítés összegét.

2020-05-21

Kiemelt kúriai döntések

Munkaidőkeretben foglalkoztatott mozdonyvezetők heti pihenőidejük beosztása tárgyában hozott határozatot a Kúria. A Kúria határozatot hozott az Mfv.X.10.257/2019/7. számú ügyben. A felperesek mozdonyvezető munkakörben álltak munkaviszonyban az alperessel. A mozdonyvezető munkakör az ún. utazó szolgálatot ellátó munkakörcsaládhoz tartozott, ezen belül az alperes vezényelt vontatási utazói munkarenden foglalkoztatta a felpereseket, akik havi munkaidőkeretben végezték munkájukat.

2020-05-20

Rendkívüli szabályok az építési engedélyeknél a koronavírus miatt

A koronavírus miatti veszélyhelyzet ideje alatt lejáró építési engedélyek automatikusan meghosszabbodnak egy évvel.

2020-05-20

Visszatérés a munkahelyekre: milliós bírsággal is járhat a kockázatértékelés elmulasztása

A kormány 2020. május 15-én, illetve 16-án megalkotott rendeleteivel (208., 211.) lehetőséget biztosított a fokozatos visszarendeződésre a munkahelyeken. Azoknál a munkáltatóknál, ahol a munkavállalók nagy része otthoni munkavégzésben vagy állásidőben töltötte az elmúlt két hónapot, a visszarendeződés számos munkáltatói feladatot generál. Ahol a kijárási korlátozások alatt is bejártak a dolgozók a munkahelyre - például egyes termeléssel foglalkozó vállalatok - ott a meglévő gyakorlat felülvizsgálata lehet indokolt. A kockázatértékelés szerinti ajánlások alapján a munkáltató egyoldalúan jogosult meghatározni a visszarendeződés utáni munkafeltételeket, munkafolyamatokat. Elsődleges szemponttá válik a munkaállomások munkabiztonsági szempontú kialakítása.

2020-05-20

Dömping a Parlamentben: átmentek a felhatalmazási törvény után benyújtott javaslatok

Sorra fogadta el a Parlament azokat a törvényjavaslatokat, melyeket még március végén, korlátlan felhatalmazással a zsebében nyújtott be a kormány.

2020-05-20

Sérült jogbiztonság közbeszerzési jogorvoslatban - Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt állapított meg

A jogsértésről történő tudomásra jutást másként szabályozó rendelkezés nem eredményezheti a hatályba lépést megelőzően eredménytelenül eltelt szubjektív határidő újranyitását - szögezi le az Alkotmánybíróság III/72/2020. számú, alkotmányos követelményt megállapító határozatában. Az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezés alapján alkotmányos követelményként megállapította, hogy 2019. január 1-jét megelőzően a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból való eljárásának kezdeményezésére vonatkozó, a jogsértés tudomásra jutásától számított hatvan napos határidő elteltét követően a tudomásra jutás kezdőnapja utóbb nem köthető a szabálytalansági eljárás megindításának napjához.

2020-05-20

Eltérő intézkedések kapcsolattartás végrehajtására és távoltartásra

A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárásokat, valamint a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartással kapcsolatos eljárásokat is érinti a 2020. május 4-én kihirdetett, a kapcsolattartásra és a távoltartásra a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 176/2020. (V. 4.) Korm. rendelet. A Kormányrendelet szerint a távoltartás elrendelése esetére a járványügyi intézkedés alatt álló bántalmazókra és a bántalmazottakra speciális szabályok vonatkoznak. A bíróság a megelőző távoltartás elrendelésekor hivatalból vizsgálja azt, hogy a bántalmazó és a bántalmazott érintett-e járványügyi intézkedéssel, ennek fennállásakor a rendőrség közreműködésével hozza meg döntését. A kormányrendelet értelmében, ha a bántalmazó a távoltartás elrendelése esetén saját elhelyezéséről önerőből nem képes gondoskodni, akkor a rendőrség szálláshelyet ajánl fel számára. A kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárásokban bővült a végrehajtható határozatok köre, a felek között létrejött egyéb okiratok is végrehajthatóvá váltak, a törvényben fennálló egyéb feltételek esetén.

2020-05-19

Jogszerű-e szobrokat elítélni?

Ha abszurd perekről van szó, nem szükségszerű az ókori Hellászig visszautazni az időben, azonban csakúgy, mint manapság, a kreativitás akkor sem ismert határokat. Az ókori népek mai szemmel nézve érdekes módon viszonyultak a joghoz és az általuk bűncselekménynek tekintett magatartások megtorlásához.

2020-05-19

Polgári kezdeményezés indul két újabb ügyben

Az Európai Bizottság bejelentette pénteken, hogy nyilvántartásba veszi a feltétel nélkül járó alapjövedelem bevezetését, valamint a szerzői jogok által védett tartalmak könnyebb internetes megosztásának lehetőségét célzó európai polgári kezdeményezést.

2020-05-19

Jól számítják-e a műszakpótlékot?

Megszakítás nélküli munkarendben dolgozunk 6-18 és 18-6 beosztással havi fele-fele arányban 14-15 napot. Műszakpótlékot 18-6 közötti időre 30 %-ot kapunk. A gond ott kezdődik, hogy a 30 % műszakpótlékot nem a ledolgozott munkanapok arányában számolják. Helyes-e így számolni a törvényileg előírt 1/3 változást a munkaidőben?

2020-05-19

Vállalati compliance (megfelelési) szakjogász képzés indul szeptembertől Budapesten!

A compliance (megfelelés) mint jogi szakterület egyre fontosabb szerepet játszik a vállalatok életében: napról-napra hangsúlyosabb, hogy megfelelő képzettségű szakemberek álljanak a cégek rendelkezésre. A területhez szükséges korszerű tudásanyagot, információkat, jó gyakorlatokat azonban Magyarországon nehézségekbe ütközhet elsajátítani.

2020-05-19

Jár-e jubileumi jutalom, ha megszűnik a közalkalmazotti jogviszony?

Élettársam szakképző intézményét 2020. július 1-jével átszervezik. 1958-ban született 37 év közalkalmazotti jogviszonya van, három év múlva nyugdíjas. Ha nem fogadja el a felajánlott Mt. munkaszerződést, a munkáltató befizetheti-e három évre a munkaadói járulékot, hogy nyugdíjas legyen? Jár-e a 40 éves jubileum?

2020-05-19

A Kormány felülírta a GDPR-t a koronavírus miatti veszélyhelyzet idejére

A május 4-én kihirdetett 179/2020. (V. 4.) kormányrendelet korlátozza az adatkezeléssel érintetteknek az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvény (Infotv.) által biztosított adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit azon személyes adataik vonatkozásában, amelyeket az adatkezelők a koronavírushoz kötődő intézkedésekkel kapcsolatban kezelnek. Emellett az új kormányrendelet az Infotv. által meghatározott, a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogot is korlátozza a koronavírussal kapcsolatos intézkedések vonatkozásában.

2020-05-19

A hétfőtől érvényes védelmi intézkedések - Megjelent a Magyar Közlönyben a kormány rendelete

Megjelent a Magyar Közlönyben a hétfőtől hatályos - Budapest kivételével az egész országra érvényes - védelmi intézkedéseket tartalmazó kormányrendelet - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa online sajtótájékoztatón. Tovább enyhültek a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések - Pest megye a többi megyével azonos szabályok alá esik.

Tételek: 41 - 60 / 7748 (388 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.