Hírfolyam


2021-01-18

Üzletrészvásárlás későbbi fizetéssel: így kell könyvelni

Hogyan kell könyvelni az olyan üzletrészszerzést, ahol a vételárat 5 év múlva kell rendezni?

2021-01-18

Személygépkocsi-lízing elszámolása egyéni vállalkozónál

Hogyan számolhatja el az üzleti célú személygépkocsi beszerzési árát az egyéni vállalkozó? A nyílt végű lízing díja elszámolható-e költségként?

2021-01-18

Számlázás Angliába, kiszállítás az EU-ba

Hogyan kell kiállítani a számlát, ha angol cég termékét Németországba adja el egy magyar vállalkozás?

2021-01-18

Tudnivalók az előzetes elektronikus engedélyregisztrációs rendszerről (BIREG)

Kire vonatkozik a BIREG-be való regisztráció, illetve a lejelentési kötelezettség?

2021-01-18

Indulhatnak az eljárások az osztatlan tulajdon felszámolására

Már kezdeményezhetik az érintettek az osztatlan közös földtulajdonok felszámolásával kapcsolatos hatósági eljárást, sokan közel harminc éve várták azt a szabályozást - írja a Magyar Nemzet. Életbe lépett januártól a nyáron elfogadott, osztatlan közös földtulajdonok felszámolásának és az ingatlan-nyilvántartás rendezésének megkönnyítését célzó törvény.

2021-01-18

Módosulnak a polgári peres ÁNYK-űrlapok - Az új nyomtatványok már letölthetőek!

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) módosítása szerint, 2021. január 1. napjától kezdődően az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek, illetve a nemzetközi árufuvarozási és nemzetközi szállítmányozási perek elsőfokon kizárólag a törvényszéken indíthatók meg. Ennek megfelelően módosulnak a P01 és G01 számú ÁNYK-űrlapok, a fenti ügyekben 2021. január 1-jétől ezeket az űrlapokat nem lehet benyújtani.

2021-01-15

ÁSZ: javítani kell a közös önkormányzati hivatalok feladatellátásának minőségét

Erősíteni kell a közös önkormányzati hivatalok feladatellátásának minőségét, ez ugyanis hatással van a hivatalhoz tartozó önkormányzatok gazdálkodására és azok fenntarthatóságára is – világít rá az Állami Számvevőszék elemzése 23 közös önkormányzati hivatal ellenőrzési tapasztalatainak összegzése alapján.

2021-01-15

Nem mindegy, hogy mikori minimálbérrel kell számolni: hat az adókra és a kedvezményekre

Az adójogszabályokban több olyan rendelkezés található, amelyek az alkalmazást az (üzleti év) adóév első napján érvényes minimálbérhez viszonyítva határozzák meg. Ezeket veszi a cikk sorra, külön kommentár nélkül. Nem tartalmazza a felsorolás azokat az eseteket, amikor a hónap első napi, vagy a mindenkori minimálbér, vagy csak jelző nélkül a minimálbér az irányadó.

2021-01-15

Halálbüntetés eltörölve - 30 éve jogellenes az élet kioltásával járó büntetés kiszabása Magyarországon

Az Alkotmánybíróság 1990. október 24-én meghozott határozatával alkotmányellenesnek nyilvánította a halálbüntetést - azóta hazánkban nem alkalmazható az élet kioltásával járó büntetési forma. De mik is az eltörlés indokai? Kit végeztek ki utolsóként hazánkban és ki volt az utolsó magyar hóhér? Európában vannak még halálos ítéletek?

2021-01-15

A Kúria elnöke: a bírónak mindenkitől függetlennek kell lennie

A Kúria elnöke a „Jó reggelt Magyarország” című műsorban elmondta, az ítélkező bíró sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalomtól nem fogadhat el utasítást, a másik két hatalmi ág pedig köteles a bíróság döntését elfogadni. Hangsúlyozta, a bírónak mindenkitől, minden más intézménytől, szervezettől függetlennek kell lennie, mert a pártatlanság eszménye ezt követeli meg.

2021-01-15

Vigyázzunk a megszerzett bírói tekintélyre, óvjuk és igyekezzünk minél inkább megerősíteni

„Az a kötelességünk, hogy a múltbéli hagyományokat alapul vegyük, nekivessük a hátunkat az elért eredményeknek és a mindennapi új feladatainkat az Alaptörvényhez, a törvényekhez ragaszkodva, a legjobb tudásunk szerint oldjuk meg” – hangsúlyozta a Kúria elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjújában. Dr. Varga Zs. András elnöki programjáról, az öttagú bírói tanácsok bevezetésének kérdéséről szólva elmondta, „több szem többet lát alapon nagyobb a garancia arra, hogy a jó döntések közül a legjobbat sikerül megtalálni.”

2021-01-15

Kiemelt kúriai döntések

Kölcsönzött munkavállaló munkaviszonya megszüntetésének tárgyában döntött a Kúria. Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.103/2020. számú határozatról. A Kúria a felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárva a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta és a következő elvi kérdésben döntött.

2021-01-14

A kisadózó vállalkozás tájékoztatási kötelezettsége

A Kata tv. 2021. január 1-jétől hatályos módosítása jelentős többletkötelezettséget ír elő a korábbiakhoz képest, mind a kifizetőre, mind magára az adóalanyra.

2021-01-14

Új szabályok alapján fizethetnek társasági adót a külföldi cégek Magyarországon

Társasági adót kell fizetniük bizonyos magyar megrendelőknek nyújtott szolgáltatások után az országban jelen nem lévő külföldi vállalkozásoknak a társaságiadó-szabályozás 2021. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint – derül ki a Deloitte elemzéséből.

2021-01-14

Hogyan mondjunk fel a munkavállalónak home office alatt?

„Békeidőben” a munkáltatói felmondás jellemzően úgy nézett ki, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt, papír alapú felmondást vagy ő, vagy a HR-es személyes megbeszélés során átadta a munkavállalónak, egyben - jellemzően - felajánlva a közös megegyezés lehetőségét - írja Fodor T. Gábor munkajogász. Mit lehet tenni most, amikor sokan home office-ban dolgoznak?

2021-01-14

Ki illetékes határon átnyúló adatvédelmi jogsértés esetén bírósági eljárást indítani? - Kérdések az Európai Bíróság asztalán

Az adatkezelő vagy adatfeldolgozó Európai Unión belüli tevékenységi központja szerinti tagállam adatvédelmi hatósága általános illetékességgel rendelkezik az általános adatvédelmi rendelet határokon átnyúló adatkezelés vonatkozásában történő megsértése miatti bírósági eljárás megindítására - Michal Bobek uniós főtanácsnok szerint.

2021-01-14

Változás januártól az esélyegyenlőség előmozdítását érintő ügyekben! - Az ombudsman veszi át az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladatait

Az Országgyűlés által elfogadott 2020. évi CXXVII. törvény rendelkezései értelmében 2021. január 1-jétől az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) feladatait az alapvető jogok biztosa veszi át. Az ombudsman közigazgatási hatósági eljárás keretében jár el az egyenlő bánásmódot és az esélyegyenlőség előmozdítását érintő ügyekben, a vonatkozó eljárási szabályoknak megfelelően. Az ügyfelek ezen ügyekben is a korábban megszokott módokon fordulhatnak az alapvető jogok biztosához.

2021-01-14

Kiemelt kúriai döntések

Egészségromlás miatti vagyoni és nem vagyoni kártérítés megfizetése tárgyában hozott döntést a Kúria. Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.118/2020. számú ügyről. A felperes 2009. január 26-tól 2011. április 3-ig állt az alperes alkalmazásában. A felperesnél allergiás jellegű emésztési, szemészeti panaszok merültek fel, amelyek a munkaviszony létesítését megelőzően is már jelentkeztek nála. A felperes keresetében vagyoni és nem vagyoni kártérítés megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

2021-01-14

Kiemelt kúriai döntések

Baleseti kártérítés tárgyában hozott határozatot a Kúria. Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.082/2020. számú ügyről. A felperes néhai testvére 2009. július 1-jétől állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperesnél, mentő gépkocsivezető munkakört töltött be. 2011. augusztus 20-án egy autóbusszal ütközött, a baleset helyszínéről eszméletlen állapotban szállították kórházba.

2021-01-14

Kiemelt kúriai döntések

Elmaradt munkabér megfizetése iránti kérelem tárgyában döntött a Kúria illetékes tanácsa. Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.137/2020. számú ügyről. A felperes 2017. január 11-étől határozatlan időtartamú munkajogviszony keretében napi 4 órában állt alkalmazásban az alperesnél. Többszöri felhívást követően a felperes 2018. június 29-én munkavállalói felmondást küldött az alperesnek, melyben 2018. július 31-ével szüntette meg a munkaviszonyát.

Tételek: 381 - 400 / 9144 (458 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.