Hírfolyam


2020-10-28

150 ezer forintra bírságolható, aki megszegi a karanténszabályokat! - Módosultak a házi karantén elrendelésére vonatkozó szabályok

Az Országgyűlés hétfői döntése értelmében módosultak a házi karantén elrendelésére vonatkozó szabályok és az ezek megszegése esetén alkalmazható szankciók - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón. Kiss Róbert alezredes közölte, a módosítás a három karanténfajta - a járványügyi megfigyelés, a járványügyi zárlat és a hatósági házi karantén - elrendelésével kapcsolatos adminisztratív könnyítéseket tartalmaz, illetve megváltoztatta az ezek megszegése miatt alkalmazható intézkedéseket.

2020-10-28

Egy csapatba rendezi a kormány a V4-ek jogtudósait

Professzori hálózatot és junior programot hozott létre a kormány a visegrádi - és egyes szomszédos - országok jogtudományi és államelméleti területen kutató-oktató egyetemi tanárok, kutatócsoportok, továbbá fiatal PhD-hallgatók számára. Minderre közel 6 milliárdot hagyott jóvá a kormány, a következő öt évre.

2020-10-28

Súlyos bírságok jöhetnek a kettős minőségért

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatként lesz szankcionálható a kettős minőség - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára a tárca törvénymódosítási javaslatát ismertetve kedden az MTI szerint. Cseresnyés Péter szerint a kormány számára elfogadhatatlan a magyar fogyasztók hátrányos megkülönböztetése, a törvénymódosítás megteremti a jogi alapot a termékek kettős minőségével szembeni hatósági fellépésnek.

2020-10-28

Kiemelt kúriai döntések

Az érvénytelenségi kifogás mindig az érdemi ellenkérelem része. Tájékoztató a Pfv.VI.21.537/2019. számú kölcsön megfizetése iránt indított egyedi ügyben. Az alperesek felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria hatályában fenntartotta a jogerős ítéletet, egyetértve a másodfokú bíróság érdemi döntésével és annak indokaival is.

2020-10-27

34 éves a német Alkotmánybíróság történelmi döntése

Az alábbiakban röviden áttekintjük, hogy a Német Szövetségi Alkotmánybíróság számos döntésében is behatóan foglalkozott az európai uniós Szerződések és a német alkotmány összeegyeztethetőségének kérdéskörével.

2020-10-27

Gyakori bérszámfejtési hiba: Munkáltatói kötelezettségek munkabérből történő levonás esete

A leggyakoribb bérszámfejtési hibák sorozatunk 2. részében a munkabérből történő letiltások helyes kezelésére, azon belül is egy olyan esetre szeretnénk felhívni a figyelmet, ami tapasztalatunk alapján sem a munkáltatók, sem a munkavállalók között nem köztudott. Nevezetesen, hogy milyen mértéket ölthet egy letiltás azon túl, hogy 33% vagy 50%-ig terhelheti a munkavállaló nettó bérét.

2020-10-27

Saját tőkéje a megengedett szint alá csökkent? Milyen lehetőségei vannak a helyzet rendezésére? - 1. rész

Ha egy korlátolt felelősségű társaság adózott eredménye negatív, ez az összeg az eredménytartalékot és ezen keresztül a saját tőkét csökkenti. Ha a társaság saját tőkéje a törzstőke, vagy más szóval a jegyzett tőke felére csökken, az ügyvezetőnek haladéktalanul intézkednie kell ennek rendezésére.

2020-10-27

Darák Péter: összetett jogértelmezési feladatot látnak el a bíróságok a hozzáadottértékadóval kapcsolatos döntéseikkel

A bíróságoknak különleges szerepük van a hozzáadottérték-adóval (Héa, a magyar rendszerben áfa) kapcsolatos eljárások alakításában – mondta a Kúria elnöke az Adózás Európában - XIV. Nemzetközi Adókonferencián 2020. október 26-án. Az online tanácskozáson dr. Darák Péter „A hozzáadottérték-adó gyakorlata az európai és nemzeti adójog kölcsönhatásában” címmel tartott előadást.

2020-10-27

Kártalanítás ártatlanul elítéltek körében

Az ártatlanság vélelme egy olyan római jogi eredetű jogviszonyokat meghatározó norma, amely alkotmányos alapelvünk része. Magyarország Alaptörvényének XXVIII. cikk (2) bekezdése szerint „senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg”. Ám sajnos előfordul, hogy a büntető eljárás során – vagy hiba, vagy a döntést hozón kívül eső egyéb körülmény folytán - ártatlan embereket ítélnek el, akik így jogtalan büntetést szenvednek el. Ez a cikk az ő kártalanításukhoz való jogukkal foglalkozik.

2020-10-26

290 ezer őstermelő jogi helyzete változik

A családi gazdaságok helyzetét, kedvezményeit rendezi a parlament által most tárgyalt törvényjavaslat. A hivatalos megfogalmazás szerint az új törvényi szabályozás legfőbb célja, hogy „az adminisztrációs terhek csökkentése mellett a 21. századi elvárásoknak megfelelő működési környezetet és kedvező adózási feltételeket biztosítson a magyar gazdálkodók számára”. A kormány, a saját bevallása szerint is elavult, túlzottan bürokratikus szabályozás helyett javasolt új törvénytől egyebek mellett a már amúgy is kiemelten kezelt családi gazdaságok megerősítését várja, valamint a generációváltást is támogatná, és a termelők együttműködését is ösztönözné.

2020-10-26

A fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályok a Polgári Törvénykönyvben

A fogyasztó megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz való joga alapvető jogként jelenik meg, ugyanis a tájékoztatáshoz való jog deklarálása a felek (a vállalkozás és a fogyasztó) közötti egyensúlyhiány kiegyenlítését szolgálja. A tanulmány a tájékoztatáshoz való jog megjelenési formáit mutatja be a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerződési alapelvei és az Egyes Szerződések című Harmadik Részének fogyasztói szerződései körében. Részletesen vizsgálja az együttműködési és a tájékoztatási kötelezettség szabályait, az általános szerződési feltételeket, az elektronikus úton kötött szerződésekkel kapcsolatos ide vonatkozó szabályokat és az akadályközlési kötelezettséget.

2020-10-26

Tizenegy 1956 utáni megtorló ítélet törvényi semmisségét igazolta a Kúria idén

Idén is folytatódott az ún. „semmisségi ügyek” elbírálása a Kúrián. Tíz az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részvételt megtorló elítélések törvényi semmisségét igazolta a Kúria 2020. január 1. és október 22. között, egy ügyben az iratokat megküldte a kérelem elbírálása hatáskörrel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. Január 1-jén nyolc „semmisségi ügy” volt folyamatban, október közepéig további nyolc indítványt nyújtott be a Legfőbb Ügyész, így öt ügy elbírálása folyamatban van.

2020-10-26

Márki Zoltán: jogilag végrehajtott leszámolások voltak az 1956 utáni megtorló perek

Nem az áldozatoknak tulajdonított tettek, hanem az ítéletek meghozatala volt köztörvényes bűncselekmény – mondta a Kúria Büntető Kollégiumának tanácselnöke az M1-nek adott interjújában 2020. október 23-án.

2020-10-26

A NAV a biztosítási kötelezettség alóli mentesülés értelmezéséről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közzétette honlapján a biztosítási kötelezettség alóli mentesülés esetének értelmezéséről szóló 2020/10. Adózási kérdést.

2020-10-26

Katások 40 százalékos adója: kell-e arányosítani?

Számít-e a hárommilliós összeghatárnál, hogy a katás bt. csak két hónapig működik? – kérdezte az Adózóna olvasója.

2020-10-26

További fél évig lehet kedvezőbb adózású a SZÉP-kártyára utalt összeg

Eredetileg az idén, június végéig a SZÉP-kártyákra érkező összegek után a munkavállalónak csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót kellett megfizetnie, az akkor még 17,5 százalékos szociális hozzájárulási adót nem (az adó mértéke mostanra 15,5 százalékra csökkent). Később ez kitolódott az év végéig, a mostani változtatás pedig további fél évre biztosítja a kedvezőbb adózást.

2020-10-26

Karanténszabályok megsértése: a szankciók szigorításáról szavaz az Országgyűlés

Az Országgyűlés hétfőn egynapos ülést tart, amelyen szigoríthatja a karanténszabályok megsértése miatti szankciókat. Az ülés 11 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, a képviselők ezután döntenek arról az előterjesztésről, amely egyebek mellett 50 ezer forintról 150 ezer forintra emelné a karanténszabályok megsértése miatt kiszabható bírság legmagasabb összegét.

2020-10-26

Sárközy’80

Verebics János: Sárközy Tamás (1940-2020) (Jogtudományi Közlöny, 2020/3., 138-140. o.) Ma, 2020. október 26-án ünnepelné 80. születésnapját Sárközy Tamás. Verebics Jánosnak a Jogtudományi Közlönyben megjelent nekrológjával emlékezünk a jogtudósra, az egykori szerzőnkre és barátunkra.

2020-10-22

Home office: van-e teendő az iparűzési adóban?

A napokban több hírportálon is megjelent: a home office bizonyos feltételek mellett akár telephelyet hoz létre, amely után iparűzési adót kell bevallani és fizetni. Több vállalkozó is a szívéhez kaphatott: újabb adminisztrációs lavina, amibe, ha nem vigyáz, belefulladhat.

2020-10-22

Kilépés a cégből: felmondhat a Kft. tulajdonosa?

A Kft., azaz a korlátolt felelősségű társaság elég ismert és elterjedt cégforma. Általában addig nincs is gond, míg a Kft. tulajdonosa a cégben akar maradni. Mi történik, ha már nem szeretne tulajdonos lenni? Egyszerűen kiléphet, felmondhat a cégtulajdonos?

Tételek: 21 - 40 / 8394 (420 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.