Hírfolyam


2019-11-15

Uniós eljárás indult a brexittől "megszédült" britek ellen

Az Európai Bizottság felszólító levél elküldésével kötelezettségszegési eljárást indít Nagy-Britannia ellen, mert még mindig nem jelölte meg az új uniós bizottságba szánt biztosjelöltjét - közölte az Európai Bizottság csütörtökön.

2019-11-15

Járulékmentesen dolgozó nyugdíjasok, még kedvezőbb családi kedvezmény - Több adócsökkentést is hoz az egységes járuléktörvény!

Négy járulékfajta olvad a társadalombiztosítási járulékba jövő július 1-jétől a Pénzügyminisztérium által benyújtott törvényjavaslat szerint; ugyancsak július 1-től minden dolgozó nyugdíjast megillet a járulékmentesség; továbbá a gyermekes családok számára még kedvezőbbé válik a gyermekek után járó családi kedvezmény - közölte a Pénzügyminisztérium (PM).

2019-11-15

Még mindig komoly probléma a tartozás a közjegyzői kamara szerint

Úgy vélik, hogy nőhetne a fizetési hajlandóság, ha többen szerződnének közokiratban.

2019-11-15

Egyszerűsödik a kormányhivatalok működése - Március 1-jén lép hatályba a 80 törvényt módosító jogszabálycsomag

Március 1-jén lép hatályba a kormányhivatalok működésének egyszerűsítését célzó, nyolcvan törvényt módosító jogszabálycsomag - közölte a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.

2019-11-15

Evásból katássá vagy kivássá váló társas vállalkozás teendői

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény 36. §-a és 87. §-ának (3) bekezdése 2020. január 1-jétől hatályon kívül helyezte az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvényt (evatörvény). A cikk az evás társas vállalkozások – megszűnéssel összefüggő – teendőit mutatja be, abban az esetben, ha az evaalany nem a társasági adó hatálya alá kíván visszatérni.

2019-11-15

A munkaviszony vége - A megszüntetés módjai és amit tudni érdemes!

A munkavégzésre irányuló jogviszony aszimmetrikus - a munkavállaló jogilag is függő helyzetben van a munkáltatótól. Ezért megszüntetése esetében a törvényi szabályozás funkciója megfelelő garanciák megteremtése annak érdekében, hogy a függő helyzet ne eredményezzen aránytalan kiszolgáltatottságot. De vajon megvannak-e és működnek-e ezek a garanciák a magyar jogban?

2019-11-15

Facebook-poszt miatt jogszerű felmondás

A munkáltató a munkavállaló munkavégzését ellenőrizheti, ellenőrzésének ugyanakkor korlátjai is vannak. Ilyen korlát például az, hogy a munkavállaló magánélete sem a munkaidő alatt, sem azon túlmenően nem ellenőrizhető. Vannak azonban olyan élethelyzetek, amikor a munkáltató a magánélet valamely történésére akár felmondást is alapíthat. Erre a kivételes helyzetre találhatunk példát a Kúria egyik új döntésében. Nézzük akkor közelebbről mire kell figyelni munkáltatói szemmel!

2019-11-15

Kiemelt kúriai döntések

A textiliparban végzett munka alapján korkedvezményre jogosult személy ügyében hozott döntést a Kúria. Tájékoztató az Mfv.III.10.106/2019/5. számú határozatról. A másodfokú társadalombiztosítási szerv a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 96/B. §-a alapján indult adategyeztetési eljárás eredményeként hozott, 2017. április 26-án kelt elsőfokú határozatot – amely szerint a felperes az 1970. július 9. és 2015. december 31. közötti időszakban 31 év 115 nap nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati és egyéb, a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idővel rendelkezik, továbbá 9 év 46 nap korkedvezményre jogosító időt szerzett – helybenhagyta.

2019-11-15

Kiemelt kúriai döntések

Özvegyi nyugdíj folyósítása tárgyában hozott határozatot a Kúria. Tájékoztató a Kfv.X.37.677/2019/9. számú határozatról. A Tny. 47. § (1) bekezdéséből nem következik, hogy az egyéves időtartam az igényérvényesítésre nyitva álló határidő lenne, csupán az, hogy az ideiglenes özvegyi nyugdíj a halál időpontjától számítottan legkevesebb egy évig folyósítható.

2019-11-15

Kiemelt kúriai döntések

Szellemi alkotás jogosulatlan használata miatt indult ügyben hozott döntést a Kúria illetékes tanácsa. Tájékoztató a Kúria Pfv.IV.21.666/2018. számú ügyben hozott határozatról. A jogerős ítélet megállapította, hogy az alperesek megsértették a felperes szellemi alkotáshoz fűződő jogát azzal, hogy 2009. január 1-től a felperes tulajdonában lévő, gabonából készített magas fehérjetartalmú hússzerű anyag előállítására és az ebből előállított készítmények gyártására vonatkozó know-how ismeretet az I. rendű alperes jogosulatlanul hasznosítja; kötelezte az I. rendű alperest a jogsértés abbahagyására és eltiltotta a további jogsértéstől, továbbá kötelezte a jogsértéssel előállított - konkrétan megnevezett - termékek megsemmisítésére.

2019-11-15

Kiemelt kúriai döntések

Egyenlőtlen munkaidő beosztás esetén a Munka törvénykönyv 124. §-a választási lehetőséget biztosít a munkáltatónak arra nézve, hogy a szabadságot munkanapban, avagy a munkavégzés alóli mentesülés tartamával egyező óraszámba adja ki. Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.134/2019/5. számon hozott határozatáról. Az I. és II. rendű felperes 2013. január 1-jétől vízműgépész munkakörben állt határozatlan idejű munkaviszonyban az alperesnél, amely jogviszonyt megelőzően a munkáltatói jogelőd alkalmazásában álltak. Az alperes üzemegységénél vízműgépész munkakörben 2014. december 1-jéig 10 fő, ezt követően 9 fő állt munkaviszonyban, azonos munkaidő beosztás mellett.

2019-11-15

Kiemelt kúriai döntések

Jogszabályba ütköző jogviszony megszüntetés esetén a Munka törvénykönyv nem a semmisség, hanem a jogellenes munkaviszony megszüntetés jogkövetkezményét rendeli alkalmazni. Tájékoztató a Kúria Mfv.II.10.137/2019/5. számon hozott határozatáról. Az irányadó tényállás szerint a felperes 1981-től ápoló, gondozó munkakörben állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperesnél, majd 1987-ben kapott vezetői megbízást és 2011-től megbízott vezető lett. 2016. október 14-én a felperes a vezetői megbízásáról a véglegesség szándékával lemondott.

2019-11-14

Az ügyészséggel egyezkedve úszta meg a büntetést a csaló

Az új büntetőeljárási törvény egyik ritkán alkalmazott szakasza szerint az ügyészséggel egyezkedve úszott meg több gátlástalan csalást egy zalai férfi. Mindent bevallott, a bűntársait is megnevezte, és visszafizette a kicsalt milliókat.

2019-11-14

Itt az új tb-törvény tervezete, benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek

Jövő év július 1-jétől egységes, 18,5 százalékos kulcs alá vonja a kormány a társadalombiztosítási járulékokat, amelyet a biztosított személy fizet valamennyi, biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban keletkező, járulékalapot képező jövedelme után – derül ki a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvényjavaslatból. A járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok alapján fizetendő nyugdíjjárulékot továbbra is külön nevesíti a törvény, annak mértéke 10 százalék. Jövőre havi 7710 (napi 257) forintra nő az egészségügyi szolgáltatási járulék összege. Egyes biztosítotti kategóriák esetében új kötelezettségként jelenik meg a tb-járulék megfizetése.

2019-11-14

Munkavállalói védelem a nagyszülői gyed-et igénybe vevőknek - Januárban lép hatályba a Munka törvénykönyvének módosítása

Megteremti a kormány a munkavállalók védelmét a januártól életbe lépő nagyszülői gyedet igénybe vevőknek a munka törvénykönyvének módosításával - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerdán.

2019-11-14

A közjegyzői okirat növeli a fizetési hajlandóságot

Bár az elmúlt egy-két évben javult a vállalkozások fizetési morálja, még mindig komoly probléma a cégek közötti tartozás. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) szerint a késedelmes teljesítések jelentős része megelőzhető lenne, ha a vállalkozások közjegyzői okiratban szerződnének egymással.

2019-11-14

Kata, kiva, eva – Mit tartalmaz az őszi adócsomag a kisadózók számára?

Könyvelő- és bérszámfejtő-barát időzítéssel, 2019. november 12-én késő délután került fel az Országgyűlés honlapjára a 2020-as őszi adócsomag, mely a „Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról” címet viseli (T/8015. számú törvényjavaslat), előadója pedig Varga Mihály pénzügyminiszter. Cikkünkben a kisadózást érintő, a jelen törvényjavaslattal benyújtott módosítási előterjesztést tekintjük át, reflektálva az adócsomag benyújtását megelőző vonatkozó várakozásokra is.

2019-11-14

Mit jelent az „igazolható módon” történő értesítés? - Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt fogalmazott meg

A biztosító jogszabályból fakadó kötelezettsége, hogy a fizetési felszólítást a szerződő félnek, a szerződés megszűnéséről szóló értesítést pedig az üzemben tartónak egyedileg, minden kétséget kizáró módon igazolható formában küldje meg - szögezi le alkotmányos követelményként az Alkotmánybíróság III/866/2019. számú, bírói indítványt elutasító határozatában. Az Alkotmánybíróság elutasította a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói indítványt.

2019-11-13

A tőzsdén is bonyolódik az élet

Idén új, az érintettek által is kevésbé ismert jogszabályok léptek életbe, amelyek nem mindig egyértelmű feladatokat írnak elő a tőkepiaci szereplőknek. Aki teheti, biztosítsa túl magát, mivel az sem világos, hogy milyen hatóságok, milyen eszközökkel lépnek fel a szabályok érvényesítése érdekében.

2019-11-13

Könnyebben intézhetjük bírósági ügyeinket

A Bíróság.hu honlapon Bírósági iránytű néven animációs filmsorozatot indítottak, amelyben a jogi ügyekben érintettek számos fontos információhoz jutnak az ügyintézéshez. A sorozat új részében az ügyfélsegítő és ügyfélközpontok munkájáról volt szó.

Tételek: 21 - 40 / 6892 (345 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.