Hírfolyam


2021-04-19

Nem tehet meg bármit az ingatlanközvetítő!

Az ügyészség ismét sikeresen perelt az egyik országos franchise-hálózathoz tartozó ingatlanközvetítő gyakorlata miatt. Tisztességtelen a kizárólagos szerződésekhez valamiféle átalánytérítést (a többletszolgáltatások „rendelkezésre tartásának” díja, a felmerülő „esetleges” költségek fedezetéről rendelkező kikötés) kapcsolni. A bíróság ítélete szerint tisztességtelen az eladót akkor is díjfizetésre kötelezni, ha a vételi ajánlat nem elfogadható számára. A vevő visszalépése, vagy a már megkötött szerződés teljesítésének elmaradása esetén a bánatpénzből vagy a visszajáró foglalóból az ingatlanközvetítő részesedése az ügyészség szerint „indokolatlan, és egyben a jóhiszeműség és tisztesség követelményével ellentétes”.

2021-04-19

Hiába nyitják az iskolákat, a TASZ szerint bizonyos esetekben a pedagógus is jogszerűen maradhat otthon, és a szülő is otthon tarthatja a gyereket

A Társaság a Szabadságjogokért szerint az iskolák nyitásáról szóló döntésben nem csak a fertőzésveszély mértékét kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy az egyes döntések milyen hátrányt okozhatnak egyes társadalmi csoportoknak. Szempontjaikat az iskolák felelős újranyitásához részletes állásfoglalásban összegezték.

2021-04-19

Gődény is adott munkát az Alkotmánybíróságnak a veszélyhelyzetben

Az Alkotmánybíróság tavaly május óta tíz, a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos ügyben hozott döntést, míg jelenleg nem kevesebb, mint tizenhat ilyen eljárás van folyamatban. Valamennyi ügyben soron kívüli elbírálást rendelt el Sulyok Tamás, a testület elnöke – értesült az Index.

2021-04-19

A Kúria közleménye az Európai Unió Bírósága C-564/19. számú ügyében kifejtett főtanácsnoki indítványról

A Kúria a 2019. szeptember 11-én közzétett közleményében foglaltakat a C-564/19. számú ügyben – különösen a 2021. április 15-én közzétett főtanácsnoki indítvány érdemi megállapításai ismeretében – mint megalapozottakat, továbbra is fenntartja.

2021-04-19

A Kúria túllépte a jogértelmezési tartomány alkotmányos kereteit - Az Alkotmánybíróság bírósági ítéleteket semmisített meg

Amikor egy bíróság ítéletében figyelmen kívül hagy valamely, az Alkotmánybíróság által kimondott alkotmányos követelményt, túllépi az alkalmazott jogszabályi rendelkezésre vonatkozó értelmezési tartomány alkotmányos kereteit, ezért döntése alaptörvény-ellenes - szögezi le a Testület IV/1577/2020. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában. Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Kúria és a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság használati jog visszajegyzése tárgyában hozott ítéleteit.

2021-04-19

AB: Csak úgy a járványra hivatkozva nem lehet visszatartani az adatokat

Fontos döntést hozott csütörtökön az Alkotmánybíróság az adatnyilvánosság szempontjából: eszerint nem lehet automatikusan akár 90 napig visszatartani a közérdekű adatokat. A járványhelyzetben a minisztériumok és az állami szervek a korábbi 15 napos határidő helyett jellemzően csak 45+45 nap alatt válaszolják meg a közérdekű adatigényléseket. Mostantól ezt nem tehetik meg indoklás nélkül.

2021-04-19

Az Alkotmánybíróság a bírói pályázatokról

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény azon rendelkezéseit, amelyek korlátozzák a vesztes pályázónak a bírói álláshelyre kiírt pályázat eredményével szembeni jogorvoslati jogát. Az indítványozó négy járásbírói állásra is pályázott, de egyiket sem nyerte el, kifogásait pedig elutasították.

2021-04-19

HÉTKÖZNAPI MUNKAJOG – Aktuális munkajogi kérdések és megoldások

A Munkajog folyóirat éves konferenciája április 27-én gyakorló szakembereknek, második alkalommal. A továbbképzésre kötelezett ügyvédi kamarai tagok a konferencián való részvétellel 4 kreditpontot szerezhetnek.

2021-04-16

A Polgári Törvénykönyv első hét évéről

7 éve lépett hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Vékás Lajos a Jogtudományi Közlöny hasábjain tette fel a kérdést: miként vonható meg a Ptk. mérlege? „A Ptk. új szabályait tárgyaló jogirodalom összefoglalása mellett a tanulmány nagy figyelmet fordít a sérelemdíjjal és a jogi személyekre vonatkozó szabályok diszpozitivitásával kapcsolatban kialakult ítélkezési gyakorlatra.”

2021-04-16

Hogyan érinti a foglalkoztatásomat, ha rehabilitációs ellátást fogok kapni?

Amennyiben rehabilitációs ellátást ítélnek meg részemre (mellrák miatt), milyen módon érintheti a foglalkoztatásomat? Úgy hallottam, hogy végkielégítés nélkül elküldhet a munkáltatóm, ha arra kerülne sor.

2021-04-16

Közfoglalkoztatásból versenyszférába program - Csütörtöktől igényelhető a havi 45 ezer forintos elhelyezkedési juttatás!

Akár meg is háromszorozhatják eddigi keresetüket a Gazdaságvédelmi Alap forrásaiból csütörtökön induló "Közfoglalkoztatásból versenyszférába" program résztvevői - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az ITM közleménye szerint.

2021-04-16

Vakcinaháború - Merre tart az EU és az AstraZeneca konfliktusa? - Érdekes jogkérdések a nemzetközi elosztás folyamatában

A koronavírus-vakcinák elosztása körüli eddigi egyik legélesebb konfliktus az AstraZeneca és az Európai Unió között adódott, amely az elmúlt hetekben már odáig eszkalálódott, hogy Ursula von der Leyen nemrégiben bejelentette, hogy az EU szigorít a vakcinák exportjához kapcsolódó korábbi politikáján, mégpedig viszonossági alapon olyan célországok esetében, amelyek nem szállítanak az EU-nak, vagy átoltottságuk magasabb, mint az Európai Unióé. A felek közti ellentét oka a korábbi megállapodásuk értelmezéséből fakadó eltérés.

2021-04-16

Temethetjük a munkaköri leírást?

Jelenlegi formájában, úgy tűnik, igen. Ugyanis eredeti céljának, a felgyorsult, változó világban már nem felel meg. Ugyanakkor gyakorlatilag a munkaszerződés szinte kötelező melléklete. Mi a teendő tehát a HR számára?

2021-04-16

Felszabadítják a SZÉP-kártyákat

Az átmenetileg bevezetett rendelet tíz nap múlva lép életbe. Tíz nap múlva átjárhatóvá válnak az alszámlák a SZÉP-kártyákon - írja a 24.hu. A járvány alatt sokaknak felhalmozódott a béren kívüli juttatása, mert a veszélyhelyzet miatt a kártyákról nem tudtak úgy költeni, mint korábban.

2021-04-16

Akadályozható-e nemzeti bíróság abban, hogy kérdezzen az Unió bíróságához? - Magyar ügy az Európai Bíróság asztalán

Az uniós jog elsőbbsége alapján valamely nemzeti bíróságnak figyelmen kívül kell hagynia minden olyan nemzeti szabályozást vagy bírói gyakorlatot, amely sérti azon lehetőségét, hogy kérdést intézzen a Bírósághoz - Pikamäe főtanácsnok véleménye szerint. A magyar szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a legfőbb ügyész a Kúriánál valamely alsóbb fokú büntetőbíróság előzetes döntéshozatalra utaló határozatával szemben a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslattal éljen, valamint a Kúriának a törvénysértő jelleget megállapító határozata, amelyek sértik a fent említett lehetőséget, összeegyeztethetetlenek az uniós joggal.

2021-04-15

IP & IT: védjegy - domain - internet jogi blog

A digitális piacokról szóló EU rendelet: új versenyjogi keretrendszer a nagy platformok számára. Az Európai Bizottság a közelmúltban hozta nyilvánosságra a nagy online platformok új versenyjogi szabályozási keretrendszerét megalkotó jogszabálytervezetét, a digitális piacokról szóló EU rendeletet (Digital Markets Act – DMA).

2021-04-15

Mentesülés gyorshajtás alól

Még a legóvatosabb sofőrrel is elfordulhat, hogy nem vesz észre egy sebességkorlátozó táblát és gyorshajtást követ el. Szerencsétlenebb esetben pont ilyenkor végez sebességellenőrzést a rendőrség, avagy pont azon az útszakaszon került kihelyezésre előre telepített traffipax. Felmerülhet a kérdés, hogy milyen esetekben lehet mentesülni a gyorshajtás miatt kiszabott bírság megfizetése alól?

2021-04-15

Folyósítják a kárenyhítő juttatást, így kell utána adózni

Március 26-án megkezdte a Magyar Államkincstár a 2020-as kárenyhítési évre benyújtott kérelmek utáni kárenyhítő juttatások kifizetését. A kárenyhítésre tekintettel folyósított összeg bevételnek minősül, ha az adózó a korábban a kárenyhítési alapba fizetett kárenyhítési hozzájárulást a költségei között érvényesítette.

2021-04-15

Elbirtoklás: Tények és tévhitek

Az elbirtoklás egy tulajdonszerzési mód, amelyet a Polgári törvénykönyv is szabályoz, és amely nagyon egyszerűen körülírható, de a gyakorlatban nehezen alkalmazható. A 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot ingatlan esetén tizenöt, ingó dolog esetén tíz éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja.

2021-04-15

Az Európai Unió közzétette a Data Governance Act, vagyis az Adatkormányzási Rendelet javaslatát

2020. november 25-én az Európai Bizottság az adatkormányzásra vonatkozóan új rendeletre tett javaslatot. A javasolt Data Governance Act (DGA) a 2020-as európai adatstratégia első intézkedése. A Rendelet célja, hogy irányítási keretet biztosítson a közös európai adatterek támogatásához, amelyek elengedhetetlenek az EU versenyképességének növeléséhez a piaci versenyben.

Tételek: 21 - 40 / 9197 (460 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.