Hírfolyam


2021-02-01

Jár-e nyugdíjas szelvény rokkantsági járadékosnak?

Rokkantsági járadékosnak jár-e helyi buszközlekedésre "nyugdíjas" szelvény? Az ellátottak utazási kedvezményére vonatkozólag a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet tartalmaz megállapításokat.

2021-02-01

A fogyasztóvédelem az a terület, amelyben az egységesség sürgető és szükségszerű

A fogyasztóvédelem az a terület, amelyben az egységesség sürgető és szükségszerű az Európai Unió, vagyis az egységes piac területén. Ezzel a szemlélettel tartotta a héten képzését a digitális jogokat fókuszba állítva a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) együttműködésben a győri Szécsényei István Egyetemmel, valamint az Európai Fogyasztóvédelmi Szerveztek Szövetségével.

2021-02-01

A genetika joga - Etikai és szabályozás dilemmák a lehetőségek tükrében

A géntechnológia óriási lehetőségekkel kecsegtet, ugyanakkor komoly etikai kérdések is felvet - minderre a jognak is reagálnia kell. Létrehozhatók-e biológiailag megnövelt képességű katonák? Módosítható-e élő embrió genomja? Hogyan viszonyul a jog a növények, az állatok és az ember génszerkezetének szerkesztéséhez? És a módosításához?

2021-02-01

A közéleti szereplők személyiségi jogainak védelme – az akaraton kívüli közszereplővé válás speciális esetének vizsgálata

A közéleti szereplőket az általános szinttől magasabb jogvédelem illeti meg, hiszen a „közszereplést vállaló személyeknek vállalni kell azt is, hogy mind a sajtó, mind pedig a szélesebb közvélemény figyelemmel kíséri minden szavukat és cselekedetüket, így nagyobb türelmet kell tanúsítaniuk a kritikai megnyilvánulásokkal szemben.”

2021-02-01

Új minimálbér, garantált bérminimum: mikor kell januárig visszamenőlegesen alkalmazni?

A nemrégiben közzétett minimálbér-rendeletek az egyes adótörvényekben előírt jogosultságokra is hatást gyakorolnak. Cikkünkben általánosságban véve bemutatjuk, mikor kell januárig visszamenőlegesen alapul venni az emelt összegeket, és mikor nem.

2021-02-01

Alkotmány-ellenesen megszüntetett bírói szolgálati viszony - Az Alkotmánybíróság törvényszéki és kúriai ítéleteket semmisített meg

Az eljáró bíróságok egyrészt nem nyújtottak jogvédelmet a tisztségéből felmentett bírónak azzal kapcsolatban, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója elmulasztott lehetőséget adni a személyes meghallgatásra, másrészt nem tették lehetővé, hogy a felmentése alapjául szolgáló pályaalkalmassági szakmai véleményt egészében megismerje, ezzel sérült a felmentett bíró tisztességes eljáráshoz való joga - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1880/2019. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Székesfehérvári Törvényszék és a Kúria bírói szolgálati viszony megszüntetése tárgyában hozott ítéletei alaptörvény-ellenesek, ezért azokat megsemmisítette.

2021-02-01

Kiemelt kúriai döntések

Ha az adóhatósági határozattal kapcsolatos jogvita a felszámolás alatt álló felperes vagyonát érinti, a közigazgatási perben is csak a csődtörvény szerinti képviselő - a felszámoló – nyújthat be fellebbezést, a vezető tisztségviselő nem A felperes nevében eljáró vezető tisztségviselőt perbeli képviseleti jogosultság nem illeti meg, ha a per tárgya nem a felszámolási vagyon körén kívül eső vagyont érint; amennyiben a szervezeti képviselőnek a perben nincs képviseleti jogosultsága, fellebbezés előterjesztésére sem jogosult – emelte ki a Kúria a Kpkf.VI.40.485/2020/2. és Kpkf.VI.40.486/2020/2. számú végzéseiben.

2021-02-01

Kiemelt kúriai döntések

A jogi személy vezető tisztségviselőjének megbízatása nem a nyilvántartásba történő bejegyzéssel, hanem a tisztség elfogadásával keletkezik. Tájékoztató a Kúria a Kpkf.VI.40.509/2020/2. számú határozatáról. Az elsőfokú bíróság a felperes fellebbezését visszautasította, miután a civil szervezetek névjegyzékének adataiból megállapította, hogy a felperes nevében fellebbezést benyújtó vezető tisztségviselő megbízatása, ezáltal a felperes feletti törvényes képviseleti jogosultsága megszűnt.

2021-01-29

Ha ezt nem teszi meg, sok tízezer forinttól eshet el

Megjelent a kkv-k iparűzési adója csökkentéséhez szükséges adóhatósági nyilatkozat.

2021-01-29

A magyar kriminalisztikatörténet eddigi legnagyobb kábítószerfogása! - 17 milliárd forint értékű heroint fogtak a bűnüldöző szervek

A magyar kriminalisztika történetének eddigi legnagyobb kábítószer fogását nemzetközi együttműködés keretében, a Terrorelhárítási Központ szakszerű segítségével hajtották végre a készenléti rendőrök. A Fővárosi Főügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetést is indítványoz az ügyben.

2021-01-29

Lex Facebook: máshol hogyan csinálják?

Leszámítva azt, ahol a nagy közösségi médiaszolgáltatók működését hatóságilag blokkolják, viszonylag kevés példa van a világban a technológiai óriások működésének a szabályozására. A dolog azonban változóban van.

2021-01-29

Az elsőbbségi jog megszegésével okozott közúti balesetekért való büntetőjogi felelősség

A jelen szakdolgozati tanulmány az elsőbbségi jog megszegésével okozott közúti balesetekért való büntetőjogi felelősséget az átfogó megértés érdekében egy kívülről befelé haladó rendszerszemléletben közelíti meg. Így a közlekedési büntetőjog történeti előzményeinek bemutatását és a jelenleg hatályos közlekedési bűncselekmények hazai felépítésének, valamint a közúti baleset okozása bűncselekmény ismertetését követően azon elméleti és gyakorlati tudnivalókra tér ki részletesen, amelyek az elsőbbségi jog megszegésével okozott közúti balesetekért való büntetőjogi felelősség megállapítása körében szükségesek.

2021-01-29

Kiemelt kúriai döntések

Kalapáccsal történő ütés, az emlékmű megbontásának elkezdése erőszakos magatartás, a véleménynyilvánítás szabadsága körébe nem vonható. A Kúria Bfv.III.347/2020. számú jelentős ügyben 2021. január 19-én határozott: a jogerős ítéletet az I. rendű és a II. rendű terhelt tekintetében hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította. A kerületi bíróság a 2018. május 30. napján kelt ítéletével az I. rendű terheltet és a II. rendű terheltet – mint bűnsegédet – az ellenük rongálás bűntette miatt emelt vád alól bűncselekmény hiányában felmentette. A bíróság a tulajdon elleni szabálysértés miatt mindkét terhelttel szemben az eljárást megszüntette, rendelkezett az eljárás során lefoglalt bűnjelekről és a bűnügyi költség viseléséről.

2021-01-28

Van-e rá lehetőség saját jogon elindítani a rehabilitációs ellátásra való igényt?

Férjem jogosult lenne-e rehabilitációs ellátásra? 62 éves, baypass műtétje volt szeptemberben. Őstermelőként van bejelentve, évi 600000 jövedelemmel. Van-e rá lehetőség saját jogon elindítani?

2021-01-28

Mennyiben élhetnek közmunkások otthonteremtési támogatásokkal? - Több esetben is hátrányt jelent ez a foglalkoztatási forma

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tavaly októberi adatai szerint 91 500 fő dolgozott közmunkásként. Jogviszonyuk a társadalombiztosítási törvény szerint nem különbözik egy átlagos munkavállalóétól, az állami hitelekre és otthontermetési támogatásokra vonatkozó rendeletek azonban több esetben is kivételt tesznek velük bizonyos szempontból. De milyen esélyekkel használhatják ki az állami otthonteremtési lehetőségeket?

2021-01-28

Pajzsról páncélra kell váltaniuk a vállalatoknak

2010-ben a Facebook egyik adatvédelmi jogásza egy teremnyi unott joghallgatónak tartott előadást azt taglalva, hogy a vállalat hogyan kezeli a felhasználók adatait. Egyikük érdeklődését felcsigázta a téma és eldöntötte, hogy az egyetemi dolgozatát arról fogja írni, hogy a Facebook mennyire nincs tisztában az európai adatvédelmi szabályozásokkal. Ehhez kikérte a róla őrzött adatokat, amik nemcsak az összes általa likeolt oldalt és megbökött embert tartalmazták, de még a törölt üzeneteit is. Érezte, hogy ez így nem lesz jó, úgyhogy megírta a dolgozatát, nekiment a Facebooknak és mellékesen megreformálta az adatvédelmet.

2021-01-28

Megfelelő lakhatás mint európai alapjog - Törvény erejével korlátozná a lakhatás költségeit az EP

Az Európai Parlament európai alapjoggá tenné a megfelelő lakhatást, és annak költségeit a törvény erejével korlátoznák; emellett uniós célként határoznák meg a hajléktalanság felszámolását 2030-ra minden tagállamban. A 352 szavazattal, 179 ellenszavazat és 152 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban a megfelelő lakhatás fogalmába többek között a tiszta és jó minőségű ivóvizet, a megfelelő és méltányos higiénés körülményeket, valamint a szennyvíz- és vízhálózatok meglétét is beleértették.

2021-01-28

Kiemelt kúriai döntések

Közlekedési balesetet követően jövedelempótló járadék megfizetése iránti kereset tárgyában hozott határozatot a Kúria. Tájékoztató a Pfv.III.21.638/2019/6. számú ügyről. A közlekedési balesetet szenvedett felperes keresetében – egyebek mellett – az alperes jövedelempótló járadék megfizetésére kötelezését kérte.

2021-01-28

Kiemelt kúriai döntések

Elrendelte a Kúria a fővárosi önkormányzat rendelet alkalmazásának tilalmát. Kúria a Köf.5002/2021. számú folyamatban lévő ügyben azonnali jogvédelmi intézkedésként a Budapest Főváros Kormányhivatala kérelmére elrendelte a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III.8.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésének ideiglenes alkalmazási tilalmát. Az alkalmazási tilalom a Kúria érdemi határozatának meghozataláig tart.

2021-01-27

Büntetőjogász: a tömeges üzletnyitás akció, függetlenül attól, hogy igazuk van-e, tilos

Mindenki szabálysértést követ el, aki részt vesz a „Tömeges üzletnyitás” elnevezésű akcióban – mondta az InfoRádiónak nyilatkozó büntetőjogász.

Tételek: 321 - 340 / 9144 (458 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.