Hírfolyam


2021-01-11

Kiemelt kúriai döntések

„Vörösiszap ügy”: a közveszélyt a gát kiszakadása és a kazetta tartalmának kontrollálhatatlan és megállíthatatlan kiszabadulása jelentette. Tájékoztató a Kúria Bfv.III.456/2020. számú jelentős ügyben 2020. november 27-én hozott határozatáról: az eljáró bírói tanács a felülvizsgálati indítványokat nem tartotta alaposnak, az első- és másodfokú határozatot az I. rendű, a II. rendű és az V. rendű terhelt tekintetében hatályában fenntartotta.

2021-01-08

Szakértők a bíróságokon - Amit az igazságügyi szakértésről tudni érdemes!

A szakértő a bírósági eljárásban a bizonyítás eszköze. De mit is jelent ez pontosan? Ki minősül szakértőnek? Mi minősül szakkérdésnek? Köti-e a szakvélemény a bíróságot? Megszüntethető-e két szakvélemény közötti ellentmondás a bíró értékelő tevékenységével? Értékelhető-e a szakértő munkája? Mikor vehető igénybe eseti szakértő?

2021-01-08

Közeli hozzátartozónak számít-e a bejegyzett élettárs? - Az Alkotmánybíróság elvi tételt rögzített

Az a jogértelmezés és jogalkalmazási gyakorlat fogadható el alkotmányosnak, amely nem zárja ki a bejegyzett élettársakat a közeli hozzátartozók köréből - szögezi le az Alkotmánybíróság II/1011/2013. számú, utólagos normakontroll iránti indítványt elutasító határozatában. Az indítványozó alapvető jogok biztosa absztrakt utólagos normakontroll-eljárás keretében fordult az Alkotmánybírósághoz, és indítványában kifejtette, hogy álláspontja szerint a Ptk. közeli hozzátartozó fogalma a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők jogainak alkotmányos védelme nyomán sérti az emberi méltósághoz való jogot és a magánszférához való jogot, mivel a meghatározás önkényes különbségtételt valósít meg a bejegyzett élettársi kapcsolatban és az élettársi kapcsolatban élő személyek között.

2021-01-08

Módosultak a polgári peres eljárások szabályai - Mire érdemes figyelni a már folyamatban lévő ügyeknél?

Az Országgyűlés 2020. november 17-én elfogadta, és a 2020. évi CXIX. törvénnyel kihirdette a 2016. évi CXXX. törvény, azaz a polgári perrendtartás (Pp.) novelláris módosítását. Az új szabályok döntő többségét a törvény értelmében a bíróságoknak már a folyamatban lévő peres ügyekben is alkalmazniuk kell. A módosítás nem változtatja meg alapjaiban az új Pp. szabályrendszerét és logikáját, ugyanakkor mindenképpen új eljárásjogi környezetet teremt mind a feleknek, mind pedig a jogi képviselőknek.

2021-01-07

Letöltési sebességtől a számhordozásig – változnak a szabályok

Teljessé vált az Európai elektronikus hírközlési kódex magyarországi átültetése – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága vasárnap.

2021-01-07

Melyek a másodállás szabályai? Mit lehet és mit nem?

Szabadon vállalható másodállás? Megtilthatja a munkáltató, hogy a dolgozó máshol is munkát vállaljon? Szabadon vállalkozhat a munkavállaló? Mire kell odafigyelni egy másodállás esetén?

2021-01-07

Adatfeldolgozói szerződés – nemcsak egy checklista

A Legal Fest 2020. adatvédelmi témája volt a szerződő felek adatvédelmi szempontú státuszának meghatározása. Több kérdés is felvetődött a hallgatóságban az adatfeldolgozói szerződést illetően (a szerződés önálló vagy külön dokumentum legyen a főszerződéshez képest; mikre érdemes kitérni benne; van-e sablon, ami alapján érdemes dolgozni?)

2021-01-07

Az orvosi műhiba vizsgálata – az egészséges „beteg” betegként történő kezelése

Napjainkban a 21. század szerves részét képező a médiumokból – hírműsorokból, újságcikkekből, illetve az internetről – gyakran hallhatunk a köznyelvben is ismert „orvosi műhiba” fogalmáról. Az orvosi műhiba, mint terminus technicus, a hétköznapi szóhasználatban közismert fogalom. Az orvosi műhiba, mint olyan viszont, a hatályos hazai jogalkotásban nem jelenik meg explicit módon.

2021-01-07

Kísérleti klauzulák a fenntarthatóság jegyében - Mozaikok a szabályozás hazai gyakorlatából

A klímaváltozás és a fenntarthatóság jelentette kihívások az elmúlt években számos unortodox szabályozási megoldás megjelenését eredményezték. A kísérleti szabályozási környezet az egyik leghatékonyabb eszköze a kihívások megoldására kínált innovatív megoldások felfuttatásának.

2021-01-07

Aggódva várják a drónosok és a modellezők is a késlekedő kormányrendeleteket

Tavaly december közepén fogadta el a parlament a pilóta nélküli légi járművek üzemelésével összefüggő törvénycsomagot, amely fontos változásokat jelent a hobbidrónosok számára, továbbá kérdés, hogyan érinti a modellezőket.

2021-01-07

Kit illet meg az anyanyelvhasználat joga a polgári peres eljárásban? - Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt állapított meg

Minden olyan felet, akinek személyesen kell megjelennie a bíróság előtt, és aki a Magyarországon élő, a nemzetiségek jogairól szóló törvényben elismert valamely nemzetiség tagja, azonos feltételekkel kell hogy megillesse a nemzetiségi nyelve szóbeli használatának a joga - szögezi le az Alkotmánybíróság III/742/2019. számú, alkotmányos követelményt megállapító határozatában. Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapította, hogy a polgári peres eljárások során a nyelvhasználathoz való alapjogból fakadó alkotmányos követelmény, hogy minden olyan felet, akinek személyesen kell megjelennie a bíróság előtt, és aki a Magyarországon élő, a nemzetiségek jogairól szóló törvényben elismert valamely nemzetiség tagja, azonos feltételekkel kell hogy megillesse a nemzetiségi nyelve szóbeli használatának a joga.

2021-01-06

Felnőttképzés? Vagy mégsem?

Mit jelent az új felnőttképzési törvény a vállalatok számára?

2021-01-06

Vírustagadókkal szemben indított nyomozást az NNI - A rémhírterjesztés büntetőjogi vonatkozásai

A vírustagadók a rendőrség álláspontja szerint veszélyt jelentenek a társadalomra és alkalmasak arra, hogy megingassák a hatóságokba, illetve az egészségügyi ellátó rendszerbe vetett közbizalmat. "A rendőrség folyamatosan figyeli a vírustagadó, vírusszkeptikus cikkeket, közléseket, állításokat, és amennyiben felmerül, hogy a közlés jogszabályba ütközik, eljárást indít" - mondta Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

2021-01-06

125 évnyi találmány és védjegy válik digitálisan elérhetővé - A koronavírus járvány pozitív hatásai a szellemi tulajdonvédelemben

Több százezer oldalnyi kulturális és ipartörténeti dokumentumot digitalizáltat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH). Jövőre tovább nő az online is elérhető tartalmak száma, amelyek között olyan híres találmányok is megtalálhatóak lesznek, mint a villanyóra, a golyóstoll vagy a Kalmopyrin® hatóanyagának eredeti dokumentumai vagy a több, mint száz éve érvényes védjegyek, mint például az Apenta®, és marketing vagy reklámtörténeti értékek. A koronavírus járvány hatására a hivatal 2020-ban számos területen rohamos fejlődésen ment keresztül, nem csak digitalizálás tekintetében, de az infrastruktúra fejlesztés területén is.

2021-01-06

Útmutató jelent meg a gazdálkodóknak a vadkárok enyhítésére

Még nem készült ilyen egységes eljárásrend. A vad által okozott károk felmérésében és értékelésében nyújt segítséget a szakértőknek és ezen keresztül a gazdálkodóknak az év elején megjelent Erdei Vadkárfelvételi és Értékelési Útmutató, valamint az Egységes Mezőgazdasági Vadkárfelmérési Útmutató.

2021-01-06

Véget ért a Brexit átmeneti időszaka - Új szabályok az Egyesült Királyság és az EU kapcsolatrendszerében!

Új szabályok léptek életbe pénteken az Egyesült Királyság és az Európai Unió kapcsolatrendszerében, miután véget ért a brit EU-tagság tavaly januári megszűnése (Brexit) óta érvényben volt átmeneti időszak. Intenzív tárgyalásokat követően az Európai Bizottság 2020. december 24-dikén megállapodásra jutott az Egyesült Királysággal az Európai Unióval folytatandó jövőbeli együttműködésének feltételeiről. De mire is terjed ki a megállapodás? És mik a feltételek?

2021-01-05

Határidő: a kormánynak hamarosan döntenie kell a kijárási korlátozások fenntartásáról

A jelenleg érvényben lévő korlátozó intézkedések január 11-ig tartanak, így ezek esetleges fenntartásáról a kormánynak a napokban várhatóan döntenie kell.

2021-01-05

Munkajogi kérdések a COVID-védőoltással kapcsolatban

Sok a bizonytalanság a COVID-védőoltással kapcsolatban. Milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak? Mire kötelezheti a munkavállalót és mire nem? Mit tehet az alkalmazott, ha nem szeretne védőoltást kapni?

2021-01-05

Mi lesz veled, Kata? – A kisadózó vállalkozások tételes adójának 2021-es változásai

Január elsején lépett hatályba a kisadózás megreformálását célzó jogszabály. Vajon mit eredményeznek majd a módosítások a 2013-ban bevezetett adózási forma életében: a szürkefoglalkoztatás felszámolását vagy a katás vállalkozások ellehetetlenítését?

2021-01-05

Sújtható-e pénzbírsággal a spontán demonstráció? - Az Alkotmánybíróság bírói döntést semmisített meg

Már önmagában megvalósítja az Alaptörvényben foglalt békés gyülekezéshez való jog sérelmét, amennyiben a bírói döntések indokolásából hiányzik annak vizsgálata, hogy a rendezvény minősülhetett-e sürgős vagy spontán rendezvénynek - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/527/2020. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó spontán demonstrációt tartott egy környezetkárosító munkavégzés ellen. A gyülekezés spontaneitása miatt előzetesen nem jelentette be a rendezvényt, csak a helyszínen intézkedő rendőrökkel közölte a tényt a demonstráció befejezése után; a végig békés rendezvényt a rendőrség nem oszlatta fel. Az indítványozót gyülekezési joggal való visszaélés szabálysértése miatt pénzbírsággal sújtotta az illetékes hatóság, amely határozatot a később eljáró bíróság hatályában fenntartott.

Tételek: 261 - 280 / 8983 (450 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.