Hírfolyam


2021-03-05

Időszerű ítélkezés, innovatív fejlesztések és dinamikus párbeszéd - Elfogadta a parlament az OBH és a Kúria elnökének beszámolóját

A bíróságok 2019. évben is több ügyet fejeztek be, mint amennyi érkezett. A perek 86%-a 1 éven belül befejeződött és az elhúzódó ügyek számarányát is sikerült tovább csökkenteni. A 2019-es év leginkább a jogalkotó és bírói hatalmi ágak dinamikus párbeszédével jellemezhető. - Elfogadta az Országgyűlés az OBH elnökének, valamint a Kúria elnökének 2019. évi beszámolóját.

2021-03-04

A nemzetközi, valamint az Európai Unió jogának a magyar vadászati élet szabályozására gyakorolt hatása

A tanulmány a magyar vadászati életre, a hazai jogi szabályozásra ható nemzetközi jogi egyezményeket, európai uniós rendelkezéseket veszi górcső alá és azokkal párhuzamosan mutatja be a magyar jogi rendelkezéseket.

2021-03-04

Újra elítélték a tavaly felmentett Prisztás-ügy vádlottját

2020 februárjában mentették fel elsőfokon perújítási eljárás keretében a Prisztás József sérelmére elkövetett emberöléssel vádolt 15 éves fegyházbüntetését töltő Hatvani Istvánt. Az Ítélőtábla most megváltoztatta a Fővárosi Törvényszék ítéletét. Az Ítélőtábla szerint Jozef Rohac vallomása olyan ellentmondásokat tartalmaz, amely miatt az nem alkalmas arra, hogy az alapügyben eljárt bíróságok bizonyítékmérlegelő tevékenységének eredményét megingassa, és ésszerű kételyt ébresszen az elítéltek bűnössége iránt. A másodfokú bíróság továbbá kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság döntése megalapozatlan, mivel az téves ténybeli következtetéseket tartalmaz.

2021-03-04

Jogi tévutak: rendőrséghez közjegyző, iparkamarához ügyvéd helyett

Sokaknak van téves fogalmuk arról, hogy különböző problémáikkal kihez kell, illetve kihez érdemes fordulniuk – derítette ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK). Online felmérésük szerint akadnak, akik jogellenes elbocsátásuk esetén is a rendőrséget hívnák.

2021-03-04

Pénzügyi törvényt küldött vissza Áder János az Országgyűlésnek

Megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek Áder János köztársasági elnök az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsoló megállapodás módosításának kihirdetéséről szóló törvényt szerdán. A visszaküldést formai ok indokolja. Áder János azt kifogásolta, hogy sem a törvényjavaslat benyújtott szövegéből, sem annak indoklásából nem állapítható meg, hogy a törvény részét képező melléklet - azaz a megállapodás szövege - milyen szövegváltozat, mert hiányzik róla a dátum.

2021-03-04

Katás vállalkozások és partnereik: mikor, ki fizeti a 40 százalékos adót?

Tájékoztatót tett közzé honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A tájékoztatóból kiderül, hogy mikor terheli a kisadózó vállalkozás kifizetőjét a 40 százalékos mértékű adó, mi nem képezi annak alapját, és mikor terheli a büntetőadó a katás vállalkozást. A kifizetőt, illetve a kisadózó vállalkozást terhelő adóról további tájékoztatás és példák a 61. számú információs füzetben találhatók.

2021-03-04

Samsung-gyár: az Alkotmánybíróság elvetette a gödiek kérelmét

Az Alkotmánybíróság elutasította a Göd Város Önkormányzata beadványát, amelyben a különleges gazdasági övezetről szóló törvény, a Samsung-gyári beruházás területének különleges gazdasági övezetté nyilvánítását, továbbá az iparűzési adó elvonását is alkotmányellenesnek tartotta az önkormányzat. A Magyar Közlönyben megjelent határozatban az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Országgyűlésnek a helyi önkormányzatok számára az általuk ellátott kötelező feladat- és hatáskörök ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatást kell biztosítania. Ezeket az Országgyűlés, veszélyhelyzet idején a kormány közérdekből csökkentheti, azonban ezzel nem lehetetlenítheti el a helyi önkormányzatok működését.

2021-03-04

Jár-e késedelmi kamat áfa-visszatérítés elmaradása esetén? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A késedelmi kamat érvényesíthetőségére vonatkozó kúriai gyakorlat, különösen az, hogy az uniós jog megsértésén alapuló késedelmi kamat igény hivatalból nem, csak kérelemre érvényesíthető, nem sérti sem a jogegyenlőség, sem a tisztességes eljáráshoz való jog elvét - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1999/2017. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában. Az eljárás alapjául szolgáló ügy előzménye, hogy az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy azok az adóalanyok, akik uniós jogba ütköző módon nem részesültek áfa-különbözetük visszatérítésében, közösségi jog alapján késedelmi kamatra jogosultak. Az indítványozó erre hivatkozással késedelmi kamat kiutalása iránt terjesztett elő kérelmet az adóhatósághoz.

2021-03-03

Szerződések megszűnése: felmondás, felbontás vagy elállás?

Hogyan lehet megszüntetni egy szerződést? Mit jelent a felmondás, felbontás és elállás? Ugyanazt jelentik vagy teljesen mást? Mi a helyes, a szerződést felmondjuk vagy felbontjuk?

2021-03-03

Negyven millió forintra büntette a versenyhivatal az Airbnb-t - A cég nem teljesítette időre kötelezettségvállalásait

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 40 millió forintos bírságot szabott ki az Airbnb-re, amiért a cég nem tartotta be maradéktalanul a hatóság felé vállalt módosításait a fogyasztóknak nyújtott tájékoztatásaiban.

2021-03-03

Drasztikusan emelkednek az antitröszt ügyekben kiszabható bírságok - Új bírságközleményt adott ki a Gazdasági Versenyhivatal

Új bírságközleményt adott ki a Gazdasági Versenyhivatal, amely az antitröszt ügyekben (kartellek, vertikális korlátozások, erőfölénnyel visszaélések és egyéb horizontális versenykorlátozások) 2021. január 1-jétől alkalmazandó és az előzetes várakozások szerint a kiszabott bírságok drasztikus emelkedését hozhatja magával.

2021-03-03

Kiegészítették az üzleti útról hazatérőkre vonatkozó szabályokat

Kiegészítette a külgazdasági és külügyminiszter az üzleti útról hazatérőkre vonatkozó karanténszabályok alóli mentességet – ismertette Kiss Róbert rendőr alezredes, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese.

2021-03-03

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet hatálya alatt előterjesztett igazolási kérelem

Az elmúlt időszakban érkezett panaszokra tekintettel a Kúria kollégiumai haladéktalanul áttekintik a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet hatálya alatt előterjesztett igazolási kérelmek elbírálásával kapcsolatos gyakorlatot.

2021-03-03

Kúria: visszajár a behajthatatlan követelésekre jutó áfa

A Kúria először döntött érdemben a behajthatatlan követelésekre jutó áfa visszatérítésével kapcsolatos ügyekben – mégpedig az adózók javára. Az ítéletek több hasonló ügyben is utat mutatnak, sőt: a 2020-ban hatályba lépett szabályok alapján kért visszatérítésekben is segíthetik az adózókat.

2021-03-03

Alávethető-e a magánélet védelme bűnüldözési céloknak? - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

Forgalmi vagy helymeghatározó elektronikus hírközlési adatok olyan összességéhez való, bűnügyi célokból történő hozzáférés, amely lehetővé teszi a magánéletre vonatkozó pontos következtetések levonását, csak a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem vagy a közbiztonságot érintő súlyos fenyegetések megelőzése céljából megengedett. Az uniós joggal ellentétes az ügyészséget arra vonatkozó hatáskörrel felruházó nemzeti szabályozás, hogy valamely hatóság részére az ezen adatokhoz való hozzáférést nyomozás lefolytatása céljából engedélyezze - szögezi le ítéletében az Európai Unió Bírósága.

2021-03-02

Túlóra díjazása pótlékátalánnyal

Mezőgazdasági tevékenységet végző társaságnál az alkalmazottak munkavégzése során keletkező túlórát lehet-e minden hónapban egyösszegű pótlékátalánnyal helyettesíteni – kérdezte olvasónk, aki hangsúlyozta, az adott hónapban a munkavállalók a túlóra összegét szeretnék megkapni, tehát a munkaidőkeret alkalmazása nem megoldás.

2021-03-02

Egyetemi hallgató foglalkoztatása gyakornokként

Egy cég nappali tagozatos egyetemi hallgatót foglalkoztatna gyakornokként, milyen munkaügyi, illetve adózási és tb-szabályokat kell figyelembe vennie – kérdezte olvasónk.

2021-03-02

SZTNH-elnök: egyre többen ismerik fel a szellemi tulajdon jelentőségét

A koronavírus miatti gazdasági visszaesés után pedig komoly lehetőséget jelenthet a vállalkozásoknak, ha cégüket különböző oltalmakkal erősítik meg.

2021-03-02

Gépjárműadó: fontos tudnivalók minden autósnak

Már küldi az értesítéseket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a gépjárműadóval kapcsolatban. Miért kerekít a hatóság? Hogyan lehet fellebbezni? Összeszedtük a tudnivalókat.

2021-03-02

A terrorizmus volumene a 21. században

A terror jelensége, mint a félelemkeltés és nyomásgyakorlás eszköze egyidős az emberiséggel. A világ számos területe a 21. században is terrorfenyegetett övezetnek minősül. De hogyan változik a terrorizmus volumene? Milyen tendenciák jellemzőek napjainkban? Van-e összefüggés az illegális migráció és a sokasodó terrorcselekmények között?

Tételek: 221 - 240 / 9197 (460 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.