Hírfolyam


2020-12-04

El kell-e utasítani a 7-es cikkelyes eljárás elleni magyar keresetet? - Az uniós főtanácsnoki és a magyar álláspont

Az Európa Unió Bíróságának el kell utasítania az Európai Parlament 7. cikk szerinti eljárás megindításáról szóló állásfoglalásával szemben benyújtott magyar keresetet - ismertette az ügyben vizsgálódó főtanácsnok álláspontját a luxemburgi székhelyű bíróság csütörtökön. Varga Judit igazságügyi miniszter elmondta: a kormány továbbra is jogsértőnek tartja a Sargentini-jelentés elfogadását.

2020-12-04

Módosulhat a munka törvénykönyve, tartóssá válhat a távmunka

A munka törvénykönyvének módosításával kialakulhat a távmunka "békeidőben", azaz nem a vészhelyzet alatt érvényes szabályozása. A munkavállalónak joga lehet arra, hogy otthon fájrontot rendeljen el saját magának.

2020-12-04

A végrehajtás felfüggesztése a gyakorlatban különös tekintettel a veszélyhelyzeti időszakra

A tanulmány a végrehajtási eljárások felfüggesztésének esetköreit ismerteti. Az adósok által benyújtott kérelmekre rátérve, azokról általános jelleggel foglalkozik, majd rátér a veszélyhelyzet időszakában tapasztaltakra.

2020-12-04

Tárgyalások nyilvánosságának nyilvánvalótlansága – különleges jogrend idején

„A bíróságok működését is komoly kihívások elé állította a világjárvány okozta rendkívüli időszak. Az igazságszolgáltatásnak voltak olyan területei, melynek szabályozására nem volt felkészülve a jogrendszer.” A veszélyhelyzetben érvényesülő speciális eljárásjogi szabályok hatályba lépésével, hazánkban megszűnt a rendkívüli ítélkezési szünet.

2020-12-04

Kiemelt kúriai döntések

Vezetői megbízás visszavonása jogellenességének megállapítása és jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria. Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.005/2020. számú ügyről. A felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy a vezetői megbízás visszavonása jogellenes volt, erre figyelemmel pedig eredeti munkakörbe való visszahelyezését, továbbá az alperes vezetői pótlék, illetve kártérítés megfizetésére kötelezését indítványozta.

2020-12-04

Kiemelt kúriai döntések

Munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei és tanulmányi szerződés tárgyában hozott határozatot a Kúria. Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.X.10.041/2020. számú ügyről. A felperes 2007. január 12-étől állt az alperes jogelődjénél munkaviszonyban, melyet a felperes 2014. október 28-án kelt azonnali hatályú felmondással megszüntetett. A felperes keresetében felmentési időre járó távolléti díj, végkielégítés, és kártérítés megfizetésére kérte kötelezni az alperest.

2020-12-04

Kiemelt kúriai döntések

Egészségügyi szolgáltatóval szembeni kártérítés megfizetése iránt indított perben hozott határozatot a Kúria. Tájékoztató a Pfv.III.21.447/2019/6. számú, különös munkaigényű perben hozott határozatról. Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet részben hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét részben megváltoztatta, és az alperes által a felpereseknek fizetendő marasztalás összegét leszállította, egyebekben a per főtárgya tekintetében a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

2020-12-04

Kiemelt kúriai döntések

A jogsérelem megjelölésének hiánya miatt a keresetlevél visszautasítására csak akkor kerülhet sor, ha a felperes egyáltalán nem, vagy annyira általánosan jelöl meg jogsérelmet, hogy az alapján a közigazgatási per keretei egyáltalán nem azonosíthatók. Tájékoztató a Kúria a Kpkf.VI.40.049/2020/2. és a Kpkf.VI.40.216/2020/2. számú végzéseiben rögzített megállapításokról. A közigazgatási pert keresetlevéllel kell megindítani, amelynek – a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 37. § (1) bekezdés f) pontja szerint – tartalmaznia kell a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizonyítékai előadásával.

2020-12-04

Kiemelt kúriai döntések

Közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatt sérelemdíj tárgyában tárgyalt ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa. Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.064/2020. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: a sérelemdíj mértékének megállapítása során kármegosztásnak nincs helye.

2020-12-04

Kiemelt kúriai döntések

Miként kell építmény adót fizetni a beépített épületrész után? - Jogegységi határozatot hozott a Kúria. A jogegységi eljárásra azért volt szükség, mert az eljáró kúriai ítélkező tanácsok eltérően foglaltak állást arról, hogy az ingatlannyilvántartásban „egyéb helyiség” megnevezéssel nyilvántartott ingatlanok a helyi adók vonatkozásában adótárgynak minősülnek-e.

2020-12-03

A szavatosság legfontosabb tudnivalói hibás termék esetén

Milyen védelem „jár” a megvásárolt termékkel együtt? Mi történik, ha elromlott, elszakadt, törött, nem működik, tehát hibás a termék? Mindennapi kérdések, melyre az egyik választ a szavatosság adja meg. Melyek a szavatosság legfontosabb tudnivalói?

2020-12-03

Mit tehetünk, ha a munkáltató „fekete munkára” utasít?

A munkáltatók széleskörű utasítási joggal rendelkeznek a munkaviszony keretein belül. Joguk van meghatározni többek között a munkavállaló által elvégzendő munka módját, eszközeit, továbbá akár a munkavégzés helyszínét, idejét, időtartamát. Azonban mit tehetünk akkor, ha ezen szempontok közül egy vagy több erkölcstelen? Megtagadható-e a munkavégzés?

2020-12-03

Akár félmilliárd forinttal bírságolható a kettős minőség

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatként lesz szankcionálható a kettős minőség 2022 májusától, miután az Országgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta a fogyasztóvédelmi törvény módosítását.

2020-12-03

Sok ügyfelével kiszúr a Vodafone

Megszünteti a Vodafone a UPC-től megörökölt upcmail.hu és chello.hu végződésű e-mail címeket, amivel komoly károkat okoz az ezeket használó ügyfeleknek. Van, aki perre megy majd - írja a Media1.

2020-12-03

27-ről 5 százalékra csökken az új építésű ingatlanok értékesítési áfája - Az otthonteremtési program új elemeinek részletszabályait

Ismertette a családokért felelős tárca nélküli miniszter az otthonteremtési program új elemeinek részletszabályait, amelyeket kedden megszavazott az Országgyűlés.

2020-12-03

Itthon is perelhető a Facebook, a Google vagy az Amazon

A magyar vállalkozások számára is kedvezően döntött az EU bírósága azzal, hogy a nemzetközi cégek perlését a velük szerződő vállalkozás országában is lehetővé tette a versenysértésből fakadó károk megtérítése érdekében – közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az MTI-vel. A GVH szerint a döntés azért fontos, mert a belföldi vállalkozások egyre gyakrabban szerződnek külföldi székhelyű céggel az online térben végzett szolgáltatásokra.

2020-12-03

Bajba kerülhetnek az óvatlan cégek egy csoportos létszámleépítésnél - Munkajogi követelmények és határidők a járvány alatt is!

A koronavírus járvány második hulláma számos céget kényszeríthet megszorításokra, egy csoportos létszámleépítés azonban alapos körültekintést igényel a döntéshozók részéről. A folyamathoz komplex munkajogi követelményeket és pontos határidőket kell betartani.

2020-12-03

Hol adózik egy cég - ahol bejegyezték vagy ahol a tevékenységét végzi? - A járványhelyzet megváltoztathatja az adóügyi illetőséget!

Már közhelybe illő, hogy a járványhelyzet megváltoztatja a szokásainkat. Távolabb tartjuk magunkat egymástól, kevesebbet utazunk, videóhívásokon keresztül beszélünk egymással, otthonunkban végezzük a munkát. Abba viszont már kevésbé gondolunk bele, hogy ezek a változások arra is hatással vannak, hogy a társaságunk melyik országban adózik.

2020-12-02

Tilos jelzés minden magyar településnek!

A kormány megtiltotta az önkormányzatoknak, hogy adót emeljenek 2021-től.

2020-12-02

De Justitia bene martis - Az Ügyvédi Kamara elisterte a Kúria elnökének pédamutató munkáját

A bírói függetlenség sérthetetlensége, az igazságszolgáltatás magas szintű elkötelezettsége és a jogászi hivatásrendek együttműködése érdekében kifejtett példamutató munkásságáért De Justitia bene martis érmet adományozott a Magyar Ügyvédi Kamara a Kúria elnökének. Darák Péter az elismerést a szakmai szervezet részben online megtartott ünnepi ülésén, XIII. Magyar Ügyvédnap keretében vehette át november 30-án.

Tételek: 181 - 200 / 8758 (438 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.