Hírfolyam


2021-03-08

Külföldi munkáltató, magyarországi munkavégzés: adó- és járulékfizetés

Külföldi munkáltatónak Magyarországról milyen keretek között célszerű dolgozni? Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettségek merülnek fel, és ki fizeti ezeket?

2021-03-08

Külön szabályok vonatkoznak a végrehajtókra

A hétvégén megjelent rendelkezés szerint a szigorított védekezés ideje alatt senki sem kaphat végrehajtási végzést. Felfüggesztik a személyes ügyfélfogadást, de a végrehajtónak gondoskodnia kell arról, hogy az ügyfelek őt elérhessék. Azonosítás után videókapcsolat is megengedett, de felvételt kell készíteni róla, és a felvilágosítást kérőnek meg kell küldeni. A szigorított védekezés megszűnéséig helyszíni eljárás, hagyományos árverés nem tartható.

2021-03-08

Így változik az életünk mától az új, szigorúbb koronavírus-korlátozások miatt

Március 8-ától, azaz mától élnek a pénteken kihirdetett újabb korlátozó intézkedések, amivel a kormány célja a járvány lassítása és a kórházi ellátórendszer túlcsordulásának megelőzése. Összefoglaljuk még egyszer, hogy a következő néhány hétben hogyan írják át életünket a szigorúbb védelmi szabályok, amelyek még az utolsó pillanatban is változtak.

2021-03-08

Hétfőtől a bírósági ügyintézésre és eljárásokra is kihat a járványügyi szigorítás

A március 8-tól hatályba lépő járványügyi szigorítások a bírósági rendszerre is kihatnak, mert szünetelni fog a bírósági kezelőirodákon a személyes ügyfélfogadás, valamint a jogi képviselő vagy védő nélkül eljáró ügyfelek számára az ügyfélsegítő szolgáltatás, emellett a bírósági eljárásokban is a személyes eljárások helyett az írásbeliség, vagy az elektronikus út kerül előtérbe a kontaktusok számának csökkentése. A kormányrendelet a szigorított védekezés idejére eltérő szabályokat rendel alkalmazni többek között a polgári, büntető, közigazgatási, szabálysértési bírósági eljárásokat érintően. A rendelkezések a személyes jelenléttel járó eljárási cselekmények lefolytatásának lehetőségét szűkítik, és az írásbeliséget helyezik előtérbe (pl.: írásbeli vallomástétel lehetősége, írásbeli nyilatkozatok bíróság általi beszerzése stb.), ezzel is csökkentve a személyes kontaktusok számát a járvány elleni védekezés jegyében.

2021-03-08

A szigorított védekezés ideje alatt érvényesülő intézkedésekről

A 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében a szigorított védekezés ideje alatt 2021. március 8. napjától kezdődően személyes jelenléttel általában a Kúrián sem tartható tárgyalás és nyilvános ülés. Az ezzel összefüggésben szükséges intézkedéseket az eljáró tanács elnöke hozza meg. A Kúrián a személyes ügyfélfogadás szünetel, a beadványok a bírósági kezelőirodán személyesen nem adhatók be, azokat a bíróság bejáratánál lévő, zárt gyűjtőszekrényben lehet elhelyezni.

2021-03-08

Törvényszék sértette meg a visszamenőleges hatályú jogalkalmazás tilalmát - Az Alkotmánybíróság bírói döntést semmisített meg

Amennyiben az eljáró bíróság a vizsgált időszakban még nem létező jogszabályi kötelezettség megkövetelésével, azaz az elbírált időszakban még nem hatályos jogszabály alkalmazásával dönt a kérelmező számára hátrányosan a kártalanítási igényről, abban az esetben ezzel a jogértelmezéssel megsérti a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmát - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/653/2020. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben az indítványozó a fogvatartásának körülményeire tekintettel kártalanítási kérelemmel élt az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB), majd a büntetés-végrehajtási törvényben foglaltak szerint az illetékes Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjához. Kérelmét elkésettség okán az első- és másodfokú bíróságok érdemi vizsgálat nélkül elutasították.

2021-03-05

A bizonyíték a részletekben rejlik: a hátrahagyott haj- és szőrszálak

Bár hajunk és szőrzetünk napjainkban már nem tölt be létfontosságú szerepet, igencsak meghatározza megjelenésünket, tükrözi a külvilág számára fizikai, érzelmi, lelki világunkat. Egy bűnügyi nyomelemzőnek azonban a fejünkről lehulló hajszál vagy a cipőnk talpára ragadt szőrszál mégiscsak létfontosságú lehet egy bűntény felderítésében, ugyanis jelentős nyom, amely akár bizonyítékként is szolgálhat.

2021-03-05

2021. évi fizetővendéglátás adózása – online számlaadat-szolgáltatás

Balatoni nyaraló bérbeadásánál milyen nyilvántartási és adófizetés terheli a bérbeadót, különös tekintettel NAV-val összekötött számlázásra – kérdezte olvasónk. Juhász Tibor okleveles nemzetközi és ellenőrzési adószakértő válaszolt.

2021-03-05

Tőkejövedelmek adózása

A május 20-án esedékes személyi jövedelemadó-bevallási határidő előtt sokak számára hasznos lehet a tőkejövedelmek adózásával kapcsolatos kötelezettségek áttekintése. Általánosságban elmondható, hogy a tőkejövedelmek után személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót kell fizetni; azonban az egyes jövedelemkategóriákban és különböző feltételek mellett ezek mértéke változhat.

2021-03-05

Az Autóklub törvénymódosítást kezdeményez a gépjárműadó kerekítése miatt

A NAV átvette a gépjárműadó beszedését az önkormányzatoktól, és a rá vonatkozó törvényi előírásnak megfelelően minden összeget ezerre kerekít.

2021-03-05

Utazás a fedélzeti kamerák körül

Sokszor gondolhatjuk egy kiadós közúti szabályszegés, netán büntetőfékezés esetén, hogy de jól is jönne egy a szélvédőre szerelt fedélzeti kamera felvétele. Akkor viszont már oldalt, hátul és – biztos, ami biztos – az utastérben is legyen mindjárt kamera, mint a legújabb Tesla modellekben, arra az esetre, ha nem közvetlenül előttünk történik szabálytalanság.

2021-03-05

Tudja, vitás helyzetekben hová fordulhatnak a vállalkozások? Most tesztelheti!

Mit tehet egy vállalkozás, ha nem fizet a bérlője és nem is hajlandó elhagyni a bérleményt? És mi a teendő akkor, ha az üzleti partnere az elvégzett munka vagy a leszállított termék árát nem hajlandó rendezni? Hogyan lehet megállapítani, ki a felelős egy építkezésen keletkezett kárért? Ilyen és ehhez hasonló, bizonyára sok céget foglalkoztató kérdéseket járunk körbe cikkünkben, interaktív formában.

2021-03-05

Időszerű ítélkezés, innovatív fejlesztések és dinamikus párbeszéd - Elfogadta a parlament az OBH és a Kúria elnökének beszámolóját

A bíróságok 2019. évben is több ügyet fejeztek be, mint amennyi érkezett. A perek 86%-a 1 éven belül befejeződött és az elhúzódó ügyek számarányát is sikerült tovább csökkenteni. A 2019-es év leginkább a jogalkotó és bírói hatalmi ágak dinamikus párbeszédével jellemezhető. - Elfogadta az Országgyűlés az OBH elnökének, valamint a Kúria elnökének 2019. évi beszámolóját.

2021-03-04

A nemzetközi, valamint az Európai Unió jogának a magyar vadászati élet szabályozására gyakorolt hatása

A tanulmány a magyar vadászati életre, a hazai jogi szabályozásra ható nemzetközi jogi egyezményeket, európai uniós rendelkezéseket veszi górcső alá és azokkal párhuzamosan mutatja be a magyar jogi rendelkezéseket.

2021-03-04

Újra elítélték a tavaly felmentett Prisztás-ügy vádlottját

2020 februárjában mentették fel elsőfokon perújítási eljárás keretében a Prisztás József sérelmére elkövetett emberöléssel vádolt 15 éves fegyházbüntetését töltő Hatvani Istvánt. Az Ítélőtábla most megváltoztatta a Fővárosi Törvényszék ítéletét. Az Ítélőtábla szerint Jozef Rohac vallomása olyan ellentmondásokat tartalmaz, amely miatt az nem alkalmas arra, hogy az alapügyben eljárt bíróságok bizonyítékmérlegelő tevékenységének eredményét megingassa, és ésszerű kételyt ébresszen az elítéltek bűnössége iránt. A másodfokú bíróság továbbá kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság döntése megalapozatlan, mivel az téves ténybeli következtetéseket tartalmaz.

2021-03-04

Jogi tévutak: rendőrséghez közjegyző, iparkamarához ügyvéd helyett

Sokaknak van téves fogalmuk arról, hogy különböző problémáikkal kihez kell, illetve kihez érdemes fordulniuk – derítette ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK). Online felmérésük szerint akadnak, akik jogellenes elbocsátásuk esetén is a rendőrséget hívnák.

2021-03-04

Pénzügyi törvényt küldött vissza Áder János az Országgyűlésnek

Megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek Áder János köztársasági elnök az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsoló megállapodás módosításának kihirdetéséről szóló törvényt szerdán. A visszaküldést formai ok indokolja. Áder János azt kifogásolta, hogy sem a törvényjavaslat benyújtott szövegéből, sem annak indoklásából nem állapítható meg, hogy a törvény részét képező melléklet - azaz a megállapodás szövege - milyen szövegváltozat, mert hiányzik róla a dátum.

2021-03-04

Katás vállalkozások és partnereik: mikor, ki fizeti a 40 százalékos adót?

Tájékoztatót tett közzé honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A tájékoztatóból kiderül, hogy mikor terheli a kisadózó vállalkozás kifizetőjét a 40 százalékos mértékű adó, mi nem képezi annak alapját, és mikor terheli a büntetőadó a katás vállalkozást. A kifizetőt, illetve a kisadózó vállalkozást terhelő adóról további tájékoztatás és példák a 61. számú információs füzetben találhatók.

2021-03-04

Samsung-gyár: az Alkotmánybíróság elvetette a gödiek kérelmét

Az Alkotmánybíróság elutasította a Göd Város Önkormányzata beadványát, amelyben a különleges gazdasági övezetről szóló törvény, a Samsung-gyári beruházás területének különleges gazdasági övezetté nyilvánítását, továbbá az iparűzési adó elvonását is alkotmányellenesnek tartotta az önkormányzat. A Magyar Közlönyben megjelent határozatban az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Országgyűlésnek a helyi önkormányzatok számára az általuk ellátott kötelező feladat- és hatáskörök ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatást kell biztosítania. Ezeket az Országgyűlés, veszélyhelyzet idején a kormány közérdekből csökkentheti, azonban ezzel nem lehetetlenítheti el a helyi önkormányzatok működését.

2021-03-04

Jár-e késedelmi kamat áfa-visszatérítés elmaradása esetén? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

A késedelmi kamat érvényesíthetőségére vonatkozó kúriai gyakorlat, különösen az, hogy az uniós jog megsértésén alapuló késedelmi kamat igény hivatalból nem, csak kérelemre érvényesíthető, nem sérti sem a jogegyenlőség, sem a tisztességes eljáráshoz való jog elvét - szögezi le az Alkotmánybíróság IV/1999/2017. számú, alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában. Az eljárás alapjául szolgáló ügy előzménye, hogy az Európai Unió Bírósága megállapította, hogy azok az adóalanyok, akik uniós jogba ütköző módon nem részesültek áfa-különbözetük visszatérítésében, közösségi jog alapján késedelmi kamatra jogosultak. Az indítványozó erre hivatkozással késedelmi kamat kiutalása iránt terjesztett elő kérelmet az adóhatósághoz.

Tételek: 181 - 200 / 9169 (459 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.