Hírfolyam


2019-03-22

Sokat bukhatnak a cégek, ha nem védik meg a titkaikat

Néhány hónapja már nemcsak ingatlant, vagyontárgyakat vagy épp üzletrészt lehet értékesíteni, hanem üzleti titkokat is. Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítása viszont súlyos szankciókat eredményezhet.

2019-03-22

Az Alkotmánybírósághoz fordult az ombudsman

Az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz (Ab) fordult az Országos Bírói Tanács (OBT) működését érintő alkotmányjogi probléma megoldása érdekében - közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala csütörtökön az MTI-vel.

2019-03-22

Hasznos tudnivalók a kft. tőkeemelésének szabályairól

Egy gazdasági társaság működése során különböző okoknál fogva szükségessé válhat a tőkeemelés. Az utóbbi években a legtöbb tőkeemelés indoka a polgári törvénykönyvben szereplő azon kötelező szabály, mely szerint a korlátolt felelősségű társaságok törzstőkéjének legalább 3 millió forintnak kell lennie.

2019-03-22

Újabb devizahiteles bukik el az Európai Bíróságon?

Lényegét tekintve nem vet fel az uniós joggal kapcsolatos aggályokat a magyarországi fogyasztói hitelszerződések feltétele, miszerint a hiteladós tartozásának mindenkori összegét a pénzintézet egyoldalú nyilatkozata állapítja meg úgy, hogy e nyilatkozatról olyan közjegyzői okirat állíttatható ki, amellyel az adóssal szemben közjegyzői végrehajtási eljárás indítható - véli Gerard Hogan, az Európai Bíróság főtanácsnoka.

2019-03-22

Perindítási nehézségek - A keresetlevelek befogadásának problematikája - A Kúria vizsgálja a visszautasítások okait

A keresetlevelek befogadásának problematikáját, azok visszautasításának okait hivatott vizsgálni a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja, mely a napokban kezdi meg működését. "Öncélú visszautasításnak semmiképpen nincs helye" - hangsúlyozta Orosz Árpád, a Kúria Polgári Kollégiumának tanácselnöke a vizsgált problémát bemutató háttérbeszélgetésen. A bírákból és szakértőkből álló testület a keresetlevelek befogadásának gyakorlatát, illetve azok visszautasításának okait hivatott vizsgálni.

2019-03-22

Az autót terhelő jogoknak is utána kell nézni használtautó-vásárlásnál - Ingyenesen elérhető a MOKK hitelbiztosítéki nyilvántartása!

Tavaly 103 ezer ingóságot rögzítettek a hitelbiztosítéki nyilvántartásban, amelyből kiderül, terhel-e egy vagyontárgyat zálogjog, lízing vagy más, biztosítéki célú jog. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett nyilvántartásban így már majdnem félmillió, többségében gépjárművekhez köthető bejegyzés szerepel. Mindenképp érdemes megnézni az adatbázist használt autó vagy más értékes gép, eszköz megvétele előtt, mert ha elmulasztjuk ezt, később akár lefoglalhatják és elárverezhetik frissen szerzett tulajdonunkat.

2019-03-21

Modernizált uniós vízuminformációs adatbázis

A vízuminformációs rendszer reformjával Európa hatékonyabban tud majd válaszolni a biztonsági és migrációs kihívásokra - állítja az Európai Parlament közleményében. Az új rendszer jobb biztonsági ellenőrzést nyújtana az összes adatbázis igénybevételével. Az ellenérzés során a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokat, az aranyvízumokat és tartózkodási engedélyeket is átvizsgálnák.

2019-03-21

Internetes felület a kartell- és egyéb vitarendezési ügyek intézésére

Az Európai Bizottság új online felületet tett elérhetővé, amely a társaságok és jogi képviselőik számára megkönnyíti, hogy kartellügyekkel kapcsolatos engedékenységi és vitarendezési eljárások és nem kartellügyekben folytatott együttműködés keretében nyilatkozatokat és dokumentumokat nyújtsanak be.

2019-03-21

IM medias res – Hogyan avatkozhat be az igazságügyi tárca a tehetségek támogatásába?

A jogászképzés olyan kérdés, mely vaskosan érinti nemcsak az épp benne lévőket, hanem az egész jogásztársadalom jövőjére és jelenére is komoly kihatással van. Most a jogászképzésért felelős csapat újabb tagjával Sulyok Mártonnal, az IM Miniszteri Kabinet munkatársával készíthettünk interjút, aki egyetemi adjunktusként több éves tapasztalattal rendelkezik országos és egyetemi tehetséggondozásban. Nem meglepő, hogy az utóbbi években az IM e tevékenységében vállal szerepet.

2019-03-21

Nem perelhető az Országos Bírósági Hivatal elnöke

Első fokon még Handó Tünde visszaélését állapította meg a bíróság, amiért lényegében magyarázat nélkül dobott vissza álláspályázatokat. A másodfok úgy döntött, be sem lehetett volna perelni a hivatal elnökét. Nem perelhető az OBH elnöke, nincs perbeli jogképessége, mondta ki szerdán másodfokon a Győri Törvényszék, amely hatályon kívül helyezte az első fokú ítéletet és megszüntette az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, Handó Tünde és társai ellen Vasvári Csaba által indított pert.

2019-03-21

Megismételt bírósági tárgyalások

Beszélgetés az OBH igazgatási feladatokkal megbízott bírájával. "Ha azt halljuk, hogy meg kell ismételni egy tárgyalást, sokan arra gondolnak, hogy mindenkit újra ki kell hallgatni, mindent bizonyítást meg kell ismételni – ez azonban nem fedi a valóságot. A bírónak nem kell egy az egyben megismételnie a tárgyalási napokat, csak ismertetnie kell a korábbiak lényegét" – hangsúlyozza Hornyák Szabolcs, az OBH igazgatási feladatokkal megbízott bírája.

2019-03-21

AB: A közterület-használati díjnak a használat értékéhez kell igazodnia

Önkényesen megkülönböztette egy önkormányzat a mozgóbolti árusítást végző vállalkozókat azokkal szemben, akik árusítófülkét helyeztek el közterületen. Az Alaptörvény szerinti hátrányos megkülönböztetést az önkormányzat nem igazolhatja azzal, hogy más önkormányzatok is hasonló összegű díjat vezettek be. A közterület-használati díj nem arra való, hogy olyan helyi törekvésekhez használják fel, amelyek nem állnak összefüggésben a közterület-használat gazdasági értékével.

2019-03-21

A tanúvédelmi szabályozás kiegészítésére hívta fel az Alkotmánybíróság a jogalkotót

A tisztességes eljárás követelménye egyetlen hatósági eljárásban sem sérülhet, bár a pontos követelményrendszer eltérő lehet az egyes eljárásokban. Az Alkotmánybíróság megállapította: mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség áll fenn annak következtében, hogy a jogalkotó nem szabályozta a tanúk zártan kezelt adatainak védelmét akkor, ha azok különböző eljárási törvények hatálya alá kerülnek. Az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2019. december 31-ig tegyen eleget.

2019-03-21

Kúria: Tájékoztató a munkavállalói azonnali hatályú felmondás jogszerűsége és jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatról

A Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírálta az Mfv.I.10.307/2018. számú ügyet. A döntés elvi tartalma:a munkáltató azon magatartásával, hogy a munkavállalót indokolás nélkül, mindenfajta tájékoztatás hiányában, a korábban ellátott, a munkaköre jellegét meghatározó tevékenységétől meghatározatlan ideig eltérő módon foglalkoztatja, és ezáltal bizonytalan helyzetben tartja, a munkaszerződés szerinti foglalkoztatási kötelezettségét szegi meg, amely a munkavállaló azonnali hatályú felmondásának jogszerű indoka lehet (Mt. 6. §, 51. §, 53. §, 78. §).

2019-03-20

A Munka törvénykönyve módosítása is várható adatvédelmi okokból

A médiában már olvasni és hallani lehetett arról, hogy a jövőben a munkáltató által munkavégzés céljára biztosított számítástechnikai eszközök magáncélú használata a munkavállalók számára megtiltásra kerül a Munka törvénykönyve (Mt.) módosításával. Azonban a tervezett módosítás nem csak a számítástechnikai eszközök munkáltatói ellenőrzését érinti. Az Országgyűlés március közepén tárgyalja azt a törvényjavaslatot, mely többek között Mt. adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit módosítja vagy egészíti ki.

2019-03-20

Fontos pert vesztett a magyar állam

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) öttagú tanácsa kedden elutasította a kormány fellebbezését abban az ügyben, amelyben a törvényszék első fokon elmarasztalta Magyarországot a tankönyvpiac állami monopolizálása miatt - számolt be az MTI.

2019-03-20

Januártól szigorodtak a felszámolókra vonatkozó szabályok

Akár az adós, akár a hitelező oldaláról nézzük, fontos, hogy a felszámolás olyan jogi keretek között működjön, amely nem ad teret a felszámoló jogszabálysértésének. Biztos sokan hallottak már a felszámolás alatt jó áron elkelt ingatlanokról, a felszámoló által „elköltségelt” céges pénzekről, áron alul elkelt tárgyi eszközökről.

2019-03-20

AB határozat utólagos normakontroll tárgyában

Az ügy tárgya: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 56. § (1) bekezdés "sajátos nevelési igényű" szövegrésze és 97. § (1a) bekezdése elleni utólagos normakontroll (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felmentése). Az Alkotmánybíróság eljárása 53 országgyűlési képviselő indítványa alapján indult. Az indítványozók a nemzeti köznevelésről szóló törvény azon módosítását támadták, amely az eddig minden tanulóra kiterjedő mentesítési lehetőséget a sajátos nevelési igényű tanulókra szűkítette.

2019-03-20

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzésre irányuló egyszerűsített foglalkoztatás tárgyában hozott határozatról

A Kúria Közigazgatási Kollégium határozatot hozott 2019. január 21-én, a Kfv.X.37.814/2018/9. számú ügyben. Az alperes a felperesi szociális szövetkezet kirendeltségén 2017. szeptember 25-én munkaügyi ellenőrzést tartott, amelynek eredményeként a 2018. január 26-án kelt határozatában megállapította, hogy a felperes mint kölcsönbe adó munkáltató 2017. szeptembere különböző napjain megszűnt munkaviszonyú alkalmi munkavállalók esetében határidőn belül nem tett eleget a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó elszámolási kötelezettségének.

2019-03-20

A munkáltatói szabályzat közlése megvalósul a szabályzat helyben szokásos és általában ismert módon történő közzétételével, amelyre sor kerülhet a munkáltatónak a munkavállalók által ismert és hozzáférhető belső intranetes felületén

A Kúria tájékoztatója Mfv.II.10.340/2018.-as számú ügyben hozott határozatáról. A felperes a Dél-kelet Európai Vállalati Kapcsolatok vezetője munkakörben állt az alperes alkalmazásában. Az alperes teljesítmény alapú juttatási rendszert alkalmazott, amely szerint a munkavállaló az adott évi pénzügyi és egyéni célok teljesülése esetén személyi alapbérének meghatározott százalékában prémiumra szerezhet jogosultságot.

Tételek: 1 - 20 / 5700 (285 oldal)
  • GDPR
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.