Hírfolyam


2021-04-16

A Polgári Törvénykönyv első hét évéről

7 éve lépett hatályba az új Polgári Törvénykönyv. Vékás Lajos a Jogtudományi Közlöny hasábjain tette fel a kérdést: miként vonható meg a Ptk. mérlege? „A Ptk. új szabályait tárgyaló jogirodalom összefoglalása mellett a tanulmány nagy figyelmet fordít a sérelemdíjjal és a jogi személyekre vonatkozó szabályok diszpozitivitásával kapcsolatban kialakult ítélkezési gyakorlatra.”

2021-04-16

Hogyan érinti a foglalkoztatásomat, ha rehabilitációs ellátást fogok kapni?

Amennyiben rehabilitációs ellátást ítélnek meg részemre (mellrák miatt), milyen módon érintheti a foglalkoztatásomat? Úgy hallottam, hogy végkielégítés nélkül elküldhet a munkáltatóm, ha arra kerülne sor.

2021-04-16

Közfoglalkoztatásból versenyszférába program - Csütörtöktől igényelhető a havi 45 ezer forintos elhelyezkedési juttatás!

Akár meg is háromszorozhatják eddigi keresetüket a Gazdaságvédelmi Alap forrásaiból csütörtökön induló "Közfoglalkoztatásból versenyszférába" program résztvevői - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az ITM közleménye szerint.

2021-04-16

Vakcinaháború - Merre tart az EU és az AstraZeneca konfliktusa? - Érdekes jogkérdések a nemzetközi elosztás folyamatában

A koronavírus-vakcinák elosztása körüli eddigi egyik legélesebb konfliktus az AstraZeneca és az Európai Unió között adódott, amely az elmúlt hetekben már odáig eszkalálódott, hogy Ursula von der Leyen nemrégiben bejelentette, hogy az EU szigorít a vakcinák exportjához kapcsolódó korábbi politikáján, mégpedig viszonossági alapon olyan célországok esetében, amelyek nem szállítanak az EU-nak, vagy átoltottságuk magasabb, mint az Európai Unióé. A felek közti ellentét oka a korábbi megállapodásuk értelmezéséből fakadó eltérés.

2021-04-16

Temethetjük a munkaköri leírást?

Jelenlegi formájában, úgy tűnik, igen. Ugyanis eredeti céljának, a felgyorsult, változó világban már nem felel meg. Ugyanakkor gyakorlatilag a munkaszerződés szinte kötelező melléklete. Mi a teendő tehát a HR számára?

2021-04-16

Felszabadítják a SZÉP-kártyákat

Az átmenetileg bevezetett rendelet tíz nap múlva lép életbe. Tíz nap múlva átjárhatóvá válnak az alszámlák a SZÉP-kártyákon - írja a 24.hu. A járvány alatt sokaknak felhalmozódott a béren kívüli juttatása, mert a veszélyhelyzet miatt a kártyákról nem tudtak úgy költeni, mint korábban.

2021-04-16

Akadályozható-e nemzeti bíróság abban, hogy kérdezzen az Unió bíróságához? - Magyar ügy az Európai Bíróság asztalán

Az uniós jog elsőbbsége alapján valamely nemzeti bíróságnak figyelmen kívül kell hagynia minden olyan nemzeti szabályozást vagy bírói gyakorlatot, amely sérti azon lehetőségét, hogy kérdést intézzen a Bírósághoz - Pikamäe főtanácsnok véleménye szerint. A magyar szabályozás, amely lehetővé teszi, hogy a legfőbb ügyész a Kúriánál valamely alsóbb fokú büntetőbíróság előzetes döntéshozatalra utaló határozatával szemben a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslattal éljen, valamint a Kúriának a törvénysértő jelleget megállapító határozata, amelyek sértik a fent említett lehetőséget, összeegyeztethetetlenek az uniós joggal.

2021-04-15

IP & IT: védjegy - domain - internet jogi blog

A digitális piacokról szóló EU rendelet: új versenyjogi keretrendszer a nagy platformok számára. Az Európai Bizottság a közelmúltban hozta nyilvánosságra a nagy online platformok új versenyjogi szabályozási keretrendszerét megalkotó jogszabálytervezetét, a digitális piacokról szóló EU rendeletet (Digital Markets Act – DMA).

2021-04-15

Mentesülés gyorshajtás alól

Még a legóvatosabb sofőrrel is elfordulhat, hogy nem vesz észre egy sebességkorlátozó táblát és gyorshajtást követ el. Szerencsétlenebb esetben pont ilyenkor végez sebességellenőrzést a rendőrség, avagy pont azon az útszakaszon került kihelyezésre előre telepített traffipax. Felmerülhet a kérdés, hogy milyen esetekben lehet mentesülni a gyorshajtás miatt kiszabott bírság megfizetése alól?

2021-04-15

Folyósítják a kárenyhítő juttatást, így kell utána adózni

Március 26-án megkezdte a Magyar Államkincstár a 2020-as kárenyhítési évre benyújtott kérelmek utáni kárenyhítő juttatások kifizetését. A kárenyhítésre tekintettel folyósított összeg bevételnek minősül, ha az adózó a korábban a kárenyhítési alapba fizetett kárenyhítési hozzájárulást a költségei között érvényesítette.

2021-04-15

Elbirtoklás: Tények és tévhitek

Az elbirtoklás egy tulajdonszerzési mód, amelyet a Polgári törvénykönyv is szabályoz, és amely nagyon egyszerűen körülírható, de a gyakorlatban nehezen alkalmazható. A 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot ingatlan esetén tizenöt, ingó dolog esetén tíz éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja.

2021-04-15

Az Európai Unió közzétette a Data Governance Act, vagyis az Adatkormányzási Rendelet javaslatát

2020. november 25-én az Európai Bizottság az adatkormányzásra vonatkozóan új rendeletre tett javaslatot. A javasolt Data Governance Act (DGA) a 2020-as európai adatstratégia első intézkedése. A Rendelet célja, hogy irányítási keretet biztosítson a közös európai adatterek támogatásához, amelyek elengedhetetlenek az EU versenyképességének növeléséhez a piaci versenyben.

2021-04-14

Átfogó uniós gyermekjogi stratégiát fogadott el a Bizottság - Európai gyermekgarancia bevezetését javasolják

A szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett gyermekek esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében a Bizottság elfogadta az első átfogó uniós gyermekjogi stratégiát, valamint az európai gyermekgarancia létrehozásáról szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot.

2021-04-14

Mi lesz a bírósági tárgyalások nyilvánosságával a járványügyi korlátok között?

Mi történik, hogy ha – koronavírus ide vagy oda – egy tárgyalást nem lehet elhalasztani? Hogy működik a távkapcsolás, és mik azok a helyzetek, amikor a telekommunikáció nem járható út? Lemaradhatunk fontos ügyek fontos vallomásairól a járványügyi védekezés miatt? Összeszedtük, hogy mennek a dolgok a bíróságokon a szigorított védekezés heteiben.

2021-04-14

Párhuzamos követelések - Mire számoljuk el egy tartozás kifizetését? - Szabályok a Ptk. alapján

Nem szokatlan jelenség a gazdasági életben, hogy az egyik félnek több, különálló tartozása áll fenn üzleti partnere felé. Ez leginkább olyan tartós jogviszonyok esetében szokott előfordulni, mint a bérlet vagy a megbízás. Az egyes tartozások teljesítése jellemzően egyedileg történik, így egyértelmű mindkét fél számára, hogy éppen melyik követelés rendezésére került sor. A teljesítést követően ugyanakkor mégis előállhat olyan szituáció, amely végül akár hosszas jogvitába is torkollhat, ha nem ismerjük pontosan a vonatkozó jogszabályokat.

2021-04-14

Sérti-e a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát a közbeszerzési törvény módosítása? - Az Alkotmánybíróság döntést hozott

Nem sérti a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát, ha az új jogszabályi rendelkezések alkalmazása a hatályba lépés előtt bekövetkezett jogi tényeket nem módosítja a jogalanyok számára hátrányos módon - szögezi le az Alkotmánybíróság III/1920/2020. számú, bírói kezdeményezést elutasító határozatában. Az Alkotmánybíróság elutasította a hatályos közbeszerzésekről szóló törvény 197. § (1) bekezdésének második mondata és a 197. § (2) bekezdésének „az (1) bekezdés második mondatában foglalt "kivétellel” fordulata alaptörvény-ellenességének megállapítására és alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezést.

2021-04-13

Kell-e soron kívüli iparűzésiadó-bevallás?

Egy kft. székhelye mellett további két (Htv. szerinti) telephellyel rendelkezik. Az egyik telephelyet szeretné bezárni. Kell-e neki ebben az esetben soron kívüli záró iparűzésiadó-bevallást beküldenie 30 napon belül a bezárt telephely tekintetében, vagy csak az adóévet követő ötödik hónap végéig kell azt beadnia?

2021-04-13

Munkamegállapodást kötött a Legfőbb Ügyészség és az Európai Ügyészség

A nyomozások és vádemelések hatékonyságának biztosítása érdekében munkamegállapodásban rögzítette a Legfőbb Ügyészség és az Európai Ügyészség az együttműködés és az információcsere kereteit.

2021-04-13

Az erősödő szervezett bűnözés kockázatai - Az Europol figyelmeztet!

Az Európai Unió bűnüldöző hatósága, az Europol hétfőn kiadott jelentésében a koronavírus-járvány következtében megerősödő szervezett bűnözés kockázataira figyelmeztetett.

2021-04-13

Egy évtizede döntés nélkül – a kettős állampolgárság és a szlovák alkotmánybíróság

Budapestről nézve a magyar nemzet közjogi egyesítése és a történelmi megbékélés szándéka, Pozsonyból a szlovák nemzet egysége elleni támadás és a történelmi feszültségek gerjesztése. Két európai uniós állam, két közeli szövetséges és két teljesen különböző álláspont, amely feszültséget generál közöttük időről időre. Egy magyar törvény a határon túli magyarok kettős állampolgárságának megkönnyítéséért és egy szlovák törvény annak az ellehetetlenítéséért. Számos felmerülő kérdés, egy eltelt évtized és egy alkotmánybíróság, amely formai okokra hivatkozva nem dönt arról, hogy alkotmányos-e egy törvény. Mindez a felvidéki kettős állampolgárság ügyének elmúlt tíz éve.

Tételek: 1 - 20 / 9169 (459 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.