Hírfolyam


2019-05-20

Fordulat Czeglédy Csaba ügyében - elutasító döntést hozott a Kúria

A Kúria szerint nem sértett választási alapelvet Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának a Czeglédy-ügyben az NVB tagjaihoz írott levele. A Kúria közleményében rögzítette: nem minősül választási kampánynak az állami szerv jogszabályban meghatározott feladata során végzett tevékenysége.

2019-05-20

Külföldi befektetés révén szerzett jövedelem az adóbevallásban - Amire figyelmi érdemes!

Ha valaki külföldön kezeli pénzügyi befektetéseit, de Magyarországon él életvitelszerűen, akkor a magyar adóhatóságnak benyújtott adóbevallásában az e befektetései révén elért jövedelmét is be kell vallania.

2019-05-20

Mikor jogszerű az azonnali hatályú felmondás?

Nézeteltérés, véleménykülönbség, de akár még komoly ellentét is kialakulhat a munkáltató és munkavállaló között. Ha bosszút akar állni az egyik fél a másikon, jöhet az azonnali felmondás? Mikor lehet jogszerű az azonnali hatályú felmondás?

2019-05-20

Az árösszehasonlító oldalak fogyasztóvédelmi aspektusai - Kifogásolt gyakorlatok, alultájékoztatott fogyasztók - Amit tudni érdemes!

Közel húsz éve jelentek meg az első, termékeket és szolgáltatásokat összehasonlító honlapok és ezek népszerűsége egyre növekszik. Ezek az összehasonlító eszközök számos előnyt kínálnak, ugyanakkor több fogyasztóvédelmi jellegű problémát is felvet a működésük.

2019-05-20

Megelőzhetőek a perek?

Megelőzhetőek-e a perek közjegyző előtti előzetes bizonyítással vagy közjegyző által kirendelt szakértői bizonyítással? Nos a cikksorozat előző részében a címadó kérdésre nem sikerült egyértelmű választ adnom, azonban ezúttal talán könnyebb lesz ezt az eldöntendő kérdést egy szóval megválaszolni. Bár a helyzet ez esetben sem lesz túl egyszerű. Az új Polgári Perrendtartás koncepciójának megalkotásakor kifejezett cél volt a bíróságok munkaterhének a csökkentése.

2019-05-20

Így adózik a bánatpénz

Ingatlanforgalmazó társaság az adásvételi szerződés megkötése előtt vételi ajánlatra irányuló szerződést köt. A vételi ajánlat megkötésekor ajánlati biztosítékot fizet a jövőbeni vevő a társaság részére, az ingatlanforgalmazó végül nem köti meg a szerződést az ajánlati biztosítékot adóval. A társaság saját döntése alapján bánatpénzt fizetne a visszalépés miatt. Hogyan adózik a bánatpénz, ha azt cég, illetve ha magánszemély részére fizetik ki?

2019-05-17

Az új perrendtartási szabályok alkalmazásának tapasztalatai és a munkaügyi ítélkezést érintő kihívások – munkaügyi bírák tanácskoztak a Kúrián

Konferenciát és közgyűlést rendezett a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete 2019. május 7-én, a Kúria Dísztermében. A rendezvényt az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és a Kúria is támogatta.

2019-05-17

Mi minősül információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak? - A szolgáltatásnyújtás szabadságának kérdése az Európai Bíróság előtt

Az AIRBNB platform által nyújtotthoz hasonló szolgáltatás az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak minősül - szögezi le Maciej Szpunar főtanácsnok indítványa az Európai Unió Bírósága előtt folyamatban lévő ügyben. A főtanácsnok megállapítja, hogy a szolgáltatás jellegét kell megvizsgálni, azaz azt, hogy azt távolról, azaz a felek egyidejű jelenléte nélkül nyújtják-e, és a szolgáltatásnyújtás teljes mértékben elektronikus berendezések útján történik-e, továbbá nem kapcsolódik-e anyagi tartalmú szolgáltatásokhoz, még ha azok elektronikus berendezések használatát is foglalják magukban.

2019-05-17

Egységes nyomozási bírói csoport a Budakörnyéki Járásbíróságon

Május 15-től a Budapest Környéki Törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok nyomozási bírói munkáját összevonva a Budakörnyéki Járásbíróság - 4 bíróból álló - nyomozási bírói csoportja látja el. 1989 óta a nemzetközi elvárásokkal összhangban csak bírák dönthetnek a büntetőeljárásokban az alapvető jogok korlátozásáról. 2003 óta ez a nyomozás során a nyomozási bírók feladata, akik kizárólagosan dönthetnek a különféle kényszerintézkedések elrendeléséről, így például a letartóztatásról, bűnügyi felügyeletről vagy a leplezett eszközök engedélyezéséről. Eddig a megyében 12 járásbíróság látta el a nyomozási bírói tevékenységet. Ez a gyakorlat 2019. május 15-tel megszűnik és a nyomozási bírói hatáskörbe tartozó ügyek elbírálását – a bírói és a bírósági munkát hatékonyabbá téve – egységesen a székhelyi bíróság végzi.

2019-05-17

A gyermekek védtelenek a bántalmazó pedagógusokkal szemben! - Az ombudsman jelentése akut rendszerproblémára figyelmeztet

A gyermekek intézményi, iskolai-óvodai bántalmazása súlyos jogsértés: alapjaiban kell megváltoztatni azt a gyakorlatot, amely az ilyen magatartást eltűri, az esetek kivizsgálását halogatja, illetve megszünteti. Mindezt Székely László, az alapvető jogok biztosa egy szülői beadvány nyomán kiadott jelentésében fogalmazta meg. A beadványukban a szülők azt panaszolták, hogy gyermeküket az óvónők megalázták, lelki bántalmazásnak tették ki; ezt sérelmező bejelentésükre pedig nem kaptak érdemi választ. Az ombudsman az óvoda és a fenntartó önkormányzat mulasztását állapította meg, de akut rendszerproblémára is figyelmeztetett.

2019-05-17

Új őrület hódít a magyar lakásoknál, házaknál: egy pofonegyszerű, legális trükkel lehet milliókat keresni

Budapesten és néhány nagyvárosban úgy növekszik a lakásállomány, hogy az összterület nem változik. A befektetői étvágy már régóta azt diktálja, hogy ahol lehet, ott a nagy alapterületű lakásokból alakítsanak ki két-három kisebbet, mert így több bérleti díjat lehet beszedni vagy el is lehet adni a keletkező ingatlanokat. Családi házas övezetekben az egy telekre két vagy több lakás mozgalom erősödik, hasonló okokból és egyelőre egyiknek sem lehet gátat szabni. A lakásmegosztások szabályozására az építésügyi hatósági igazgatás területén nincs külön jogszabály. Ezeket kormány-, miniszteri-és önkormányzati rendelet és szakmai előírás szabályozza (ezek elsősorban anyagi jogi szabályok). A lakásmegosztáshoz sem építési engedélyre, sem az építésügyi hatósághoz teendő bejelentésre nincs szükség.

2019-05-17

Kúria: azonnali hatállyal elküldhető a sértegető, agresszív munkavállaló

A Kúria 2019. május 10. napján közzétett Mfv. I. 10.383/2017. számú döntésében megállapította, hogy azonnali hatállyal elbocsájtható az a munkavállaló, aki a munkatársaival, feletteseivel megengedhetetlen stílusban kommunikál, őket sértegeti, azaz aki együttműködési kötelezettségét durván megsérti. Az ügy tényállása szerint a felperesi munkavállaló a perbeli napon reggel elkésett, ennek ellenére kérte a munkáltatót, hogy korábban elhagyhassa munkahelyét. Az előzményekre tekintettel ezen kérésének a felettese nem tett eleget, a munkavállaló kérését munkaszervezésre hivatkozással utasította el.

2019-05-17

Visszaszólt az Ab-nek a Kúria, de fel kellett mentenie a Fideszt

A Kúria továbbra is úgy gondolja, hogy az aláírásgyűjtő Fidesz-aktivisták megtévesztették a választópolgárokat, de az ügyben hozott alkotmánybírósági döntés miatt kénytelenek voltak megváltoztatni a korábbi határozatot. A Kúria kizárólag az adatszerzés megtévesztő módja miatt vizsgálódott, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményére figyelemmel. Indokolt lett volna a jövőbeni jogértelmezést elősegítendően, hogy ha az Alkotmánybíróság az alapjog lényegi tartalmát, a szabad kommunikáció sérelmét kifejtve hozza meg döntését, és nem úgy érvel, mintha a Kúria megtiltotta volna a jelöltállításon túlmutató aláírásgyűjtést – szólt vissza a Kúria az Ab-nek.

2019-05-16

Harminc ügyvéd védi a Rubik-kockát - Nagy bajba kerülhetnek, akik nem áldoznak szabadalomra

A magyarok szívesen gondolnak innovatív nemzetként magukra, és valóban számos találmányt fel lehet hozni ennek igazolására, azonban az országok versenyképességét mutató egyik legmeghatározóbb innovációs mérőszám, ami a szabadalmi bejelentések számát mutatja, mégis 50 éves mélyponton van.

2019-05-16

Ha home office-ban megráz az áram, az munkahelyi baleset?

Habár hazánk még le van maradva a távmunka és az otthoni munkavégzés elterjedésében a nyugati országokhoz képest, ez a trend egyre inkább érezhető a hazai munkaerőpiacon is – viszont munkajogi szempontból nem olyan egyszerű a helyzet.

2019-05-16

Akár 5 milliós is lehet a bírság, ha nem megfelelő a kiberbiztonság - A GDPR mellett kevés figyelem jut az uniós NIS irányelvre

A GDPR mellett kevesebb figyelem hárul az egy éve hatályba lépett uniós kiberbiztonsági irányelvre, amely a hálózatok, infrastruktúrák védelmével kapcsolatban ír elő kötelezettségeket bizonyos szolgáltatóknak. Az EY tapasztalatai szerint eddig kevés érintett cég felel meg az előírásoknak. A felkészülés elmulasztása jelentős összegű bírsággal járhat.

2019-05-16

Ingatlan értékesítéséből származó jövedelem bevallása

A szerzés időpontjától függően kell meghatározni a jövedelmet a számított összegből (a bevétel és a költség különbözete) az ingatlan, az ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog 2018. évi átruházása esetén.

2019-05-16

„Ha az alkotmány az alkotmánybíró számára vállalhatatlanná válna, egyetlen lehetősége volna: a lemondás”

Interjú dr. Salamon László alkotmánybíróval. Az Arsboni egyik legfontosabb célja, hogy az alkotmányosság és a jogállam kiemelt helyet kapjon a közbeszédben. Ezért indítottuk el interjúsorozatunkat, amely az egyik legjelentősebb alkotmányos intézmény, az Alkotmánybíróság tagjait mutatja be. Dr. Salamon László írásban válaszolt a kérdéseinkre.

2019-05-16

Új Pp. a gyakorlatban - Fókuszban a jogalkalmazás aktuális kérdései - Jogi Fórum konferencia-összefoglaló

Az új Polgári Perrendtartás célja nem az anyagi igazság menti döntés, hanem a minél gyorsabb és olcsóbb eljárások - szögezték le a Jogi Fórum Szakmai Napjának előadói a több mint egy éve hatályba lépett törvénnyel kapcsolatban, mely jelentős újításokat vezet be a perhatékonyság rendszerszintű megvalósítása érdekében, nagyban növelve az ügyvédi és bírói munkaterhet és a jogi képviselők felelősségét. Immár több mint egy éve hatályba lépett a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, amely több mint hatvan év után váltotta fel a magyar jogrendszer korábbi vezető jogforrását, a jogalkotói szándék szerint jelentős újításokat vezetve be a perhatékonyság rendszerszintű megvalósítása érdekében.

2019-05-16

Kiemelt kúriai döntések

A Kúria szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot. Tájékoztató a Mfv.II.10.522/2018/5. számú ügyben hozott határozatról. A felperes vezető beosztásban állt szolgálati viszonyban az alperessel. A munkáltatót értesítette az ügyészség, hogy az őrizetben lévő felperest gyanúsítottként hallgatták ki emberölés bűntettének kísérlete miatt. Az értesítés alapján a munkáltató szolgálati viszonnyal össze nem függő bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja alapján méltatlansági eljárást indított a felperessel szemben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hszt.) 149/B. § (1) bekezdése alapján.

Tételek: 1 - 20 / 5979 (299 oldal)
  • Mindennapi családjog 2019
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.