Hírfolyam


2020-04-09

Figyelem! A NAV közzétette a legfontosabb tudnivalókat a végrehajtási eljárások szüneteltetéséről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatást tett közzé honlapján a végrehajtási eljárások szüneteléséről veszélyhelyzet idején. A NAV tájékoztatóját az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről szóló 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet alapján készítette el.

2020-04-09

Biztosított a magas színvonalú ítélkezés a Kúrián

A Kúria a járványügyi vészhelyzet idején is magas szakmai színvonalon látja el az Alaptörvényben és a jogszabályok által előírt ítélkezési és jogegységesítési feladatait. A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet értelmében a fellebbezési és a felülvizsgálati eljárásokban a felek nyilvános tárgyalás tartását nem kérhetik. A Kúria a korábbi kérelem alapján már kitűzött tárgyalások esetében dönt a tárgyaláson kívüli elbírálásról. E döntéséről pedig soron kívül értesíti a feleket. A felülvizsgálati kérelmeket a Kúria eljáró tanácsai tárgyaláson kívül, illetve tanácsülésen bírálják el. A veszélyhelyzet a határidők folyását – ha a kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – nem érinti. A közigazgatási ügyszakot érintően 2020. április 1-vel jelentős hatásköri és szervezeti változások megtörténtek a Kúrián. A Közigazgatási Kollégiumban új tanácsok kezdték meg működésüket. A Polgári Kollégiumban pedig Munkaügyi Részkollégium alakult.

2020-04-09

Mit tehet a cég koronavírus miatti szerződésszegés esetén? - A teljesítés elmulasztásának következményei és a kártérítés lehetőségei

A koronavírus-járvány magyar kereskedelemre gyakorolt hatása már most is számottevő. A vállalkozásokkal kapcsolatos egyik legfontosabb kérdés az, hogy a koronavírus megfelelő alapul szolgálhat-e a szerződés teljesítésének elmulasztására, és milyen kártérítési következményekkel jár ez. A koronavírussal kapcsolatos kereskedelmi kérdéseket meg kell különböztetni aszerint, hogy a koronavírus a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi vagy "csupán" akadályozza. Lehetetlenülés esetén beszélhetünk a sokszor emlegetett vis maiorról. A vis maior a magyar jogban nincs definiálva, és nem vonatkozik rá speciális jogi szabályozás sem. A bírói gyakorlat a vis maiort olyan abszolút ellenállhatatlan természeti vagy emberi erőnek tekinti, amelyet emberi eszközökkel nem lehet meggátolni, és amely tipikusan a szerződések lehetetlenüléséhez vezet.

2020-04-09

Polgári peres eljárások a veszélyhelyzet ideje alatt

2020. március 31. napján kihirdették a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendeletet. Hasznos összefoglaló a polgári peres eljárásokat érintő szabályokról. A rendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Ha a határidő a polgári peres eljárásokban a rendkívüli ítélkezési szünet elrendelése és a rendelet hatálybalépését követő 15. napig terjedő időszakban jár le, a határidő meghosszabbodik a rendelet hatálybalépését követő 30. napig. A veszélyhelyzet ideje alatti kézbesítés tekintetében a kézbesítési kifogás, valamint a veszélyhelyzet ideje alatti mulasztás igazolása iránti kérelem előterjesztésének törvényben meghatározott határidejébe a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele. A perfelvételt a perfelvételi tárgyalás mellőzésével kell lefolytatni. A bíróság - szükség esetén - további nyilatkozatok írásban történő benyújtására is felhívhatja a feleket. Az érdemi tárgyalást lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani. (pl. Skype, Zoom, vagy Microsoft Teams programok).

2020-04-09

Magyar Ügyvédi Kamara: Nem biztonságos a Zoom alkalmazás! - A MÜK elnöke az ügyvédi titok védelmében visszavonta az auditációt

Az ügyvédi titok védelme érdekében a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke visszavonta a Zoom alkalmazás auditációját. A Zoom az egyik legnépszerűbb kommunikációs platform, amelynek népszerűsége az elmúlt hetekben még inkább megugrott. Hazánkban a koronavírus miatti több ügyvéd is erre a platformra helyezte át az ügyfelekkel való kommunikációt. Fontos, hogy az auditáció visszavonása nem érinti az eddig ezen rendszerrel történt távazonosítások és távellenjegyzések érvényességét, mert nem az eszköz alkalmassága, hanem az eszköz útján továbbított adatok bizalmassága tekintetében merültek fel kockázatok.

2020-04-08

Így vágják át a webáruházak a magyar vásárlókat: most megüthetik a bokájukat

Idén is indítottak közérdekű pereket webáruházakkal szemben az illetékes törvényszékeken, hogy kevesebb tisztességtelen eljárással találkozzanak a vásárlók.

2020-04-08

Csak május 1-től igényelhető az állami bértámogatás

Egyelőre nem jelent meg a gazdasági mentőcsomag egyik legjobban várt elemére vonatkozó szabályozás. A rövidített munkaidő után igényelhető bértámogatásról Palkovics László azt mondta, május 1-től lehet igénybe venni.

2020-04-08

Soron kívül módosultak az OBH által közzétett ÁNYK űrlapok - Változások a közigazgatási és munkaügyi bíróságok megszűnésével

Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény rendelkezései értelmében 2020. április 1. napjával megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, így a fizetési meghagyásos eljárásokban és a végrehajtási eljárásokban sem lehet a beadványokon ezen bíróságokat megjelölni címzett bíróságként. Ennek megfelelően soron kívül módosításra kerültek 2020. április 2. napján a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő FMH01 és FMH02 számú ÁNYK űrlapok, továbbá a végrehajtási eljárásokban alkalmazott VH01, VH02, VH10, VH11 és VH12 számú ÁNYK űrlapok.

2020-04-07

Levonás a munkabérből: ezek a legfontosabb szabályok

Bár a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályozza a munkabérből történő levonást, annak mértékét, a minimummentességet, a sorrendet, mégis egy sor nyitva álló kérdés merül fel a gyakorlati alkalmazás során.

2020-04-07

A védőügyvéd - Mi a hivatás titka?

A világhíres szexuális ragadozó, H. Weinstein védőcsapatának vezetését Donna Rotunno, a szexuális bűncselekményekkel megvádolt férfiak védelmére specializálódott ügyvédnő látta el, akit hol buldogként, hol rottweilerként aposztrofának letaglozó kérdezési stílusa miatt. „Együttérzek az áldozatokkal, de a munkámat el kell végeznem” - vallja. - Milyen a jó védő - mi a hivatás titka?

2020-04-07

Az Európai Bíróságon is általánossá vált a távmunka-rendszer - A Bíróság és a Törvényszék március 16-dika óta 86 ügyet bírált el

Az Európai Unió Bírósága alkalmazkodik a körülményekhez annak érdekében, hogy biztosítsa az igazságszolgáltatással összefüggő európai közszolgáltatások folytonosságát.

2020-04-07

Egyszerűsített végelszámolás kezdeményezése, előnyei

Írásunkban igyekszünk képet adni az egyszerűsített végelszámolásról: kezdeményezéséről, előnyeiről, illetve arról, hogy kiknek ajánljuk ezen eljárás igénybevételét.

2020-04-07

Veszélyhelyzet: kedvezmények a nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások folyósításában

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (Vr.) által elrendelt veszélyhelyzetben, a koronavírus-járvány nemzetgazdaságot és állampolgárokat érintő hatásának enyhítése érdekében több olyan kormányrendelet is született, melyek előírásai a nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtanak bizonyos mértékű kedvezményeket. A 2020. április 5-én kihirdetett 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet – többek között – a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, a nyugellátások, nyugdíjszerű ellátások folyósítása során alkalmazandó, általánostól eltérő szabályokat, továbbá a veszélyhelyzet kihirdetésekor fennálló jogosultságok automatikus meghosszabbodását írja elő.

2020-04-07

Alkotmányjogi panasz nyújtottak be a fizetési moratórium ellen

Alkotmányjogi panaszt nyújtott be a fizetési moratórium ellen a PITEE - adta hírül a magyarországi devizahitel-adósok érdekeit képviselő Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdekképviseleti Egyesület (PITEE). Elég rossz üzenet a kormánytól, hogy a szerződő feleknek mindig fel kell készülniük arra, hogy a kormány a tudtuk nélkül módosítja a szerződéseiket.

2020-04-07

Változások a Kúria vezetésében

Változások történtek a legfőbb bírói fórum szakmai irányításában. A Kúria elnöke új vezetőket bízott meg igazgatási feladatokkal.

2020-04-06

Kartelltilalom alól mentesülő cégek, fókuszban a hipermarketek árazása - A koronavírus versenyjogi aktualitásai

A kormány által március 11-dikén kihirdetett különleges jogrend alatt eddig semmilyen, a versenyjog szabályai alól speciális mentesülést lehetővé tevő rendelkezést nem hirdettek ki, ezért az érintett vállalkozásoknak a versenyjogi megfelelést továbbra is szem előtt kell tartaniuk. Ehhez az alábbi rövid összefoglaló is segítséget nyújt, amely az Európai Versenyhatóságok Hálózata napokban közzétett ajánlásainak figyelembevételével készült.

2020-04-06

Hogyan érinti az ingázó uniós munkavállalókat a határzár? - Munkajogi következmények és megoldások

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében a legtöbb EU-tagállam lezárta a határait, ami a sok millió, azon belül több tízezer magyar ingázó munkavállalót különösen negatívan érintett. Ha a be- vagy kiutazási tilalom miatt az ingázó nem dolgozhat, akkor annak az EU-tagállamnak a joga az irányadó a következményekre, amelyben a munkavállaló rendszeresen munkát végez. Amennyiben ugyanakkor az ingázó elveszti a munkáját, a saját tagállamától igényelheti a munkanélküliekre vonatkozó ellátást.

2020-04-06

Miért kérdeztük meg az operatív törzset, hogy járvány van-e Magyarországon?

A jogalkalmazóknak nehézséget okoz annak eldöntése, hogy jelenleg a Covid-19 betegség miatt járvány van-e vagy sem, illetve ha járvány van, pontosan mikortól. Ennek pedig büntetőjogilag van jelentősége. Nem mindegy ugyanis, hogy egy magatartás szabálysértés vagy bűncselekmény. „Bizonyos magatartások pusztán amiatt, hogy azt járvány idején fejtik ki, bűncselekménynek minősülnek. Ilyen bűncselekmények a járványügyi szabályszegés és a járványügyi védekezés akadályozása” – magyarázta az Indexnek dr. Lőrik József büntetőügyvéd. Ahhoz, hogy megnyugtatóan állást lehessen foglalni egy adott magatartás lehetséges büntetőjogi következményeiről, elengedhetetlen tudni, hogy mikortól van járvány.

2020-04-06

Kötelező szabadság után munkaidő-csökkentés: így teheti meg a munkáltató jogszerűen

A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet kihirdetése óta egyre több cég oldja meg home office keretei között a foglalkoztatást. A gazdasági visszaesés azonban gyakran további intézkedéseket igényel, így munkaidő-csökkentést vagy kényszerszabadságolást. Megteheti-e jogszerűen a munkáltató, hogy a szabadságról „visszatérő” munkavállalók napi munkaidejét – ennek megfelelően természetesen a fizetésüket is – napi 2 órára csökkentse?

2020-04-06

Az egész országban ingyenes hétfőtől a parkolás

Hétfőtől díjmentes lesz a közterületi parkolás Magyarországon - közölte az MTI-vel Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap. "A koronavírus-járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása. Mivel zsúfolt tömegközlekedési járatokon ez nem vagy csak korlátozottan lehetséges, fontos, hogy aki tudja, használhassa a saját autóját" - fogalmazott a kormányfő.

Tételek: 1 - 20 / 7543 (378 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.