Hírfolyam


2020-01-28

Hatékonyabb igazságszolgáltatás - Miként javult az ítélkezés gyakorlata az utóbbi években? - Fejlesztések és eredmények

Az igazságszolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében megújított szabályozási struktúra, az egyes új jogintézmények, valamint az igazságszolgáltatás terén megvalósuló innovációs projektek pozitív hozadékai az ítélkezési gyakorlatban számmal is mérhetőek. - A legfontosabb fejlesztések és eredmények.

2020-01-28

Tartásdíjban részesülő volt házastárs jogosultsága özvegyi nyugdíjra

„A napokban olvastam egy cikket, hogy tartásdíjfizetés esetén özvegyi nyugdíjra jogosult a tartásdíjban részesülő. Ez valóban így van? Egy 15 éve elvált férfi tartásdíjat fizet a feleségének bírósági megállapodás alapján. Azóta újra megnősült. Jól értem, hogy a férj elhalálozása esetén nem a jelenlegi, hanem a volt feleség lesz jogosult özvegyi nyugdíjra? Törvényi hivatkozást is tudna nekem erre vonatkozóan küldeni?” – kérdezte olvasónk. Winkler Róbert nyugdíjszakértő válaszolt.

2020-01-28

Kismama, kispapa visszatérése a munkába

Gyakori probléma, hogy a fizetés nélküli szabadság megszakítását, illetve megszűnését követően a kismamának nincs hová visszatérnie. Azt azonban már csak nehezen tudja ellenőrizni, hogy munkakörét valóban megszüntették-e, vagy csak betöltötték más kollégával.

2020-01-28

Tanulószerződéssel foglalkoztatottak: itt a sorvezető a tb-jogviszony kibogozásához

Idén január 1-jétől mind a Tbj.-ből (1997. évi LXXX. törvény) mind pedig az szja-törvényből (1995. évi CXVII.), illetve a szochotörvényből (2018. évi LII.) törölték a jogalkotók a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanulókra vonatkozó előírásokat. Ez első olvasatban némi bizonytalanságot okozott a jogalkalmazók számára, hiszen arról nem esett szó, hogy az új szakképzési törvény (2019. évi LXXX.) 2020. január 1-jén történt hatályba lépése kapcsán megszüntetni vagy esetleg módosítani kellett volna a hatályos tanulószerződéseket.

2020-01-28

Örökléssel szerzett vagyon adó- és illetékterhe

Magánszemélyek egyenes ágon (édesapa után a gyermeke, illetve unokája) öröklés útján készpénzt, bankszámlán levő pénzösszeget, gépjárművet, pótkocsit, lakást, szántóföldet és erdő művelési ágú területet, illetve befektetési célú aranyat örököltek. Kérdésem: keletkezik-e adó-, illetve illetékfizetési kötelezettségük az öröklési eljárás során? Illetve, ha az öröklés útján megszerzett vagyontárgyakat a későbbiekben értékesítik (gépjármű, erdőterület, szántóföld, befektetési célú arany, lakáscélú ingatlan), milyen adóterhek mellett tehetik meg? Olvasói kérdésre Surányi Imréné okleveles közgazda válaszolt.

2020-01-28

Aláírta a brit kilépésről szóló megállapodást a Bizottság és az ET elnöke - Megnyílt az út az Európai Parlament számára a ratifikálásra!

Aláírta az Egyesült Királyság európai uniós tagságnak megszűnéséről (Brexit) szóló megállapodást Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Charles Michel, az Európai Tanács elnöke pénteken Brüsszelben. Az aláírásra azután került sor, hogy az Európai Parlament (EP) alkotmányügyi bizottsága (AFCO) csütörtökön - a témáról folytatott vitát követő szavazáson - nagy többséggel elfogadta jelentését, amelyben azt ajánlja az EP egészének, hogy jövő héten esedékes brüsszeli plenáris ülésén fogadja el a kilépési megállapodást annak érdekében, hogy Nagy-Britannia uniós tagsága rendezett módon szűnhessen meg.

2020-01-28

Jelentősen egyszerűsödik a vízjogi engedélyezési eljárás - Elfogadták az öntözéses gazdálkodásról szóló törvényt

Jelentősen egyszerűsödik az öntözéshez szükséges vízjogi engedélyezési eljárás - mondta Nagy István agrárminiszter. Elfogadták az öntözéses gazdálkodásról szóló törvényt.

2020-01-28

Változás jön a Nők40-nél 2020 közepétől - nem tört meg a jég

A nők kedvezményes nyugdíja mellett 2020. június 30-ig munkaviszonyban, július 1-jétől minden jogviszonyban járulékmentesen lehet dolgozni. A versenyszférában munka mellett is felvehető a nyugdíj, a közalkalmazottak korlátozásai azonban továbbra is érvényben maradnak - hívja fel a figyelmet Farkas András nyugdíjszakértő.

2020-01-28

A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra

Konferencia 2020. február 27-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet (NKE ITKI), Alkotmánybíróság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) szervezésében. A konferencián mintegy 50 előadás járja körül a mesterséges intelligencia alkalmazásának alapjogi kérdéseit többek között a közigazgatásban, az egészségügyben, a pénzügyi vagy munkaügyi szektorban, a bűnüldözés terén és az online kommunikációban.

2020-01-28

Kulcs a sikerhez – az eredményes alkotmányjogi panasz és bírói kezdeményezés ismérvei

Nincs rendszerszinten probléma a magyar igazságszolgáltatásban, ami a magyar bírói kar érdeme, és ezt az utat folytatni kell. – szögezte le a Sulyok Tamás a Győri Ítélőtábla 15 éves évfordulójának alkalmából rendezett konferenciáján tartott beszédében. Az Alkotmánybíróság elnöke többek között arról beszélt, hogy a német mintára 2012-ben bevezetett alkotmányjogi panasz és bírói kezdeményezés jogintézményével az alapjogi bíráskodás alapját tették le, amelynek forrása az Alaptörvény 28. cikkében szabályozott új jogértelmezési alapparadigma.

2020-01-27

Az „ellenőrzési kör” értelmezése a munkaügyi ítélkezés tükrében

Lőrincz György tanulmányában többek között a szemsérüléses ügyet, a méhcsípéses ügyet, a kéményseprő esetét és az üzbegisztáni vacsorát tárgyalja… Az új Mt. egyik jelentős újítása, miszerint a munkáltató kártérítési felelősségének (egyik) kimentési lehetőségét a korábbi szabályozás szerinti „működési körön kívüli” helyett az „ellenőrzési körön kívüli” körülmény bizonyításához köti. A hatályba lépés óta több ügyben is értelmezésre szorult az „ellenőrzési kör” tartalma, ugyanakkor a bemutatandó bírói döntések korántsem egy egységes fogalom kialakulását igazolják.

2020-01-27

Eutanázia - Van-e jogunk a halálhoz?

Korunk talán legnehezebb etikai és törvényhozási kérdése az életvég feletti döntés megítélése és szabályozása. De beszélhetünk-e az állam által kikényszeríthető jogokról és kötelességekről az emberi lét olyan misztikus és szakrális mozzanatai kapcsán, mint a haldoklás és a halál? Minősíthető-e egyáltalán jogi kérdésként az eutanázia, vagyis a gyógyíthatatlan beteg akaratának megfelelő, kegyes halál?

2020-01-27

A képmáshoz való jog védelme a médiával szemben a polgári anyagi jogban

A magántermészetű tények, köztük a fényképek nyilvánosságra hozatala leggyakrabban a sajtó közreműködésével valósul meg, bár az internet egyes felületein akár a sajtó közreműködése nélkül is közzétehetők magántermészetű adatok. A tanulmány a képmáshoz való jog védelmét a polgári jog területén vizsgálja, ismertetve a hatályos jogszabályi rendelkezéseket, azok jogalkalmazásban felmerülő kérdéseit, és a kapcsolódó alkotmánybírósági gyakorlatot is.

2020-01-27

Változtak az illetékszabályok az alapítványok nyilvántartási ügyeiben

Megváltoztak az alapítványok nyilvántartási ügyeiben fizetendő eljárási illetékre vonatkozó szabályok. A 2020. január 1-jétől életbe lépett módosulások következtében az alapítványi nyilvántartási ügyek jelentős része illetékkötelessé vált.

2020-01-27

Munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.100/2019. számú ügyről, a döntés elvi tartalma: az Mt. 208. § (2) bekezdésének helyes értelmezése szerint, ha a munkavállaló alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét, a feleknek a munkaszerződésben egyértelműen meg kell abban állapodniuk, hogy a munkavállalóra – az általa ellátott munkakör munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozott bizalmi jellege miatt – a vezetőre vonatkozó rendelkezések alkalmazását írják elő.

2020-01-27

Baleseti kártérítés megfizetése tárgyában hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.067/2019. számú ügyről. Nincs helye kármegosztásnak, ha a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint a munkavállalónál a természetes kórokú betegség a balesete előtt nem okozott munkaképesség csökkenést (Mt. 174. § (1) bekezdés; LB MK 30. számú állásfoglalás). Az állandó bírói gyakorlat szerint amennyiben a munkavállaló egészségi állapota, testi fogyatkozása, szervezeti adottsága nem okozott keresetveszteséggel járó munkaképesség csökkenést, és a munkavállaló keresetvesztesége életének, testi épségének, egészségének a munkaviszonyával összefüggésben történt megsértése folytán következett be, a munkáltató az említett sérelemből származó munkaképesség csökkenés százalékos mértékétől függetlenül, a teljes kárért felel (MK 30. számú állásfoglalás).

2020-01-24

A magyar bíróságok élen járnak az alternatív vitarendezésben - Újabb családjogi ügyekben kap szerepet idén a bírósági közvetítés

Az Európai Bizottság 2017-es és 2018-as eredménytáblája szerint az alternatív vitarendezési módszerek előmozdításában, ösztönzésében az első helyen állnak a magyar bíróságok. Az ügycsoportok száma egyre nő, 2020-tól például a gyámhatóságoktól a bíróságokhoz kerülnek a kapcsolattartás végrehajtásával összefüggő ügyek, amelyek során nagy szerep juthat majd a mediációnak.

2020-01-24

Jócskán enyhítették a Buda-Cash egyes vezetőinek ítéletét

Ítélet született másodfokon, jogerősen enyhítette a Buda-Cash egyes volt vezetőinek ítéletét a Fővárosi Ítélőtábla.

2020-01-24

Így módosultak a kisgyermekesek részmunkaidős foglalkoztatásának feltételei

A szülési szabadságot, illetve a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságot követő időszakban a teljes munkaidő vállalása nem mindig kivitelezhető a szülő számára. A gyermek(ek) logisztikája sem teszi jellemzően lehetővé, hogy már reggel nyolctól a szülő dolgozni kezdjen, illetve 16–17 óráig akár bent is maradjon. A cikkünkben végigvesszük, hogy milyen lehetőségei vannak a szülőnek munkaidő és az ehhez kapcsolódó kedvezmények tekintetében, külön figyelemmel a részmunkaidős foglalkoztatásra.

2020-01-24

Így szerezhetsz sok pénzt, ha késve adják át az új lakásodat

Akár sok száz ezer vagy több millió forintot is lehet szerezni akkor, ha körültekintően kötjük meg a szerződést az új lakást építő és azt eladó céggel. Jogi érvek jönnek.

Tételek: 1 - 20 / 7214 (361 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.