Hírfolyam


2020-07-16

Milliókat veszíthetnek a cégek, ha nem oltalmazzák eredményeiket! - 125 éves az első magyar szabadalmi törvény

125 évvel ezelőtt, 1895. július 14-én hirdették ki Magyarországon az első szabadalmi törvényt, amely több, mint 70 évig szabályozta a szabadalmak kérdését. A napjaink gazdaságát is meghatározó szellemi tulajdon védelme ekkor jelent meg először szabályozott keretek között hazánkban – és védi a híresen innovatív, tehetséges magyar feltalálókat. Mára már egy tudatos vállalatnak biztosan van egy, de inkább több oltalma is, amellyel nem csak a saját ötletét, találmányát vagy kutatási eredményét védi, de egyúttal a versenyképességét is növeli.

2020-07-16

Korlátozhatják a rövid távú lakáskiadást - A jövőben az önkormányzatok dönthetnek az Airbnb modell sorsáról

A Kormány nem kíván dönteni az Airbnb-vel kapcsolatos kérdésekről, ezért a szabályozásban teljes szabadságot kaphatnak az önkormányzatok – hangsúlyozta Gulyás Gergely a Kormányinfón.

2020-07-16

Új elnökhelyettes a Kúria élén - Meggyőző többséggel támogatta Székely Ákos pályázatát a Teljes Ülés

58 igen, 7 nem szavazat mellett, meggyőző többséggel támogatta a Kúria Teljes Ülése dr. Székely Ákos elnökhelyettesi pályázatát 2020. július 13-án. A Büntető Kollégium tanácselnöke az elnökhelyettesi pozícióra – amely magába foglalja a kollégium irányítását is – egyedüliként pályázott.

2020-07-16

Joggal transznemű - Hogyan viszonyul a jog a nemi identitászavar problematikájához?

Módosult az anyakönyvi eljárásról szóló törvény - a személyazonosító adatok nyilvántartásába ezentúl be kell jegyezni az egyén születési nemét és ezen adat a bejegyzést követően nem változtatható meg. Egy „átlagember” számára ebben nincs is semmi kivetnivaló, hiszen „férfinak/nőnek születtem, úgy is fogok meghalni”. De mi a helyzet a transznemű emberekkel, akiknek ezzel a módosítással ellehetetlenülhet az egész életük? Mit tehetne értük a jog?

2020-07-16

Folytatódik a Kúria gyakornoki programja – Kilenc kutatás indul a legfőbb bírói fórumon 2020-ban

Kilenc doktorandusz hallgató bemutatkozását és kutatási témájuk ismertetését hallgatta meg a Kúria vezetése, a kollégiumok, valamint a doktori iskolák képviselői 2020. július 14-én a Kúria dísztermében. A személyes meghallgatást követően az elbírálásban részt vevők valamennyi pályázó munkáját megfelelőnek ítélték, így a tudományos kutatások elkezdődhetnek a legfőbb bírói fórumon.

2020-07-16

Darák Péter: meg kell őriznünk a bírói függetlenséget, a szakmai igényességet és a változás iránti nyitottságot mint állandó értékeket

Lassan lezárul az első évtized az Alaptörvény hatályba lépése óta – emlékeztetett Darák Péter megnyitó beszédében a bíróságok napján, 2020. július 15-én. A Kúria elnöke a Groupama Arénában tartott ünnepségen felidézte az előző években, a bíróságok napján elmondott beszédeinek főbb gondolatait.

2020-07-16

Július 15. a Bíróságok Napja - Kezdődik a polgári perrendtartásban szabályozott ítélkezési szünet

Az ország valamennyi bíróságán a Bíróságok Napjától, azaz 2020. július 15. napjától megkezdődik a polgári perrendtartásban szabályozott ítélkezési szünet, amely 2019. augusztus 20-ig tart. Az ítélkezési szünet az ügyfelek szempontjából azért bír jelentőséggel, mert a polgári ügyekben erre az időszakra – bizonyos törvényi kivételektől eltekintve – nem lehet tárgyalást kitűzni.

2020-07-16

Újabb beutazási korlátozások a koronavírussal összefüggésben - Szerdától lép hatályba a kormány rendelete!

Beutazási korlátozásokat jelentett be a koronavírus-járvánnyal összefüggésben a Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap Budapesten. "Magyarországnak meg kell védenie saját biztonságát, meg kell akadályoznia azt, hogy a vírust külföldről be lehessen hurcolni" - mondta Gulyás Gergely sajtótájékoztatón.

2020-07-16

Brexit: alkalmazandó járulék és szociális hozzájárulási adó szabályai

2020. július 1-jén lépett hatályba az új Tbj., azaz a 2019. évi CXXII. törvény. Az új Tbj. külön rendelkezik az Egyesült Királyság uniós tagságának megszűnését - azaz a Brexitet - követően arról, hogy ki minősül saját jogú nyugdíjasnak, miként alakul a kiküldetés? Valamint az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetéshez kapcsolódó lakóhely és tartózkodási hely szabályairól.

2020-07-16

A végrehajtási rendeleti szabályozás lényeges változása a Kúria ítélkező tanácsa számára lehetőséget teremt a korábban közzétett határozattól való eltérésre

A Kúria 2020. július 6-án meghozott 1/2020. Közigazgatási Jogegységi Határozatával döntött a Kúria Kfv.II.37.894/2014/13. (2015. K. 27.) számú határozatától való eltérés megengedéséről. A Kúria a korábbi határozatában azt mondta ki, hogy a közjegyző által a felek nyilatkozata alapján nyilvántartott élettársi kapcsolat a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a hatóság előtt regisztrált élettársi kapcsolatnak minősül, ez azonban nem zárja ki, hogy az idegenrendészeti hatóság az élettársi kapcsolat valós tartalmát érdemben vizsgálja ahhoz, hogy az érintett személy családtagként történő tartózkodását elfogadja.

2020-07-16

Kiemelt kúriai döntések

A Kúria határozatot hozott a munkáltatónak a munkavállalója egészségkárosodásáért fennálló kártérítési felelősségének tárgyában. Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.040/2020 számú ügyben hozott határozatáról. Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős közbenső ítéletet hatályában fenntartotta.

2020-07-16

Kiemelt kúriai döntések

A Kúria versenytilalmi megállapodás alapján követelt kártérítés tárgyában határozott. Tájékoztató a Kúria Mfv.X.10.052/2020 számú ügyében hozott határozatról. A Kúria a következő elvi jelentőségű kérdésben határozott: I. A versenytilalmi megállapodásban a felek jogosultak kötbér fizetést kikötni arra az esetre, ha a másik fél olyan okból szegi meg a szerződést, amelyért felelős. A kötbér kikötésének kifejezettnek kell lennie [Mt. 228. § (6) bekezdés, Ptk. 6:186-189. §]. II. Ha a felek a megállapodásban – kötbér helyett – kártérítésben állapodnak meg, az Mt. kárfelelősségi szabályai az irányadóak, így az a szerződésszegésből eredő kár bizonyítása hiányában nem érvényesíthető. Előre meghatározott összegű kártérítés kikötése pedig érvénytelen, arra igényt jogszerűen nem lehet alapítani [Mt. 27. § (1) bekezdés].

2020-07-16

Kiemelt kúriai döntések

Munkaviszony megszüntetés jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott döntést a Kúria. Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.355/2019. számú ügyről. A kifejtettekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet a fenti indokolásbeli módosítással hatályában fenntartotta a Pp. 275. § (3) bekezdése alapján.

2020-07-14

Az uniós hitelfelvétel mellett ma eldől az airbnbzés sorsa is a Parlamentben

Az Országgyűlés kedden a kormánypártok javaslatára várhatóan határozatban szab feltételeket a kormánynak ahhoz, miként támogathatja az Európai Unió (EU) koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítését célzó hitelfelvételét.

2020-07-14

Így kezeljük a pihenőidőt - munkaidőkeret, 2. rész

Hogyan számoljuk ki a pihenőidőt? Mikor kezdődhet és mikor végződhet? Egy közelmúltbeli alkotmánybírósági határozat felkavarta az állóvizet.

2020-07-14

Szeptember 30-ig megszűnhet a magyar börtönök túlzsúfoltsága - 2750 új férőhely létesült tíz büntetés-végrehajtási intézetben!

A kormány célja, hogy szeptember 30-áig megszüntesse a börtönökben uralkodó túlzsúfoltságot, és csaknem háromezer új hely megteremtésével felszámolja a börtönbizniszt - fogalmazott az igazságügyi miniszter hétfőn Veszprémben, tíz büntetés-végrehajtási intézet új épületszárnyainak közös átadórendezvényén.

2020-07-14

Kiemelt kúriai döntések

A Ptk. lehetővé teszi, hogy a vagyontárgy helyreállításának vagy új állapotban való beszerzésének értéke erejéig kössenek a felek biztosítási szerződést. Tájékoztató a Pfv.V.21.188/2019. számú ügyben hozott egyedi határozatról. A Kúria közbenső ítéletével hatályában fenntartotta a jogerős közbenső ítéletet, az Alkotmánybíróság pedig visszautasította az alperes alkotmányjogi panaszát.

2020-07-14

Kiemelt kúriai döntések

Felmondás jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában hozott határozatot a Kúria. Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.183/2019. számú ügyről. A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta a Pp. 275. § (4) bekezdése alapján.

2020-07-14

Kiemelt kúriai döntések

Munkaviszony megszüntetés jogellenességének jogkövetkezményei tárgyában. Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.292/2019. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: a munkavállaló szabadon dönthet arról, hogy vállalkozásából az elért eredményt jövedelemként kiveszi, vagy a vállalkozásába fekteti.

2020-07-14

Kiemelt kúriai döntések

Kártérítési igény iránti perben hozott döntést a Kúria. Tájékoztató a Kúria M.X. tanácsa által tárgyaláson kívül elbírált Mfv.X.10.297/2019. számú. 2009 májusában a rektor tárgyalást folytatott a felperessel, amelynek során felvetődött, hogy főiskolai tanár kinevezést kaphat. A főiskola kinevezési terve azonban a 2009-2010-es tanévre nem tartalmazta a megbeszélés szerinti főiskolai tanár pályázat kiírásának lehetőségét.

Tételek: 1 - 20 / 7948 (398 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.