Hírfolyam


2019-07-17

Kiderült: egy alig ismert szabály miatt is bukható a jogosítvány

Adott esetben állandósult és súlyos jellemhiba miatt is el lehet tiltani valakit a vezetéstől – mondta Borbély Zoltán közlekedési szakjogász hétfő reggel az M1 csatornán. Az ügyvéd erre reagálva elmondta: a magyar gyakorlat szerint véglegesen alkalmatlan a vezetésre az a személy, akinek bizonyos betegsége van, de az is, aki valamilyen súlyos jellemhibával rendelkezik. Ilyen lehet az állandósult erőszakos jellem.

2019-07-17

Nem tudnak vádat emelni Portik ellen a Fenyő-ügyben, máshogy állítanák bíróság elé

A következetes bírói gyakorlat szerint ugyanis amennyiben a bíróság a vád tárgyává tett és a bűncselekmény egységébe tartozó cselekményt jogerősen elbírálta, határozata e bűncselekmény tekintetében ítélt dolgot (res iudicata-t) eredményez. Azaz nincs helye újabb vádemelésnek olyan részcselekmény miatt, amely a már elbírált bűncselekmény egységébe tartozik, azonban nem képezte a jogerős határozatban megállapított tényállás részét. Ebben az esetben az elítélt terhére perújításnak lehet helye.

2019-07-17

Saját függetlenségét vizsgáltatja meg az EU-val egy magyar bíró

Vasvári Csaba bíró felfüggesztett egy büntetőügyet azért, hogy az Európai Unió luxemburgi bírósága meg tudja vizsgálni: összeférnek-e az európai joggal a magyar bírósági rendszer régóta ismert visszásságai.

2019-07-17

A részletfizetés engedélyezésének esetei a bírósági végrehajtási eljárásban

A tanulmány prezentálja a részletfizetés jogintézményére – mint az adósvédelem egyik kiemelt eszközére – vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, ismerteti azon kritériumokat, amelyek a részletfizetés önálló bírósági végrehajtó általi engedélyezéséhez feltétlenül szükségesek, és rámutat a jogalkalmazás során felmerülő problémákra, alternatívákat kínálva azok megoldására. Bemutatja a részletfizetés kérelemre történő és hivatalból alkalmazandó esetét, valamint a részletfizetés engedélyezésének jogkövetkezményét.

2019-07-17

Százmilliárdba fájhat a magyar államnak egy korábbi törvénymódosítása

Jogerősen pert vesztett egy magyar szerencsejáték szervező cég az állammal szemben. A Fővárosi Ítélőtábla döntése szerint annak ellenére nem kaphat kártérítést a magyar vállalkozás, hogy az Európai Bíróság ennek megítélését jogosnak tartotta. További, közel félszáz ügyben még nem született jogerős döntés.

2019-07-17

Megszavazott és eredeti javaslatok eltérései a társasági adózásban

A T/6351 számon benyújtott kormányjavaslathoz képest a kedvezményeknél, a csoportos társaságiadó-alanyoknál és a vagyonkezelési alapítványnál néhány eltéréssel fogadta el az Országgyűlés.

2019-07-17

Sérti-e a közbeszerzési törvény a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát? - Az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezést utasított el

Az új közbeszerzési törvény szerinti jogorvoslati rend a hatálybalépése előtti jogviszonyokra nézve a jogalanyok számára kötelezettséget nem állapít meg, azokat nem teszi terhesebbé - szögezte le az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezést elutasító III/773/2019. számú határozatában. Az indítványozói bírói tanács az új közbeszerzési törvény alkalmazhatóságát szabályozó rendelkezései megsemmisítését kérte a visszaható hatályú jogalkotás tilalma, illetve a normavilágosság sérelme miatt. Álláspontja szerint a Döntőbizottság úgy alkalmazta az új közbeszerzési törvény 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezéseit, hogy arra nem rendelkezett hatáskörrel.

2019-07-17

A Kúria határozatot hozott munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei, elmaradt munkabér-különbözet megfizetése tárgyában

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2019. június 17-én tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.525/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: I. A foglalkoztatással összefüggő diszkriminációra történő hivatkozás esetén az Ebktv. 7. § (2) bekezdése első mondatában foglalt eltérést biztosító rendelkezésre figyelemmel az Ebktv. 22. §-át kell a kimentés tekintetében alkalmazni.

2019-07-17

Munkaviszony megszüntetésének jogkövetkezménye és egyéb tárgyban hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2019. június 5-én tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.397/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: a munkáltató megsérti a munkavállaló magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez fűződő személyiségi jogát, ha ezen adatok kezelése a megfelelő tájékoztatást követően adandó, kifejezett írásbeli hozzájárulása hiányában történik.

2019-07-17

A Romániából kapott rokkantsági nyugdíj összegét a magyarországi rokkantsági ellátás összegének kiszámítása során az ellátások halmozódásának megakadályozása érdekében figyelembe kell venni

Tájékoztató a Kúria 2019. július 2. napján kelt, Mfv.III.10.415/2018/3-as számú ügyében. A társadalombiztosítási szerv a felperes rokkantsági ellátásának összegét a Romániában megállapított rokkantsági nyugdíjának összegével csökkentett összegben állapította meg, mely csökkentés jogszabályi megalapozottságát vitatta a felperes.

2019-07-16

Ki köteles az utas kártalanítására csatlakozó légijárat késedelme esetén? - Az Európai Bíróság ítéletet hozott

Az egyik tagállamból induló és valamely harmadik országon keresztül egy további harmadik országbeli célállomásig közlekedő, egységesen foglalt, közvetlenül csatlakozó légi járatok: az első repülési szakaszt lebonyolító légi fuvarozó köteles azon utasok kártalanítására, akiket a Közösségen kívüli légi fuvarozó által végrehajtott második repülési szakasz érkezése során jelentős késedelem ért - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

2019-07-16

Katások nyugdíja: így számít a szolgálati időnél, ki, mennyit adózik

A kisadózók társadalombiztosítási ellátásával több írásunkban foglalkoztunk már. Ezúttal a témára egy olvasónk kérdése kapcsán térünk vissza, aki a "Katásként is gondoljon a nyugdíjas évekre!" című, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által küldött tájékoztató levél alapján kérte a kisadózó jogosultsági idejével összefüggő aggályának eloszlatását.

2019-07-16

Nem biztosítottak a betegek "sürgős szükséghez" kapcsolódó jogai - Hiányosságok a vészhelyzeti betegellátásban - ÁSZ jelentés

Folyamatosan elérhető volt a vészhelyzeti betegellátás a 2015-2017 közötti időszakban, azonban nem volt biztosított, hogy a betegek az egészségi állapotuk által indokolt időn belül ellátást kapjanak – ezt állapította meg az Állami Számvevőszék. Domokos László, az ÁSZ elnöke kiemelte: a vészhelyzeti betegellátó-rendszerre vonatkozó átfogó fejlesztési célok kialakításáról az ágazati irányításért felelős miniszter gondoskodott, ugyanakkor nem alakított ki a nyomon követéshez és értékeléshez szükséges eszközöket és feltételeket, illetve nem is értékelte a megvalósítás folyamatát.

2019-07-16

A vagyonkezelő alapítvány adózási kérdései

A vagyonkezelő alapítványról szóló 2019. évi XIII. törvény (Vatv.) megalkotása több, adózást érintő törvény módosítását jelentette, amelyet a tavaszi törvénycsomag tartalmaz. A cikk sorra veszi ezeket a rendelkezéseket.

2019-07-16

Biztonságosabb kibertér a gyermekek védelmében - Ügyészségi együttműködés a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal

A Legfőbb Ügyészség és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete július 10. napján együttműködési megállapodást írt alá, melynek célja a gyermekek és a jövő nemzedék számára a biztonságos kibertér kialakítása, valamint a gyermekeket érintő kibertérben megjelenő fenyegetések elleni hatékony fellépés.

2019-07-16

A házassági vagyonjogi szerződés

A házassági vagyonjogi rendszerekkel egyik korábbi cikkünkben (itt) foglalkoztunk. Jelen cikkünkben a házassági vagyonjogi szerződés jogintézményét vesszük górcső alá.

2019-07-16

A csőd nem a vég, hanem lehetőség a cégek számára - Hogyan menthető meg a vállalkozás? - A szakértő félreértéseket tisztáz!

A „csőd” és a „csődeljárás” kifejezés a mindennapi szóhasználatban egyet jelent „tönkrement” fogalmával, ami jogi értelemben a felszámolási eljárást jelentené. Mindezekkel szemben amennyiben valaki csődeljárás megindítását kéri a cégével szemben, az pontosan a cég megmentésének szándékát fejezi ki, elköteleződést a társaság gazdasági célja mellett és felelősségvállalást a hitelezők felé. Pajor Dávid ügyvéd segít eloszlatni néhány félreértést.

2019-07-16

Munkába járás szja-vonatkozásai

A munka törvénykönyve 51. §-a rendelkezik arról, hogy a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak azt a költségét, amely a munkaviszony létesítésével indokoltan merül fel. Ilyen költségnek minősül például a munkahelyre történő utazás vagy a hazautazás költsége, melynek kötelező térítését, a megtérítés feltételeit a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza. A kormányrendeletben megjelölt fogalmak közül 2019-től néhány módosult is.

2019-07-16

Hatályon kívül helyezés közigazgatási perekben - Kúriai joggyakorlat-elemzés

Miként lehet közigazgatási perekben eljárásjogi hibát ejteni? - A felülvizsgálati bíróság hatályon kívül helyezési gyakorlatát vizsgálta a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja. „A hatályon kívül helyezés gyakorlata slágertéma a bírósági berkekben” – mondta Tóth Kincs, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának tanácselnöke a kúriai vizsgálat és elemzés részleteit bemutató háttérbeszélgetésen.

2019-07-15

Az uniós jog tagállami betartása 2018-ban - Az Európai Bizottság éves jelentésének legfontosabb megállapításai

A 2018.évi jelentésből kiderül, hogy a folyamatban lévő kötelezettségszegési ügyek száma kismértékben (0,8%-kal) nőtt a 2017-es évhez képest (1559-ről 1571-re). A 2016-ban elért ötéves csúcs után kezdődött csökkenés révén azonban 2018-ban már 5%-kal kevesebb volt az ügyek száma. A főbb érintett szakpolitikai területek közé többek között a környezetvédelem, a mobilitás és a közlekedés, valamint a belső piac, az ipar, a vállalkozáspolitika és a kkv-k tartoztak.

Tételek: 1 - 20 / 6293 (315 oldal)
  • Szakcikk Plusz
Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.