Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


„Induló folyóiratunk vállalása, hogy fórumot és hangot adjon minden törekvésnek, amely a magyar jogi nyelv megértésére, magyarázatára, problémáinak feltárására és megoldására, hagyományainak megőrzésére és az új kihívásokra adandó, e hagyományokhoz méltó válaszok megfogalmazására irányul. Keretet kínál e törekvéseknek, de a tartalom s a tematika kijelölését a – remélt – érdeklődő Olvasótól, a közös ügy elkötelezettjeitől várjuk. Bár a jog és a nyelv, a jogtudomány és nyelvtudomány határterületén telepszünk meg, nem a nyelvre mint tárgyra irányuló szakjogtudományi folyóiratot, hanem a joginyelvre mint szaknyelvre – egy hivatás és egy közösség közös nyelvére – irányuló szakmai-közéleti orgánumot kívánunk meggyökereztetni.

Ehhez igazítjuk tervezett rovatainkat, amelyek keretet kínálnak a jogi nyelv szerteágazó kérdéseinek rendezett megvitatására. Legfontosabb és ezért legterjedelmesebbnek szánt rovatunk azon tanulmányok keretéül szolgál, amelyek közös tárgyunkat akár jogi-jogtudományi, akár nyelvi-nyelvtudományi megközelítéssel veszik górcső alá. Érdekessége, magyarázó ereje és hagyományaink ápolása okán is fontosnak látszik a jogi nyelv történetét feltáró írásoknak helyt adó rovat. Bár a szaknyelvek kérdései eleve az alkalmazott nyelvészetre tartoznak, a jogi nyelvnek magának is vannak gyakorlati-alkalmazási problémái, mint pl. a törvényszéki nyelvészet vagy a fordítás-tolmácsolás kérdései. Nem kerülhető meg a jogi nyelv terminológiai és regiszterhasználati, korpuszfejlesztési és nyelvoktatási kérdéseinek exponálása sem. S méltó hely illet meg egy olyan fórumot is, amely teret ad aktuális, szakmai-közéleti események, kérdések, érdekességek megosztásának, de beszámolóknak, recenzióknak, vitakérdések felvetésének is.”

Részlet az első lapszám beköszöntőjéből

A folyóirat tartalma 2019-től már nem teljeskörűen, csak tallózva elérhető el a honlapon (www.joginyelv.hu).

A Szerkesztőbizottság elnöke: Szabó Miklós

Szerkesztőbizottság: Kurtán Zsuzsa, Láncos Petra Lea, Szabó Miklós, Tamás Dóra, Tóth Judit, Vinnai Edina


ISSN 2560-0249 (Nyomtatott)
ISSN 2560-0257 (Online)

 

ELŐFIZETÉS

A folyóirat előfizetési díja nyomtatott formában: 4800 Ft.

Nyomtatott formában megjelenik évente két alkalommal, csak előfizetőknek.

A folyóirat 2017. és 2018. évi lapszámai a www.joginyelv.hu oldalon teljeskörűen elérhetőek. 2019-től már csak tallózva érhetőek el a lapszámok a honlapon.  Kapcsolódó bejegyzések

 • Mázor Róbert: Kinek szól az ítélet?
  Magyar Jogi Nyelv, 2019/1., 25-30. o.
 • Üveges István: Közérthetőség a jogi nyelvben: követelmény és/vagy kultúra?
  Magyar Jogi Nyelv, 2019/2., 20-26. o.
 • Üveges István: Automatizálható a közérthető megfogalmazás? Jog, számítógépes nyelvészet és pszicholingvisztika találkozása
  Magyar Jogi Nyelv, 2020/1., 1-8. o.
 • Üveges István: A Plain Language Movement kulturális kontextusa – társadalmi háttér, történeti irányok és eredmények az Egyesült Államokban
  Magyar Jogi Nyelv, 2020/2., 16-25. o.
 • Ződi Zsolt: A jog mint adat, mint narratíva és mint metafora
  Magyar Jogi Nyelv, 2021/1., 9-18. o.

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.