Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


A jogászok között csak „BH”-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Kúria által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és a közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.

Az ügyszakok szerinti fejezetekbe rendezett BH-k mellett az Olvasó jogegységi határozatokról, az Európai Unió Bíróságának határozatairól, illetve a Fórum rovatban az igazságszolgáltatással kapcsolatos hírekről is értesülhet, valamint elemző írásokkal is találkozhat. 

A Kúriai Döntések előfizetői a www.kuriaidontesek.hu-n elérik

  • valamennyi BH-t (1989-től), valamint
  • a BH-k alapjául szolgáló anonim határozatok teljes szövegét is (2013-tól).
Használja Ön is a folyóirat online „társát”!

Szerkeszti a szerkesztőbizottság

A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Patyi András

Közzéteszi a Kúria


Megjelenik: havonta

ISSN 2063-9767Kapcsolódó bejegyzések

  • Webes „társat” kapott a Kúriai Döntések (Bírósági Határozatok) folyóirat
    Most érdemes előfizetőnek lenni, hiszen nem csak papíron, de online is olvashatóak a BH-k!

Címkék: Kúria, döntvények

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.