Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy október 18-án, pénteken, a Kiadó irodaházában zajló munkálatok miatt, ügyfélszolgálatunk nem érhető el,
a kiadványok személyes átvételére ezen a napon nincs lehetőség. Kizárólag cégeljárási ügyekben tartunk ügyeletet.
Kérjük, hogy ezen a napon a cégeljárás formanyomtatványaival kapcsolatban a helpdesk@hvgorac.hu címre írjanak, vagy az 1 / 445 0578 telefonszámon keressenek minket!


A HVG-ORAC Kiadó KÖZJOGI SZEMLE címmel negyedévenként megjelenő szakmai folyóiratot indított 2008 márciusától. A lap olyan aktuális, a társadalom széles körét érintő témákat elemez a gyakorlat számára hasznosítható módon, amelyek a közjoggal foglalkozó szakembereket mindennapi munkájuk során is foglalkoztatják.

A folyóirat célja, hogy tájékoztasson a közjog - főleg az alkotmányjog, a közigazgatási jog és a nemzetközi közjog - tárgykörében született tudományos eredményekről, az alkotmányosság és az önkormányzatiság komplex követelményeiről és a gyakorlat által felvetett jelenbeli problémákról, ezzel is ösztönözve a kérdésekre illetve a szükségletekre adható lehetséges válaszok áramlását.

Szerkesztőbizottság elnöke: Kiss László

Szerkesztőbizottság tagjai: Ádám Antal, Bodnár László, Fábián Adrián, Ivancsics Imre, Kilényi Géza, Kisfaludy Zoltán, Kukorelli István, Petrétei József, Somogyvári István, Sulyok Gábor, Szalayné Sándor Erzsébet, Tóth Judit

Főszerkesztő: Chronowski Nóra

Szerkesztő: Naszladi Georgina

Megjelenik: negyedévente

ISSN 1789-6991


A Közjogi Szemle weboldala: http://kozjogiszemle.hvgorac.huKapcsolódó bejegyzések

 • Rab Henriett: A közszolgálati különbíráskodás HR-szempontú vizsgálata*
  Közjogi Szemle, 2016/1., 8-12. o.
 • Fekete Balázs: Alternatív kommentár az EUSZ 7. cikkéhez
  Közjogi Szemle, 2016/2., 1-11. o.
 • Jakab András: Fenntarthatóság az európai alkotmányjogban
  Közjogi Szemle, 2016/3., 1-17. o.
 • Fleck Zoltán: Szakmai és politikai érvek a közigazgatási bíráskodás kapcsán
  Közjogi Szemle, 2016/4., 16-19. o.
 • Vörös Imre: A történeti alkotmány az Alkotmánybíróság gyakorlatában*
  Közjogi Szemle, 2016/4., 44-57. o.
 • Blutman László: Szürkületi zóna: az Alaptörvény és az uniós jog viszonya
  Közjogi Szemle, 2017/1., 2-14. o.
 • Egyetemi autonómia - akadémiai szabadság - jogállamiság
  Közjogi Szemle, 2017/2., 1-30. o.
 • Sólyom Péter: A parlamenti mentelmi jog és az emberi jogok*
  Közjogi Szemle, 2017/3., 1-9. o.
 • Sajó András: Alkotmányosság a bezárkózó társadalmakban*
  Közjogi Szemle, 2017/4., 1-6. o.
 • Kajtár Gábor: Vonakodik vagy nem képes? Az önvédelem jogának újabb paradigmaváltó kísérlete
  Közjogi Szemle, 2018/1., 1-10. o.
 • Szajbély Katalin: Vallási jelképek viselése a munkahelyeken az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága gyakorlatában
  Közjogi Szemle, 2018/2., 1-8. o.
 • Orbán Endre: Quo vadis, „alkotmányos identitás”?*
  Közjogi Szemle, 2018/3., 1-13. o.
 • Ambrus István: Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéséről
  Közjogi Szemle, 2018/4., 1-7. o.
 • Szente Zoltán: A 2011. évi Alaptörvény és a történeti alkotmány összekapcsolásának mítosza
  Közjogi Szemle, 2019/1., 1-8. o.
 • Hoffman István: A humán közszolgáltatások köre, értelmezése és csoportosítása¹
  Közjogi Szemle, 2019/2., 1-6. o.
 • Blutman László: Törésvonalak az Alkotmánybíróságon: mit lehet kezdeni a nemzetközi joggal?
  Közjogi Szemle, 2019/3., 1-9. o.

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.