Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy technikai okból az OTP Bank által üzemeltetett internetes fizetési felület átmenetileg nem működik. A hiba elhárításán dolgoznak. Köszönjük türelmüket!

A török igazságszolgáltatási rendszer a magyar jogtudományban kevéssé ismert és kutatott terület. Az 1920-as évek óta nem készült Magyarországon ezt a rendszert átfogóan bemutató magyar nyelvű tanulmány, illetve monográfia, márpedig az 1920-as évektől igencsak messze jutott a török igazságszolgáltatás szervezete, miként a török társadalom is. A török csatlakozás európai jelentősége és az igazságszolgáltatás helyzetének az európai integrációban betöltött, kiemelt szerepe miatt különösen alkalmas és aktuális – a magyar jogtudomány számára is releváns – következtetések levonására.

Tekintettel arra, hogy a török jogrendszerről általában hiányos vagy téves információk vannak a köztudatban, a szerző szükségesnek tartotta, hogy a török jog- és igazságszolgáltatási rendszer fejlődéséről egy átfogóbb – történeti – perspektívát is adjon.

A szerző először Törökország jog- és igazságszolgáltatási rendszerének kialakulását, annak kereteit mutatja be könyvében. Vizsgálja a modern Törökország kialakulását, a török jogrendszer alapvonásait, és különösen a bírósági szervezetrendszer fejlődését az európai integrációs folyamat vonzásában. Ezt követően vizsgálja a török csatlakozási folyamat eddigi menetét, majd napjaink törökországi igazságszolgáltatási rendszerét mutatja be, végezetül pedig a csatlakozási folyamat jelenlegi állását elemzi.

A szerző rendkívül fontosnak tartotta bemutatni Mustafa Kemal Atatürk reformjait, amelynek eredményeként jelenleg is döntően nem vallási, hanem az európai sztenderdeknek is megfelelő, ahhoz közelítő elveken alapul a török igazságszolgáltatás. Egy modern, holisztikus megközelítés számára a jog nem szakítható ki a történeti, társadalmi, politikai kontextusából; különösen igaz ez, ha jogösszehasonlításról van szó, ahol a jog csak a mögötte lévő jogi kultúra alapján érthető meg.

Kiadvány
ISBN 978 963 258 447 8
Megjelenés éve 2019
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 252

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.