Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy október 18-án, pénteken, a Kiadó irodaházában zajló munkálatok miatt, ügyfélszolgálatunk nem érhető el,
a kiadványok személyes átvételére ezen a napon nincs lehetőség. Kizárólag cégeljárási ügyekben tartunk ügyeletet.
Kérjük, hogy ezen a napon a cégeljárás formanyomtatványaival kapcsolatban a helpdesk@hvgorac.hu címre írjanak, vagy az 1 / 445 0578 telefonszámon keressenek minket!


Jelen kötet a versenyképességhez kötődő, elsősorban gazdasági jogi kérdések megértésében nyújt segítséget, a gazdasági döntések meghozatala során a szükséges ismeretek széles tárházát érintve.

A globális gazdaság szereplői döntéseiknél az egész világon adódó lehetőségeket mérlegelik. Felelős döntéseik átmennek a környezeti és társadalmi felelősség szűrőjén. Versenyképességük növelése és megőrzése érdekében nagy sebességgel kell reagálniuk a piac és a környezet általános változásaira. A jogi szempontú megközelítés a lehetőségek mérlegelésében, a változó környezetre való reakcióképesség növelésével, a környezeti és társadalmi szempontok egyértelmű figyelembe vételében segít. Ahhoz, hogy a vállalat legfőbb erőforrását, a felhalmozott és aktiválható tudás megfelelően legyen felhasználható, minden olyan ismeretre szükség van, mely a gazdasági társaság létrehozatalához, a hitelképesség megőrzéséhez, az intézményrendszerek értelmes fejlesztéséhez, a szerződések megkötéséhez szükséges. A versenyképesség-elemzések egyik, ma már megkerülhetetlen aspektusa, hogy megfelelően tudják érvényesíteni érdekeiket a piaci szereplők, legyen szó jogorvoslatról, vagy befektetővédelmi kérdésekről.

A Budapesti Corvinus Egyetemen a 90-es évektől komoly hagyományai vannak a téma kutatásának, mely számtalan doktori disszertáció és szakkönyv alapjait határozta meg az elmúlt évtizedekben a Versenyképesség Kutató Központ szárnyai alatt, összehangolva több intézet munkatársainak munkáját. Hiszen a versenyképesség tipikusan olyan terület, melyben számtalan tudományterület, például a marketing, a pénzügy, a stratégia, szervezetelmélet vagy döntéselmélet kutatóinak együttműködésére van lehetőség a versenyképesség többszempontú vizsgálata és értékelése érdekében. Jelen kötet a Pénzügyi és Gazdasági Központ keretében készült, melynek szerzői közül többen a Budapesti Corvinus Egyetemen Gazdálkodástudományi Kar oktatójaként is ezt a szemléletmódot erősítik, melyre nem csak a hazai közgazdászképzésben, hanem általános értelemben a gazdasági jogi kérdések tárgyalásában is ideje nagyobb hangsúlyt helyezni.


Dr. Zoltayné Dr. Paprika Zita
dékán
Budapesti Corvinus Egyetem
Gazdálkodástudományi Kar

Kiadvány
ISBN 978 963 258 332 7
Megjelenés éve 2017
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 316

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.