Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A könyv súlyponti témája a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény létrejötte és az azon alapuló (választott)bírósági gyakorlat. Tükrözi azt a folyamatot, ahogyan az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL) által kidolgozott, a kereskedelmi választottbíráskodás szabályozásának harmonizálását célzó Mintatörvény hazai adaptációja megtörtént. A fentiek ismertetése közben a mű e szakterület részleteiben kevésbé tájékozott olvasóhoz is közel hozza a választottbíráskodást.

Áttekinti az intézmény jellemzőit, valamint szabályozásának és gyakorlatának rövid, „egyetemes” és hazai történetét. Dióhéjban ismerteti a nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás területén lezajlott jogegységesítés folyamatát, majd részletesen szól az UNCITRAL Mintatörvényről (angol megnevezése után: MAL), amely mára valóban a korszerű, nemzeti szabályozások modelljévé vált. Ismerteti annak a közelmúltban véghezvitt módosítását, s a MAL egyes cikkeinek tárgyalásánál összehasonlító-jogi példákat hoz arra nézve, miként vette át egy-egy ország jogalkotása az adott szakaszt (vagy annak lényegét), és hogy az alapul szolgáló cikk miként tükröződik a nemzeti jogalkotásokban.

Ezt követi a külföldi választottbírósági ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról szóló New York-i Konvenció és az ahhoz kapcsolódó gyakorlati kérdések, így a 2006-ben közzétett UNCITRAL-Ajánlás ismertetése. A III. fejezet központi témája maga a Vbt., és az annak alapján kialakult bírósági és választottbírósági gyakorlat. Ezt követi az eljárási szabályzatokról szóló fejezet, amely ismét egy „mintából”, az UNCITRAL Választottbírósági Szabályzatából kiindulva részletesen, és a napi gyakorlat kérdéseire összpontosítva tárgyalja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság Eljárási Szabályzatát. Az V. fejezet ismerteti a WTO-n belüli vitarendezést, valamint a Washingtoni Egyezményt és azzal összefüggésben az ICSID-eljárást is. Az utolsó fejezet az ismét „divatba jött” egyes alternatív vitarendezési módokkal - mindenek előtt a közvetítéssel (mediációval) -, azok variációival foglalkozik, illetve külön alfejezetben ismerteti a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvényt.

A könyv az elmélet és az intézményrendszer – nemzetközi kitekintést is adó - ismertetése mellett mindvégig a gyakorlati kérdésekre összpontosít. A mű kézikönyvkénti használatát elősegíti a Vbt. szövegének, a New York-i Konvenció hivatalos angol nyelvű változatának, valamint az UNCITRAL-Ajánlás angol szövegének függelékként történő csatolása.

A könyvet ajánljuk mindenkinek, akinek a választottbíráskodás elméleti és gyakorlati kérdéseihez munkája vagy tanulmányai révén köze van/lehet, vagy a téma iránt egyébként érdeklődik.

Kézirat lezárása: 2010. március 1.

Kiadvány
ISBN 978-963-258-100-2
Megjelenés éve 2010
Formátum A/5
Terjedelem (oldalszám) 300

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: választottbíróság


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.