Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Az Európai Unió új számviteli irányelvének hazai átültetése érdekében módosult, kiegészült a számviteli törvény, amely rendelkezéseket a 2016. január 1-jével, illetve azt követően induló üzleti évben kell alkalmazni.

A módosítások, kiegészítések közül a legjelentősebbnek az a szabályozás tekinthető, mely szerint a rendkívüli tételeket meg kell szüntetni és azokat tartalmuknak és jellegüknek megfelelően az egyéb bevételek, a pénzügyi műveletek bevételei, illetve az egyéb ráfordítások, a pénzügyi műveletek ráfordításai között kell szerepeltetni, a tételek jelentős részénél a bruttó elszámolás (elkülönítve a bevételeket, illetve a ráfordításokat) helyett nettó elszámolással (vagy csak bevétel, vagy csak ráfordítás). A törvényt módosító rendelkezések ismertetését a rendkívüli tételek megszüntetése tételes (gazdasági események szerinti) bemutatásával kezdjük (mi volt és mi lett helyette), majd összefoglalóan bemutatjuk a pénzügyi műveletekhez, az egyéb bevételekhez és egyéb ráfordításokhoz kapcsolódó változásokat.

Ezt követően – de nem fontossági sorrendben – bemutatjuk:

  • hogyan történik az osztalékfizetés, az osztalékelőleg-fizetés, a saját részesedés visszavásárlás, a jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történő tőkeemelés elszámolása
  • mérleg szerinti eredmény kimutatása nélkül, majd ismertetjük,
  • az üzleti vagy cégértékkel kapcsolatos változásokat,
  • az értelmező rendelkezések módosulását,
  • az egyes beszámoló-formákat érintő változásokat,
  • az új mérlegtételek tartalmi követelményeit,
  • az eredménykimutatást, a kiegészítő mellékletet érintő változásokat, külön kiemelve
  • az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmát, a könyvvizsgálatot,
  • az egységes számlakeretet érintő módosításokat stb.

A módosítások, a változások bemutatása végén javaslatot teszünk a 2016. évi beszámoló előző üzleti év adatainak az új előírásokhoz való hozzáigazítására is.


Dr. Nagy Gábor
szerző
JogTudor program kedvezményt kiadónk csak a saját könyveire biztosítja. Ez a könyv nem (vagy nem kizárólag) a HVG-ORAC Kiadó kiadványa, így ezt a kedvezményt nem tudja igénybe venni.

Kiadvány
ISBN 978 963 638 487 6
Megjelenés éve 2015
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 88


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.