Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy technikai okból az OTP Bank által üzemeltetett internetes fizetési felület átmenetileg nem működik. A hiba elhárításán dolgoznak. Köszönjük türelmüket!

A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára

A magyar munkajoggal hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek (jogászok, HR- és gazdasági vezetők) szól ez a kétkötetes kapcsos kommentár. Szerkesztője és egyik szerzője a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetőhelyettese, társszerzői pedig a Kúria bírái. Céljuk, hogy a hatályos joganyagot és az ahhoz kapcsolódó felsőbírósági gyakorlatot rendszeresen megújítva, mindig az aktuális állapotában tárják az olvasók elé. Az olvasó a magyar munkajog hatályos jogszabályainak teljes rendszerét figyelemmel követheti, mindenekelőtt a munka törvénykönyvét (Mt.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt (Kttv.), a közalkalmazotti törvényt (Kjt.), valamint az e törvényekhez kapcsolódó egyéb munkajogi jogszabályokat. A kiadványban emellett az Európai Unió munkaügyi kérdésekben felmerülő jogának ismertetése is helyet kap.

A kommentár legutóbbi, 2019. április 11-i lezárású aktualizálásának indoka az, hogy az előző (2018. november 15-i lezárású) hatályosítás óta eltelt időben egymást követően több olyan törvénymódosítás, illetve új törvény jelent meg, amely döntően érintette elsődlegesen a munka törvénykönyvét, továbbá jelentős mértékben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt.

A 2019. január 1-jén hatályba lépett 2018. évi CXVI. törvény rendelkezik a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggésben az Mt. módosításáról. A módosítás eredményeként a törvényben eddig rögzített – és szűknek bizonyult – munkaidőkeret korlátait kollektív szerződésekkel lehet kibővíteni.

Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében is szükségessé vált az Mt. módosítása, amely a GDPR-nak (2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek) a munkaviszonnyal kapcsolatos magyar szabályozással való összhangba hozását célozta. A módosítás (2019. évi XXXIV. törvény az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról) a munkavállaló személyiségi jogai korlátozásának szigorúbb feltételeit állapítja meg és generálisan rendelkezik az adatkezelés céljáról. Az aktualizálás tartalmazza a rendeletnek a munkaviszony szempontjából legfontosabb rendelkezéseit is. A rendelet és az Mt.-módosítás egymás melletti bemutatása így megfelelő eligazítást nyújt a jogalkalmazók számára.

A 2019. január 1-jén és egyes rendelkezések tekintetében március 1-jén hatályba lépett 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) teljes körűen újraszabályozta a kormányzati igazgatást és egyben döntően érintette a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt (Kttv.). A Kit. módosította és hatályon kívül helyezte a Kttv. egyes rendelkezéseit, ezek közül a legfontosabb a törvény hatályára és a szakmai vezetőkre vonatkozó új szabályozás. A változások az aktualizálással átvezetésre kerültek, és miután a Kit. hatályon kívül helyezte az állami tisztviselőkről szóló törvényt (Áttv.), ennek rendelkezései kikerültek a kommentárból.


Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.

Kiadvány
ISBN 978-963-8213-31-0
Formátum A/5

Címkék: munkajog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.