Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára

A magyar munkajoggal hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek (jogászok, HR- és gazdasági vezetők) szól ez a kétkötetes kapcsos kommentár. Szerkesztője és egyik szerzője a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának vezetőhelyettese, társszerzői pedig a Kúria bírái. Céljuk, hogy a hatályos joganyagot és az ahhoz kapcsolódó felsőbírósági gyakorlatot rendszeresen megújítva, mindig az aktuális állapotában tárják az olvasók elé. Az olvasó a magyar munkajog hatályos jogszabályainak teljes rendszerét figyelemmel követheti, mindenekelőtt a munka törvénykönyvét (Mt.), a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt (Kttv.), a közalkalmazotti törvényt (Kjt.), valamint az e törvényekhez kapcsolódó egyéb munkajogi jogszabályokat. A Kttv.-ről szóló részben pedig ismertetésre kerülnek az állami tisztviselőkről szóló törvény (Áttv.) rendelkezései is. A kiadványban emellett az Európai Unió munkaügyi kérdésekben felmerülő jogának ismertetése is helyet kap.

A kommentár legutóbbi, 2018. november 15-i lezárású aktualizálásának indoka az, hogy az Mt., a Kjt. és a Kttv. több tekintetben módosult a kommentár korábbi hatályosítása óta eltelt időben, emellett széles körű újabb bírói gyakorlat alakult ki a munkajogi szabályok értelmezésével összefüggésben. Az Európai Unió Bírósága is több olyan iránymutató határozatot hozott, amelyek a munkajogi jogviszonyok tekintetében érintik a jogalkalmazást.

Néhány újdonság a legutóbbi aktualizálásból:

  • az Mt. kommentárja bemutatja az Mt. 8. § (4) bekezdésében szabályozott titoktartási kötelezettséghez kapcsolódóan az üzleti titkok védelmének kérdését (lásd az üzleti titokról szóló 2018. évi LIV. törvény);
  • a kommentár elemzi a munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés fontosságát (lásd Infotv.-módosítás);
  • a szerzők bemutatják a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának (KMK) a joggal való visszaélés tilalmának megsértésével kapcsolatos, valamint az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos új véleményeit;
  • a munkáltató kártérítési felelősségére vonatkozó munkajogi gyakorlatról szóló két új KMK véleményt is bemutatja a kommentár;
  • módosult a Kjt. és a Kttv. is, továbbá a jelenlegi hatályosítás számba veszi a köznevelés, a felsőoktatás, az egészségügy, a művészeti ágazatok, a szociális ágazat és a gyermekvédelem közalkalmazottakat érintő legújabb változásait, bemutatva a Kúria újabb elvi jellegű ítéleteit.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.

Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email, fax vagy postai levél útján szíveskedjen Kiadónk - honlapon közvetlenül elérhető ügyfélszolgálat elérhetőségein - felé jelezni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.

Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.

A Kiadó tájékoztatást ad a honlapján azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.

Kiadvány
ISBN 978-963-8213-31-0
Formátum A/5

Címkék: munkajog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.