Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A munkáltató kártérítési felelőssége tagadhatatlanul egyike a munkajog legfontosabb, tradicionális jogintézményeinek. Jelentőségét jól mutatja az is, hogy ma már szinte elképzelhetetlen munkaügyi per, amelyben a munkavállalók követeléseiket ne a felelősségi szabályokra alapítanák, hiszen nemcsak az egészségkárosodással, de a munkajogviszony jogellenes megszüntetésével összefüggő igények érvényesítésének jogalapja is a munkáltató kártérítési felelőssége. Így vitathatatlan, hogy Sipka Péter könyve aktuális és komoly figyelmet érdemel. 

A szerző alapos elméleti elemzés alá veti a kártérítési felelősség alapintézményeit, ezen belül különösen a sok bizonytalanságot okozó előreláthatóság kérdését, és ennek során nemcsak az Mt., de a Ptk. szabályaira is kitér, amit nemzetközi kitekintéssel tesz teljesebbé. 

Nagy erénye a műnek, hogy a munkavállaló egészségkárosodásával kapcsolatban nem szorítkozik a munkáltatói kárfelelősség feltételeinek, terjedelmének szűkebb munkajogi vizsgálatára, hanem ennek munkavédelmi és társadalombiztosítási összefüggéseit, kapcsolódásait is keresi, így a jogintézményt a maga komplexitásában ismerhetjük meg.

A gyakorlat számára tagadhatatlanul a kötet legnagyobb hozadéka, hogy rendkívül széles körben ismerteti a tárgykörben – különösképp az Mt. és a Ptk. hatálybalépését követően – született bírósági ítéleteket, és ezt nemcsak a Kúria, de az alsóbb fokú bíróságok gyakorlatára kiterjedően is teszi. Ennek jelentőségét a 2020 óta alkalmazott korlátozott precedensrendszer alkalmazása miatt sem lehet túlbecsülni. A bírósági ítéletek kapcsán különösen hasznos és tanulságos lehet azoknak az ítéleteknek a bemutatása, amikor a munkáltató sikeresen védekezett, pernyertes lett. 

A szerző nem mellőzi az újabb jelenségek kártérítési szempontú bemutatását sem, így olvashatunk a „home office” és a GDPR okozta felelősségi problémákról is.

Az új Mt. szerint a jogellenes jogviszony-megszüntetéssel kapcsolatos igények jogalapja is a munkáltató kártérítési felelőssége, épp ezért fontos ezzel összefüggő felelősségi kérdések és ítélkezési gyakorlat ismertetése.

Sipka Péter könyve igazi kézikönyv, amely a szakirodalom és a peres gyakorlat ritka alapos feldolgozása eredményeképp rendkívüli erényeket mutat fel, ezért egyszerre nélkülözhetetlen a téma elméleti és gyakorlati kérdéseit kutató szakemberek számára. 

Pál Lajos

Kiadvány
ISBN 978 963 258 519 2
Megjelenés éve 2021
Formátum A/5, keménytáblás
Terjedelem (oldalszám) 260

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Címkék: munkajog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.