Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A korábbi családjogi törvény rendelkezései bekerültek – számos ponton módosult tartalommal – a 2013. évi V. törvénybe, a Ptk.-ba. A kódex Negyedik Könyve teljes körűen szabályozza a családjogot: az alapelveket, a házasságot, az élettársi kapcsolatot, a rokonságot és a gyámságot.

A kommentár részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.

A kötet harmadik, 2018. évi kiadása feldolgozza a Ptk. Családjogi Könyvének alkalmazásával kapcsolatban a hatályba lépés óta felmerült gyakorlati problémákat, az ezek megoldását célzó legújabb bírói gyakorlatot, kitérve a Kúria mellett működő Új Ptk. Tanácsadó Testület álláspontjára és a kúriai joggyakorlat-elemző csoportok összefoglaló jelentéseire. Tartalmazza a Ptk. hatályba lépése óta bekövetkezett jogszabályi változásokat, az új Pp.-nek és az új nemzetközi magánjogi törvénynek az anyagi joghoz szorosan kapcsolódó rendelkezéseit, a gyermekvédelmi, a gyámügyi és az anyakönyvi joganyag módosulását. A családjog magyarázatában hangsúlyozottan támaszkodik a legfrissebb jogirodalomra, az EU-s jogforrásokra és más nemzetközi dokumentumokra is. Mindezekkel a jogalkalmazók számára korszerű és naprakész ismereteket nyújt.


Kiadvány
ISBN 978 963 258 395 2
Megjelenés éve 2018
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 453

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Kapcsolódó bejegyzések

  • Átfogó frissítésen esik át a Ptk.-kommentárunk

Címkék: új Ptk., családi jog


Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.