Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy október 18-án, pénteken, a Kiadó irodaházában zajló munkálatok miatt, ügyfélszolgálatunk nem érhető el,
a kiadványok személyes átvételére ezen a napon nincs lehetőség. Kizárólag cégeljárási ügyekben tartunk ügyeletet.
Kérjük, hogy ezen a napon a cégeljárás formanyomtatványaival kapcsolatban a helpdesk@hvgorac.hu címre írjanak, vagy az 1 / 445 0578 telefonszámon keressenek minket!

Bár a fejlett jogállamokban hosszú évtizedek óta alig változik a tárgyalás jellege, mégsem mondható az, hogy a hazánkban is alkalmazott egységes tárgyalási rendszert ne érnék súlyos bírálatok. Különösen felerősödtek ezek a kritikai megjegyzések a Marc Ancel nevével fémjelzett új társadalomvédelmi irányzat (la nouvelle défense sociale, die neue Sozialverteidigung) képviselőinek megjelenésével, akik a jelenlegi egységes (monista) tárgyalással szemben a kettéosztott (dualista) tárgyalási rendszert javasolják. A dualisták érvelése szerint a monista tárgyalási rendszernek súlyos és kiküszöbölendő hátrányai vannak; a monista tárgyalás tulajdonképpen a XIX. században kialakult, de mára már elavult tett-arányos, tettcentrikus büntetőjognak felel meg, és túlságosan az elkövetett büntetendő cselekmény részleteiben merül el. Ezáltal háttérbe szorul, másodlagos vagy szinte mellékes szempont marad a terhelt személyiségének vizsgálata és általában a büntetéskiszabás alaposságának, hatékonyságának kérdése.

A szerző ezen kritikai észrevételekből kiindulva veti górcső alá az egyes tárgyalási rendszerek előnyeit és hibáit. A monográfia nagyobb részét kitevő első könyv az akkuzatórius és inkvizitórius büntetőeljárás (tárgyalás) történeti fejlődését és alapvető jellemzőit mutatja be, továbbá az anglo-amerikai akkuzatórius rendszer mai adaptálási lehetőségeit tárja fel. A büntetőeljárás jogelméleti megközelítésének rövid összefoglalását követően az első könyv a nemzetközi büntetőbíróságok tárgyalási rendszerein keresztül vizsgálja az inkvizitórius és az akkuzatórius tárgyalás elemeinek megjelenését.

A második könyvben a szerző a hazai büntetőeljárás hatékonyságának gyakorlati visszásságait emeli ki kritikai éllel, és kitér az eljárás gyorsításának alkotmányos lehetőségeire is. A bűnözésnek a rendszerváltást követő látványos emelkedése, az igazságszolgáltatás tehermentesítése és a sértett érdekeinek fokozott igénybe vétele egyaránt új jogintézmények bevezetését indokolja. A szerző álláspontja szerint a jogalkotónak a jelenleginél szélesebb körben kell biztosítani az opportunitás elvének érvényesülését az officialitáshoz képest, ennek érdekében pedig a már meglévő egyszerűsítő intézmények felülvizsgálata is szükségessé válik.

Kiadvány
ISBN 978 963 258 184 2
Megjelenés éve 2013
Formátum A/5
Terjedelem (oldalszám) 336

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.