Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A könyv első része ismerteti az elektronikus hírközlés szabályozási alapjait, bemutatva az általános szabályozás-elméleti vonatkozásokat, a távközlés, mint hálózatos iparág szabályozását, az európai és magyar szabályozási modellt, valamint a versenyjog és elektronikus hírközlés összetett viszonyrendszerét.

A kiadvány második része az elektronikus média gazdasági szabályozásának alapjaival, versenyjoghoz fűződő viszonyával, az elektronikus média mint jelátviteli tevékenység, valamint a digitális átállás és televíziózás szabályozásának kérdéseivel foglalkozik.

A harmadik részben az elektronikus hírközlés és média versenyjogi jogalkalmazás szempontjából való sajátosságai, valamint az érintett piacok meghatározása és néhány tárgy szempontjából fontos eset ügycsoportonkénti (erőfölénnyel való visszaélés, összefonódás és megállapodás kontroll) bemutatása található.

Tóth András személye garancia arra, hogy e dinamikusan fejlődő iparágról a Kedves Olvasó lendületes és mégis átfogó jellemzést kapjon. Fiatal jogászként az infokommunikációs piac versenyjogi problémáival foglalkozott a Gazdasági Versenyhivatalban, de mindvégig rálátása volt a piac „másik oldalára”, az ágazati szabályozások alakulására is. Könyve kiváló szintézisét adja a hírközlési piacra ható két, eltérő természetű állami intervenciónak. Egyfelől a mai reguláció nem érthető meg versenyjogi ismeretek nélkül, másfelől a versenyjogi tilalmak gondos érvényesítéséhez szükség van a szabályozás hatósugarának ismeretére. A szerző minden bizonnyal a piaci szereplők oldalán ügyvédként szerzett gyakorlati ismereteit is felhasználva tudta elkerülni a túlzott, száraz tudományosság veszélyét. - Dr. Tóth Tihamér, Egyetemi docens, a Gazdasági Versenyhivatal, Versenytanácsának elnöke

Kiadvány
ISBN 978-963-258-044-9
Megjelenés éve 2008
Formátum B/5
Terjedelem (oldalszám) 277

Megrendelőlap

Megrendelés esetén kérjük, töltse le a megrendelőlapot és juttassa vissza beszkennelve e-mail címünkre vagy a +36 1 349 7600 fax számra.

Megrendelőlap
letöltése (PDF)

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.