Ki veheti igénybe a Jogkódexet a JogTudor program keretében?

A HVG-ORAC Kiadó a Budapesti Ügyvédi Kamara JogTudor programja keretében 2022-ben is minden aktív kamarai nyilvántartott (ügyvéd, alkalmazott ügyvéd, külföldi jogi tanácsadó, ügyvédjelölt, európai közösségi jogász és a kamarai személyzet) számára, alanyi jogon, ingyenesen (a kamarai tagdíj terhére)  teszi hozzáférhetővé a Jogkódex szolgáltatását.

A 2022-es évre az alábbi 13 területi ügyvédi kamara hosszabbította meg részvételét a programban: a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara, a Békés Megyei Ügyvédi Kamara, a Debreceni Ügyvédi Kamara, a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara, a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara, a Pest Megyei Ügyvédi Kamara, a Pécsi Ügyvédi Kamara, a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara, a Szegedi Ügyvédi Kamara, a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara, a Vas Megyei Ügyvédi Kamara és a Zala Megyei Ügyvédi Kamara.

A JogTudor program keretében a Jogkódexet minden kamarai nyilvántartott – tevékenységének folytatása alatt – a tagdíj fejében alanyi jogon (ingyen) kapja. A tizennégy ügyvédi kamara döntése értelmében kiadónk 2022. január 1-jétől egy éven keresztül kizárólagos jelleggel szolgáltatja online jogi adatbázis termékét ügyvédnek, alkalmazott ügyvédnek, külföldi jogi tanácsadónak, ügyvédjelöltnek, európai közösségi jogásznak és a Kamara személyzetének. Büszkék vagyunk, hogy 2022-ben is segíthetjük sok ezer ügyvéd munkáját!

A JogTudor program résztvevői továbbá 25% kedvezménnyel vásárolhatják meg kézikönyveinket, valamint fizethetnek elő szaklapjainkra és jelentkezhetnek szemináriumainkra! Ezeket a kedvezményeket ügyfeleink kizárólag a honlapunkon történő vásárlásaik során tudják igénybe venni, és csak úgy, ha oldalunkra a JogTudor programban kiosztott Jogkódex felhasználói nevükkel és jelszavukkal jelentkeznek be.

Amennyiben felhasználóinknak bármilyen problémájuk adódna, az alábbi elérhetőségeken kérhetnek segítséget:
helpdesk@hvgorac.hu
+36 1 340-2304 / +36 1 340-2305

Hogyan juthatok hozzá a belépési adataimhoz?

Minden kamarai nyilvántartott számára a HVG-ORAC Kiadó küldi meg a belépési adatait, a kamaráknál regisztrált e-mail címére!

Mit tegyek, ha nem kaptam meg a belépési adataimat?

Kérjük a helpdesk@hvgorac.hu e-mail címre írja meg nevét, e-mail címét, KASZ azonosítóját és a HVG-ORAC Kiadó ügyfélszolgálata megküldi Önnek belépési adatait!

Hogyan léphetek be a Jogkódexbe?


Számítógépre telepíthető Jogkódex

A HVG-ORAC Kiadó elsődleges szolgáltatása a számítógépre telepíthető Jogkódex alkalmazás, amely a felhasználói igényeknek megfelelő számú számítógépre telepíthető és offline módban is elérhető! A Jogkódex telepítő csomagja, az adott számítógépen futó operációs rendszernek megfelelő ikonra kattintva tölthető le és (Windows operációs rendszer esetén a hvgorac.msi fájl futtatásával) telepíthető! A telepítés lépései ITT megtekinthetők!

WINDOWS macOS
(régi 32 bites OSX verziókhoz)
LINUX 64 BIT
LINUX 32 BIT


Jogkódex applikáció

A Jogkódex mobiltelefonra, illetve táblagépre telepíthető ingyenes applikáción keresztül is elérhető és futtatható

 • Windows Phone-on és
 • android 4.0 vagy afeletti,
 • iOS 6.0 vagy afeletti,
operációs rendszert alkalmazó készülékeken.

(Windows-os tabletre az asztali Jogkódex telepíthető és desktop üzemmódban futtatható.)Milyen tartalmakat érek el a Jogkódexen?

A Jogkódexen a JogTudor program keretében, tételszerűen megtalálhatóak a következők:
A joganyagok kereshetőek többek között kibocsátó és típus, jogterületek, valamint a közlönyök tartalomjegyzékei szerint. Összesen 26 különböző közlöny kerül feldolgozásra. Jogszabályi változásmutató is rendelkezésre áll. A törvényjavaslatok és az indokolások is elérhetőek.
 • Anonim bírósági határozatok (BHGY) – anonimizált teljes ítéletszövegek: bíróság, ügytárgy és bíró szerint kategorizálva
 • Kúriai Döntések / Bírósági Határozatok (BH) – 1989-től
 • Bírósági Határozatok Plusz – a döntvénytárban (BH) megjelenő határozatokhoz hasonlóan, olyan a Kúrián szerkesztett precedens értékű határozatok, amelyek kizárólag a Jogkódexen lettek publikálva!
 • Elvi Bírósági Döntések (EBD)
 • Ítélőtáblai Határozatok
 • BH Választottbírósági határozatok
 • BH Európai Bíróság Ítéletei
 • BH Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletei
 • Jogegységi határozatok, jogegységi tanács végzései, irányelvek, elvi döntések
 • Kollégiumi állásfoglalások, kollégiumi vélemények
 • AB döntések
 • AEÉ-ben megjelent bírósági határozatok 2004-2010
 • AVÉ-ben megjelent bírósági határozatok 2011-től
 • Gazdaság és Jogban megjelent választottbírósági döntések, Cégbírósági határozatok (válogatás)
A Jogkódexen is elérhető és kereshető, az EURLEX-en publikált, magyar nyelven megjelent uniós rendeletek, irányelvek és határozatok, valamint az EU bíróságok esetjoga.
A Szakcikk Adatbázisban tizenhét évfolyam tizennyolc folyóiratának jogi szakcikke között, valamint egy tanulmánykötetben (Tanulmányok a bírói joggyakorlatból) kutathat. A szakcikkek teljes szöveggel olvashatóak, és a jogszabályok szövegébe ágyazottan is kutathatóak. A lapok között megtalálhatóak a Kiadó valamennyi saját szakfolyóirata (Alkotmánybírósági Szemle, Jogtudományi Közlöny, Kúriai Döntések - Fórum rovat, Büntetőjogi Kodifikáció, Büntetőjogi Szemle, Céghírnök Családi Jog, Eljárásjogi Szemle, Európai Jog, Gazdaság és Jog, Infokommunikáció és Jog, Közjogi Szemle, Magyar Jog, Polgári Jogi Kodifikáció), valamint az Állam- és Jogtudomány, a Közjegyzők Közlönye, a Iustum Aequum Salutare, a Debreceni Jogi Műhely és az Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae.
Naponta ingyenes jogi sajtófigyelés.
HVG Különszámok
HVG Különszám, Adó 2008-2015
HVG Különszám, Társadalombiztosítás 2008-2015
Kommentárok
Saldo kommentárok 2011-2012
Az új adójog magyarázata 2009-2010
Adó, Vám és Illeték (AVI) 1994-2018
A Lomnici Zoltán és Rakvács József szerkesztésében megjelenő folyóirat számai a Jogkódexen, a személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában nyújt segítséget.
Tematikus, jogterület szerinti és kronologikus felbontásban, a szerkesztők számba veszik a témában jogerőre emelkedett kúriai és megyei bírósági ítéleteket.
AEÉ, AVÉ bírósági gyakorlat
Adóhatósági eszközök
Adózói kérdések
Számviteli kérdések
Nemzetközi egyezmények
A Kiadó által nyomtatásban megjelentetett mintatárak – többek között a Szerződések tára, a Társasági és cégjogi iratmintatár, Az új Pp. iratmintatára, a Polgári nemperes iratmintatár, a Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár –, valamint a kézikönyvekhez csatolt iratminták (pl. A Munka Törvénykönyvének magyarázata melléklete) automatikusan elérhetővé válnak az egyes Jogkódex profilokon.
A Jogkódexen elérhető kommentárok, a már jól ismert nyomtatásban megjelent kapcsos kommentárok (Ptk., Btk., Pp., Be., Mt., Kbt., Kjt., Inytv.) és kézikönyvek elektronikus változatai! Összesen 88 törvény kommentárja érhető el.
I. Fordítókulcsok
Ptk. , Btk. Fordítókulcs – Oda-Vissza
II. Új magánjog sorozat
Gazdasági társaságok - Cégtörvény
A szerződések érvénytelensége
Öröklési jog - Anyagi jog
Öröklési jog - Hagyatéki eljárás
Kártérítési jog
Felelősség a társasági jogban
Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem
Hitelbiztosítékok
A bizalmi vagyonkezelés (2. kiadás)
Társasági jogi perek 2018
III. Polgári jog
A Polgári jog című kapcsos könyv (régi és új Ptk.)
Az ingatlan-nyilvántartás című kapcsos könyv
A társasházi törvény magyarázata
IV. Polgári eljárásjog, nemzetközi magánjog
A Polgári eljárásjog című kapcsos könyv (régi és új Pp.) („bírói Pp.-kommentár”)
A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-II. („kodifikátori Pp.-kommentár”)
A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2019–2020
A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2018
A polgári per alternatívája: A magánjogi választottbírósági eljárás /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
Szellemi alkotásokkal kapcsolatos perek /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
A jogi személyek alapításával és törvényes működésével kapcsolatos perek /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
Közjegyzői eljárások a perjogi kodifikációban /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
Az európai fizetési meghagyásos eljárás /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
A kisértékű követelések európai eljárása /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
A polgári perjog nemzetközi vonatkozásainak belső jogi szabályozása a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvényben /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
Joghatóság a Brüsszel-I-A rendelet alapján /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
Joghatóság a Brüsszel-II-A rendelet alapján /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
Joghatóság a Hágai Egyezmény alapján /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
A nemzetközi jogsegély a polgári perben /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
Az európai öröklési rendelet /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
Az európai tartási rendelet /in: A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja III/III./
V. Büntető- és büntetőeljárási jog
Magyar Büntetőjog I-III. - Kommentár a gyakorlat számára (régi és új Btk.)
A Büntető Törvénykönyv kommentárja (A Legfőbb Ügyészség vezetőinek kommentárja, új Btk.)
Büntetőeljárás jog I-III. - Kommentár a gyakorlat számára (régi és új Be.)
Korrupciós bűncselekmények az új büntetőkódexben
Büntetőjogi kérdések az információk korában
VI. Gazdasági és társasági jog
A közbeszerzés joga (régi és új Kbt.)
Gazdasági társaságok - Cégtörvény
A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I-II. (2019)
Felelősség a társasági jogban
A végelszámolási eljárás
Társasági jogi perek 2018
A szindikátusi szerződés
VII. Munkajog
A Magyar Munkajog I-IV. - Kommentár a gyakorlat számára (régi és új Mt.)
A munkaviszony megszűnése és megszüntetése című könyv
VIII. Igazgatás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata
Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról
A közigazgatási eljárás szabályai I-II. - Kommentár a gyakorlat számára, 2017 (Ákr., Kp. szabályaival)
A közigazgatási eljárás szabályai I-II. - Kommentár a gyakorlat számára, 2016 (Ket. hatálya alatt)
A szabálysértési törvény magyarázata
IX. Adatvédelem
A GDPR magyarázata
X. Alkotmányjogi panasz
Az alkotmányjogi panasz kézikönyve
A Jogkódexen elérhető, a Bisnode PartnerControl szolgáltatásának optimalizált változata. Lekérhető a cégkivonat, cégmásolat. Negatív és pozitív eseményfigyelés (egyszerre 50 cég figyeltethető e-mailes értesítéssel). Megjeleníthető a tulajdonosi háló és érdekeltségi kör. A fentieken túl, a beszámolók (mérleg, eredmény kimutatás) excelben vagy pdf-ben letölthetők.

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.