Jogkódex - Internetes jogi tudástár

Jogszabályok, Szakcikkek, Döntvények, Könyvek


Jusson Ön is elérhető áron magas színvonalú munkát lehetővé tevő jogforrásokhoz és szakirodalomhoz elektronikus formában!

A HVG-ORAC elektronikus termékcsaládjának alapja a népszerű elektronikus jogszabályi adatbázis, kiegészítve számos hasznos és egyedi tartalommal. Az online termékek telepítési korlátozástól mentesek. 

Ön bármelyik lenti termékre fizet elő, ajándékként megkapja a HVG-ORAC Kiadó egyik, Ön által kiválasztott folyóiratát egy teljes éven keresztül, ingyen!


A Jogkódex termékcsalád összehasonlító táblázata

 
JOGKÓDEX PRÉMIUM JEGYZŐKÓDEX* JOGKÓDEX NAGY DÖNTVÉNYTÁR
Előfizetési díj 1 évre (áfával)
125 730 Ft 74 930 Ft 74 930 Ft 49 530 Ft
Joganyagok kibocsátó-típus, jogterület szerinti és kronologikus felosztásban
Magyar közlöny
Hivatalos Értesítő
Alkotmánybíróság határozatai
Bírósági Közlöny
Egészségügyi közlöny
Nemzetgazdasági közlöny
Ügyészségi közlöny
korábban megjelent egyéb közlönyök és értesítők
Jogszabályi változások
Törvényjavaslatok, indokolások
Jogesetek, bírósági iránymutatások

Anonim bírósági határozatok (BHGY): 176 062 határozat (2021. július eleji állapot) bíróság, ügytárgy és bíró szerint kategorizálva
Precedenskereső: 31 465 határozat (2021. július eleji állapot, részleteket lásd itt)
Kúriai Döntések (BH) 1953-
Bírósági Határozatok Plusz (BH+) 2000.IX.-2016.I.
Elvi Határozatok (EH) 1999-2020
Elvi Bírósági Döntések (EBD) 2012-2020
Ítélőtáblai Határozatok (ÍH) 2004-
Jogegységi határozatok 1998-
Jogegységi Panasz Tanács határozatai 2020-
Irányelvek, elvi döntések
Kollégiumi állásfoglalások, kollégiumi vélemények
Kúria önkormányzati tanácsának határozatai 2012-
AB döntések
GVH határozatai és végzései 1997-
Európai Bíróság ítéletei (válogatás, a Bírósági Határozatokban megjelent ítéletek)
Adó, Vám és Illeték folyóirat anyagai (AVI) 1994-2018
Gazdaság és Jogban megjelenő választottbírósági döntések (válogatás)
Választottbírósági határozatok a Választottbírók könyvéből, A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2018 és A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2019–2020 kötetekből (válogatás)
Emberi Jogok Európai Bíróságának döntései (válogatás, a Bírósági Határozatokban megjelent döntések)
Választási ügyekben hozott határozatok (válogatás)
AEÉ-ben megjelent bírósági határozatok 2004-2010
AVÉ-ben megjelenő bírósági határozatok 2011-2016.I.

Szakcikk adatbázis

Kereshető és teljes szöveggel olvasható 17 előfizetéses HVG-ORAC jogi folyóirat (Magyar Jog, Jogtudományi Közlöny, Kúriai Döntések/Bírósági Határozatok – Fórum rovat, Alkotmánybírósági Szemle, Gazdaság és Jog, Céghírnök, Európai Jog, Családi Jog, Infokommunikáció és Jog, Parlamenti Szemle, Közjogi Szemle, Munkajog, Magyar Jogi Nyelv, Eljárásjogi Szemle, Polgári Jogi Kodifikáció, Büntetőjogi Kodifikáció, Sportjog) 2000–2020 között megjelent összes szakcikke.

Elérhető továbbá a Közjegyzők Közlönye, az Állam- és Jogtudomány, a Iustum Aequum Salutare, a Debreceni Jogi Műhely, az ELTE ÁJK Acta-ja (Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolendo Eötvös Nominatae), Kártérítési és Biztosítási Jog és a Büntetőjogi Szemle 2000 után megjelent valamennyi lapszáma, a megjelenésükkel egyidejűleg. Szintén elérhető a Tanulmányok a bírói gyakorlatból című tanulmánykötet. Jelenleg feltöltés alatt áll a Jura folyóirat, amelynek hamarosan a 2000-től megjelent összes tanulmánya elérhető lesz.

Összesen 13 332 jogi folyóirat szakcikk (2021. március eleji állapot).

Szeretné a Kiadó valamennyi jogi szaklapját a nyomtatott megjelenéssel egyidejűleg a számítógépén olvasni? A Szakcikk Adatbázis Pluszról itt talál részleteket.


Kereshető és teljes szöveggel elolvasható 16 előfizetéses HVG-ORAC jogi folyóirat (Magyar Jog, Jogtudományi Közlöny, Kúriai Döntések/Bírósági Határozatok – Fórum rovat, Alkotmánybírósági Szemle, Gazdaság és Jog, Céghírnök, Európai Jog, Családi Jog, Infokommunikáció és Jog, Parlamenti Szemle, Polgári Jogi Kodifikáció, Büntetőjogi Kodifikáció, Közjogi Szemle, Munkajog, Magyar Jogi Nyelv, Sportjog), valamint az ELTE ÁJK Acta-ja (Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae) 2000–2014 között megjelent összes szakcikke, valamint a 2015 és 2020 között kiadott lapszámokból egy-egy írás.

Elérhető továbbá a Közjegyzők Közlönye, az Állam- és Jogtudomány, a Iustum Aequum Salutare, a Debreceni Jogi Műhely, a Büntetőjogi Szemle, az Eljárásjogi Szemle, a Kártérítési és Biztosítási Jog 2000 után megjelent valamennyi lapszáma, a megjelenésükkel egyidejűleg.

Jelenleg feltöltés alatt áll a Jura folyóirat, amelynek hamarosan a 2000-től megjelent összes tanulmánya elérhető lesz.

Összesen 10 652 szakcikk (2021. március eleji állapot).

Szeretné a Kiadó valamennyi jogi szaklapját a nyomtatott megjelenéssel egyidejűleg a számítógépén olvasni? A Szakcikk Adatbázis Pluszról itt talál részleteket.

Megegyezik a Jogkódex ingyenes üzemmódjában elérhető szakcikkek körével.
Céginformáció
Ingyenes céginformáció: Bisnode Cégkódex
Jogi Hírek
Ingyenes jogi sajtófigyelés (naponta)
EU-Jogkódex
Az EURLEX honlapon magyar nyelven megjelent uniós rendeleteket, irányelveket és határozatokat, valamint az EU bíróságok esetjogát a Jogkódexen is olvashatják, kereshetik.
Minták és nyomtatványok
Kitölthető iratminták

Iratminták az új Ptk. alapján (többek között a Szerződések tára)
Az új Pp. iratmintatára
Polgári nemperes iratmintatár
Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
Családjogi iratminták
Munkajogi iratminták (többek között A Munka Törvénykönyvének magyarázatának melléklete)
Társasági jogi iratminták (többek között a Társasági és cégjogi iratmintatár)
Közalkalmazotti iratminták
Idegen nyelvű iratminták

-
-

Közszférában használt iratminták

- -
Kitölthető formanyomtatványok
Cégeljárásban használt
Csődeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó
Egyéb nemperes eljárás
Ingatlan-nyilvántartás
Civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjai
Egyéb nyomtatványok
-
- Közszférában használt formanyomtatványok:
• Építésüggyel kapcsolatos nyomtatványok
• Gyámügyi tevékenységhez kapcsolódó adatlapok
• Igénylőlap támogatásokhoz
• A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos kérelmek, igazolások /63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet/
• Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokkal kapcsolatos nyomtatványok /29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet/
• Egyéb nyomtatványok
- -
Kommentárok, magyarázatok
Fordítókulcsok
Ptk., Btk. - - -
E-kapcsos kommentárok
Polgári jog I-IV. (új Ptk.)
• Polgári jog I-IV. (régi Ptk.)
Polgári eljárásjog I-II. (új Pp.)
• Polgári eljárásjog I-III. (régi Pp.)
Magyar Büntetőjog I-III. (új Btk.)
• Magyar Büntetőjog I-IV. (régi Btk.)
Büntetőeljárás jog I-II. (új Be.)
• Büntetőeljárás jog I-III. (régi Be.)
A magyar munkajog I-II. (Mt., Kttv., Kjt., Áttv. magyarázatai)
A közigazgatási eljárás szabályai I-II. (Ákr., Kp. magyarázatai)
• A közigazgatási eljárás szabályai I-II. (korábbi kiadás, a Ket. alapján)
- -
E-kézikönyvek

Többek között:
A GDPR magyarázata
A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-III.
A magyar fizetésképtelenségi jog kézikönyve I-II. (2019)
A társasházi törvény magyarázata
A munkaviszony megszűnése és megszüntetése
• az Új magánjog sorozat kötetei
Az alkotmányjogi panasz kézikönyve
Korrupciós bűncselekmények az új büntetőkódexben
Büntetőjogi kérdések az információk korában
A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2019–2020
• A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2018
• A szindikátusi szerződés

Többek között:
A GDPR magyarázata
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata
Kézikönyv az önkormányzati vagyongazdálkodásról
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
A szabálysértési törvény magyarázata
Az alkotmányjogi panasz kézikönyve

- -
E-szótár, fogalomtár
• Angol-amerikai jogi nyelv
• Német-osztrák jogi nyelv
• Angol-magyar adózási fogalomtár
-

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.