• Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Kiadói hírek Teljes lista

2021-04-28

Egy online konferencia képei

Április 27-én immár második alkalommal rendeztük meg a Munkajog folyóirat konferenciáját, ezúttal online, 82 résztevővel.

2021-02-11

Könyvbemutató - Nagy Csongor István: A kartelljog dogmatikai rendszere

Az új e-könyvünket Marosi Zoltán (partner, Oppenheim Ügyvédi Iroda) és Papp Mónika (tudományos munkatárs, TK JTI) mutatja be egy online esemény keretében.

2021-01-29

Megújult a Jogtudományi Közlöny

Január 1-jétől új szerkesztői csapat irányítja a 76. évfolyamába lépett, patinás jogi folyóiratot.

Tallózó Teljes lista

2021-04-16

Vékás Lajos: A Polgári Törvénykönyv első hét évéről

Jogtudományi Közlöny, 2021/3., 101-112. o.

A Ptk. új szabályait tárgyaló jogirodalom összefoglalása mellett a tanulmány nagy figyelmet fordít a sérelemdíjjal és a jogi személyekre vonatkozó szabályok diszpozitivitásával kapcsolatban kialakult ítélkezési gyakorlatra.

2021-04-07

Szabó Judit: A ne bis in idem elvének hazai fejlődéstörténete

Előzetes a Büntetőjogi Szemle következő lapszámából

A ne bis in idem elve az ugyanazon tény kétszeres értékelésének tilalmát határozza meg, és mint ilyen, a modern büntetőjog – értve ez alatt az anyagi és az eljárásjogi rendelkezéseket egyaránt – egyik sarokköve.

2021-04-06

Vincze Attila: Szokás, szokásjog és konvenció az alkotmányjogban*

Közjogi Szemle, 2021/1., 1-11. o.

A magyar alkotmányjog-tudomány uralkodó álláspontja szerint a szokásjog nem létezik, illetve, ha igen, akkor legfeljebb történeti dimenzióban, mint a régi közjogunk egyik eleme, vagy pedig a nemzetközi jog részeként.


Jogi hírek Teljes lista

2021-05-07

Alaptörvény-sértő rendelkezés a büntetőeljárási törvényben - Az Alkotmánybíróság jogalkotásra hívta fel az Országgyűlést

A büntetőeljárásról szóló törvény azáltal, hogy nem teszi lehetővé a felülbírálat hivatalból történő kiterjesztését valamennyi olyan eljárási szabálysértés esetén, amelyek az ítélet jelentős súlyú és másodfokon kiküszöbölhetetlen hibáját eredményezhetik, a tisztességes tárgyaláshoz való jog aránytalan korlátozását valósítja meg - szögezi le az Alkotmánybíróság III/1231/2020. számú, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet megállapító határozatában. Az Alkotmánybíróság a bírói kezdeményezés alapján indult ügyben hivatalból eljárva megállapította, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 590. § (5) bekezdésében nem az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelményeknek megfelelően szabályozta az ítélet fellebbezéssel nem érintett része tekintetében a felülbírálat kiterjesztésének a lehetőségét, ezért felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2022. január hó 31. napjáig tegyen eleget.
Bővebben

2021-05-07

Állami támogatással a világ legjobb egyetemeire: júniustól pályázható a Stipendium Peregrinum

Június elsejétől ismét pályázhatnak a 17-24 éves fiatalok a külföldi továbbtanulást támogató Stipendium Peregrinum ösztöndíjra - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Az ösztöndíjjal azokat segítik, akik nemzetközi megmérettetésben is megállják a helyüket.
Bővebben

2021-05-07

Közkinccsé tennék a vírus elleni vakcinák technológiáját

Von der Leyen: Az EU kész megvitatni a szellemitermék-védelem ideiglenes felfüggesztését a vakcinák esetében. Az Európai Unió kész megvitatni az Egyesült Államok által támogatott javaslatot a koronavírus elleni vakcinák szellemi tulajdonjogainak ideiglenes felfüggesztéséről – közölte Ursula von der Leyen a firenzei European University Institute európai szemináriumán.
Bővebben

2021-05-07

Iustitia regnorum fundamentum - A Kúria visszaköltözésével visszakerül az eltüntetett felirat a Kossuth téri Igazságügyi Palotára

Az Országházzal szemben álló, Hauszmann Alajos tervezte Igazságügyi Palota főbejárata felett egykor latin felirat hirdette az épület igazságszolgáltatási szerepét, mivel 1949-ig itt működött a Kúria. A feliratot azonban az ötvenes években levésték, ám most, az épület felújításával és a legfőbb bírói szerv visszaköltözésével hetven év után az eredeti jelmondat is visszakerül a helyére.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.