• Vht. kommentár
 • Az alkotmánybírósági gyakorlat I-II.
 • ptk.-kommentár
 • ejee kommentár
 • versenyjogi kézikönyv
 • Büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási iratmintatár
 • Örök kérdések
 • A tisztességes bírósági eljárás
 • Sportjog folyóirat
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Az új Pp. és a kapcsolódó iránymutatások
 • Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Atipikus szerződések
 • Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe
 • A szomszédjogi generálklauzula

Kiadói hírek Teljes lista

2022-01-12

Az IJOTEN immár a Jogkódexen is kutatható

Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia szócikkei „beköltöztek” a Jogkódexbe is.

2022-01-10

Búcsú Horváth Jenőtől, a Magyar Ügyvédi Kamara örökös, tiszteletbeli elnökétől

Az Európai Jog folyóiratunk szerkesztőbizottsági tagjaként húsz éven keresztül a Kiadónkkal is szoros kapcsolatban állt.

2021-11-08

Mindennapi családjog, tizedik alkalommal

2021. november 4-én tartottuk az idei Mindennapi családjog konferenciánkat. A kilencven résztevő egyik fele a helyszínen élvezte az előadásokat, a másik fele a számítógépek előtt kapcsolódott az eseményhez.

Tallózó Teljes lista

2021-12-09

Herdon István – Rab Henriett: Hogyan írható elő kötelezően a védőoltás a gazdasági munkaviszonyokban?*

Közjogi Szemle, 2021/4., 1-10. o.

A jogalkotó az elmúlt hetekben és hónapban a pandémia megfékezése érdekében számos, olykor meglepő intézkedést fogadott el. Mondhatni várható volt, de mégis nagy visszhangot keltett a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló...

2021-11-26

Ősze Áron: A különleges jogrend alaptörvényi reformja

Parlamenti Szemle, 2021/1., 5-21. o.

Tanulmányomban a magyar különleges jogrendi szabályzás reformjával foglalkoztam. A kilencedik Alaptörvény-módosítással ugyanis az Országgyűlés új alapokra helyezte e jogintézmény szabályozási koncepcióját.

2021-11-19

Dr. Kozma Anna – Dr. Pál Lajos: A védőoltásra kötelezés feltételei a munkajogviszonyban

Munkajog, 2021/4. lapszám, 17-25. o.

A koronavírus megjelenésével egyidősek a kérdések: milyen lehetősége, jogosultsága van a munkáltatónak a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzésére, követelheti-e a fertőzéstől mentes állapot, illetve a védettség igazolását,...


Jogi hírek Teljes lista

2022-01-27

Kiemelt kúriai döntések

Tájékoztató jóhírnév megsértése miatt indított perben hozott döntésről. A másodfokú bíróság ítéletével - az elsőfokú bíróság keresetet elutasító ítéletét részben megváltoztatva – megállapította, hogy az alperes megsértette a felperes jóhírnevét azzal, hogy a felperes hozzájárulása nélkül az általa működtetett felnőtt férfi labdarúgó NBI-es bajnokságban szereplő Újpest FC labdarúgó csapat címerét megváltoztatta és a megváltoztatott címert 2017. július 3-tól használja. Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú ítéletet hagyta helyben. A Kúria az Alkotmánybíróság határozatában foglaltak alapján a megismételt eljárásban megállapította, hogy a címer mint arculati elem – társasági szerződésnek meg nem felelő – egyoldalú megváltoztatása, a sportegyesület tradícióinak, múltbeli sikereinek, a sportközösség véleményének figyelmen kívül hagyásával objektíve alkalmas volt arra, hogy a felperes sportegyesületről kialakított képet negatívan befolyásolja, ezzel megsértette a jóhírnevét. Ennek megfelelően a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Bővebben

2022-01-27

Igenis, elviheti a végrehajtó az adó-visszatérítést!

Bár egy kormányrendelet mentesíti a gyermeket nevelő szülők adó-visszatérítését a követelésfoglalás alól, szakértők szerint ezzel az állam csak magát segíti, nem az adósokat. A rendelkezés ugyanis csak azt jelenti, hogy a pénzt nem előre, hanem a számlára érkezés után veheti el a végrehajtó. Az állammal szemben fennálló követelés (azaz az a követelés, hogy az adós adó-visszatérítést fog kapni – majd valamikor) egy ugyanolyan vagyontárgy, mint egy ingatlan vagy egy gépjármű. Elvileg emiatt a végrehajtó jogszerűen adhatna ki egy felhívást a magyar államnak (akivel szemben az adósnak adó-visszatérítési követelése van), hogy az adó-visszatérítést jelentő követelést ne az adósnak (azaz a visszatérítésre jogosultnak), hanem közvetlenül neki, a végrehajtónak utalja át. Ezt tette lehetetlenné a rendelet.
Bővebben

2022-01-27

Ügyvezető, cégvezető, illetve cégtagok büntetőjogi felelőssége

Mit jelent a büntetőjogi felelősség a korlátolt felelősségű társaságok esetében? A polgári jogi felelősséggel szemben a büntetőjogi felelősség minden esetben egyénre szabott, az adott személy tudattartalmától, illetve magatartásától függ. Büntetőjogi értelemben nincs tehát annak jelentősége, hogy az ügyvezető, cégvezető milyen jogviszony alapján látja el a társaság képviseletét, képviseleti joga önálló-e vagy sem, ahogy annak sincs jelentősége, hogy a tag a társaság képviseletére nem jogosult.
Bővebben

2022-01-27

Influenszerek adózása: feketén vagy fehéren?

Egyre többen keresnek pénzt az interneten bloggerként, vloggerként vagy influenszerként. A közösségi hálókon keresztül milliókhoz lehet eljutni egy-egy jól célzott üzenettel, amely komoly jövedelmet is hozhat. Az adózás ezeket a jövedelmeket sem kerüli el – nem mindegy azonban, hogyan adózunk utánuk.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.