• Új Pp. iránymutatások
  • A GDPR magyarázata
  • ptk.
  • Új Pp.
  • Új Be.
  • Emberi jogi
  • Közig
  • Munkajog
  • A bizalmi vagyonkezelés
  • tarsasagi

Kiadói hírek Teljes lista

2019-06-03

Nyolcadik alkalommal került megrendezésre a „Mindennapi családjog”

Idén 120 fő részvételével zajlott a Családi Jog folyóirat hagyományos, éves konferenciája, amelyről néhány életképet itt gyűjtöttünk össze.

2019-06-03

Olvasson 22 jogi folyóiratot a számítógépén! Ez a Szakcikk Adatbázis Plusz.

A HVG-ORAC Kiadó előfizetéses folyóiratait a nyomtatott lapszámok megjelenésével egyidejűleg online éri el az új szolgáltatás segítségével.

2019-05-13

A Munkajog folyóirat szemináriumával indul a 29. Országos HR Konferencia és Kiállítás

Az OHE hagyományos éves konferenciájának 0. napján a Munkajog szerkesztői tartanak előadásokat.

Tallózó Teljes lista

2019-07-17

Cabrera Alvaro: Parlamenti hatásvizsgálatok

Parlamenti Szemle, 2019/1., 31-53. o.

A tanulmányban a hazai szakirodalomban elsőként kerül sor a parlamenti hatás-vizsgálat fogalmának meghatározására és típusainak elhatárolására. A parlamenti hatásvizsgálat a hatásvizsgálatok egy speciális típusa.

2019-06-27

Mázor Róbert: Kinek szól az ítélet?

Magyar Jogi Nyelv, 2019/1., 25-30. o.

A büntető ítélkezésnek a konkrét ügyben elért és az ügy keretein túl kisugárzó eredménye a bíróság határozatában ölt testet. A hatás, amelyet a bíróságnak emberekre kell gyakorolnia, az ítélkezés hatékonysága,...

2019-06-27

Hoffman István: A humán közszolgáltatások köre, értelmezése és csoportosítása¹

Közjogi Szemle, 2019/2., 1-6. o.

A humán közszolgáltatások vizsgálata és értelmezése körében egyrészt rögzíteni kell, hogy ezek a szolgáltatások közszolgáltatások, így a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elméleti kérdések e körben is alkalmazhatóak.


Jogi hírek Teljes lista

2019-07-17

A Romániából kapott rokkantsági nyugdíj összegét a magyarországi rokkantsági ellátás összegének kiszámítása során az ellátások halmozódásának megakadályozása érdekében figyelembe kell venni

Tájékoztató a Kúria 2019. július 2. napján kelt, Mfv.III.10.415/2018/3-as számú ügyében. A társadalombiztosítási szerv a felperes rokkantsági ellátásának összegét a Romániában megállapított rokkantsági nyugdíjának összegével csökkentett összegben állapította meg, mely csökkentés jogszabályi megalapozottságát vitatta a felperes.
Bővebben

2019-07-17

Munkaviszony megszüntetésének jogkövetkezménye és egyéb tárgyban hozott döntést a Kúria

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2019. június 5-én tárgyaláson elbírált Mfv.I.10.397/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: a munkáltató megsérti a munkavállaló magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez fűződő személyiségi jogát, ha ezen adatok kezelése a megfelelő tájékoztatást követően adandó, kifejezett írásbeli hozzájárulása hiányában történik.
Bővebben

2019-07-17

A Kúria határozatot hozott munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei, elmaradt munkabér-különbözet megfizetése tárgyában

Tájékoztató a Kúria M.I. tanácsa által 2019. június 17-én tárgyaláson kívül elbírált Mfv.I.10.525/2018. számú ügyről. A döntés elvi tartalma: I. A foglalkoztatással összefüggő diszkriminációra történő hivatkozás esetén az Ebktv. 7. § (2) bekezdése első mondatában foglalt eltérést biztosító rendelkezésre figyelemmel az Ebktv. 22. §-át kell a kimentés tekintetében alkalmazni.
Bővebben

2019-07-17

Sérti-e a közbeszerzési törvény a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát? - Az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezést utasított el

Az új közbeszerzési törvény szerinti jogorvoslati rend a hatálybalépése előtti jogviszonyokra nézve a jogalanyok számára kötelezettséget nem állapít meg, azokat nem teszi terhesebbé - szögezte le az Alkotmánybíróság bírói kezdeményezést elutasító III/773/2019. számú határozatában. Az indítványozói bírói tanács az új közbeszerzési törvény alkalmazhatóságát szabályozó rendelkezései megsemmisítését kérte a visszaható hatályú jogalkotás tilalma, illetve a normavilágosság sérelme miatt. Álláspontja szerint a Döntőbizottság úgy alkalmazta az új közbeszerzési törvény 2018. január 1-jétől hatályos rendelkezéseit, hogy arra nem rendelkezett hatáskörrel.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.