• Sólyom László - Documenta
 • A nemzetközi magánjogról szóló törvény kommentárja
 • A Munka Törvénykönyvének magyarázata 2020
 • Polgári nemperes iratmintatár
 • Sportjog folyóirat
 • A szabadság alkotmánya
 • Új Pp. iránymutatások
 • A GDPR magyarázata
 • ptk.
 • Új Pp.
 • Új Be.
 • Emberi jogi

Kiadói hírek Teljes lista

2020-01-09

Az Internetes Jogtudományi Enciklopédiát 2020-tól kiadónk jelenteti meg.

Az IJOTEN hamarosan a Jogkódexbe is „beköltözik”.

2019-12-20

A JogTudor program 2020-ban is folytatódik.

Tizenhárom ügyvédi kamarával, sok ezer ügyvéddel és immár két új Pp.-kommentárral folytatódik a program…

2019-11-27

Vékás’80

Vékás Lajos professzor november 25-én ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Ebből az alkalomból kiadónk két kötetet is megjelentetett.

Tallózó Teljes lista

2019-12-13

Haraszti Margit Katalin: Az embertelen és a megalázó bánásmód vagy büntetés definiálásának és értelmezésének irányai

Közjogi Szemle, 2019/4., 1-10. o.

A kínzás, kegyetlen, embertelen megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmát az összes alapvető jelentőségű emberi jogi egyezmény tartalmazza. Az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (a továbbiakban: Nyilatkozat) 5. cikke szerint...

2019-12-11

Üveges István: Közérthetőség a jogi nyelvben: követelmény és/vagy kultúra?

Magyar Jogi Nyelv, 2019/2., 20-26. o.

A jelen tanulmány alapjául szolgáló vizsgálat részterületét képezi egy olyan átfogóbb kutatásnak, amelynek célja a jogi szaknyelv számítógépes feldolgozhatóságának feltérképezése.

2019-12-02

Petrovics Zoltán: A polgári jog egyes rendelkezéseinek alkalmazása a munkaviszonyban, különös tekintettel a kötbérre

Munkajog, 2019/4., 15-22. o.

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálybalépése lényegi változást hozott a polgári jogi rendelkezések munkaviszonyra történő alkalmazását illetően.


Jogi hírek Teljes lista

2020-01-17

A know-how hazai jogvédelmének változásai

Csécsy György tanulmánya a Vékás Lajos 80. születésnapjára készített ünnepi kötetben jelent meg. „Az új Polgári Törvénykönyvben, valamint az üzleti titok védelméről szóló új jogszabályban alkalmazott »védett ismeret« elnevezés viszont a know-how magyar elnevezéseként szakmai körökben is elfogadottá vált. A know-how jogi szempontú vizsgálódása nem térhet ki a gyakorlat igényei elől. Két alapvető kérdésre kell ennek során választ kapnunk, nevezetesen, hogy mi a know-how – jogi célokra alkalmazott – fogalma, illetve hogy van-e és milyen jellegű jogi védelem.”
Bővebben

2020-01-17

A bírósághoz elektronikus levélben eljuttatott beadvány nem válthat ki más joghatást, mint az elutasítás - akkor sem, ha annak tartalma egyébként hitelesnek minősül.

De miért utasítják el a bíróságok az e-mailben benyújtott beadványt, ha annak tartalma hiteles? Miért nem minősül elektronikus úton történő benyújtásnak az e-mailen történő megküldés? Mik a biztonságos kézbesítés feltételei?
Bővebben

2020-01-17

Sérti-e az uniós jogot az új dohányipari adó és az élelmiszerlánc-felügyeleti díj? - Magyar ügy az Európai Bíróság asztalán

Juliane Kokott főtanácsnok szerint a Bizottság a dohányipari vállalkozásokat terhelő egészségügyi hozzájárulás és az élelmiszeripari vállalkozások bizonyos tevékenységeihez kapcsolódó élelmiszerlánc-felügyeleti díj alkalmazásának felfüggesztését elrendelő intézkedései semmisek. Ugyanakkor a Bizottság végleges határozatokban megállapította, hogy a szóban forgó nemzeti intézkedések jogellenes és a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami támogatásnak minősülnek. E határozatok időközben jogerőssé váltak.
Bővebben

2020-01-17

Az agresszív adóstruktúrák jelentéstételi kötelezettségéről

"Az Unión belül lassan egy évtizede nagyon sok fórumon és irányban folyik a harc az adóelkerüléssel, adócsalással, az agresszív adótervezéssel szemben" - mondja Jalsovszky Pál adójogi szakértő, akivel az agresszív adóstruktúrákról jelentését kötelezővé tevő, július 1-el alkalmazandó DAC 6 Irányelvről beszélgettünk, mely jelentős változást fog előidézni a multinacionális vállalatok életében.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.