• A szabadság alkotmánya
  • Új Pp. iránymutatások
  • A GDPR magyarázata
  • ptk.
  • Új Pp.
  • Új Be.
  • Emberi jogi
  • Közig
  • Munkajog
  • A bizalmi vagyonkezelés
  • tarsasagi

Kiadói hírek Teljes lista

2019-09-11

2019. augusztus 17-én módosult a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló IM rendelet (Cvhr.)

A Jogkódexen kizárólag az új sémának megfelelő, módosított cégeljárási nyomtatványok érhetőek el új nyomtatványként a mai nappal kezdődően.

2019-09-05

Újabb jogszabálygyűjtemények várhatóak

A fehér-kék jogszabálygyűjtemény-sorozatban a legnépszerűbb kódexekből (Ptk., Pp., Btk., Be., Ákr., Kp.) hamarosan új kiadások jelennek meg.

2019-09-04

A Jogkódex csapata nyáron sem pihent!

Összefoglaljuk, mivel bővült a JogTudor program az őszi szezon kezdetére.

Tallózó Teljes lista

2019-09-06

Fuglinszky Ádám: Az előreláthatósági klauzula értelmezésének újabb dilemmái

Gazdaság és Jog, 2019/7-8., 1-7. o.

A 2013-as Polgári Törvénykönyv (Ptk.) több jelentős újítást vezetett be a kontraktuális kártérítési felelősség kapcsán, ezek egyike a kártérítés mértékét korlátozó ún. előreláthatósági klauzula, a Bécsi Vételi Egyezmény 74. cikke alapján.

2019-09-04

Németh Szabolcs: A közösségi oldalak szolgáltatóinak jogi felelőssége – Rendszertani elemzés (I. rész)

Infokommunikáció és Jog, 2019/1., 3-7. o.

Jelen sorok írásakor, a Cambridge Analytica-ügy nyilvánosságra kerülésének egyéves évfordulóján minden bizonnyal evidenciának hat annak kinyilvánítása, hogy a közösségi oldalak – közöttük kiemelt jelentőséggel a Facebook ...

2019-09-03

Szentgáli-Tóth Boldizsár: A sarkalatos törvényalkotás egyes alkotmányossági dimenziói. A sarkalatos törvényekkel kapcsolatos hazai alkotmánybírósági gyakorlat múltja, jelene, jövője

Alkotmánybírósági Szemle, 2019/1., 10-19. o.

Jelen tanulmány a sarkalatos törvényekhez kapcsolódó joggyakorlatot áttekintő szakirodalomba illeszkedik, elsődleges célja az elmúlt három évtized minősített többségű törvényalkotáshoz kötődő alkotmánybírósági határozatainak áttekintése,...


Jogi hírek Teljes lista

2019-09-20

A kettős állampolgárság jogi helyzete az Európai Unióban

Az uniós jog által biztosított előnyök egy része már nem állampolgársághoz, hanem területen való tartózkodáshoz kapcsolódik, ezzel szemben az EU polgárainak jelentős hányada rendelkezik kettős állampolgársággal. A mai felfokozott külpolitikai helyzetben az államok szuverenitásának változása központi vita tárgya – mellyel egyidejűleg átalakulóban van az egyén állammal való kapcsolata is. Mit jelent a kettős állampolgárság jogintézménye az Európai Unióban?
Bővebben

2019-09-20

Amire ügyelni kell a munkaviszony megszüntetésekor

A munkaerőhiányra tekintettel az alkalmazottak egyre könnyebben váltanak munkahelyet, gyakran a felmondási időt sem dolgozzák le. A munkáltatók sokkal elnézőbbek, hiszen tisztában vannak azzal, hogy megfelelő munkaerőt sokszor tetemes idő alatt sem lehet találni. Amennyiben bármelyik fél a munkaviszony megszüntetése mellett döntene, bizonyos alapvetéseket feltétlenül érdemes tudni.
Bővebben

2019-09-20

Tisztességtelen szerződési feltételek a devizahitel szerződésekben - Az Európai Bíróság ítélete tovább pontosítja az ítélkezés gyakorlatát

A Bíróság a devizahitelezés kérdéskörével kapcsolatban C-34/18. sz. Lovasné ügyben hozott ítéletével tovább pontosítja a tisztességtelen szerződési feltételek a fogyasztói szerződésekben való alkalmazását tiltó irányelv értelmezésére vonatkozó ítélkezési gyakorlatát. Az ügyben másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla e jogvitával összefüggésben a fogyasztói szerződésekben a tisztességtelen szerződési feltételek alkalmazását tiltó uniós irányelv (93/13/EGK irányelv) értelmezésével kapcsolatban terjesztett kérdéseket az Európai Bíróság elé.
Bővebben

2019-09-20

Elhunyt egyéni vállalkozó adója, tevékenységének folytatása

Ha a magánszemély meghal, a végleges adójának megállapítása – akkor is, ha egyéni vállalkozó volt – az adóhatóság feladatkörébe tartozik. Ilyen esetben az adóhatóság soron kívül állapítja meg az elhunyt végleges adóját, mely történhet hivatali eljárás keretében, de a túlélő házastárs vagy más örökös is kezdeményezheti azt az illetékes adóhatóságnál. Az adózással összefüggő kötelezettségek mindig az adózót terhelik, ezért az elhunyt helyett nem nyújthat be a hozzátartozója adóbevallást.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.