Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy technikai okból az OTP Bank által üzemeltetett internetes fizetési felület átmenetileg nem működik. A hiba elhárításán dolgoznak. Köszönjük türelmüket!


A Magyar Jogász Egylet 2019-ben már hatvanhatodik évfolyamában járó, havonta megjelenő rangos folyóiratának célja elsősorban a joggyakorlat és a jogfejlődés időszerű kérdéseinek és problémáinak a vizsgálata. A közelmúltban döntő fontosságú kódexek születtek (Munka Törvénykönyve, Polgári és Büntető Törvénykönyvek), illetve hasonlóan fontos jogalkotás van jelenleg is folyamatban (az új polgári- és büntetőeljárási törvények kodifikációja), melyek elemzésére a lap kiemelt figyelmet fordít. A tanulmányok mellett recenziók és különböző szakmai eseményekről szóló beszámolók is helyet kapnak a folyóiratban.

A Magyar Jogász Egylet folyóirata

Szerkesztőbizottság elnöke: Bánáti János

Szerkesztőbizottság tagjai: Bodzási Balázs, Kukorelli István, Réti László, Sárközy Tamás, Szabó Imre, Szécsényi-Nagy Kristóf, Varga Zs. András, Wellmann György, Ződi Zsolt

Megjelenik: havonta

ISSN 0025-0147Kapcsolódó bejegyzések

  • Jogtudomány egy kattintásra!
  • Sólyom László: Az Alaptörvény díszkiadása¹
    Magyar Jog, 2016/9., 493-503. o.
  • A Magyar Jog folyóirat publikációs felhívása

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.