Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy technikai okból az OTP Bank által üzemeltetett internetes fizetési felület átmenetileg nem működik. A hiba elhárításán dolgoznak. Köszönjük türelmüket!


Az Európai Jogakadémia folyóirata mindeddig az első és egyetlen olyan magyar nyelvű szakmai lap, amely tematikus jelleggel dolgozza fel, illetve kíséri figyelemmel az Európai Unió jogalkotását és joggyakorlatát. A folyóirat alapító célkitűzése, hogy az uniós joggal és a magyar jogharmonizációval kapcsolatos gyakorlatorientált kérdések elméleti kidolgozását tartalmazó tanulmányokat jelentessen meg, s így kézzelfogható segítséget nyújtson a praktizáló jogászok számára. Felépítése, állandó rovatai (Európai Jogi fórum, Jogharmonizáció, Válogatás az EK Bíróság döntéseiből, Aktuális) is ezt a szempontot tükrözik.

Az Európai Jog folyóiratban bármely területen dolgozó magyar jogász megtalálhatja a munkájához szükséges uniós jogi iránymutatást, ezért meggyőződésünk, hogy nem hiányozhat egyetlen szakember íróasztaláról sem.

Az Európai Jogakadémia folyóirata

Szerkesztőbizottság elnöke: Németh János

Szerkesztőbizottság tagjai: Bándi Gyula, Czúcz Ottó, Ficzere Lajos, Forgács Imre, Harmathy Attila, Horváth Jenő, Kende Tamás, Németh Anita, Paczolay Péter, Polt Péter, Sárközy Tamás, Solt Pál, Szőcs Tibor

Főszerkesztő: Kecskés László

Szerkesztők: Lomnici Zoltán, Osztovits András

Megjelenik: kéthavonta

ISSN 1587-2769

Címkék: EU-jog

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.