Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


Az Európai Jogakadémia folyóirata mindeddig az első és egyetlen olyan magyar nyelvű szakmai lap, amely tematikus jelleggel dolgozza fel, illetve kíséri figyelemmel az Európai Unió jogalkotását és joggyakorlatát. A folyóirat alapító célkitűzése, hogy az uniós joggal és a magyar jogharmonizációval kapcsolatos gyakorlatorientált kérdések elméleti kidolgozását tartalmazó tanulmányokat jelentessen meg, s így kézzelfogható segítséget nyújtson a praktizáló jogászok számára. Felépítése, állandó rovatai (Európai Jogi fórum, Jogharmonizáció, Válogatás az EK Bíróság döntéseiből, Aktuális) is ezt a szempontot tükrözik.

Az Európai Jog folyóiratban bármely területen dolgozó magyar jogász megtalálhatja a munkájához szükséges uniós jogi iránymutatást, ezért meggyőződésünk, hogy nem hiányozhat egyetlen szakember íróasztaláról sem.

Az Európai Jogakadémia folyóirata

Szerkesztőbizottság elnöke: Németh János

Szerkesztőbizottság tagjai: Bándi Gyula, Czúcz Ottó, Ficzere Lajos, Forgács Imre, Harmathy Attila, Horváth Jenő, Kende Tamás, Németh Anita, Paczolay Péter, Polt Péter, Sárközy Tamás, Solt Pál, Szőcs Tibor

Főszerkesztő: Kecskés László

Szerkesztők: Lomnici Zoltán, Osztovits András

Megjelenik: kéthavonta

ISSN 1587-2769

Címkék: EU-jog

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.