Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


Az Európai Jogakadémia folyóirata mindeddig az első és egyetlen olyan magyar nyelvű szakmai lap, amely tematikus jelleggel dolgozza fel, illetve kíséri figyelemmel az Európai Unió jogalkotását és joggyakorlatát. Különös aktualitását adja, hogy a magyar jogászoknak 2004. május 1-jétől már nem kívülállóként, hanem mindennapi munkájuk részeként kell kiigazodniuk ezen az új jogterületen.

A folyóirat alapító célkitűzése, hogy a közösségi joggal és a magyar jogharmonizációval kapcsolatos gyakorlatorientált kérdések elméleti kidolgozását tartalmazó tanulmányokat jelentessen meg, s így kézzelfogható segítséget nyújtson a praktizáló jogászok számára. Felépítése, állandó rovatai (Európai Jogi fórum, Jogharmonizáció, Válogatás az EK Bíróság döntéseiből, Aktuális) is ezt a szempontot tükrözik.

A változatos témájú írások mellett alkalmanként tematikus számokkal is jelentkezik a folyóirat. A Konvent munkáját, az európai környezetvédelmi jogot, illetve az előzetes döntéshozatali eljárást például egy-egy teljes számban dolgozta fel.

Az Európai Jog folyóiratban bármely területen dolgozó magyar jogász megtalálhatja a munkájához szükséges közösségi jogi iránymutatást, ezért meggyőződésünk, hogy nem hiányozhat egyetlen szakember íróasztaláról sem.


Az Európai Jogakadémia folyóirata

Szerkesztőbizottság elnöke: Németh János

Szerkesztőbizottság tagjai: Bándi Gyula, Czúcz Ottó, Ficzere Lajos, Forgács Imre, Harmathy Attila, Horváth Jenő, Kende Tamás, Németh Anita, Paczolay Péter, Polt Péter, Sárközy Tamás, Solt Pál, Szőcs Tibor

Főszerkesztő: Kecskés László

Szerkesztők: Lomnici Zoltán, Osztovits András

Megjelenik: kéthavonta

ISSN 1587-2769

Címkék: EU-jog

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.