Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


„Az eljárásjog majd minden területe megújul és emiatt fokozottan a szakmai közönség figyelmének középpontjába került az utóbbi időben. Erre tekintettel látjuk szükségesnek egy olyan szakfolyóirat indítását, mely tematikus, alapvetően három jogágat fog át, a büntető, a közigazgatási és a polgári eljárásjog területét nemzetközi kitekintéssel, de figyelme kiterjed minden eljárásjogi problémára. Ez a szemlélet reményeink szerint hozzájárul a három eljárásjogi terület művelői közötti eszmecsere erősödéséhez, amely mindhárom terület tekintetében megtermékenyítő lehet.

Az interdiszciplináris jelleget tükrözi és garantálja a szerkesztőbizottság összetétele is, melyben mindhárom jogterület szakemberei képviseltetik magukat, és akik áldozatos munkája nélkül a folyóirat elindulása nem vált volna lehetővé.

Az új szakfolyóirat célja nem kizárólag a kodifikációs folyamatok végigkísérése, illetve annak produktumaira való reflektálás, hanem az annak eredményeképpen hatályba lépő új törvényekkel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok összegzése.

A szakfolyóirat terveink szerint egy minőségorientált fóruma lehet az elméleti és gyakorlati szakemberek közötti párbeszédnek, így olvasótáborában is várhatóan ott lesznek a bírói, az ügyészi, az ügyvédi hivatás képviselő, a közigazgatás szakemberei. A színvonal biztosítása érdekében fontos szerepe van az anonim lektorálásnak, amely a szakterület elismert szakembereinek bevonásával történik.”


Részlet az első lapszám előszavábólEz az új, 2016-ban útjára indított folyóiratunk három formában érhető el. Előfizethető nyomtatott formában, olvasható a www.eljarasjog.hu oldalon, valamint kutatható a Jogkódex Szakcikk Adatbázisában is (www.jogkodex.hu).


ELJÁRÁSJOGI SZEMLE


Alapító: Harsági Viktória

Szerkesztőbizottság elnöke: Darák Péter

Szerkesztőbizottság: Bárd Károly, Belovics Ervin, Darák Péter, Erdei Árpád, Harsági Viktória, Németh János, Patyi András, Varga István, Varga Zs. András

Főszerkesztő: Harsági Viktória


Megjelenik: negyedévente

ISSN 2498-6062


ELŐFIZETÉS

A folyóirat előfizetési díja nyomtatott formában: 8800 Ft.

A folyóirat a www.eljarasjog.hu oldalon is elérhető.

A folyóirat kutatható a Jogkódex Szakcikk Adatbázisában is.

Címkék: új Pp., új Be., Ákr., Kp.

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.