Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

Kiadónk 2018. május végén tette online elérhetővé a kommentár új kiadását, amely immár a 2017. évi büntetőeljárási törvényt dolgozza fel.

Kiadványunk megbízható segítséget nyújt a jogalkalmazók számára a büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések helyes és egységes értelmezéséhez. A kommentár fókuszában a büntetőeljárási jog bírói gyakorlata áll, különös tekintettel a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Büntető Kollégiumának iránymutató jelentőségű testületi döntéseire, kollégiumi véleményeire és lényeges eseti döntéseire. A szerzők a megfelelő helyeken utalnak a büntetőeljáráshoz kapcsolódó más jogszabályok rendelkezéseire is.

A kiadvány műfaja „bírói kommentár”, szerzői kúriai bírák, valamint néhány különös szakmai ismeretet igénylő témakör (például nyomozás, vádemelés) esetében pedig a Legfőbb Ügyészség két vezető ügyésze.

2019. december végén válik elérhetővé a harmadik kiadás második aktualizálása. Immáron másfél éve annak, hogy hatályba lépett az új büntetőeljárási törvény. Ez idő alatt megszülettek, illetve módosultak azok a „háttérjogszabályok”, amelyek a hatályos törvénnyel összhangot teremtve szabályozzák a nyomozásnak, a nyomozás felügyeletének, a vádelőkészítésnek és a vádemelésnek a részletkérdéseit. A bírósági eljárásokban, különösen annak rendes jogorvoslati szakaszaiban a törvény alkalmazása újszerű gyakorlati tapasztalatokhoz vezetett.

Ezek a változások még a Be. közeli jövőben várható törvényhozói korrekciója előtt szükségessé tették a Kommentár magyarázatainak azon pontosításait és kiegészítéseit, amelyeket az aktualizálás tartalmaz.


  • Büntetőeljárás jog I-II. - elektronikus kiadvány


Kapcsolódó termékek

Címkék: új Be.

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.