Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!


A Kiadó a Céghírnök hírlevelet 2021-ben már nem adja ki, előfizetést csak a 2020. évre lehet leadni.


„A Céghírnök az új Ptk. szabályaira koncentrál, folyamatosan foglalkozik a cégjogi, csődjogi, társasági jogi változásokkal. Megoldásokat próbál adni bizonytalan jogértelmezési kérdésekben és tudósít a bírói karban lefolyt viták eredményéről. Cikkeket jelentet meg a legaktuálisabb témákban, például a vezető tisztségviselők, fb-tagok , könyvvizsgálók szerződési és kártérítési felelősségi viszonyairól, a cégeket érintő kötelmi jogi változásokról, átmeneti szabályokról.”

Gál Judit főszerkesztő

A havonta megjelenő folyóirat társasági jogi, csődjogi, cégjogi és a cégekre vonatkozó egyéb aktualitásokkal foglalkozik.

Különösen fontos kérdéseket vet fel az, hogy 2014. márciustól a Gt. helyett az új Ptk. Jogi személyek könyvét kell alkalmazni. A Céghírnök segít annak tisztázásában, melyik gazdasági társaságnak kell módosítania a társasági szerződését, mikor jön el ennek az ideje és mi a végső határidő, illetve van-e mentesség ez alól. A folyóirat részletesen foglalkozik az egyes társaságokat érintő feltőkésítési kötelezettséggel, az illeték és a közzétételi díj alóli mentesülés lehetőségeivel. Az átmeneti időszaktól függetlenül is fontos tisztázni, mit jelent a kkt.-k és bt.-k számára, hogy jogi személyiséget kapnak. Bemutatjuk, milyen feltételekkel lehet kft.-t alapítani a jövőben. Kitérünk arra is, hogy jelentősen átalakul a részvénytársasági szabályozás, valamint új rendelkezések vonatkoznak a vezető tisztségviselők felelősségére.

A változó és a változatlan rendelkezéseknél egyaránt el kell dönteni, hogy alkalmazásuk kötelező-e az adott társaság számára, vagy azoktól a társasági szerződés, egyéb létesítő okirat eltérhet. A Céghírnök továbbá közzéteszi a bírói gyakorlat eredményeit, a vitás jogalkalmazási kérdésekben uralkodónak tekinthető álláspontokat, jelzi a várható változásokat az anyagi jogi és az eljárási kérdésekben egyaránt. A lap rendszeresen közli a Kúria és az ítélőtáblák leglényegesebb gazdasági jogi döntéseit, továbbá bemutatja a cégek alapítására, működésére, megszűnésére, fizetésképtelenségére vonatkozó statisztikai kimutatásokat és elemzéseket is.


Elindult a folyóirat weboldala, a ceghirnok.hu, melyet a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, valamint a HVG-ORAC Kiadó közösen hoztak létre abból a célból, hogy lehetőséget biztosítsanak a Céghírnök előfizetőinek, hogy kérdéseket tehessenek fel cég- és társasági jogi témákban a folyóirat tanácsadóinak.

A kérdések és a tallózóban található cikkek mindenki számára elérhetőek. Kérdés beküldésére és az oldalon feltett kérdésekre adott válaszok megtekintésére azonban kizárólag a Céghírnök előfizetői jogosultak.

A tanácsadók a kérdésekre 48 órán belül válaszolnak, melyről minden esetben e-mailben kap értesítést.

 

► Még nem előfizetőnk? Fizessen elő a Céghírnök folyóiratra!
Felhasználói adatait az előfizetést követően e-mailben küldjük meg Önnek.

Amennyiben most előfizet a Céghírnökre, úgy máris elkezdhet konzultálni a folyóirat tanácsadóival.


► Ön már Céghírnök-előfizető, és még nincs regisztrációja az oldalra?
Kérjük, írjon a ceghirnok@hvgorac.hu e-mail címre, és megküldjük Önnek az előfizetéshez tartozó regisztrációs adatokat az oldalra való belépéshez.


A CÉGBÍRÁK ÉS A GAZDASÁGI BÍRÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HÍRLEVELE

Szerkesztőbizottság tagjai: Balásházy Mária, Bodor Mária Zsuzsanna, Bodzási Balázs, Gál Judit, Kenesei Judit, Pázmándi Kinga 

A Céghírnök tanácsadói: Juhász László

Megjelenik: havonta

ISSN 1215-1785


Folyóirat weboldala: ceghirnok.hu

A ceghirnok.hu szerkesztője: Frank ÁdámKapcsolódó bejegyzések

  • Gál Judit: A cégek működését módosító, a veszélyhelyzettel összefüggő szabályok
    Céghírnök, 2020/4., 1-2. o.

Címkék: társasági jog, cégjog

Kapcsolódó termékek

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.