Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

Kiadónk 2018 nyarán tette online elérhetővé a kommentár új kiadását, amely immár a 2017. évi büntetőeljárási törvényt (a 2017. évi XC. törvényt) dolgozza fel.

Kiadványunk megbízható segítséget nyújt a jogalkalmazók számára a büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések helyes és egységes értelmezéséhez. A kommentár fókuszában a büntetőeljárási jog bírói gyakorlata áll, különös tekintettel a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Büntető Kollégiumának iránymutató jelentőségű testületi döntéseire, kollégiumi véleményeire és lényeges eseti döntéseire. A szerzők a megfelelő helyeken utalnak a büntetőeljáráshoz kapcsolódó más jogszabályok rendelkezéseire is.

A kiadvány műfaja „bírói kommentár”, szerzői kúriai bírák, valamint néhány különös szakmai ismeretet igénylő témakör (például nyomozás, vádemelés) esetében pedig a Legfőbb Ügyészség két vezető ügyésze.

2021. február végén válik elérhetővé a harmadik kiadás harmadik aktualizálása. Az előző aktualizálás óta eltelt egy esztendőben több jelentős törvény módosította a büntetőeljárás 2017. évi XC. törvénnyel kialakított rendszerét.

Még a 2019. év végén született meg az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény, amelynek a büntetőeljárást érintő rendelkezései 2020. április 1-jével léptek hatályba. E törvénynek a közvéleményben a precedensjog magyarországi meghonosításaként emlegetett rendelkezései a jogegység mind teljesebb érvényesülésének szempontját helyezték előtérbe. A törvény új felülvizsgálati okot teremtett arra az esetre, ha az alsóbb fokú bíróság jogerős ügydöntő határozatában felülvizsgálat alapjául szolgáló jogkérdésben eltért a Kúriai Határozatok Hivatalos Gyűjteményében közzétett határozattól, továbbá a büntetőeljárást is érintően bevezette a jogegységi panasz intézményét.

A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XLIII. törvény 2021. január elsejei hatállyal rendkívül széles körben érintette a büntetőeljárási szabályokat. A hibajavításokon, a szövegezésbeli pontosításokon, kiegészítéseken túl számos, szinte novellaértékű változtatást is végrehajtott. Így a gyakorlat igényeinek megfelelve egyértelművé tette, hogy milyen kérdésekre kell kiterjednie a vádlott kihallgatásának az előkészítő ülésen, valamint összhangba hozta a harmadfokú felülbírálat hatókörének szabályait a másodfokú felülbírálat szabályaival, s pótolta a hatályon kívül helyező végzés elleni fellebbezés elbírálásával kapcsolatos szabályozás gyakorlati problémát jelentő hiányosságát.

Az elmúlt év utolsó napjaiban meghozott, a börtönzsúfoltság miatti kártalanítással összefüggő visszaélések megszüntetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CL. törvény ugyancsak 2021. január elsejei hatállyal a magánfél eljárási pozícióját javítva módosította a polgári jogi igény érvényesítésének szabályait.

Mindemellett több alkotmánybírósági határozat és jogegységi határozat is érintette a büntetőeljárás egyes fontos intézményeit a törvényértelmezés egységét, valamint az Alaptörvénnyel való összhangjának megteremtését célozva.

Az aktualizálás követi a jogalkotás iménti eredményeit, s kitér a joggyakorlat alakulására. A szerzők ez alkalommal is arra törekedtek, hogy a megváltozott normatartalmat közérthetően magyarázzák, ezzel elősegítve a büntetőeljárások törvényes lefolyását és időszerű befejezését.   • Büntetőeljárás jog I-II. - elektronikus kiadvány


Kapcsolódó termékek

Címkék: új Be.

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.