Amennyiben előjegyzi termékünket, annak megjelenéséről e-mailben értesítjük!

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy technikai okból az OTP Bank által üzemeltetett internetes fizetési felület átmenetileg nem működik. A hiba elhárításán dolgoznak. Köszönjük türelmüket!

A kapcsos könyv e-könyvként való előfizetésének időtartama 1 év. Az átalánydíj magában foglalja az évközi frissítéseket is.

Kiadónk 2018. május végén tette online elérhetővé a kommentár új kiadását, amely immár a 2017. évi büntetőeljárási törvényt dolgozza fel.

Kiadványunk megbízható segítséget nyújt a jogalkalmazók számára a büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések helyes és egységes értelmezéséhez. A kommentár fókuszában a büntetőeljárási jog bírói gyakorlata áll, különös tekintettel a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Büntető Kollégiumának iránymutató jelentőségű testületi döntéseire, kollégiumi véleményeire és lényeges eseti döntéseire. A szerzők a megfelelő helyeken utalnak a büntetőeljáráshoz kapcsolódó más jogszabályok rendelkezéseire is.

A kiadvány műfaja „bírói kommentár”, szerzői kúriai bírák, valamint néhány különös szakmai ismeretet igénylő témakör (például nyomozás, vádemelés) esetében pedig a Legfőbb Ügyészség két vezető ügyésze.

Az új Be. „életre kelt” – erre reagál a Kommentár 2019 áprilisától elérhető első aktualizálása. Rendelkezéseinek alkalmazása során az ítélkezési gyakorlat feltárt a törvény egyes részeinek belső összefüggéseiből, a bevezetett új eljárásjogi intézményekből származó előre nem látott több olyan jogértelmezési kérdést – mint például az előkészítő ülés lefolytatása, a beismerő vallomás elfogadhatósága, a korlátozott felülbírálat a másod- és a harmadfokú eljárásban –, amelyek helyes megoldása az ítélkezési gyakorlat egysége szempontjából különös jelentőségű. A Kúria – a törvényszékek és az ítélőtáblák szakembereinek, valamint az igazságszolgáltatásban közreműködő más hivatásrendek képviselőinek a véleményét is megismerve – kialakította az álláspontját ezekkel kapcsolatban. Az aktualizálás összefoglalja és a Kommentár szövegébe beiktatja ezeket a jogalkalmazási kérdésekre született válaszokat, valamint a gyakorlat igényeit szolgáló egyéb kiegészítő magyarázatokat tartalmaz.


  • Büntetőeljárás jog I-II. - elektronikus kiadvány


Kapcsolódó termékek

Címkék: új Be.

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.